foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Çerkez Hasan Vak ası ( 15 Haziran 1876)

Türkiye tarihinde 1876 yıllı kadar zengin olduğu nispette karışık mühim vak' alar la yüklü başka bir yıl göstermek pek de kolay değildir. Hüseyin Avni Paşa, Sultan Aziz'in Hal’inden 16 ve katlinden 11 gün 12 saat sonra öldürüldü. " Çerkez Hasan Vakası" diye tarihe geçen ve Avrupa gazetelerinde manşetten verilen olay şöyle cereyan etti:

Çerkez Hasan Bey, Çerkez İsmail Bey'in oğludur. 26 yaşında genç bir kurmay subaydır. Ablası Neş'erek lll. Kadınefendi, Sultan Aziz'in zevcesi olduğu için, Kendisi de padişahın kayın biraderi oluyordu.

 

 Neş'erek Kadınefendi den Doğan Şehzade Şevket Efendi ile Esma Sultan'ın dayısıdır. Bu yüzden, Sultan Aziz'in büyük oğlu Yusuf İzzettin Efendinin yaverliğini tayin edilmişti. Hüseyin Avni Paşa, Hal'den sonra, böyle bir şahsın İstanbul'da l. Ordu'da bulunmasını münasip görmeyerek, kendisini Merkezi Bağdat olan lV. orduya tayin etti. Bu tayinle beraber, sağ kolağası ( Kıdemli Yüzbaşı) rütbesinde olan Hasan Bey'i Binbaşı yapmayı da ihmal etmedi. Hasan Bey, delilik derecesinde Cesur olup, silah kullanmak taki mahareti ile meşhurdu.

Hasan Bey'in ablası Neş'erek Kadınefendi, Sultan Aziz'in Hal edildiği gün, mücevher sakladığı şüphesiyle, omuzumdaki şal Padişahın gözleri önünde çekilip alınarak hakarete uğramıştı. Kadın Efendi, omuzları açık olarak çok şiddetli yağmurda açık kayıkta Boğazı geçmiş ve hastalanmış, Sultan Aziz'in ölümü üzerine şok geçirerek 12 gün gün sonra, 11 Haziran'da ölmüştü. Bu vaka üzerine, Çerkez Hasan Bey, Bağdat'a gitmekten vazgeçti. Seraskerin emri üzerine, Çerkez Hasan Bey askeri Emre muhalefetten dolayı, Mahfuzan Bağdat'a yollanmak üzere Tevkif edildi. Tevkif hanede, Şurayı askeri reisi ve l. Ordu kumandanı müstakbel serasker müşir Redif Paşa'yı görmek istediğini bildirdi. Mahfuz olarak müşir'in huzuruna çıkarıldı. Son gününü serbest geçirmek istediğini söyledi ve ertesi gün Bağdat'a gideceği hakkında askeri şerefi üzerine yemin etti. Bunun üzerine redif Paşa, serbest bırakılmasını Emretti. Eniştesi( Halasının zevci) olan eski Kaptanı Derya Ateş Mehmet Paşa'nın Cibali deki konağı'nda, halasının yanında oturuyordu, bekardı. Bu Konağa gidip tepeden tırnağa silahlandı. Üzerine 4 - 5 tabanca ile bir kaç Kama aldı.

15 Haziran Gecesi hükümet ( Bakanlar Kurulu), fevkalade işler için, şurayı devlet reisi Mithat Paşa'nın Beyazıt'taki konağında toplanmıştı. Erkanıharp binbaşısı Çerkez Hasan Bey, Konak'tan içeri daldı. üniformalı olduğu, Esasen sarayla ilgisi malum bulunduğu için, kolayca Konağın üst katına çıktı. Bir haber getirdiği sanılmıştı. Yukarıdaki salonda sadrazam Mütercim Rüştü Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Hariciye Naziri Reşit Paşa, Şurayı Devlet Reisi ( kabineye dahil) Mithat Paşa, Bahriye Naziri Kayserili Ahmet Paşa, Maarif Nazırı Meşhur Bilgin Cevdet Paşa, Defteri Hakan'ı Naziri Yusuf paşa, Sadaret Müsteşarı( kabineye dahil) Kabzımal Zade Said Efendi, sonradan Nazır olan Amedci Çorlulu Zade Mahmut Celalettin Bey,( Paşa meşhur tarihci ve Bestekar damat Mahmut Celalettin Paşa ile bir ilgisi yok), sonradan dahiliye nazırı olan Sadaret Mektupçusu( özel kalem müdürü) Memduh Bey( Paşa), devlet nazırları olan Halet paşa, Hasan Rıza Paşa ve Şerif Hüseyin Paşa toplanmışlardı.

saat gece 10.30 da (22.30) Çerkez Hasan, elinde tabancalarından biri olduğu halde, kabinenin toplandığı salona daldı. Hemen Tabancayı Hüseyin Avni Paşa'nın üzerine boşalttı. Karnına ve göğsüne 2 kurşun yiyen diktatör, hemen can vermedi, salondan çıkıp kendini sofaya attı. Seraskerin işini bitirmeye Azimli olan Hasan Bey, onu takip ediyordu ki, arkasından Kayserili Ahmet Paşa tarafından yakalandı. Sol eldeki Kama ile ihtiyar Bahriye Nazırının parmaklarını doğrayan Hasan Bey, Sofada Avni Paşa'nın üzerine çökerek kamasını rastgele sokup çıkardı. Avni Paşa'yı öldürdükten sonra salona döndü. Hariciye nazırı Reşit Paşa yı da öldürdü. Bu sırada askerlerin merdivenleri çıktığını duyduğu için katliama devam edemedi. Yetişen askerler tarafından tevkif edildi. Ancak merdivenleri inerken, sadaret yaverlerinden Harbiye kolağası( Deniz kıdemli Yüzbaşı sı) Şükrü Bey'in ağır bir sözü üzerine, birkaç Manga askerin arasında gizlediği küçük bir Tabancayı çıkarıp onu da öldürdü.

Bu arada Mithat Paşa'nın bir uşağı ile zaptiye neferini de öldürmüş olan Çerkez Hasan Bey, Süleymaniye kışlasına götürüldü. Yaralarını tedaviye gönderilen operatöre:" Beni ya asacaklar yahut kurşuna dizeceklerdir." deyip yaralarına baktırmadı. Ertesi 16 Haziran günü sorgusu yapıldıktan sonra, Divanı harp kararıyla askerlikten ihraç edilip 16 Haziranda Beyazıt Meydanı'nda asıldı. Milletçe bir kahraman şeklinde Telakki edildi. Mezarı sonradan ikinci Abdülhamit tarafından yaptırıldı ve kitabesini " Genç yaşında veliyu'nnimeti uğrunda Fedai Can etmiş" olduğu yazıldı.

 

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için