foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Makale Dizini

 

........................ halk eğitimi merkezi

yabancı dil alanı arapça kursu

 zümre öğretmenlerİ toplantı tutanağı

Toplantı Tarihi                     : ……………………….

Toplantı Yeri                        : ........................ Halk Eğitimi Merkezi

Toplantı Saati                       : 14:00

Toplantıya Katılanlar          : ……………………

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Yabancı Dil Alanı Modüler Programının incelenmesi.
 3. Arapça Modüler Programın haftalık ders saatinin belirlenmesi.
 4. Arapça Modüler Programının başlama ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi.
 5. Kursta Uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
 6. İşlenecek Atatürkçülük konularının belirlenmesi.
 7. Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi.
 8. Dilek ve Temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. 1.Açılış yapıldı, Zümre Öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görüldü.

   2.   Yabancı Dil  Alanı, Arapça Modüler Programı ………….  tarafından okundu ve Zümre Öğretmenlerince incelendi. Programın modüllerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

                           YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Günlük hayatta iletişim konularında dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Hayat ve Olaylar

40/24
2 Deneyimler konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

 Deneyimler

40/24
3 Giyim ve moda konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Giyim ve Moda

40/24
4 Sağlık ve beslenme konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Sağlık ve Beslenme

40/24
5 Doğa çevre ve kurallar konusunda dinlemek, konuşmak okumak ve yazmak

 Doğa Çevre ve               Kurallar

40/32
6

Bilim Sanat ve Teknoloji konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Bilim Sanat ve Teknoloji

40/32
Toplam 240/160

Proğramın 6  modülünün bulunduğu görüldü.(6)modülünün süresinin yeterli olduğu tespit edildi.

3. Kursun hafta içi  iki gün  12:30-15:45 saatleri arasında günlük toplam 4 ders saati üzerinden ve haftada 8  ders saati olarak planlanmasına karar verilmiştir.

 

4. Kurs haftalık 8 saatten (160/8) =20 hafta olacaktır. 15 Tatilde ders yapılacaktır. Bu durumda 5 KASIM  2013 de  başlayacak olan kursumuz çalışma takvimine göre 20 MART  2014  tarihinde sona erecektir. Kurs planı 05 KASIM  2013-20 MART 2014 tarihleri arasında hafta içi SALI  ve PERŞEMBE  çalışma günlerini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 

5. Uygulanacak Yöntem ve teknikler aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir.

-Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir.

-Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir.

-Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır,

-Bireylerin araştırmaya yönlendirilecektir.

-Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilmesi sağlanacaktır.

-Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım, drama, sunu, proje hazırlama, araştırma ödevi vb. öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Modül kitapçıkları yayınlanan modüllerde günlük plan yapılmayacak dersler modül kitapçığı kullanılarak işlenecektir.

6. Atatürkçülük konularının 2504 ve sayılı Tebliğler dergileri uyarınca derslerde yeri ve zamanı geldikçe işlenmesinin gerektiği belirtildi. Atatürkçülük konuları ve belirli gün ve haftalarda konuyla ilgili imkan buldukça aşağıdaki konularda mültivizyon gösterisi yapılmasına karar verilmiştir.

Türkçe dersi metin inceleme ünitesinde İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi(İlkokul çıkışlılar için)
Türkçe derslerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerinden yararlanılması (İlköğretim çıkışlılar için)
Atatürk’ün hayatı
Atatürk’ün Yurt ve Bayrak Sevgisi
Atatürk’ün İlke ve İnkılâpları
Atatürk’ün kişisel özellikleri ve çeşitli yönleri
Atatürkçü düşünce sisteminin diğer düşünce sistemleriyle mukayesesi
T.C. Anayasası
Atatürk’ün sanata verdiği önem
Atatürk’ün çocuk sevgisi
Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında yapılan çalışmalar

Ayrıca Kurs planının Atatürkçülük kısmında 2. haftada ‘Laiklik İlkesine’4. hafta ise ‘Atatürk’ün Sanata verdiği Önem’ konularına yer verilmesine karar verildi. 11. Haftada İstiklal Marşının Kabulu hakkında bilgi verilmesi kararlaştırıldı.

7. Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

-Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

-Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

-Eğitim kurumunda ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

Modüllerde sözlü sınav yapılacaktır. Son Modülde  ise uygulama(yazılı) sınav yapılacaktır. (Kazanılan yeterlilikler, beceri ve tavırlar ve uygulamadaki başarısı uygulama notu olarak verilecektir.)

-Ölçme sonuçları program sonunda genel olarak değerlendirilerek rapor halinde ilgili müdür yardımcısına teslim edilecektir.

8.Kurum müdür yardımcısı ……………………………….. başarılı bir kurs dönemi olması dileğiyle toplantı sona erdi.

  ………………….                                                                               ……………………..

 Müdür Yrd.                                                                                           Zümre Öğrt.

                                                          

……………………………

                                        ........................Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 

.............................. halk eğitimi merkezi

ney EĞİTİMİ ALANI

ney KURSU zümre öğretmenlerİ toplantı tutanağı

Toplantı Tarihi                     : ..../..../.2015

Toplantı Yeri                        :.............................. Halk Eğitim Merkezi

Toplantı Saati                       :          

Toplantıya Katılanlar          :……………………….   -        …………………

                                                    (Müdür Yrd.)                     (kurs öğretmeni)

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Ney Eğitimi Programının incelenmesi.
 3. Ney Eğitimi Programın haftalık ders saatinin belirlenmesi.
 4. Ney Eğitimi Programının başlama ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi.
 5. Kursta Uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
 6. Kursta uygulanacak Ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi.
 7. Dilek ve Temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. 1.Açılış yapıldı, zümre öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görüldü.

   2. Ney Eğitimi Alanı Programı ………………….. tarafından okundu ve Zümre Öğretmenlerince incelendi. Programın modüllerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Ney de Oturuş ve Tutuş Tekniği Uygulamak Ney’i Tutabilmek ve Oturuş Düzeni 5/5
2 Ses Çıkartabilmek Ney’i Üflemek 5/5
3 Ney Üzerinde Pozisyon ve Ses çalışmaları yapmak Ney Üzerinde Nota Sistemi 5/5
4 Ney Üzerinde Notaları Tanıyabilmek Ney Üzerinde Nota Üfleyebilmek 5/5
5 Ney ile Geçilmesi Gereken Eserler Hakkında Bilgi Vermek Eserleri Tanımak ve Üflemek 5/5
6 Eserlere Başlamak Segah Peşrev 5/5
7 Atatürk’ün Görüş ve Bilgisini Öğrenmek Atatürk’ün Mûsikiye Bakışı 5/5
8 Atatürk Hakkında Araştırmalar Yapmak Atatürk’ün Müzik İçin Yaptıkları 5/5
9 Eseri Tanımak Segah Makamı 5/5
10 Müzik Tarihini Öğretmek Mûsiki Tarihi 5/5
11 Sonrari Esere Başlamak Saba Peşrev 5/5
12 Makamı Tanıtmak Saba Makamı 5/5
13 Farklı Esere Geçmek Acem Aşiran Peşrev 5/5
14 Makamı Tanıtmak Acem Aşiran Makamı 5/5
15 Eserleri Çeşitlendirmek Hicaz Peşrev 5/5
16 Makam Çakkında Çilgi Vermek Hicaz Makamı 5/5
17 Makamları Kavramak Geçilen Makamları Tarihi Araştırma 5/5
18 Soru ve Ödevler ile Öğrencileri Sınamak Öğrencileri Sınama 5/5
19 Eksik Yönleri Bulmak Eksik Giderme 5/5
20 Eser Geçmek Hüzzam Peşrev 5/5
21 Makamı Tanıtmak Hüzzam Makamı 5/5
22 Farklı Esere Geçmek Mahur Peşrev 5/5
23 ............................. RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ ..................
24 Bilgileri Hatırlatmak Tatil dönüşü ders tekrarı 5/5
25 Ayinlere Giriş Yapmak Mevlevi Ayinleri 5/5
26 Ayinleri Öğretmek Mevlevi Ayinleri 5/5
27 Ayin İcrasına Başlamak Mevlevi Ayini İcrası 5/5
28 Ayin Geçmek Suzidilara Ayin-i 5/5
29 Ayini Öğrernmek Suzidilara Ayin-i Makamı 5/5
30 Farklı Ayine Geçmek

Nihavend Ayin-i Şerifi

5/5
31 Makamını Öğrenmek Nihavend Makamı 5/5
32 Ayinleri Çeşitlendirmek Rast Ayin-i Şerifi 5/5
33 .................................... KURBAN BAYRAMI TATİLİ ..........................
34 Neyin Bozulmasını Önlemek Ney Bakımı 5/5
35 Bakımları Öğrenmek Ney Bakım Çeşitleri ve Zamanı 5/5
36 Ders Tatideyken Çalışmak Tatil Zamında Çalışma Yöntemi 5/5
37 Eser Geçmek Muhayyer Kürdi Makamı 5/5
38 Makamını Öğrenmek Muhayyer Makamı 5/5
39 Farklı Esere Geçmek Beyati Peşrev 5/5
40 Makamını Öğrenmek Beyati Makamı 5/5
41 Genel Tekrar Yapılan Bütün Derslerin Genel Tekrarı 5/5
42 Öğrenciyi Test Etmek Öğrencilerin Bilgisini Sınama 5/5
43 Tekrarlamak Bilgilerin Kalıcılığı 5/5
44 Yapılışı Hakkında Bilgi Vermek Ney Yapımı 5/5
45 Öğretme Usülü İle Kalıcılığı Sağlamak Öğrenme ve Öğretme 5/5
46 Belge Vermek Eğitim Sürüci Sonu Başarı Belgesi Verilmesi 5/5
TOPLAM 424

3. Kursun hafta sonu Cumartesi-Pazar 09:00 /13:00. Toplam 5’er ders saati olarak planlanmasına karar verilmiştir.

 

4. Kurs haftalık 10 saatten =46 hafta olacaktır. Bu durumda 14.02.2015 de başlayacak olan kursumuz çalışma takvimine göre 27.12.2015 tarihinde sona erecektir.

 

5. Uygulanacak Yöntem ve teknikler aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir.

-Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Eğitimciler derslerde ve ders dışında bireylere rehberlik edecektir.

-Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilecektir.

-Bireylerin derslerde ve ders dışında aktif olması sağlanacaktır,

-Bireylerin araştırmaya yönlendirilecektir.

-Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilmesi sağlanacaktır.

-Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yazılı ve görsel öğretim materyalleri kullandırılacak, sözlü anlatım, drama, sunu, proje hazırlama, araştırma ödevi vb. öğretim yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.

-Modül kitapçıkları yayınlanan modüllerde günlük plan yapılmayacak dersler modül kitapçığı kullanılarak işlenecektir.

6. Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

-Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

-Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

-Eğitim kurumunda ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

Tüm modül sonlarında uygulama sınavı yapılacaktır.(Kazanılan yeterlilikler, beceri ve tavırlar ve uygulamadaki başarısı uygulama notu olarak verilecektir.)

-Ölçme sonuçları program sonunda genel olarak değerlendirilerek rapor halinde ilgili müdür yardımcısına teslim edilecektir.

8. Kurum müdür yardımcısı ……………………………… başarılı bir kurs dönemi olması dileğiyle toplantı sona erdi.

     Müdür Yrd.                                                                                           Zümre Öğrt.

.../.../2015

………………………………..

.............................. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 

Devamı için

Ayrıca http://bizimokulumuz.xyz/index.php/component/remository/Evrak-dokuman-belge/orderby,2/page,1/?Itemid=0


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı