foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Makale Dizini

3-İletişim çeşitleri

İletişimde temel amaç “ANLAŞILMAK” VE “ ANLAMAKTIR”; yani kişiler için karşılıklı “Anlaşmaktır” . Anlaşmak içinde iletişimde bulunan kişiler açısından yapılacak iki şey vardır:

1-Konuşmak(Anlatmak)

2-Dinlemek(Anlamak)

İletişim, sözlü 8Kr-elimeler) ve sözsüz (Jestler, mimikler, davranışlar...) olmak üzere iki çeşittir. Ayrıca iletişimde iki çeşit dil kullanılmaktadır. Birincisi sözlü olarak kullandığımız, malzemesi kelimeler olan konuşma dilidir. İkincisi ise beden dili de denilen sözsüz, malzemesi jestler, mimikler ve davranışlardan oluşan iletişim dilidir.

A-Sözlü iletişim

Malzemesi kelimeler olan ve konuşma dilinin kullanıldığı sözlü iletişimin iki temel boyutu vardır. Birincisi konuşmak. İkincisi ise dinlemektir.

Sözlü iletişim en az iki kişi arasında gerçekleştiğine göre, konuşan taraf, konuyu yumuşak ve sıcak bir ses tonuyla açık seçik anlatmalıdır. Oysa bizim toplumumuzda çoğunlukla bir ses tonuyla, kişiliğe saldıran, suçlayıcı konuşmaların yapıldığı görülmektedir.

Sözlü iletişimin ikinci önemli boyutu ise ,”dinlemek” tir. Dinlemek boyutunun da iki önemli merhalesi vardır. Birincisi fizyolojik ikinci merhalesi ise psikolojiktir. Fizyolojik merhalesi duymak, psikolojik merhalesi ise anlamaktır. İyi bir dinleyici psikolojik merhaleye ulaşarak konuşulanları anlar. Sözlü iletişimde önemli olan konuşulanları duymak değil anlamaktır. Çünkü yalnız fizyolojik dinleme kişiler arası duygu düşünce alıverişi için yetmemektedir.

Sözlü iletişimde gürültü yaratan mesajların temelinde olumsuz, saldırgan, suçlayıcı, yargılayıcı ve denetleyici konuşmalar vardır. Özellikle de insanın kişiliğine yönelik, örseleyici ve kırıcı sözler iletişim kanalını tamamen tıkamaktadır.

Sözlü iletişimin temel amacı “anlaşmak” olmalıdır.

Sağlıklı iletişim

Sağlıklı iletişimde, kişilerin yüz yüze ve göz göze temas kurmaları şarttır. İletişimde bulunan kişiler arasında yüz ve göz teması kurulamazsa insanca iletişim bazına geçilememektedir.

Sağlıklı iletişimde temel hedef, iletişimde bulunan kimselerin anlaşabilmesidir. Anlaşmak içinde konuşmacının yumuşak bir ses tonunun yanında güzel bir anlatım üslubu da kullanması gerekir. Dinleyicinin de konuşmacının anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinlemesi gerekir.

İnsan olarak konuşmalarımızda olumsuz şeyleri söyleme potansiyelimiz, olumluları söyleme potansiyelimizden çok daha fazladır. Hayatımızda genellikle yanlışları söyleyerek doğruları bulmaya çalışırız. Oysa duygu ve düşüncelerimizin ifadesinde olumlu şeylerin daha çok dile getirilmesi gerekmektedir. Bizim toplum olarak olumlu şeyler konuşma egzersizimiz oldukça yetersizdir. İnsanların olumlu yanlarını dile getirerek kurulan iletişim, daha sağlıklı olmaktadır. Onun için karşımızdaki insana olumlu mesajlar vererek onun hayat enerjisini yükseltmeliyiz. Çünkü olumsuz mesajlar kişinin hayat enerjisini de azaltmaktadır.

İletişimde dikkatli ve iyi bir konuşmacı söz esamimi takdir ve övgüyle başlamalıdır. Başkalarının hatalarını tenkit etmeden önce kendi hatalarından söz etmeli ve karşımızdakine değer verdiğimizi hissettirmeliyiz. Ayrıca karşımızdaki insana içten bir alaka göstererek ona sürekli ismiyle hitap etmeliyiz. Devamlı “biz” konuşmak yerine karşımızdaki insana kendisinden bahsetmek fırsatı vererek birebir konuşma ortamı yaratmalı ve dikkatli bir dinleyici olmalıyız.

Karşımızdaki insanla sağlıklı bir iletişim kurabilmek için iyi bir konuşmacı olmanın yanında dikkatli ve iyi bir dinleyici olmak zorundayız. Çoğu kere dinleyici konumunda olan kişi, kendi iç dünyası ile okadar doludur ki anlatılanları algılayamaz. Oysa sağlıklı bir iletişimde önemli olan şeklen dinlemek değil anlatılanları anlamaktır.

İletişimi uzmanları, en sağlıklı dinleme tekniğinin “etkin dinleme” olduğunu söylemektedirler. Doğan Cüceloğlu bu dinleme tekniğini “açımlı dinleme ”olarak da isimlendirmektedir. Açımlı dinlemede dinleyen, konuşan kimsenin söylediklerini açarak konuşmacıya geri vermektedir. Böylece bireyler, karşılarındaki kişiyle bir diyalog kurarak, anlamlı bir ilişkiye girme imkânı bulurlar. Böyle bir dinleme tekniğini uygulayarak hem kendinize hem de başkalarına yardımcı olabilirsiniz.

Sağlıklı bir iletişimde, taraflar karşılıklı hoşgörü içerisinde problemleri çözmeye yönelik, medeni bir tarzda davranmalıdırlar. Ayrıca ben bilirim önyargısından uzak, samimi bir yaklaşım içerisinde bulunmalıdırlar.

Sonuç olarak kişiler arasında iyi ve sağlıklı bir iletişim, fiziki olarak yüz yüze göz göze, psikolojik olarak da saldırgan olamayan, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan, problemleri ortaya koyarak çözmeye çalışan, sıcak bir ses tonuyla kurulmalıdır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı