foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

3-İletişim çeşitleri

İletişimde temel amaç “ANLAŞILMAK” VE “ ANLAMAKTIR”; yani kişiler için karşılıklı “Anlaşmaktır” . Anlaşmak içinde iletişimde bulunan kişiler açısından yapılacak iki şey vardır:

1-Konuşmak(Anlatmak)

2-Dinlemek(Anlamak)

İletişim, sözlü 8Kr-elimeler) ve sözsüz (Jestler, mimikler, davranışlar...) olmak üzere iki çeşittir. Ayrıca iletişimde iki çeşit dil kullanılmaktadır. Birincisi sözlü olarak kullandığımız, malzemesi kelimeler olan konuşma dilidir. İkincisi ise beden dili de denilen sözsüz, malzemesi jestler, mimikler ve davranışlardan oluşan iletişim dilidir.

A-Sözlü iletişim

Malzemesi kelimeler olan ve konuşma dilinin kullanıldığı sözlü iletişimin iki temel boyutu vardır. Birincisi konuşmak. İkincisi ise dinlemektir.

Sözlü iletişim en az iki kişi arasında gerçekleştiğine göre, konuşan taraf, konuyu yumuşak ve sıcak bir ses tonuyla açık seçik anlatmalıdır. Oysa bizim toplumumuzda çoğunlukla bir ses tonuyla, kişiliğe saldıran, suçlayıcı konuşmaların yapıldığı görülmektedir.

Sözlü iletişimin ikinci önemli boyutu ise ,”dinlemek” tir. Dinlemek boyutunun da iki önemli merhalesi vardır. Birincisi fizyolojik ikinci merhalesi ise psikolojiktir. Fizyolojik merhalesi duymak, psikolojik merhalesi ise anlamaktır. İyi bir dinleyici psikolojik merhaleye ulaşarak konuşulanları anlar. Sözlü iletişimde önemli olan konuşulanları duymak değil anlamaktır. Çünkü yalnız fizyolojik dinleme kişiler arası duygu düşünce alıverişi için yetmemektedir.

Sözlü iletişimde gürültü yaratan mesajların temelinde olumsuz, saldırgan, suçlayıcı, yargılayıcı ve denetleyici konuşmalar vardır. Özellikle de insanın kişiliğine yönelik, örseleyici ve kırıcı sözler iletişim kanalını tamamen tıkamaktadır.

Sözlü iletişimin temel amacı “anlaşmak” olmalıdır.

Sağlıklı iletişim

Sağlıklı iletişimde, kişilerin yüz yüze ve göz göze temas kurmaları şarttır. İletişimde bulunan kişiler arasında yüz ve göz teması kurulamazsa insanca iletişim bazına geçilememektedir.

Sağlıklı iletişimde temel hedef, iletişimde bulunan kimselerin anlaşabilmesidir. Anlaşmak içinde konuşmacının yumuşak bir ses tonunun yanında güzel bir anlatım üslubu da kullanması gerekir. Dinleyicinin de konuşmacının anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinlemesi gerekir.

İnsan olarak konuşmalarımızda olumsuz şeyleri söyleme potansiyelimiz, olumluları söyleme potansiyelimizden çok daha fazladır. Hayatımızda genellikle yanlışları söyleyerek doğruları bulmaya çalışırız. Oysa duygu ve düşüncelerimizin ifadesinde olumlu şeylerin daha çok dile getirilmesi gerekmektedir. Bizim toplum olarak olumlu şeyler konuşma egzersizimiz oldukça yetersizdir. İnsanların olumlu yanlarını dile getirerek kurulan iletişim, daha sağlıklı olmaktadır. Onun için karşımızdaki insana olumlu mesajlar vererek onun hayat enerjisini yükseltmeliyiz. Çünkü olumsuz mesajlar kişinin hayat enerjisini de azaltmaktadır.

İletişimde dikkatli ve iyi bir konuşmacı söz esamimi takdir ve övgüyle başlamalıdır. Başkalarının hatalarını tenkit etmeden önce kendi hatalarından söz etmeli ve karşımızdakine değer verdiğimizi hissettirmeliyiz. Ayrıca karşımızdaki insana içten bir alaka göstererek ona sürekli ismiyle hitap etmeliyiz. Devamlı “biz” konuşmak yerine karşımızdaki insana kendisinden bahsetmek fırsatı vererek birebir konuşma ortamı yaratmalı ve dikkatli bir dinleyici olmalıyız.

Karşımızdaki insanla sağlıklı bir iletişim kurabilmek için iyi bir konuşmacı olmanın yanında dikkatli ve iyi bir dinleyici olmak zorundayız. Çoğu kere dinleyici konumunda olan kişi, kendi iç dünyası ile okadar doludur ki anlatılanları algılayamaz. Oysa sağlıklı bir iletişimde önemli olan şeklen dinlemek değil anlatılanları anlamaktır.

İletişimi uzmanları, en sağlıklı dinleme tekniğinin “etkin dinleme” olduğunu söylemektedirler. Doğan Cüceloğlu bu dinleme tekniğini “açımlı dinleme ”olarak da isimlendirmektedir. Açımlı dinlemede dinleyen, konuşan kimsenin söylediklerini açarak konuşmacıya geri vermektedir. Böylece bireyler, karşılarındaki kişiyle bir diyalog kurarak, anlamlı bir ilişkiye girme imkânı bulurlar. Böyle bir dinleme tekniğini uygulayarak hem kendinize hem de başkalarına yardımcı olabilirsiniz.

Sağlıklı bir iletişimde, taraflar karşılıklı hoşgörü içerisinde problemleri çözmeye yönelik, medeni bir tarzda davranmalıdırlar. Ayrıca ben bilirim önyargısından uzak, samimi bir yaklaşım içerisinde bulunmalıdırlar.

Sonuç olarak kişiler arasında iyi ve sağlıklı bir iletişim, fiziki olarak yüz yüze göz göze, psikolojik olarak da saldırgan olamayan, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan, problemleri ortaya koyarak çözmeye çalışan, sıcak bir ses tonuyla kurulmalıdır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için