foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Van

Van Kalesine ilişkin söylence

Urartuların eline geçen Van kalesi öyle muazzam yapılmıştır ki görenler kalenin insan eliyle yapıldığına inanılmaz.

Kale dev yapılı insanlar tarafından 80 metre yüksekliğe her biri en az 30 ton gelen düzgün taşlarla sıva ve harç kullanılmadan yapılmış inanışa göre duvar yapımında çalışanlar öyle güçlülerdi ki elleriyle bastırarak taşları hamur haline getirip birbirine yapıştırmışlardır.

Meher de bu dev yapılı insanlardan biridir. Atıyla birlikte Meher Kapı denilen yerde Urartu kaya yazıtının ardında günümüzde de yaşadığına  ve kıyamet günü gelince yeniden ortaya çıkılacağına dair efsaneler vardır.

Meher Kapı değişik inançlara göre kutsal sayılır. Hıristiyanlar bu kapının Paskalya'nın yedinci günü  ya da St. Jean Bayramı'nda açıldığına inanılır. İslam inançlarına göre ise burası bir hazine kapısıdır ve her cuma gecesi açılır, fakat giren mutlaka  bir kötülükle karşılaşır.

Bir başka inanışa göre Hz. Ali bu kapı görünümlü yerin ardında yaşamaktadır. Kapı önündeki su birikintisi atının sidiğidir.

Akdamar Adasına İlişkin söylence

Çok güzel bir yer olan Akdamar Ada'sına keşişlerin haricinde gitmek yasaktır. Baş keşiş dediğim dedik diyen çok katı tutumlu bir insandır. Tamara adında çok güzel bir kızı vardır ve diğer kızları kıskandırıp onların kendisine diş bilemesine sebep olur.

Adanın karşısında Gevaş yakınında yalnız yaşayan gölden avladığı balıklarla geçimini temin eden bunun dışında ağaçların gölgesinde dinlenip çok iyi yüzen bir delikanlı yaşamaktadır. Bir gün adaya doğru yüzer dayanamaz karaya çıkar gizlice etrafı seyrederken çiçekler arasında başında tacı ile şarkılar mırıldanan Tamara yı görür kız da onu görünce kaçmaya başlar fakat önüne çıkar ikisi de birbirini etkilemiştir. Akşama değin söyleşirler. Tekrar buluşmak üzere ayrılırlar. Kızın babası çok katı olunca geceleri buluşmaya karar verirler. Geceleri karanlık olunca kız kayalıklar arasında bir mum yakar gençte o muma doğru yüz yüze gelirler.

Bir süre sonra öbür keşişlerden birinin kızı durumu görür ve olanları baş keşişe anlatır. Keşiş çok öfkelenir, kızına bir şey söylemez. Ertesi gün göl fırtınalıdır kız kayalara gitmez keşiş bir mumla kıyıya gelir. Delikanlı ışığı görünce meraklanır suya atlayıp kıyıya yaklaşmaya çalışır ama keşiş sürekli mumun yerini değiştirdiğinden artık çok yorulmuştur. Dalgalara yenik düşer. "Ah Tamara Ah Tamara" diye haykırarak ölür. Sesi duyan Tamara kıyıya koşar olanları görür o da kendini göle atar. İki aşık gölde buluşur gölün adı da Akdamar olur.

Günümüzde hala iki aşığın gölde yaşayıp oynaştığına inanılır.

Şeyh Abdurrahman Söylencesi

İran Şahı Abbas, Van Kalesi'ni almak için kentin kuzeyindeki ki "Şahbağı" (Beyüzümü Köyü) denilen yerde konaklar. Kale çok yüksek ve sağlam olduğu için bir türlü alamaz. Aradan yedi yıl geçer. Oraları tanıyan biri Şaha: "Kalede Abdurrahman Gazi diye ermiş biri vardır. O orada oldukça burayı almamız imkânsızdır." der. Bunun üzerine Şah Abbas, ermişi denemek için bir kuzu bir de köpek kızarttırıp armağan olarak gönderir. Elçiler armağanı sunduklarında, ermiş şöyle bir bakar, köpeği göstererek: "Bunu Şahınıza götürün." der Elçiler geri götürürlerse şahın kendilerini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine Şeyh elini köpeğe doğru uzatarak "hoşt" diye seslenir. Köpek canlanıp koşmaya başlar.

Elçiler dönüp durumu Şaha anlatırlar. Şahta kuşatmayı kaldırıp ülkesine döner.

 


Çomar Bölükbaşı söylencesi

Çomar Bölükbaşı sınır boylarında yıllarca bulunmuş yiğitlikleriyle kahramanlıklarıyla tanınmış bir kahramandır. Yıllar sonra Van'a gelip Van Beylerbeyi Mehmet Emin Paşa 'nın kale komutanı olur. Mehmet Emin Paşa bir ara celali olmuş iddiasıyla tutuklanmış, sonra suçsuz bulunarak bırakılmıştır ama kale komutanı asi ilan edilmiştir. Çomar Bölükbaşı bir avuç askeriyle Van kalesinde kıstırılır. Emir gereği sağ olarak ele geçirilecektir. Durumun kötüye gittiğini gören Çomar Bölükbaşı  arkadaşlarıyla birlikte kaleden sarkıttığı bir ip merdivenle kaçar artlarına düşen 600 kişilik ordu Van Gölü'nün güney kıyısında ki Kuskunkıran Deresi'nde bunları sıkıştırır. Kanlı bir savaş olur Çomar Bölükbaşı  Orduyu dağıtacakken yardım gelir. Çomar Bölükbaşı 'nın kurtulma ümidi kalmamıştır. Bir yanı yüksek kayalar bir yanı uçurumdur. Atından inip onu öper yelesini okşar herkes teslim olacağını düşünürken o atını uçuruma sürer. Öldüğü sanılırken bir de bakarlar ki Çomar Bölükbaşı yüzerek gölden karşıya geçmektedir. Kimileri yakalanmasını kimileri ise Tanrı'nın yardım ettiği bu kahramanın bağışlanmasını ister ama yakalanmasını isteyenler ağır basar. Ordu dolaşıp önünü keser. Çomar Bölükbaşı güçlükle bataklıktan kıyıya çıkar. Yeniden orduyla savaşa tutuşur. Sonunda alnından vurulur başını kesip Van Paşa'sına götürürler. Paşa: "Yazık etmişsiniz böyle bir yiğit vurulur mu, başı kesilir mi? götürün bedeniyle birlikte şehit olduğu yere gömün" diye adamlarını azarlar.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için