foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 
30/01/2013 72030  Belletici Öğretmen Görevlendirmesi - Genelge 2013/3
17/01/2013 28531  Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/01/2013 34932  Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi
10/01/2013 20165  2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kitapları - Genelge 2013/2
09/01/2013 15964  2013 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2013/1
29/12/2012 250926  2012/44 No'lu Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge - Genelge 2012/46
28/12/2012 249425  Açık Öğretim Okullarının İş ve İşlemleri - Genelge 2012/45
27/12/2012 246415  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi
18/12/2012 228290  Görevlendirme/Atama - Genelge 2012/44
04/12/2012 202358  İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilatlanması - Genelge 2012/43
30/11/2012 194646  Disiplin Cezalarında Uygulama Birliği - Genelge 2012/42
27/11/2012 28480  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
18/11/2012 28471  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
18/11/2012 170185  Eğitim Öğretim Tesisi Yaptırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
18/11/2012 170184  Eğitim Tesisi Alanı Olarak Ayrılmış Alanların Özel Eğitim Tesis Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
07/11/2012 152282  Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Olan Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
01/11/2012 141401  Çevre Bilinci Kazandırılması - Genelge 2012/41
31/10/2012 138710  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi. 29/06/2015 tarih ve 6688726 sayılı yönerge ile mülga edilmiştir.
12/10/2012 115907  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
09/10/2012 109233  Özür Durumundan Yer Değişikliği Yapılamayan Öğretmenlere Verilecek İzin 2012/40
27/09/2012 1435  Doküman Yönetim Sisteminin Kullanılması - Genelge 2012/39
12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
12/09/2012 22795  Tek Ders Sınavı - Genelge 2012/38
08/09/2012 28405  Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
31/08/2012 2668  Seçmeli Dersler - Genelge 2012/37
17/08/2012 8108  Özel Eğitim Kurumlarina Ait Standartlar Yönergesi
17/08/2012 4738  Okul Öncesi Eğitim Programlarının Uygulanması - Genelge 2012/36
15/08/2012 1263  E-Okul Bilgi Değişiklikleri - Genelge 2012/35
08/08/2012 20078  Sınav - Genelge 2012/34
06/08/2012 36702  İLKSAN Üyeliği - 2012/33
02/08/2012 11016  Taşımalı Ortaöğretim - Genelge 2012/32
02/08/2012 23080  24 Kasım Öğretmenler Günü
01/08/2012 3000  Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları - Genelge 2012/30
01/08/2012 19320  Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı - Genelge 2012/29
26/07/2012 34965  Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma - Genelge 2012/28
24/07/2012 573  UMEM Beceri 10 Projesi Hizmet ve Tarım Sektörleri Kurs Uygulama - Genelge 2012/27
11/07/2012 31973  Sendika Üyeliği - Genelge 2012/26
08/07/2012 3327  Vekalet Ücretinin Dağıtımına Dair Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12/06/2012 14723  2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2012/24
22/05/2012 22626  Etik Günü Haftası - Genelge 2012/22
21/05/2012 3656  Artan Ödenekler - Genelge 2012/21
18/05/2012 28296  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
09/05/2012 401  12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar - Genelge 2012/20
07/05/2012 20314  Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere 2012 Yılında Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hk. - Genelge 2012/19
05/05/2012 28283  Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
19/04/2012 5448  Kutlama ve Anma Programları - Genelge 2012/18
18/04/2012 2889  Taşınır Mal İşlemleri - Genelge 2012/17
12/04/2012 5782  Okul ve Kurumların Donatımı - Genelge 2012/16
11/04/2012 565  Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi

30/03/2012 28249  Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği
20/03/2012 28239  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
19/03/2012 13229  Emeklilik İşlemleri - Genelge 2012/15
16/03/2012 1842  Okullarımızda Mekân Kullanımı - Genelge 2012/14
07/03/2012 3616  Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri - Genelge 2012/13
02/03/2012 3244  2012 SBS/PYBS İş ve İşlemleri - Genelge 2012/12
17/02/2012 1110  4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması GENELGE2012/11
09/02/2012 28199  Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
31/01/2012 648  Okul ve Arsa Tahsisi - Genelge 2012/10
31/01/2012 646  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri - Genelge 2012/09
23/01/2012 449  İhale Talimatı - Genelge 2012/06
23/01/2012 790  Merkez Teşkilatı Konut Tahsisi - Genelge 2012/07
23/01/2012 789  Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi - Genelge 2012/08
17/01/2012 338  2012 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2012/05
16/01/2012 2657  Okullar Hayat Olsun Projesi - Genelge 2012/04
13/01/2012 455  2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2012/03
06/01/2012 24  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi - Genelge 2012/02
03/01/2012 Zararlı Madde Bağımlılığını Önlemek - Genelge 2012/01
01/01/2012 Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar
01/01/2012 906  Okullarin Genel Denetimlerinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar
16/12/2011 28144  Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
08/12/2011 82549  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_YÖNERGELER_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82421
08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat USUL ve ESASLAR
07/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Hakkında Genelge
23/11/2011 1804  Oyuncaklardaki Kanserojen ve Toksik Maddeler - Genelge 2011/57
18/11/2011 77578  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
07/11/2011 60250  Özel Yabancı Dil Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar
19/10/2011 3779  Ulaşabilirlik Düzenlemeleri - Genelge 2011/56
14/10/2011 665  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması - Genelge 2011/55
05/10/2011 6877  Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi - Genelge 2011/54
27/09/2011 6888  Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretenlerin Temsil Yeteneği Mülakatı - Genelge 2011/53
16/09/2011 6002  Tek Ders Sınavı - Genelge 2011/52
14/09/2011 28054  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
12/09/2011 2375  24 Kasım Öğretmen Günü GENELGE2011/50
12/09/2011 6325  İlk Ders - Genelge 2011/51
27/08/2011 28038  Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
26/08/2011 2011  Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi - Genelge 2011/49
26/08/2011 3560  Eğitim Gezileri - Genelge 2011/48
25/08/2011 9982  Aşamalı Devamsızlık Yönetimi - Genelge 2011/47
22/08/2011 2400  Uyum Eğitimi - Genelge 2011/46
03/08/2011 5829  2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlık Çalışmaları - Genelge 2011/45
29/07/2011 2011  Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması - Genelge 2011/44
29/07/2011 1985  Ek Ders Karşılığı Görevlendirme - Genelge 2011/43
28/07/2011 5012  Sınav (Ortala Yükseltme Sorumluluk Sınavı) - Genelge 2011/42
21/07/2011 1782  Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı - Genelge 2011/41
20/07/2011 577  Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması - Genelge 2011/40
13/07/2011 1892  Bakanlığımıza Bağlı Okulların Onarımları - Genelge 2011/39
29/06/2011 8080  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
27/06/2011 2011  Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi - Genelge 2011/37

24/06/2011 27974  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
22/06/2011 27972  632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
06/06/2011 1906  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması Genelge 2011/35
06/06/2011 1906  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması - Genelge 2011/35
03/06/2011 2549  3308 Sayılı Kanun Kapsamı Dışındaki Mesleklerin Eğitimi ve Belge Veri Tabanı Oluşturulması - Genelge 2011/33
01/06/2011 3764  Boğulma Riskine Karşı Alınacak Önlemler - Genelge 2011/32
00/06/2011 2645  Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün Teşkilât Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/06/2011 2645  Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
20/05/2011 3416  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2011/30
16/05/2011 422  İlama Bağlı Borçlar, Mahkeme Harcı ve Masrafların Ödenmesi 2011/28
00/05/2011 2644  1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/05/2011 2644  Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Teşkilât, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
24/04/2011 27914  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
20/04/2011 5410  Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitimleri - Genelge 2011/25
15/04/2011 1241  Mesleki Teknik Eğitim Farkındalığının Oluşturulması ve Tercih Edilir Hale Getirilmesi - Genelge 2011/23
15/04/2011 27906  Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2 )
15/04/2011 2011  Bakanlık Taşınır Malları - Genelge 2011/24
07/04/2011 2011  Kutlu Doğum Haftası - Genelge 2011/22
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzci Eğitim Kampları Yönergesi
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi
30/03/2011 1458  Gönül Köprüsü Projesi - Genelge 2011/21
15/03/2011 1820  Libya'dan Gelen Öğrenciler - Genelge 2011/18
08/03/2011 2011  4734 Sayılı Kanunun 62'inci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması - Genelge 2011/15
00/03/2011 2642  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge
/02/2011 2011  Sosyal Tesisler Modülü - Genelge 2011/11
10/02/2011 2011  Soru Önergesi - Genelge 2011/09
10/02/2011 2011  2011 Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı - Genelge 2011/08
03/02/2011 2011  2011 Yılı Konaklama Ücretleri - Genelge 2011/07
00/02/2011 2641  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi
07/01/2011 2011  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2011/03
06/01/2011 182  Açık Öğretim Okulları İşlemleri_........VALİLİĞİNE (İl Millî Eğiitim Müdürlüğü)_06.01.2011 
(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
06/01/2011 27807  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
05/01/2011 2011  28 Şubat Sivil Savunma Günü - Genelge 2011/01
05/01/2011 2011  UMEM Projesi Kapsamında Açılacak Meslek Kursları - Genelge 2011/02
29/12/2010 2010  İç Denetim Raporu Bulguları ve Yapılacak Çalışmalar - Genelge 2010/71
19/12/2010 27790  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
17/12/2010 25822  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
01/11/2010 6055  Raporlarda Önerilen Tekliflere İlişkin Uygulama Sonuçlarının Bildirilmesi - Genelge 2010/64
16/10/2010 2010  Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Öğrenim Çağındaki Çocuklarına Onur Belgesi Verilmesi - Genelge 2010/
15/10/2010 2426  Okullarda Diyabet Eğitimi Programı Bakanlık Yazısı,GENELGE_2000-01_ve ekleri_03.01.2000 
(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
06/10/2010 6139  Yatırım Uygulamaları - Genelge 2010/62
01/10/2010 3657  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması - Genelge 2010/60
29/09/2010 3344  Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri - Genelge 2010/58
23/09/2010 5758  2010-2011 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri - Genelge 2010/57
20/09/2010 4314  Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları - Genelge 2010/55
18/09/2010 27703  Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
03/09/2010 20163  Açık Öğretim Okulları İrtibat Merkezleri_GENELGE_2010-56_20.9.2010 
(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

00/09/2010 2636  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
31/08/2010 19729  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
19/08/2010 2571  Ders Dışı Eğiitim Çalışmalarına Dair Esaslar - Genelge 2010/49
16/08/2010 6544  Yabancı Uyruklu Öğrenciler - Genelge 2010/48
28/07/2010 4877  2011-2013 Dönemi Yat.Prog.Haz._GENELGE_2010-46_28.07.2010 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
01/07/2010 27628  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
25/06/2010 4194  Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
23/06/2010 1883  Ayakta Tedavi İşlemleri - Genelge 2010/41
16/06/2010 3957  5510 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Uygulanması - Genelge 2010/39
16/06/2010 2312  Özellikle Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması - Genelge 2010/38
11/06/2010 2708  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alan/Dala Geçiş ve Teknik Lise Öğrenci Kayıtları - Genelge 2010/37
01/06/2010 3569  Stratejik planlama - Genelge 2010/33
21/05/2010 27587  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
13/05/2010 1606  Yapılacak Çalışmalar ve Uyulacak Hususlar - Genelge 2010/31
06/05/2010 27573  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
06/05/2010 3669  Genel Liselerin Anadolu Lisesine Dönüştürülmesi Genelge 2010/30
00/05/2010 2632  Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
19/04/2010 7331  Sınıf Öğretmenleri - Genelge 2010/28
13/04/2010 2979  Nöbet Görevi - Genelge 2010/25
00/04/2010 2631  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
24/03/2010 2450  Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler- Genelge 2010/24
08/03/2010 1192  Ortaöğretim Okullarının Onarımları - Genelge 2010/22
01/03/2010 954  Enerji Yöneticisi Görevlendirme - Genelge 2010/18
00/03/2010 2630  Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar
15/02/2010 484  Okullarda Yemek Hizmetleri - Genelge 2010/15
09/02/2010 924  İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılması - Genelge 2010/14
04/02/2010 783  4734 Sayılı Kanun'un 62' nci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması - Genelge 2010/11
04/02/2010 3001  Başarı Tespit Sınavı - Genelge 2010/10
00/02/2010 2629  Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
27/01/2010 643  Kamu Hizmet Standartları - Genelge 2010/07
12/01/2010 99  Merkezden İhale Edilen veya İMKB İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları - Genelge 2010/05
04/01/2010 Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge Değişikliği - Genelge 2010/01
31/12/2009 27449  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
28/12/2009 9888  Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları - Genelge 2009/91
17/12/2009 9648  Fiziksel Engelliler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler - Genelge 2009/90
00/12/2009 2627  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
06/11/2009 3434  Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıflarının Açma ve Kapatma İşlemleri - Genelge 2009/84
05/11/2009 18285  İlköğretim Kurumları Standartları - Genelge 2009/83
12/10/2009 2902  Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönerge
06/10/2009 8034  Okul Alanlarının Kamulaştırılması Genelge 2009/76
19/09/2009 27354  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
16/09/2009 15139  Fiziki Kapasitesi Dolmayan Okullar - Genelge 2009/74
10/09/2009 4611  Meslek Kursları ile Geliştirme ve Uyum Kursları - Genelge 2009/69
24/08/2009 3802  Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimini Yaygınlaştırılması Projesi - Genelge 2009/66
15/08/2009 27320  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
13/08/2009 27318  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik
10/08/2009 13597  Okul Öncesi ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanması - Genelge 2009/65
31/07/2009 27305  Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği
28/07/2009 27302  Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)
23/07/2009 27297  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle