foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Yıkıcı Tartışma

İnsan bir sosyal varlık olduğuna göre varlığın ve gelişmesini sürdürebilmesi için toplum içerisinde yaşaması gerekir. Toplum içerisinde yaşayan insandan başkalarıyla iletişim kuracaktır. İnsanlar burada yaşadıkları ve birbirleriyle iletişim kurdukları sürece, ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, aralarında sürtüşmelerin çıkması kaçınılmazdır. Fakat sürtüşmeler ve tartışmalar sonucunda birbirlerine kırılıp, ilişkilerini kesmeleri yanlıştır.

Yapıcı tartışma, kişiler arasındaki problemlerin çözümüne ve dostlukların gelişmesine nasıl katkıda bulunuyorsa, bunun zıttı olan yıkıcı tartışma da kişilerin birbirlerinden uzaklaşmasına, ilişkilerin zayıflayıp, kopmasına neden olmaktadır.

Yıkıcı tartışmanın sebepleri çoğunlukla saldırgan, umursamaz, öfkeli konuşmalar ve davranış biçimlerimizdir. Bunların yanında yıkıcı tartışmanın temelinde, iletişimde bulunan kişilerin birbirlerine güvensizlik duyguları içerisinde açık ve samimi olmamaları yatmaktadır.

Savunmacı ve açık iletişim

İnsanların sürekli olarak psikolojik savunma mekanizmalarını kullanarak meydana getirdikleri iletişim, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir.

İletişimde savunuculuk arttıkça “ne” konuşulduğu önemini yitirerek “kimin” konuştuğu önem kazanmaya başlar. Bu durumda da problemi çözmek, bir konuyu aydınlığa kavuşturmak amaç olmaktan çıkarak, karşıdaki insanı rahatsız etmek, kalbini kırmak temel gaye olur. İletişim ilişkisi içerisinde bulunan iki kişiden biri savunucu olmaya yönelirse, iletişim hızlı bir şekilde bozulmaya başlar. Kişiler arası doyurucu ve sağlıklı ilişkileri engelleyen en olumsuz tutum, psikolojik savunma mekanizmalarını kullanarak oluşturulan iletişimdir.

İletişimdeki bozulmanın en başta gelen sebeplerinden biri savunuculuktur. Savunmacılık, bireyin kişilik gururunu korumak ihtiyacından doğar. Savunucu durumunda olan kişi, zihin gücünü, sözü edilen konudan çok, kendini savunmaya harcar. Savunucu kişi konudan söz etmek yerine karşısındaki ni nasıl alt edeceğini, tartışmayı nasıl kazanacağını, nasıl daha fazla baskın çıkacağını düşünür.

Savunuculuk azaldıkça konuşan ve dinleyenin daha iyi iletişim kurdukları görülmektedir. Savunuculuğun daha az olduğu açık iletişimde ise karşılıklı anlaşma şansı çok daha fazladır.

Savunucu ve açık iletişimin temelinde şu tutumlar yer almaktadır.

Savunucu tutumlar

1-Yargılayıcı tutumlar

2-Denetlemey yönelik tutum

3-Belli bir stratejiyi izleyen, planlı tutum

4-Aldırmaz, umursamaz tutum

5-Üstünlük belirten tutum

Kesin tutum

Açık tutumlar

1-Tanıtıcı tutum

2-Soruna yönelik tutum

3-Plansız, kendiliğinden oluşan tutum

4-Anlayış, Yakınlık gösteren tutum

5-Eşitlik belirten tutum

6-Denemeci tutum

İletişim sürecinin içerisinde, bu tutumlar çeşitli derecelerde kendini gösterir. Bir insanın iletişimi, bir tek tutumu yansıtmaz, farklı tutumlar, değişik derecelerde birbirleriyle kaynaşır. Mesela bir yerde yargılayıcı tutum gösteren biri hemen bunun arkasından anlayış ve yakınlık tutumu da gösterebilir.

Yargılayıcı tutum, savunuculuğu artırır, eğer dinleyici, konuşanın ses tonundan yargılandığı hissine kapılırsa, hemen savunucu bir tutum içine girer. Buna karşılık tanıtıcı tutum içerisinde bulunan kimse karşısındaki insanda kuşku ve korku uyandırmadan konuşur.

Denetlemeye yönelik durumda, konuşan kimsenin dinleyiciyi denetleme ya da fikrini değiştirme gibi amaçları olduğundan bunu sezen denetleyicinin savunuculuğu artar. Soruna yönelik tutumda ise konuşan ve dinleyen sorunu beraberce tartışarak ortaklaşa çözüm yolları ararlar.

Belli bir stratejiyi izleyen planlı tutum, konuşanın amaçları doğrultusunda dinleyiciyi kuşkuya düşürebileceğinden, savunma uyandırır. Plansız kendiliğinden oluşan tutum ise daha tabii olduğu ve sinsilik kuşkusu uyandırmadığı için savunuculuğu gerektirmez.

İki kişi konuşurken, biri umursamaz bir tavırla söylenen söze aldırma davranışı gözetiyorsa karşıdaki kişide savunucu bir tepki oluşabilir. İletişimde bulunurken kişinin karşısındakinin duygu ve düşüncelerine, ilgi ve anlayış göstermesi, ona yakınlaşması, savunuculuğu azaltmadıkça açık iletişimi kuvvetlendirmektedir.

Konuştuğu kişiden daha üstün olduğunu ima eden, gönderdiği mesajlarda büyüklük ifade olan kişi dinleyicide söylenenleri dinleme yerine, bütün enerjisini savunmaya yöneltmektedir. Dinleyici konuşan kişinin üstünlük taslayıp, kendini onunla eşit tuttuğunu anlarsa, açık bir tutum içine girer.

Hangi konu olursa olsun bazı insanlar kesin bir ifade kullanmayı tercih ederler. Bu çeşit kimseler genellikle bir problemi çözmek değil, her ne pahasına olursa olsun tartışmayı kazanmak amacındadırlar. İletişimde kesin tutumlu olan kimselerde hoşgörü düzeyi çok düşük olduğundan, dinleyicide savunuculuk birdenbire artabilmektedir. Denemeci tutumda ise bir konuyla ilgili birçok doğru bilgi birçok değişik bakış açısı olabilir. “Benim bakış açım doğru olmayabilir.” düşüncesi ve hoşgörüsü vardır. Çünkü gerçekte de “Hiçbir doğru tek boyutlu değildir.”

İletişim kurduğumuz kişinin konuşma biçimi yargılayıcı, denetleyici, üstünlük taslayan, umursamaz, planlı ve kesin bir tavır içerisindeyse bu kişilere karşı daha kapalı ve savunucu oluruz. Bu kişilerle iç dünyamızı kapatır onlardan uzak durmaya çalışırız. Oysa iletişim kurduğumuz kişinin konuşma biçimi tanıtıcı sorunu çözmeye yönelik, plansız, anlayış ve yakınlık gösteren, eşitlik belirten ve denemeci bir tavır içerisindeyse kendimizi bu kişilere karşı daha rahat açabilir, daha az savunucu oluruz.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için