foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Yeni Bir Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Üniversitelere Getirilen Norm Kadro Uygulamasıyla Yeni Bir Tasfiye Amaçlanıyor!

Bugün resmi gazetede yayınlanan, 12 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversitelere ağır bir darbe indirildi.

Söz konusu kararnamenin 12 Eylül’e denk gelmesinin sembolik anlamı bir yana, norm kadro uygulamasının içerdiği tasfiye mantığı 12 Eylül ruhunun diriliğini göstermektedir.

Kararname ile öğretim elemanı kadrolarına YÖK tarafından 60 gün içerisinde çıkarılacak norm kadro yönetmeliğince atama yapılacağı ve yönetmelik yayınlanana kadar yükseköğretim kurumlarının atama yetkisini kullanabileceği düzenlenmiştir. Devamı için

 

,

 

Minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz

turk egitim sen

Ölümsüz lider Atatürk’ü minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Türk milletinin yol başçısı, ilke ve inkılapları ile Türk tarihini değiştiren, Türk milletini uygarlığa uzanan yolda güçlü bir ülke konumuna getiren Ulu Önder  Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 80. yılında minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Atatürk tüm dünyanın örnek aldığı, gıpta ile baktığı eşsiz bir komutan ve liderdir. Atamız; Türk milletinin hiçbir gücün iradesi altında olmadan, bağımsız ve hür bir şekilde ilelebet yaşaması, topraklarımızın bütünlüğü, bayrağımızın her daim dalgalanması ve modern bir devlet inşa etmek için son nefesine kadar mücadele etmiştir. Devamı için

 

 

17/06/2016         29756    6721      Türkiye Maarif Vakfı Kanunu    

14/02/2007         26434    5580      Özel Öğretim Kurumları Kanunu             

03/02/2006         26069    5450      Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   

18/08/1997         23084    4306      İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun           

12/05/1992         21226    3795      Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun           

04/07/1989         20215    3580      Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun     

19/06/1986         19139    3308      Meslekî Eğitim Kanunu

19/10/1983         18196    2923      Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun             

27/07/1983         18117    2866      Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun          

18/06/1983         18081    2841      Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun           

13/07/1982         17781    2698      Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu

19/06/1982         17729    2684      İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun

24/06/1973         14574    1739      Millî Eğitim Temel Kanunu          

20/07/1972         14251    1607      Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun              

12/03/1964         11654    439         Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun     

12/01/1961         10705    222         İlköğretim ve Eğitim Kanunu     

24/02/1956         9242      6660      Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun             

27/05/1955         9013      6581      Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun               

19/01/1943         5308      4357      Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun               

14/06/1938         3933      3423      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun  

04/04/1933         2370      2133      Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun 

16/04/1929         1169      1416      Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun    

03/11/1928         1030      1353      Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun           

08/02/1927         559         968         Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun     

06/03/1340         63           430         Tevhidi Tedrisat Kanunu             

14/09/2011         28054    652         ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME        

30/05/1997                         573         ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME    

15/07/2018         30479                    BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 4)

15/07/2018         30479                    RESMİ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI :10)  

10/07/2018         30474                    CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 1 )  

10/07/2018         30474                    GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 2 )  

10/07/2018         30474                    ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI :3)

15/08/2018         42                           Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)

13/06/2018         2018/11995                        Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (R.G 24.7.2018-2018/30458)      

14/05/2018         2018/11770                        Örgün Eğitim Kurumlarında Portekizce Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar 2018/11770 (R.G 25.7.2018-2018/30459)              

11/04/2018         2018/11526                        Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ekli listede belirtilen dillerin eğitim ve öğretiminin yapılması

09/04/2018         2018/11671                        Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bazı Dillerde Eğitim ve Öğretimin Yapılması Hakkında Karar (R.G 7.6.2018/30444)    

26/02/2018         2018/11459                        Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar          

20/10/2017         30216                    Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar             

06/05/2017         30058                    5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Özel Çeşitli Kurslarda Makedonca Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar BKK-2017/10072    

21/11/2016         2016/9547                           Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar          

19/10/2016         2016/9303           29862    Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar 2016/9303  

17/08/2013         28738                    Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar 

23/07/2009         27297                    Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar          

01/04/2009         27187                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar      

16/12/2006         26378                    Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar               

05/06/2003         5753      1             Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar               

28/06/1978         16330                    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar           

07/07/2018         30471                    Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

21/06/2018         30455                    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

11/04/2018         30388                    Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

25/03/2018         30371                    Türkiye yeterlilikler çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin yönetmelik           

10/11/2017         30236                    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

25/10/2017         30221                    Okul Servis Araçları Yönetmeliği              

01/10/2017         2721                      İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

0/10/2017           2721                      İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği               

20/08/2017         30160                    Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)            

24/06/2017         30106                    Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

08/06/2017         30090                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği      

22/05/2017         7340796                               Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik (Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)  

06/05/2017         30058                    Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği   

21/03/2017         30014                    Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

25/02/2017         29990                    5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

01/02/2017         29966                    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği      

25/11/2016         29899                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği BKK-2016/9487            

01/09/2016         29818                    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulanan Eğitim Kurumları Yönetmeliği   

03/08/2016         29790                    Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik    

21/06/2016         29749                    Miili Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

25/03/2016         3428315                               Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik 
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)   

17/04/2015         29329                    Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği        

06/02/2015         29259                    Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliği     

31/12/2014         29222                    Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

26/11/2014         5751811                               Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği 
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)  

03/10/2014         29138                    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

02/10/2014         29137                    Türk Öğrencilerinin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik 
(Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü)     

11/09/2014         29116                    Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği

26/07/2014         29072                    Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği    

08/07/2014         29054                    Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği  

05/07/2014         29051                    Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik       

18/06/2014         29034                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin?Yönetmelik         

12/10/2013         28793                    Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik           

07/09/2013         28758                    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

29/05/2013         28661                    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği   

17/01/2013         28531                    Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik               

27/11/2012         28480                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 

18/11/2012         28471                    Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği       

12/09/2012         28409                    Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

12/09/2012         28409                    Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği 
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)      

08/09/2012         28405                    Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik    

08/07/2012         28347                    Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik         

18/05/2012         28296                    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

05/05/2012         28283                    Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği        

30/03/2012         28249                    Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği          

20/03/2012         28239                    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

09/02/2012         28199                    Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği            

08/12/2011         82549                    Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik        

27/08/2011         28038    2162      Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

24/04/2011         27914                    Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik               

01/07/2010         27628                    Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

15/08/2009         27320                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

18/04/2009         27204                    Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   

18/04/2009         27204    1             Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

17/04/2009         27203                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik       

04/03/2009         27159                    Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

0/03/2009           2618      1             Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik              

0/03/2009           2618      5             Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

0/03/2009           2618      4             Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

0/03/2009           2618      2             Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

0/03/2009           2618      6             Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

0/03/2009           2618      3             Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

0/03/2009           2618      7             Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik              

28/12/2008         27094                    Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

28/12/2008         27094    2             İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

28/12/2008         27094    3             Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

28/12/2008         27094    1             Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik    

0/12/2008           2615-EK                               İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliği        

0/12/2008           2615-EK               1             İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği      

0/12/2008           2615-EK               2             İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği      

21/10/2008         27031                    İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik     

07/03/2008         26809                    İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik       

29/01/2008         26771                    Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik    

14/01/2008         26756                    Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik           

0/12/2007           4357                      İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği 


(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)      

22/04/2007         26501                    Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği       

16/02/2007         26436                    Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

0/11/2006           2590      1             Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

20/10/2006         26325    1             Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik    

09/08/2006         26254                    Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği             

31/05/2006         26184    1             Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği             

02/05/2006         26156                    Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik 

18/04/2006         26143                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

14/04/2006         26139                    Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik           

0/04/2006           2583                      Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik           

28/12/2005         26037                    Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

24/12/2005         26033                    Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

14/12/2005         26023                    Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

13/08/2005         25905                    Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği     

06/07/2005         25867                    Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik   

04/05/2005         25805                    Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

16/12/2004         25672                    Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik               

19/06/2004         25497                    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği      

03/04/2004         25422                    Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik      

30/03/2004         25418                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik   


05/03/2004         25393                    Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği            

05/12/2003         25307                    Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik   

24/08/2003         25209                    18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik               

01/07/2003         25155                    Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik       

14/11/2002         24936                    Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik  

22/10/2001         24561                    Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği           

09/10/2001         24548                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik    

22/08/2001         24501                    Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği 
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)      

27/04/2001         24385                    İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik               

11/02/2000         1175                      Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği   

24/10/1998         23503                    Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği              

30/04/1995         22273                    Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği 
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)     

24/10/1994         2417                      Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 
(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)       

30/08/1993         2389                      Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği 
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)      

26/11/1992         21417                    Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği            

03/06/1991         20890                    Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği           

13/04/1991         20844                    Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği        

03/01/1990         20391                    Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik           

07/02/1986         19012                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik         

16/12/1985         2201                      Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması Ve Satılması Hakkında Yönetmelik

23/10/1983         18200                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği              

10/10/1983         2149      1             Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği 
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)     

08/08/1983         18129                    Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik          

25/02/1982         17616                    Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik       

21/05/1977         15943                    Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik            

18/09/2018         16702389                             MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

13/09/2018         103257                 Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge 
(Personel Genel Müdürlüğü)   

14/06/2018         11700767                             Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

05/06/2018         10943576                             Okul İnternet Siteleri Yönergesi 
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)   

0/06/2018           2729                      Millî Eğitim Bakanlığı Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

31/05/2018         10686011                             Milli Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

31/05/2018         10686682                             Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi 
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)   

23/05/2018         10082245                             İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile ilgili yönergede değişiklik yapılmasına dair yönerge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

26/03/2018         6197771                               Ortaöğretime Geçiş Yönergesi 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

27/02/2018         4134296                               Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesinin Kaldırılması Hakkında Makam Onayı 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

20/02/2018         3544594                               Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Makam Onayı 


(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

15/02/2018         3294317                               Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

10/01/2018         709603                 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi 
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)              

16/11/2017         19383997                             Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

29/10/2017         17915267                             Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

02/10/2017         15575022                             Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usül ve Esalslara İlişkin Yönerge 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

25/08/2017         12827610                             Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

22/08/2017         12608527                             Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

22/08/2017         12650927                             Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

06/06/2017         8376133                               Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

27/03/2017         4042083                               Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

20/03/2017         3653736                               Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

16/02/2017         2017518                               Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi          

0/11/2016           2710                      Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Kasım-2016 
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)   

0/10/2016           2709                      Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

12/08/2016         8649147                               Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

0/04/2016           2703                      Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yemek Hizmetleri Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

0/03/2016           2016/2702                           Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge      

18/08/2015         8163923                               Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

29/06/2015         6688726                               Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

24/06/2015         6529324                               Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Fatih Projesi Kapsamıında Dağıtımı Yapılacak Tablet Bilgisayar Setlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

23/06/2015         6486576                               Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışmaları Yönergesi 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

16/01/2015         527852                 Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönergesi 
(Hukuk Müşavirliği)       

0/11/2014           2686                      Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

23/09/2014         4145909                               Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi          

26/08/2014         3557646                               Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

19/08/2014         3450017                               Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

19/08/2014         3450049                               Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

18/06/2014         2498415                               Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

08/05/2014         1843555                               İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi 


(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

01/01/2014         2676                      Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi 
(İç Denetim Birimi Başkanlığı)   

0/03/2013           2694                      Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge             

16/01/2013         34932                    Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi        

27/12/2012         246415                 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 


0/11/2012           2662                      Millî Eğitim Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

0/05/2011           2644      1             1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge 
(Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı)  

0/09/2010           2636      124         Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

0/02/2010           2629                      Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi    

0/12/2009           2627                      Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

08/07/2009         1769                      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi     

0/05/2009           2620                      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi   

0/03/2009           2618      10           Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi          

0/03/2009           2618      12           Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi 
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)              

12/01/2009         9                             Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi   

0/08/2008           2611                      Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge 
(İlköğretim Genel Müdürlüğü) 

0/12/2007           2603      4             Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi

0/03/2007           2594                      Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi             

0/03/2007           2594      1             Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi 
(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)    

0/02/2007           2593      1             Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

0/11/2006           2590                      Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi 
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)      

0/09/2004           2564                      Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi     

0/11/2003           2554                      Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi         

0/09/2003           2552                      İlköğretimde Yöneltme Yönergesi          

0/08/2003           2551                      Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge               

05/02/2003         12252                    Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi       

14/02/2001         45                           Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

14/02/2001         45                           Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi 
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)  

0/10/1999           2505                      Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi 
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)   

28/09/1999         93                           Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi  

02/12/1998         8162                      Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)            

12/10/2018         30563                    2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi        

12/09/2018         30533                    2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

12/09/2018         30533                    2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

12/09/2018         30533                    2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

12/09/2018         30533                    2018/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi        

09/08/2018         30504                    2018/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

03/08/2018         30498                    2018/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

02/08/2018         30497                    2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

24/07/2018         30488                    2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi          

29/08/2018         15129618             2018      Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge 2018/15 
(Personel Genel Müdürlüğü)   

01/08/2018         14051891             2018      Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) 2018/14 Nolu Genelge 
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)       

05/06/2018         10984894             2018      2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Hakkında Genelge 2018/12 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

25/05/2018         10240233                             Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Hakkında Genelge 2018/11 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

26/04/2018         8310247                               Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Konulu 2018/10 Nolu Genelge 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

19/04/2018         795049                 Öğretmenler Günü Genelgesi 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

23/02/2018         3908650                               Pansiyonlu Okul Denetimleri Hakkında Genelge 2018/8 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

23/02/2018         3907107                               İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi Hakkında Genelge 2018/7 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

15/02/2018         3296874                               Rehberlik Hizmetleri - Genelge 2018/6 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

09/02/2018         2867623                               Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelge 2018/5 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

05/02/2018         2350838                               Okuryazarlık Seferberliği Hakkında Genelge 2018/4 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

17/01/2018         1218818                               2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi 2018/3 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

15/01/2018         1063579                               2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Hakkında Genelge 2018/2 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

11/01/2018         830966                 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Hakkında Genelge 2018/1 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

22/12/2017         22209183                             5661 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Genelge 2017/30
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

06/12/2017         20939112                             Okul Servis Araç Sürücüleri ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Hakkında Genelge 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

16/11/2017         19438045                             e- Donatım İzleme Modülü Hakkında Genelge 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

19/09/2017         14218379                             Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kh. Genelge 2017/28 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

14/09/2017         13861126                             Yönetim Sistemleri Belgelendirme İşlemleri Hk. Genelge 2017/27 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

08/09/2017         13307087                             Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/26 
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)  

22/08/2017         12607291                             Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Hk. Genelge 2017/25 
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)          

17/08/2017         12438448                             Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Hakkında Genelge 2017/24 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

15/08/2017         12275819                             İhalelere Katılmaktan Yasaklama Hakkında Genelge 2017/23 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

14/08/2017         12229929                             Geçici Görevlendirmeler Hakkında Genelge 2017/22 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

14/07/2017         10765913                             24 Kasım Öğretmenler Günü Genelge 2017/21 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

10/07/2017         10551170                             2002/27 sayılı Okul-Veli İşbirliği Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/20 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

30/05/2017         7849639                               Okul Sağlık Hizmetleri GENELGE 2017/19 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

29/05/2017         7801288                               Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru GENELGE 2017/18 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

16/05/2017         7019461                               2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2017/17 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

20/03/2017         3653801                               5580 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması GENELGE 2017/13 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

07/03/2017         2975829                               Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması GENELGE 2017/12 
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)  

20/02/2017         2131946                               YİKOB Yatırım İşlemleri Genelge 2017/10 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

20/02/2017         2132594                               2017 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi - Genelge 2017/11 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

16/02/2017         2042570                               Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması Genelge 2017/9 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

16/02/2017         2042658                               Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti 
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)       

30/01/2017         1183037                               Kamulaştırma Genelge 2017/8 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

23/01/2017         895944                 İmar Planı Yapım ve Değişiklik Teklifleri İle Eğitim Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi. Genelge 2017/5 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

19/01/2017         788106                 İzinsiz Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2017/4 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

13/01/2017         540991                 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları 2017/3 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 


05/01/2017         220648                 Merkez Teşkilatı Kamu Konutları İşlemleri 2017/1 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

22/11/2016         13207732                             Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları 2016/21 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

07/09/2016         9580952                               15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Hakkında Genelge 2016/18 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

05/09/2016         9464742                               Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Hakkında Genelge 2016/17 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

29/07/2016         8095712                               24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Genelge 2016/15 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

25/07/2016         7906118                               Protokol Hazırlama ve Uygulama 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

01/07/2016         7314034                               İlkyardım Eğitimi Merkezi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Kurulması ve İşletilmesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

21/06/2016         10424732                             Özel Öğretim Kurumları ve Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2016/14 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

20/05/2016         5605492                               2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelge 2016/12 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

20/05/2016         5607260                               2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı 2016/13 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

16/05/2016         5472981                               Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması 2016/11 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

25/04/2016         4633036                               Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni Hakkında Genelge 2016/10 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

29/03/2016         3575736                               Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 2016/6 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

21/03/2016         3243629                               Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi 2016/5 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

10/03/2016         2852893                               Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

02/03/2016         2479367                               Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti 2016/4 
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)       

12/01/2016         2700                      2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları Genelge 2016/2 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

18/09/2015         9436207                               Özel Öğretim Kurumları İle İlgili İşlemler Genelge 2015/25 
(Müsteşarlık Bürosu)    

12/08/2015         8002934                               Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler, Personele İlişkin Düzenlemeler Genelge 2015/23 
(Müsteşarlık Bürosu)    

04/06/2015         2015      19           24 Kasım Öğretmenler Günü 2015/19 nolu Genelge 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

25/05/2015         5361317                               İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyetli Gösteren Yerler Hakkında Genelge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

18/05/2015         5157644                               Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması Genelge 2015/14 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

12/05/2015         4953035                               Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin Tereddüt Hk. - Genelge 2015/13 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

28/02/2015         2243911                               Özel Okul İşlemleri - Genelge 2015/5 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

16/02/2015         1723363                               Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri - Genelge 2015/3 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

12/01/2015         305476                 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2015/1 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

02/10/2014         440003                 Türk Bayrağının Korunması - Genelge 2014/- 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)            

23/09/2014         4145933                               Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri - Genelge 2014/21 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)           

15/09/2014         3938012                               Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık ile Mücadele - Genelge 2014/20 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

12/09/2014         3897291                               Okullarda İzcilik Faaliyetleri - Genelge 2014/19 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

30/08/2014         3630636                               Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları Genelgesi 2014/17 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

19/08/2014         3450084                               İş Sağlığı ve Güvenliği - Genelge 2014/16 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

15/08/2014         3402453                               2014 Yılında Yetiştirilmek, Staj Yaptırılmak ve Bilgilerini Arttırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar Hk. - Genelge 2014/15 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

18/07/2014         3053949                               Tereddüte Düşülen Hususlar - Genelge 2014/14 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

31/05/2014         2200412                               24 Kasım Öğretmenler Günü - Genelge 2014/12 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

30/05/2014         2174807                               2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2014/11 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

27/05/2014         2126140                               Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması - Genelge 2014/10 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

22/05/2014         2040364                               Soma Felaketi Nedeniyle Alınacak Tedbirler - Genelge 2014/9 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

01/05/2014         1359845                               Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması - Genelge 2014/8 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

18/04/2014         1601211                               Dershane ve Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşümü - Genelge 2014/7 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

08/03/2014         1009841                               2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - 2014/4 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

16/01/2014         233807                 Okullar Hayat Olsun Projesi - 2014/2 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

09/01/2014         119783                 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2014/1 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

17/12/2013         3879177                               Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler - Genelge 2013/35 
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)              

13/11/2013         3355347                               24 Kasım Öğretmenler Günü 2013/32 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)             

01/10/2013         2773584                               Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş - Genelge 2013/27 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

16/09/2013         2498747                               MEB 2015-2019 Stratejik Planı - Genelge 2013/26 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

28/08/2013         2237816                               Öğrenci Okul Kılık Kıyafetleri - Genelge 2013/24 
(Özel Kalem Müdürlüğü)            

12/08/2013         2044685                               Sınav - Genelge 2013/22 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

10/06/2013         1306926               18           Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı - Genelge 2013/18         

18/05/2013         1013997                               Özürlü Devamsızlık - Genelge 2013/14 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

15/05/2013         967215                 2013 Yılında Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurla Hk. - Genelge 2013/13 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

06/05/2013         847972                 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2013/12 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

13/04/2013         590758                 Uçak Biletleme ve Transfer Hizmeti - Genelge 2013/11 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

27/02/2013         138918                 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması - Genelge 2013/8 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

24/02/2013         131289                 Diyabetli Öğrenciler - Genelge 2013/6 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

24/02/2013         131291                 8383 MEB Mobil Bilgi Servisi - Genelge 2013/7 
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)   

24/02/2013         131237                
(Özel Kalem Müdürlüğü)            

30/01/2013         72030                    Belletici Öğretmen Görevlendirmesi - Genelge 2013/3 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

10/01/2013         20165                    2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kitapları - Genelge 2013/2
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

09/01/2013         15964                    2013 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2013/1 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)       

08/08/2012         20078    34           Sınav - Genelge 2012/34 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

06/08/2012         36702    33           İLKSAN Üyeliği - 2012/33 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

01/08/2012         19320    29           Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı - Genelge 2012/29 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

01/08/2012         3000      30           Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları - Genelge 2012/30 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

26/07/2012         34965    28           Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma - Genelge 2012/28 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

24/07/2012         573         27           UMEM Beceri 10 Projesi Hizmet ve Tarım Sektörleri Kurs Uygulama - Genelge 2012/27 


(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)   

11/07/2012         31973    26           Sendika Üyeliği - Genelge 2012/26 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

12/06/2012         14723    24           2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2012/24 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

22/05/2012         22626    22           Etik Günü Haftası - Genelge 2012/22 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

21/05/2012         3656      21           Artan Ödenekler - Genelge 2012/21 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

0/06/2018           2729 Haziran- EK                              İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü 
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)

20/09/2018         16974669                             Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Okullar Ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

11/04/2018         7385938                               SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

09/01/2018         653067                 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu 2018 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

09/01/2018         653067                 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu 2018 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

15/12/2017         22668546                             Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Arasında Millî Savunma Üniversitesinin Tanıtımına Dair İş Birliği Protokolü          

15/12/2017         22384936                             Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Arasında Yatılı veya Burslu Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Dair İşbirliği Protokolü.           

09/06/2017         30091                    Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)        

06/12/2016         13756032                             İşbirliği Protokolü 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)     

10/10/1983         2149                      Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi        

Açık Öğretim Ortaokulu 2018-1. Dönem sınav yerleri açıklandı.

08 Aralık 2018 tarihinde 2 oturum olarak gerçekleştirilecek   Açık Öğretim Ortaokulu 2018-1. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden TC kimlik numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler. 

08 Aralık  2018 Cumartesi 

1.   Oturum Saat 9.30   2.   Oturum Saat 14.00 

Sınav yeri bilgisi için tıklayınız.

Devamını oku: Açık...

yok2019 yılı Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu ile İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu(10.12.2018)

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca Seviye Belirleme ve Yeterlik Sistemi içerisinde Seviye Tespit Sınavı ile İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu web sitemizde yayımlanmıştır. 

Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu (2019)'na ulaşmak için tıklayınız

İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu (2019)'na ulaşmak için tıklayınız.


meblogo2018 YLSY - Sözlü Sınavda Başarılı Olan Adayların Kurum Tercihlerinin Alınması(Yerleştirme İşlemleri)

2018 YLSY kapsamında sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercihi işlemleri 10 Aralık 2018 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 16 Aralık 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Kontenjanlara yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri doğrultusunda ve YLSY puanı üstünlüğüne göre Bakanlığımız REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) yapılacaktır. 

Sözlü sınav sonucunda YLSY puanı 70 ve üzeri olan adayların, 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu - Tercih Tablosunu (Tablo 2) dikkatle inceleyerek sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki kurum kontenjanlarını  (tercih edilecek sadece bir kurum ve kontenjan/alan dahi olsa) tercih etmeleri gerekmektedir.  Tercih yapmayan öğrenciler herhangi bir kontenjana yerleşemeyecektir. Devamı için


meblogo09 Aralık 2018 tarihinde yapılan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları

Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı A Kitapçığı 

Adaylık Kaldırma Yazılı Sınavı B Kitapçığı 

Devamını oku: ...

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Ek zam için cumhurbaşkanlığına gönderilecek mektup

İl temsilcilerimiz ve Şube Başkanlarımız için "Ek Zam Mektup Eylemi" nde kullanılacak metnin örneği aşağıdadır. Devamı için

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir sen

Eğitim kovayı doldurmak değil, ateşi tutuşturmaktır"

‘Eğitimin geleceği’ ve ‘Gelecekteki eğitim’e dair cümle kurmadan önce bizi nasıl bir geleceğin beklediğiyle ilgili mülahazalara odaklanmak iyi bir nirengi noktası olabilir. Zira günümüzde geleceğe dair tasavvurların odağında dijital devrim ve bu devrimin ürettiği/üreteceği fırsat ve felaketin yan yana durduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. İnsanın, bu gelecek tablosu içerisinde nasıl konumlanacağına ilişkin analizlere kulak vermek “yarının ötesini” tahayyül edebilmek için önemlidir.  Devamı için

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Meb bir hatim sayacı; öğretmenler günü ise uhrevi faaliyetler günü değildir!

Öğretmenlerin haklarının gasp edilmesi, mesleklerinin saygınlığının bizzat iktidar tarafından azaltılması, birçok meslek sahibinin atanamaması gibi sayısız sıkıntılar nedeniyle buruk karşılanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl MEB'in ilginç bir uygulamasıyla daha garip hale gelmiştir. Devamı için

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için