foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza için gerekenler
foto1
Trafik işaret levhaları
foto1
Tebliğler dergisi son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim ve Öğretim Sitesi

Hayber kalesinin fethinde Hz. Ali'nin kapıyı kalkan yerine kullanması

Hayber kalesinin fethi esnasında İslam ordularının sancağı Hz. Ali ye peygamberimiz tarafından verilip geri bakmadan düşmana saldırması emri alındıktan sonra Hz. Ali Büyük bir cesaret ve kararlılıkla Hayber kalesine doğru yürür.

Peygamberimizin azatlı kölesi Ebu Rafi derki 

“Resulullah as. Ali Bin Ebi Talib'i gönderdiği zaman, bende onunla birlikte gitmiştim.

Ali Bin Ebu Talip Kaleden çıkan Yahudilerle çarpıştı.

Yahudilerden birisi vurunca, Ali'nin kalkanı yere düştü. O da kaleni yanında bulunan bir kapıyı kendisine kalkan ve siper dindi.

 

Kalenin fethini Allah ona nasip edinceye kadar kapı, onun elinde düşmedi.. Ancak, çarpışmadan boşalınca, onu elinden yere bıraktı. Yanımda yedi kişi bulunuyordu. Sekizincileri ben idim. O kapıyı çevirmeğe çalıştık. Çeviremedik!”

Hz. Alin'in, bunu kendi gücüyle değil Allah'ın kendisine bahşettiği güçle yaptığına şüphe yoktur.

Hz. Ali’nin, bu kapıyı köprü yaparak İslam mücahitlerinin kaleye girmesini sağladığı rivayet edilir.