foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

CİLTÇİLİKÖnceleri yazma kitapların korunması amacıyla geliştirilen ciltçilik, Müslümanlığın yaygınlaşması  din kitaplarına verilen önemin artmasıyla tüm İslam dünyasında bir sanat dalı haline geldi.
Orta Asya Türkeri’nin ciltçilikte deri kullandıkları ve deri üzerine madenden süsler yaptıkları, Bin Buda (tun Huang) mağaralarında İngiliz A.Stein ve Fransız P.Pelliot tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda saptanmıştır. İlk Türk ciltleri Doğu Türkistan'da ki Uygur Türklerince yapıldı (Vll.-Vlll.y.y.lasr.) Hoço (Kara Hoca ) kazılarında bulunmuş bir Uygur cildi bunların ilk örneklerindendir. 
(vll.yy.) .lX.yy.da Samerray' ya gelen Uygurlar, Ciltçilik sanatının burada da gelişip yaygınlaşmasında etkili oldu. Türker’in Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra ciltçilik hızla gelişti.

Sanat tarihçileri Türk -İslam cilt sanatını, Hatayi (kaşan, Horasan, Buhara, Herat (Herat, Şiraz, İsfahan), Arap, Algeciras (Elcezire) ,Halep, Şam) Rumi(Selçuklu) ,Memluk (Mısır),mağribi (İspanya, Sicilya, Fas) Türk Diyarbakır, Bursa, Edirne, İstanbul, Şukufe, Barok) Lake(Türk, İran, Hint) ,Buhara-yı Cedit gibi üsluplara ayırırlar. Arap Memluk, rui ve mağribi üslupları Vll.ve Xll.yyıl arasında büyük bir gelişme gösterdi. Daha sonra gerileyerek yerini Hatayi ve Herat üsluplarına bıraktı. Klasik üslup diye adlandırılan bu iki üsluptan Hatayi, Kaşan, Buhara, Herat, Şiraz, Diyarbakır, Bursa ve Edirne kentlerinde gelişimini sürdürdü.

İstanbul da bu kente özgü bir görünüm kazanarak XVll.yy.'a değin devam etti. Daha sonra Şukufe, Lake, Barok ve rokoko üsluplarında ciltler hızlandı, ancak ciltçilik sanatı da gerilemeye başlamıştı. XlX .ve XX.yy. larda makineleşmeyle birlikte el yapımı ciltçilik durma noktasına geldi. Bu dönem çitçileri arasında kişisel çabalarıyla bu sanatı sürdüren Nuri Efendi Baha Bey ve onun öğrencisi olan Necmettin Okyay'dan söz edilebilir.

Bu gelişim sürecinde, Arap üslubunda geometrik motifler ve yazı çokça yer alırken, Hatayi üslupta bitkisel bezemeler yaygındı; Bu nedenle gerçekçi nitelik taşıyordu. İran’da ise hayvanlar, efsanevi yaratıklar, hatta insan figürleri kullanılıyordu. Ciltçilikte ana malzeme deri olmakla birlikte, leke, ebru ve kumaşa (Kadife, İpek) da yer verilmekteydi.

Türk cilt sanatının gelişmesinde Osmanlı sarayının büyük etkisi oldu. Ciltçiler öteki sanat dallarında olduğu gibi, kendi loncalarını kurmuştu ve usta - kalfa -çırak ilişkisini sürdürüyorlardı. Saray ciltçilerine sermücellit (Baş ciltçi),Serbölük (bölükbaşı),seroda (Odabaşı), Serkethüda ya da yalnızca kethüda gibi sanlar verilirdi. Bu sanatçılar yapıtlarına imza koymadıklarından, adlarını ancak  eski kayıtlardan öğrenmekteyiz: XVl.yy.' ın başından  XVlll. yy sonlarına değin Topkapı sarayı sermücellitleri arasında Yedikuleli Alaettin (1518), Mehmet Çelebi (1544) ,Süleyman Çelebi (1595),Kara Mehmet (1605),Mehmet Abdi (1637),Mehmet Yadigar (1650),Pir Davut (1654) Cafer Eyyübi (1670),Ali Yusuf (1867) ,Süleyman Emektar (1698) ,Hasan Bin Ahmet (1734) Mehmet Halife (1776) ,Hatif Ali (1777-1797) sayılabilir.

XVlll.yy.ın ünlü tezhip ve Lake ustası Ali Üsküdari de döneminin önemli ciltçilerindendi.

Yazma bir cilt üst kapak, alt kapak, sırt, sertab ve mıkleb bölümlerinden oluşuyordu. Sertab ve mıklep alt kapağa bağlıydı. Ciltte bezemelerin üst ve alt kapakta ve mıklepte yoğunlaşması klasik Türk üslubunun, kapak içlerinin müşebbek bezemeli olması Herat üslubunun cildin süslemeye elverişli her yanının bezemeli olması Şiraz üslubunun Şemselerin yüksek oluşu İsfahan üslubunun cilt üzerinde celi yazı bulunuşu Rumi üslubun özelliklerini oluşturur.

Ciltler yapıldığı malzemeye ve bezemelere göre değişik adlar alıyordu.(çarköşe, yazma, ebru, lake, zerduva, gömme, yekşah, zilbahar, şemse, mülevven ) .XV.yy ciltlerinde Hatayi, Rumi ve bulut gibi klasik Osmanlı motifleri kullanıldı.XVl.yy.ciltleri ise daha süslü olmalarıyla dikkati çeker. Elimizdeki kimi örneklerden cildin Şemse ve zemin kısımları tümüyle altın varakla kaplanmış, değerli taşlarla süslenmiştir. XVll. yy. da deri üzerine çiçek Rumi ve bulut motifleri işlenmeye başlandı. Bu işlemlerde derinin yanı sıra kadife ipek gibi kumaşlar da kullanılıyor. İşleme ve kumaşlar derinden bir çerçeve içine alınarak korunuyordu. Bu  teknik kağıt yada ebru ciltlerde de uygulandı. 

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için