foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Tokat

Kırk kızlar türbesi Söylencesi

Bir zamanlar Niksar'da dünya malına düşkün, zalim bir vali yaşamaktadır. Niksar halkı zulümden bezmiş, yoksulluk içinde yaşam sürmeye çalışmaktadır. Valinin iyi yürekli güzel kızı da babasının zulmüne dayanamaz. Kırk kız arkadaşıyla bir çete kurar. Erkek elbiseleri giyip sık sık valinin sarayını basıp ele geçirdiklerini yoksul halka dağıtırlarmış. Valinin en akıllı adamları, en güçlü askerleri çeteyi yakalayamaz. Çünkü kız babasının planlarını önceden haber almakta, hazırlanan tuzaklara düşmemektedir. Aradan uzun bir zaman geçer. Kızın dadısı işi anlar, koşup valiye duyurur.

Valide kırık kızla birlikte kızını yakalatır, başlarını vurdurur. Büyük bir gömüt kazdırılır ve hepsi buraya gömdürülür  daha sonra halk bu gömütün üstüne bir türbe yaptırır.

Kesikbaş türbesi  yanındaki Köprüye ilişkin söylence

Kesik baş türbesinin yanında bir köprü vardır. Önce ağaçtan yapılan bu köprüyü sular alıp götürür. Bunun üzerine taştan sağlam bir köprü yapılmasına karar verilir. Ama kimse taş ve kum taşımak istememektedir.

Günün birinde Turhal'a bir derviş gelir. Irmaktan geçmek ister ama köprü yoktur. "Neden köprünüz yok " diye sorar. "Ağaçtan yapıyoruz sular  götürüyor, taştan yapmaya karar verdik, kimse taş getirmiyor. Bu yüzden kent köprüsüz kaldı" cevabını verir.

Derviş bastonunu Kocatepe'ye doğru uzatınca yamaçtan taşlar sökülmeye başlar. Bunlar yuvarlana yuvarlana gelip üst üste yığılır. Sağlam bir köprü ortaya çıkar. Derviş herkesin şaşkın bakışları arasında köprüden geçer. Turhal'a şöyle bir bakıp :"İki taşı üst üste koyamayan Turhallılar, bundan böyle mal üstüne mal koymasın," der. Yiter.

İnanışa göre Turhal'da o günden sonra kimse zengin olmamıştır. Zenginleri ya yabancıdır ya da başka yerde zengin olmuştur.

Şeyh Bedrettin söylencesi

Vaktiyle Kelkit Irmağı yatağını değiştirerek Dedem bahçesi kıyısına varır. Gömütlüğün de sular altında kalan Bedrettin cağını gören halk buraya bir set başlar. Çalışma sürerken ak saçlı bir derviş çıka gelir. Ne yaptıklarını sorar. "görmez misin ırmak neredeyse gömütlüğü götürecek. Hem burada ünlü bir evliya yatıyor, onun gömüt ‘ünün sular altında kalmasına gönlümüz razı olmaz" derler. Yaşlı adam gülümser: "Hiç telaş etmeyin, bırakın kendini kurtarmayan evliyayı sel götürsün ,"der ve uzaklaşır

Ertesi gün çalışmak için gelenler Kelkit Vadisi'nin yatağına çekildiğini gömütlüğünde kurtulduğunu görürler.


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için