foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

2018’de Eğitimde Neler Oldu?

Türkiye’de siyasal iktidarın en fazla müdahale ettiği alan olan eğitimde yaşanan temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikalarının sürdürüldüğü 2018 yılını geride bırakıyoruz.

2018’de eğitim ve yükseköğretim alanında yaşanan ağır sorunlar ve saldırılar, başta öğrencilerimiz, eğitim ve bilim emekçileri ile veliler olmak üzere, toplumun geniş kesimlerini her zamankinden daha çok etkiledi. Devamı

 

,

 

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Ölümsüz lider Atatürk’ü minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Türk milletinin yol başçısı, ilke ve inkılapları ile Türk tarihini değiştiren, Türk milletini uygarlığa uzanan yolda güçlü bir ülke konumuna getiren Ulu Önder  Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 80. yılında minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Atatürk tüm dünyanın örnek aldığı, gıpta ile baktığı eşsiz bir komutan ve liderdir. Atamız; Türk milletinin hiçbir gücün iradesi altında olmadan, bağımsız ve hür bir şekilde ilelebet yaşaması, topraklarımızın bütünlüğü, bayrağımızın her daim dalgalanması ve modern bir devlet inşa etmek için son nefesine kadar mücadele etmiştir. Devamı için

 

 

Makale Dizini

B- İnsanları tanıma

Mutlu ve başarılı bir hayat, ancak insanları tanımakla mümkündür. Karşısındaki insanı yeteri kadar tanımak, insana sosyal ilişkilerinde öneli avantajlar sağlar. İnsanları yeteri kadar tanıyamamak veya yanlış tanımak ise insan ilişkileri açısından çok tehlikeli sonuçlar doğurur.

Her insan dünyadaki herkesten ayrı, kendine özgü bir örnektir. Bireyler arasındaki bu farklılıkları yaratan kişiliklerdir. Kendimizden çok farklı insanların tanınabilmesi ancak kişiliği oluşturan özellik ve etkenlerin iyi bilinmesiyle mümkün olur.

İnsanların birbirlerini yeteri kadar iyi tanımaları oldukça zordur. Birçoğumuz insanları tanımakta yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilizdir. İnsan tanımakta ne kadar çok bilgi ve tecrübe sahibi olursak, toplumda müşterek hayatı yaşamamız o kadar kolaylaşır. Bu şekilde birbirimizi iyi anlayamamaktan, dış görünüşe bakarak meydana gelen yanılmalardan ve yanlış anlaşılmaktan doğabilecek rahatsız edici davranışlar ortadan kalkmış olur.

İnsanda ruh hayatı oluşturan ilk önemli unsurların çocukluk devresine ait olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın çocukluktaki ruh hayatının görüntüleri sonradan da devam eden bir süreç içinde düşünüldüğü zaman yetişkinlik devresinde görülen ruh olayları çocukluktaki izlenimlerin bir yansıması olarak ta düşünebiliriz. O halde insanı tanımanın hareket noktasını kişinin çocukluktaki ruh hayatı oluşturmaktadır.

Toplum hayatında insanlar hakkında kolayca yanılabiliriz. İnsanları iyi tanıyabilmek için sosyal hayatta objektif gözlemler yapmak gerekir. Karşımızdaki insanın maddi menfaatleri söz konusu olduğunda takındığı tavırlara dikkat etmeliyiz. Eğer bu insanlar maddi çıkarları söz konusu olduğunda size yeni davranış biçimleri ortaya koyuyorlarsa, güvenilmeyecek, menfaatçi tipler olduğunu anlayabiliriz.

Başarılı bir insan olabilmek için çevremizdeki insanları tanımak zorundayız. Arkadaşlıklarda ve insan ilişkilerinde çoğu kere iyi günleri ve başarıları paylaşmak, kötü günleri paylaşmaktan daha zordur. Dostlarınız sizin mutlu ve başarılı olmanızı içten destekliyorlar mı? Oscar Wilde , “Bir dostun üzüntüsünü herkes paylaşabilir, ama bir dostun başarılarına içtenlikle sevinmek üstün bir ruh hasleti gerektirir.” diyor. O halde bizimle üzüntülü ve kötü günlerimizi paylaştığı gibi mutluluk ve başarılarımıza da içten olarak sevinen ve ortak olan kişiler, gerçek arkadaşlarımız ve dostlarımızdır.

İnsanları en iyi tanıyabilen kişiler, şüphesiz, bilgili, hayatın acılarını yaşamış, tecrübeli kişilerdir.

Yaşadığımız sosyal çevredeki insanlar hakkında sık sık yanılgıya düşebiliriz.

İnsanlar hakkında yanılgıya düşmemek ve daha sağlıklı ilişkililer kurabilmek için insan bilgimizi geliştirmek ve derinleştirmek zorundayız.

Gerçek eğitim insanı tanıma bilgisine erişmektir. İnsanlar hakkında bilgimizi ancak hayatın içine girerek ve kazanılan bilgileri hayata uygulayarak geliştirebiliriz.

C-Mesaj alıp verme

Bir başka tanımıyla iletişim ,duygu ,düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla (kelimeler, jestler, mimikler, davranışlar..) başkalarına aktarılmasıdır. Duygu, düşünce ve bilgi alışverişini sağlayan verici (Kaynak) ve alıcı almak üzere iki temel iletişim biçimi vardır. Zaten iletişimin amacı da iletişim birimleri arasında bilgi, duygu, düşünce ve haber alışverişini sağlamaktır. İletişim birimleri arasındaki bu bilgi, duygu, düşünce ve haber alışverişi mesajla gerçekleşir.

Mesaj: Bir yalancıya ait duygu ve düşüncenin sözlü veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan sembollere denir.

Mesaj, bir vericiden çıkan duygu ve düşüncelerin, alıcının duyu organlarınca algılanmasını amaçlar. Mesaj alıcıya ait ne kadar çok duyu organına ulaşırsa, anlatı o ölçüde daha başarılı olur.

İnsanlar arası iletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları süreçtir. Bir iletişim sürecinde verici ve alıcı olan iki kişi ve bunlar arasında birde iletişim kanlı vardır.

İnsanlar karşılıklı olarak duygu, düşünce bilgi ve haber alışverişlerinde sürekli mesaj kullanırlar. Bu karşılıklı mesaj kullanımlarında mutlaka iletişim kanalının açık tutulması gerekir.

Çünkü iletişim kanalının gürültülü olması veya tıkanması insan ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Genellikle iletişim kanalında gürültü ve tıkanıklık yaratan sözlü mesajların temelinde kişiliğe saygı gösterilmeden yapılan saldırgan ve örseleyici konuşmalar vardır.

İletişim kanalını açık tutmak, tıkamamak için mesaj alışverişinde bulunan fertlerin, birbirlerinin kişiliğine saygı esasına dayalı ve problemleri çözmeye yönelik bir iletişim süreci içerisinde olmaları gerekir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir sen

Soru çözen öğrenciden sorun çözen insana

17. yüzyılda Çin’de değişik bir tarzda çocuk alım satımı yapan insanlardan söz edilir. Canlı bir insanı porselen kaplarda şekillendirerek büyütmek, farklı şekiller verilen bu çocukların panayırlarda tezgâha çıkarılmasıyla yürütülen bir ticaret. Bu üretim ve pazarlama o dönemin kriterlerine göre özel bir sanat ve endüstriyel ilerleme! Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Öğretmenlik meslek kanunu saray ve yandaş aklıyla çıkarılamaz

AKP döneminde en itibarsızlaştırılan mesleklerden olan öğretmenliğe dair hükümetin bir meslek kanunu hazırlığı içinde olması büyük önem arz etse de, bu hazırlıkların yürütülüş biçimi, önceden bir yerlerde hazırlanmış taslaklarla hareket edilmesi, eğitimin tüm paydaşlarından doğru biçimde görüş alınmaması, eğitimciler için hayati önem taşıyacak olan bu kanuna dair şimdiden düşündürücü olmuştur. Devamı

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için