foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

B- İnsanları tanıma

Mutlu ve başarılı bir hayat, ancak insanları tanımakla mümkündür. Karşısındaki insanı yeteri kadar tanımak, insana sosyal ilişkilerinde öneli avantajlar sağlar. İnsanları yeteri kadar tanıyamamak veya yanlış tanımak ise insan ilişkileri açısından çok tehlikeli sonuçlar doğurur.

Her insan dünyadaki herkesten ayrı, kendine özgü bir örnektir. Bireyler arasındaki bu farklılıkları yaratan kişiliklerdir. Kendimizden çok farklı insanların tanınabilmesi ancak kişiliği oluşturan özellik ve etkenlerin iyi bilinmesiyle mümkün olur.

İnsanların birbirlerini yeteri kadar iyi tanımaları oldukça zordur. Birçoğumuz insanları tanımakta yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilizdir. İnsan tanımakta ne kadar çok bilgi ve tecrübe sahibi olursak, toplumda müşterek hayatı yaşamamız o kadar kolaylaşır. Bu şekilde birbirimizi iyi anlayamamaktan, dış görünüşe bakarak meydana gelen yanılmalardan ve yanlış anlaşılmaktan doğabilecek rahatsız edici davranışlar ortadan kalkmış olur.

İnsanda ruh hayatı oluşturan ilk önemli unsurların çocukluk devresine ait olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın çocukluktaki ruh hayatının görüntüleri sonradan da devam eden bir süreç içinde düşünüldüğü zaman yetişkinlik devresinde görülen ruh olayları çocukluktaki izlenimlerin bir yansıması olarak ta düşünebiliriz. O halde insanı tanımanın hareket noktasını kişinin çocukluktaki ruh hayatı oluşturmaktadır.

Toplum hayatında insanlar hakkında kolayca yanılabiliriz. İnsanları iyi tanıyabilmek için sosyal hayatta objektif gözlemler yapmak gerekir. Karşımızdaki insanın maddi menfaatleri söz konusu olduğunda takındığı tavırlara dikkat etmeliyiz. Eğer bu insanlar maddi çıkarları söz konusu olduğunda size yeni davranış biçimleri ortaya koyuyorlarsa, güvenilmeyecek, menfaatçi tipler olduğunu anlayabiliriz.

Başarılı bir insan olabilmek için çevremizdeki insanları tanımak zorundayız. Arkadaşlıklarda ve insan ilişkilerinde çoğu kere iyi günleri ve başarıları paylaşmak, kötü günleri paylaşmaktan daha zordur. Dostlarınız sizin mutlu ve başarılı olmanızı içten destekliyorlar mı? Oscar Wilde , “Bir dostun üzüntüsünü herkes paylaşabilir, ama bir dostun başarılarına içtenlikle sevinmek üstün bir ruh hasleti gerektirir.” diyor. O halde bizimle üzüntülü ve kötü günlerimizi paylaştığı gibi mutluluk ve başarılarımıza da içten olarak sevinen ve ortak olan kişiler, gerçek arkadaşlarımız ve dostlarımızdır.

İnsanları en iyi tanıyabilen kişiler, şüphesiz, bilgili, hayatın acılarını yaşamış, tecrübeli kişilerdir.

Yaşadığımız sosyal çevredeki insanlar hakkında sık sık yanılgıya düşebiliriz.

İnsanlar hakkında yanılgıya düşmemek ve daha sağlıklı ilişkililer kurabilmek için insan bilgimizi geliştirmek ve derinleştirmek zorundayız.

Gerçek eğitim insanı tanıma bilgisine erişmektir. İnsanlar hakkında bilgimizi ancak hayatın içine girerek ve kazanılan bilgileri hayata uygulayarak geliştirebiliriz.

C-Mesaj alıp verme

Bir başka tanımıyla iletişim ,duygu ,düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla (kelimeler, jestler, mimikler, davranışlar..) başkalarına aktarılmasıdır. Duygu, düşünce ve bilgi alışverişini sağlayan verici (Kaynak) ve alıcı almak üzere iki temel iletişim biçimi vardır. Zaten iletişimin amacı da iletişim birimleri arasında bilgi, duygu, düşünce ve haber alışverişini sağlamaktır. İletişim birimleri arasındaki bu bilgi, duygu, düşünce ve haber alışverişi mesajla gerçekleşir.

Mesaj: Bir yalancıya ait duygu ve düşüncenin sözlü veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan sembollere denir.

Mesaj, bir vericiden çıkan duygu ve düşüncelerin, alıcının duyu organlarınca algılanmasını amaçlar. Mesaj alıcıya ait ne kadar çok duyu organına ulaşırsa, anlatı o ölçüde daha başarılı olur.

İnsanlar arası iletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları süreçtir. Bir iletişim sürecinde verici ve alıcı olan iki kişi ve bunlar arasında birde iletişim kanlı vardır.

İnsanlar karşılıklı olarak duygu, düşünce bilgi ve haber alışverişlerinde sürekli mesaj kullanırlar. Bu karşılıklı mesaj kullanımlarında mutlaka iletişim kanalının açık tutulması gerekir.

Çünkü iletişim kanalının gürültülü olması veya tıkanması insan ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Genellikle iletişim kanalında gürültü ve tıkanıklık yaratan sözlü mesajların temelinde kişiliğe saygı gösterilmeden yapılan saldırgan ve örseleyici konuşmalar vardır.

İletişim kanalını açık tutmak, tıkamamak için mesaj alışverişinde bulunan fertlerin, birbirlerinin kişiliğine saygı esasına dayalı ve problemleri çözmeye yönelik bir iletişim süreci içerisinde olmaları gerekir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için