foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Makale Dizini

B- İnsanları tanıma

Mutlu ve başarılı bir hayat, ancak insanları tanımakla mümkündür. Karşısındaki insanı yeteri kadar tanımak, insana sosyal ilişkilerinde öneli avantajlar sağlar. İnsanları yeteri kadar tanıyamamak veya yanlış tanımak ise insan ilişkileri açısından çok tehlikeli sonuçlar doğurur.

Her insan dünyadaki herkesten ayrı, kendine özgü bir örnektir. Bireyler arasındaki bu farklılıkları yaratan kişiliklerdir. Kendimizden çok farklı insanların tanınabilmesi ancak kişiliği oluşturan özellik ve etkenlerin iyi bilinmesiyle mümkün olur.

İnsanların birbirlerini yeteri kadar iyi tanımaları oldukça zordur. Birçoğumuz insanları tanımakta yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilizdir. İnsan tanımakta ne kadar çok bilgi ve tecrübe sahibi olursak, toplumda müşterek hayatı yaşamamız o kadar kolaylaşır. Bu şekilde birbirimizi iyi anlayamamaktan, dış görünüşe bakarak meydana gelen yanılmalardan ve yanlış anlaşılmaktan doğabilecek rahatsız edici davranışlar ortadan kalkmış olur.

İnsanda ruh hayatı oluşturan ilk önemli unsurların çocukluk devresine ait olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın çocukluktaki ruh hayatının görüntüleri sonradan da devam eden bir süreç içinde düşünüldüğü zaman yetişkinlik devresinde görülen ruh olayları çocukluktaki izlenimlerin bir yansıması olarak ta düşünebiliriz. O halde insanı tanımanın hareket noktasını kişinin çocukluktaki ruh hayatı oluşturmaktadır.

Toplum hayatında insanlar hakkında kolayca yanılabiliriz. İnsanları iyi tanıyabilmek için sosyal hayatta objektif gözlemler yapmak gerekir. Karşımızdaki insanın maddi menfaatleri söz konusu olduğunda takındığı tavırlara dikkat etmeliyiz. Eğer bu insanlar maddi çıkarları söz konusu olduğunda size yeni davranış biçimleri ortaya koyuyorlarsa, güvenilmeyecek, menfaatçi tipler olduğunu anlayabiliriz.

Başarılı bir insan olabilmek için çevremizdeki insanları tanımak zorundayız. Arkadaşlıklarda ve insan ilişkilerinde çoğu kere iyi günleri ve başarıları paylaşmak, kötü günleri paylaşmaktan daha zordur. Dostlarınız sizin mutlu ve başarılı olmanızı içten destekliyorlar mı? Oscar Wilde , “Bir dostun üzüntüsünü herkes paylaşabilir, ama bir dostun başarılarına içtenlikle sevinmek üstün bir ruh hasleti gerektirir.” diyor. O halde bizimle üzüntülü ve kötü günlerimizi paylaştığı gibi mutluluk ve başarılarımıza da içten olarak sevinen ve ortak olan kişiler, gerçek arkadaşlarımız ve dostlarımızdır.

İnsanları en iyi tanıyabilen kişiler, şüphesiz, bilgili, hayatın acılarını yaşamış, tecrübeli kişilerdir.

Yaşadığımız sosyal çevredeki insanlar hakkında sık sık yanılgıya düşebiliriz.

İnsanlar hakkında yanılgıya düşmemek ve daha sağlıklı ilişkililer kurabilmek için insan bilgimizi geliştirmek ve derinleştirmek zorundayız.

Gerçek eğitim insanı tanıma bilgisine erişmektir. İnsanlar hakkında bilgimizi ancak hayatın içine girerek ve kazanılan bilgileri hayata uygulayarak geliştirebiliriz.

C-Mesaj alıp verme

Bir başka tanımıyla iletişim ,duygu ,düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla (kelimeler, jestler, mimikler, davranışlar..) başkalarına aktarılmasıdır. Duygu, düşünce ve bilgi alışverişini sağlayan verici (Kaynak) ve alıcı almak üzere iki temel iletişim biçimi vardır. Zaten iletişimin amacı da iletişim birimleri arasında bilgi, duygu, düşünce ve haber alışverişini sağlamaktır. İletişim birimleri arasındaki bu bilgi, duygu, düşünce ve haber alışverişi mesajla gerçekleşir.

Mesaj: Bir yalancıya ait duygu ve düşüncenin sözlü veya yazılı bir anlatımla alıcı kişiye ulaşmasını sağlayan sembollere denir.

Mesaj, bir vericiden çıkan duygu ve düşüncelerin, alıcının duyu organlarınca algılanmasını amaçlar. Mesaj alıcıya ait ne kadar çok duyu organına ulaşırsa, anlatı o ölçüde daha başarılı olur.

İnsanlar arası iletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları süreçtir. Bir iletişim sürecinde verici ve alıcı olan iki kişi ve bunlar arasında birde iletişim kanlı vardır.

İnsanlar karşılıklı olarak duygu, düşünce bilgi ve haber alışverişlerinde sürekli mesaj kullanırlar. Bu karşılıklı mesaj kullanımlarında mutlaka iletişim kanalının açık tutulması gerekir.

Çünkü iletişim kanalının gürültülü olması veya tıkanması insan ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Genellikle iletişim kanalında gürültü ve tıkanıklık yaratan sözlü mesajların temelinde kişiliğe saygı gösterilmeden yapılan saldırgan ve örseleyici konuşmalar vardır.

İletişim kanalını açık tutmak, tıkamamak için mesaj alışverişinde bulunan fertlerin, birbirlerinin kişiliğine saygı esasına dayalı ve problemleri çözmeye yönelik bir iletişim süreci içerisinde olmaları gerekir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı