foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 

3-İletişim çeşitleri

İletişimde temel amaç “ANLAŞILMAK” VE “ ANLAMAKTIR”; yani kişiler için karşılıklı “Anlaşmaktır” . Anlaşmak içinde iletişimde bulunan kişiler açısından yapılacak iki şey vardır:

1-Konuşmak(Anlatmak)

2-Dinlemek(Anlamak)

İletişim, sözlü 8Kr-elimeler) ve sözsüz (Jestler, mimikler, davranışlar...) olmak üzere iki çeşittir. Ayrıca iletişimde iki çeşit dil kullanılmaktadır. Birincisi sözlü olarak kullandığımız, malzemesi kelimeler olan konuşma dilidir. İkincisi ise beden dili de denilen sözsüz, malzemesi jestler, mimikler ve davranışlardan oluşan iletişim dilidir.

A-Sözlü iletişim

Malzemesi kelimeler olan ve konuşma dilinin kullanıldığı sözlü iletişimin iki temel boyutu vardır. Birincisi konuşmak. İkincisi ise dinlemektir.

Sözlü iletişim en az iki kişi arasında gerçekleştiğine göre, konuşan taraf, konuyu yumuşak ve sıcak bir ses tonuyla açık seçik anlatmalıdır. Oysa bizim toplumumuzda çoğunlukla bir ses tonuyla, kişiliğe saldıran, suçlayıcı konuşmaların yapıldığı görülmektedir.

Sözlü iletişimin ikinci önemli boyutu ise ,”dinlemek” tir. Dinlemek boyutunun da iki önemli merhalesi vardır. Birincisi fizyolojik ikinci merhalesi ise psikolojiktir. Fizyolojik merhalesi duymak, psikolojik merhalesi ise anlamaktır. İyi bir dinleyici psikolojik merhaleye ulaşarak konuşulanları anlar. Sözlü iletişimde önemli olan konuşulanları duymak değil anlamaktır. Çünkü yalnız fizyolojik dinleme kişiler arası duygu düşünce alıverişi için yetmemektedir.

Sözlü iletişimde gürültü yaratan mesajların temelinde olumsuz, saldırgan, suçlayıcı, yargılayıcı ve denetleyici konuşmalar vardır. Özellikle de insanın kişiliğine yönelik, örseleyici ve kırıcı sözler iletişim kanalını tamamen tıkamaktadır.

Sözlü iletişimin temel amacı “anlaşmak” olmalıdır.

Sağlıklı iletişim

Sağlıklı iletişimde, kişilerin yüz yüze ve göz göze temas kurmaları şarttır. İletişimde bulunan kişiler arasında yüz ve göz teması kurulamazsa insanca iletişim bazına geçilememektedir.

Sağlıklı iletişimde temel hedef, iletişimde bulunan kimselerin anlaşabilmesidir. Anlaşmak içinde konuşmacının yumuşak bir ses tonunun yanında güzel bir anlatım üslubu da kullanması gerekir. Dinleyicinin de konuşmacının anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinlemesi gerekir.

İnsan olarak konuşmalarımızda olumsuz şeyleri söyleme potansiyelimiz, olumluları söyleme potansiyelimizden çok daha fazladır. Hayatımızda genellikle yanlışları söyleyerek doğruları bulmaya çalışırız. Oysa duygu ve düşüncelerimizin ifadesinde olumlu şeylerin daha çok dile getirilmesi gerekmektedir. Bizim toplum olarak olumlu şeyler konuşma egzersizimiz oldukça yetersizdir. İnsanların olumlu yanlarını dile getirerek kurulan iletişim, daha sağlıklı olmaktadır. Onun için karşımızdaki insana olumlu mesajlar vererek onun hayat enerjisini yükseltmeliyiz. Çünkü olumsuz mesajlar kişinin hayat enerjisini de azaltmaktadır.

İletişimde dikkatli ve iyi bir konuşmacı söz esamimi takdir ve övgüyle başlamalıdır. Başkalarının hatalarını tenkit etmeden önce kendi hatalarından söz etmeli ve karşımızdakine değer verdiğimizi hissettirmeliyiz. Ayrıca karşımızdaki insana içten bir alaka göstererek ona sürekli ismiyle hitap etmeliyiz. Devamlı “biz” konuşmak yerine karşımızdaki insana kendisinden bahsetmek fırsatı vererek birebir konuşma ortamı yaratmalı ve dikkatli bir dinleyici olmalıyız.

Karşımızdaki insanla sağlıklı bir iletişim kurabilmek için iyi bir konuşmacı olmanın yanında dikkatli ve iyi bir dinleyici olmak zorundayız. Çoğu kere dinleyici konumunda olan kişi, kendi iç dünyası ile okadar doludur ki anlatılanları algılayamaz. Oysa sağlıklı bir iletişimde önemli olan şeklen dinlemek değil anlatılanları anlamaktır.

İletişimi uzmanları, en sağlıklı dinleme tekniğinin “etkin dinleme” olduğunu söylemektedirler. Doğan Cüceloğlu bu dinleme tekniğini “açımlı dinleme ”olarak da isimlendirmektedir. Açımlı dinlemede dinleyen, konuşan kimsenin söylediklerini açarak konuşmacıya geri vermektedir. Böylece bireyler, karşılarındaki kişiyle bir diyalog kurarak, anlamlı bir ilişkiye girme imkânı bulurlar. Böyle bir dinleme tekniğini uygulayarak hem kendinize hem de başkalarına yardımcı olabilirsiniz.

Sağlıklı bir iletişimde, taraflar karşılıklı hoşgörü içerisinde problemleri çözmeye yönelik, medeni bir tarzda davranmalıdırlar. Ayrıca ben bilirim önyargısından uzak, samimi bir yaklaşım içerisinde bulunmalıdırlar.

Sonuç olarak kişiler arasında iyi ve sağlıklı bir iletişim, fiziki olarak yüz yüze göz göze, psikolojik olarak da saldırgan olamayan, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan, problemleri ortaya koyarak çözmeye çalışan, sıcak bir ses tonuyla kurulmalıdır.

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle