foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini


AZİZ MAHMUT HÜDAİ
Celvetiye tarikatının kurucusu. Din bilgini şair.(Koçhisar 1542-Üsküdar 1628) Babası fazlullah; Mahmut bin Mahmut tarafından yetiştirildi. Derslerini izlediği Molla Nazırzade'nin ardından Edirne ye giderek hocasına muid (yardımcı ) oldu.1570.Bir süre hocasıyla birlikte Şam ve Mısır'da yaşadı.Halvetiye tarikatından şeyhle tanıştı.1573 te döndüğünde Bursa'da müderris oldu.1576 da gördüğü bir rüyanın etkisinde kalarak Şeyh Üftade'nin tarikatına girdi.Üsküdar da küçük Çamlıca'da ki çilehane'ye çekildi.1594–1595 de tekke ve mescidi yapılıncaya kadar da Rum Mehmet Paşa camisi yanındaki bir evde kaldı.(1584–1594) İçinde semahane,kütüphane,çeşme,türbe,imaret ve hücrelerinde bulunduğu tekke,şairlerin, müzikçilerin din bilginlerinin toplandıkları yer durumuna geldi.

 

Hüdayı 1593–1594 te Fatih Camisi'ne vaiz oldu.Mescidi genişletilip camiye dönüştürülünce vaazlarını burada vermeye başladı.S.Ahmet camisi ibadete açılınca Padişah 1.Ahmet'in isteğiyle bu camide ayda bir vaaz verdi.Padişah ve Valide Handan Sultan da kurduğu celvetiye tarikatına girdiler.Daha sağlığında hakkında birçok menkıbe yaygınlaşmıştı.
Ölümünden sonra Üsküdar da camisinin yanında ki türbeye gömülünce külliyesi bir ziyaret yeri oldu. Tekke ve tasavvuf şairlerinin önde gelenlerinden sayılır. Şiirlerinden bir bölümünü hece bir bölümünü aruz ölçüsünde yazmıştır. Bir divan’ı vardır. Bunun dışında Türkçe ya da Arapça olarak yazdığı eserlerinden başlıcaları Nfaisü-l Mecalis,tarikatname,Tezakir -i hüdayi,Fenafillâh ve Bekabillah konusundaki Türkçe manzum ve Necat-ül Garik fi-l-Cem vet-Tefrik


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için