Ders alınacak hikayeler

foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 

Hırsızlıktan dolayı eli kesilen soylu kadın

Kureyşlilerin ehemmiyet verdiği Beni Mahzumlardan bir kadın, nasılsa hırsızlık yapmıştı.

Kadının aile halkı, elinin kesileceğinden korkarak Üsame bin Zeyde başvurmuşlar ve peygamberimiz katında kendisinin şefaatçi olmasını dilemişlerdi.

Üsame bin Zeyd, durumu peygamberimize Arz edip kadının bağışlanmasını dileyince, peygamberimizin rengi değişti.

“Sen kötülükleri önlemek üzere Allah'ın koymuş olduğu cezalardan bir cezanın afvı k-hakkında mı benimle konuşuyorsun?!” buyurdu.

Üsame bin Zeyd “Ya Resulallah! Bu uygunsuz davranışımdan dolayı Allah’tan yarlıganmamı dile !” dedi.

Akşam olunca, peygamberimiz ayağa kalkıp Allah' a layık olduğu üzre hamd-ü senada bulundu ve :

“Bundan sonra, derim ki: sizden önceki insanları helak eden ancak, onların içlerinden şerefli ve soylu birisi hırsızlık ettiği zaman, onu cezasız bırakmaları, içlerinden fakir ve zaif biri hırsızlık edince de onun hakkında ceza uygulamaları idi.

“Muhammet'in varlığı, kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki: Fatima bint-i Muhammet, hırsızlık edecek olsaydı, muhakkak onunda elini keserdim” buyurdu.

Sonra da, emretti. O kadının eli kesildi.

Bunun üzerine, kadın, güzelce tövbe etti ve evlendi.

Kadın bundan sonra, Hz. Aişe 'nin yanına gelir, gider, o da, onun ihtiyacını peygamberimize arz ederdi.

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle