foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 
13/07/2009 3335  Okul ve Arsa Tahsisi Genelge - 2009/58
09/07/2009 27283  Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik
08/07/2009 1769  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
00/07/2009 2622  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
23/06/2009 5414  Eğitim İçin Kaynak Sağlanması - Genelge 2009/56
16/06/2009 27260  Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
02/06/2009 9511  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İhtiyaçlarının Karşılanması - Genelge 2009/49
00/06/2009 2621  Millî Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
14/05/2009 1837  Makam Adlarının Kullanılması - Genelge 2009/47
12/05/2009 8334  Mecburi Öğretim Çağındaki Çocuklar - Genelge 2009/46
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
00/05/2009 2620  Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flâması Hakkında Talimatname
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığı Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
24/04/2009 1546  Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli - Genelge 2009/41
21/04/2009 2009  Eserlerin Çoğaltılması - Genelge 2009/38
18/04/2009 27204  Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
18/04/2009 27204  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2009 27203  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
16/04/2009 7273  Proje ve Performans Görevleri - Genelge 2009/37
14/04/2009 2816  Avrupa Dil Portfolyosu - Genelge 2009/34
01/04/2009 27187  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar
00/04/2009 2619  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yönergesi
26/03/2009 5282  E-Kayıt Uygulaması - Genelge 2009/30
04/03/2009 27159  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
00/03/2009 2618  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/02/2009 911  Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi - Genelge 2009/24
17/02/2009 567  Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni - Genelge 2009/20
12/02/2009 427  Bilim Şenlikleri - Genelge 2009/16
11/02/2009 491  AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri - Genelge 2009/15
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
30/01/2009 1192  Deniz Temiz Projesi - Genelge 2009/12
21/01/2009 2009  Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması - Genelge 2009/9
12/01/2009 Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
28/12/2008 27094  Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmet Sağlık Eğitimi İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
26/12/2008 13081  Üniversiteleri Tanıtım Gezileri - Genelge 2008/87

22/12/2008 12846  Okul Servis Taşımacılığı - Genelge 2008/82
04/12/2008 1608  Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması - Genelge 2008/81
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari İşler Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği
13/11/2008 1486  Şikayet ve Müracaatlarla İlgili Dilekçeler - Genelge 2008/78
06/11/2008 27046  Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği
05/11/2008 19638  e-Okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması - Genelge 2008/76
03/11/2008 14796  Başarı Değerlendirme ve Seviye Tespit Sınavları ile Eğitim Araçları - Genelge 2008/75
24/10/2008 6013  Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini Planlama ve Uygulama Prensipleri- Genelge 2008/73
21/10/2008 27031  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10/10/2008 605  Yangın Emniyet Tedbirleri - Genelge 2008/71
08/10/2008 4464  Enerji Verimliliği - Genelge 2008/70
26/09/2008 4942  Çalışmaların Birleştirilmesi ve AR-GE birimi kurulması - Genelge 2008/68
17/09/2008 2872  Tazminat Takibi - Genelge 2008/65
15/09/2008 57280  Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesi Gereği Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar
02/09/2008 2008  Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları - Genelge 2008/60
18/08/2008 3809  Enerji Verimliliği - Genelge 2008/58
15/08/2008 6113  Afet Hasarlarının Önlenmesi - Genelge 2008-57
00/08/2008 2611  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
17/07/2008 6515  Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Uygulaması - Genelge 2008/51
10/07/2008 26932  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
00/07/2008 2610  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi
17/06/2008 2008  Gönül Köprüsü Projesi - Genelge 2008/47
17/06/2008 2090  Kardeş Okul Projesi - Genelge 2008/48
16/06/2008 2850  İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Çalışmaları - Genelge 2008/45
12/06/2008 5439  Yönetmelik Değişikliği - Genelge 2008/44
06/06/2008 3095  E-Taşınır Modülünün Uygulamasına Yönelik Açıklamalar - Genelge 2008/41
03/06/2008 3509  Okuma Yazma Öğretimi Kampanyası - Genelge 2008/39
27/05/2008 1967  5727 Sayılı Kanun'un Uygulanması - Genelge 2008/35
14/05/2008 4577  Yaz Dönemi Öğrenci Kılık Kıyafetleri - Genelge 2008/29
30/04/2008 2288  Bağış, Yardım ve Hibeler - Genelge 2008/25
29/04/2008 4099  100 Eser - Genelge 2008/23
24/04/2008 26856  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği
15/04/2008 1992  İl Özel İdare Bütçesine Aktarılan Ödeneklerin Kullanmı - Genelge 2008/20
14/04/2008 1395  Gönül Köprüsü Projesi - Genelge 2008/19
00/04/2008 2607  Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
31/03/2008 961  Mesleki Eğitim Girişim Programları - Genelge 2008/17
18/03/2008 1013  5727 Sayılı Kanunun Uygulanması - Genelge 2008/16
14/03/2008 1626  İmar Planlarıyla Ayrılan Okul Alanlarının Tespit Edilmesi - Genelge 2008/14
07/03/2008 26809  İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik
07/03/2008 2439  İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü Ekinlikleri - Genelge 2008/12
29/01/2008 26771  Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik
25/01/2008 424  Okul Ormanları - Genelge 2008/05
14/01/2008 26756  Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik
11/01/2008 2008  Kullanılmış Ders Kitapları Defter ve Atık Kağıtların Toplanması - Genelge 2008/92
00/01/2008 2604  Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
/12/2007 2603  Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi
11/12/2007 2007  Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçimi - Genelge 2007/87
00/12/2007 2603  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

00/12/2007 2603  Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/12/2007 2603  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği
00/12/2007 2603  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
00/11/2007 2602  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
00/11/2007 2602  Millî Eğitim Bakanlığı İl Okul Futbol Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
31/10/2007 8832  İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları İçin Arsa Temin Edilmesi - Genelge 2007/80
02/10/2007 15709  e-Okul Uygulaması - Genelge 2007/74
08/09/2007 26637  Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği
28/08/2007 26627  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazete ile mülga edilmiştir
24/08/2007 26623  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
09/07/2007 3328  Taşınır Mal Yönetmeliği - Genelge 2007/60
04/07/2007 2007  Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon - Genelge 2007/17
03/07/2007 2824  Turizm Eğitim Merkezleri - Genelge 2007/58
20/06/2007 3279  Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri - Genelge 2007/57
00/06/2007 2597  Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge
21/05/2007 9262  e- Kayıt - Genelge 2007-45
15/05/2007 2379  Ortapedik Engelli Öğrencilere Tekerlekli Sandalye Sağlanması - Genelge 2007-44
11/05/2007 26519  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
22/04/2007 26501  Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği
19/04/2007 1661  Pratik İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Eğitici Eğitimi Kursu_GENELGE_2007-35 
(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)
17/04/2007 1008  Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları - Genelge 2007-33
13/04/2007 26492  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği
02/04/2007 1006  Okul Kantin İşletmecileri ve Servis Şoförleri Eğitimi - Genelge 2007/31
02/04/2007 1006  Okul Kantin İşletmecileri ve Servis Şoförleri Eğitimi_GENELGE_2007-31_02.04.2007 
(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
30/03/2007 2007  Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları Genelge 2007/30
30/03/2007 8530  KKTC'deki Üniversitelerin Öğrenim ve Bursluluk Sistemi Semineri Genelge 2007/29
30/03/2007 3578  Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve Kılavuzu - Genelge 2007/28
23/03/2007 17276  İnceleme ve Soruşturma Görevlendirmeleri (Genelge 2007/25) 
(Personel Genel Müdürlüğü)
02/03/2007 2007  Özel Eğitim Okulu/Kurumlarında Kılık ve Kıyafet - Genelge 2007/20
00/03/2007 2594  Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
00/03/2007 2594  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
27/02/2007 11707  Ek Ders Ücreti - Genelge 2007/19
16/02/2007 26436  Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/02/2007 26434  Özel Öğretim Kurumları Kanunu
07/02/2007 601  Faaliyet Raporları - Genelge 2007/15
07/02/2007 1458  İlköğretim Okullarında Fiziksel Düzenlemeler - Genelge 2007/14
00/02/2007 2593  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışmaları Yönergesi
00/02/2007 2593  Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi
00/02/2007 2593  Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
30/01/2007 457  2007-2013 Çalışma Programı - Genelge 2007/13
29/01/2007 427  Ön Mali Kontrol - Genelge 2007/12
25/01/2007 1317  e-Okul Projesi - Genelge 2007/11
25/01/2007 182  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kılık Kıyafet - Genelge 2007/10
19/01/2007 307  İletişim Araçlarının Okullarda Kullanımı - Genelge 2007/08
19/01/2007 26408  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
04/01/2007 Kamu Zararı - Genelge 2007/02
16/12/2006 26378  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
00/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi
00/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi

31/10/2006 4995  Özürlü Öğrenciler - Genelge 2006/88
20/10/2006 26325  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
20/10/2006 26325  Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
20/10/2006 26325  Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
14/10/2006 4345  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi - Genelge 2005/95
00/10/2006 2589  Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge
15/09/2006 5549  Mesleki Eğitim Merkezlerinde Modüler Öğretim Programları Uygulamaları - Genelge 2006/78
09/08/2006 26254  Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
28/07/2006 61319  Affedilen Disiplin Cezaları Hakkında Yapılacak İşlem - Genelge 2006/86
00/07/2006 2586  Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge
20/06/2006 50183  Adaylık Eğitimi - Genelge 2006/56
19/06/2006 2673  Stratejik Planlama - Genelge 2006/55
31/05/2006 26184  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
31/05/2006 8090  Öğrenci Gezileri - Genelge 2006/48
31/05/2006 26184  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği
13/05/2006 26167  Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar
02/05/2006 26156  Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
00/05/2006 2584  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
18/04/2006 26143  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/04/2006 26139  Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
12/04/2006 964  Eğitimde İşbirliği Protokolü Uygulamaları - Genelge 2006/30
12/04/2006 2262  İşyeri Açma Belgesi - Genelge 2006/31
05/04/2006 964  Denklik - Genelge 2006/28
00/04/2006 2583  Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/03/2006 2006  Okullarda Şiddetin Önlenmesi - Genelge 2006/26
15/03/2006 3230  Öğrenci Kılık ve Kıyafetleri_GENELGE_2006-23_15.03.2006 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
14/03/2006 3164  Öğrencilerimizin Zararlı Madde Kullanımı ve Şiddet Gibi Risklerden Korunması - Genelge 2006/22
05/03/2006 892  Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim - Genelge 2006/20
04/03/2006 26098  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
04/03/2006 26098  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
03/03/2006 1735  Okul-Aile Birliği Yönetmeliği - Genelge 2006/18
27/02/2006 855  Bilim ve Sanat Merkezleri - Genelge 2006/14
21/02/2006 445  Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
14/02/2006 26080  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
03/02/2006 26069  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
31/01/2006 531  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdrülüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlşkin Yönerge
00/01/2006 2580  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi
30/12/2005 7689  Haftalık Faaliyet Raporları - Genelge 2005/106
28/12/2005 26037  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/12/2005 26033  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
14/12/2005 26023  Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
00/12/2005 2579  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği
00/10/2005 2577  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
16/09/2005 2005  Pesonel, Öğretmen ve Öğrenci Kılık Kıyafetleri - Genelge 2005/85
05/09/2005 5464  Taşımalı Öğretmen Uygulaması - Genelge 2005/81
01/09/2005 53955  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Değişikliğinin Uygulanması - Genelge 2005/77
17/08/2005 7409  Kamulaştırma - Genelge 2005/72
13/08/2005 25905  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
04/08/2005 8081  İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser - Genelge 2005/70
22/07/2005 25883  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle