foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 
22/07/2005 25883  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği
20/07/2005 44775  Görevden Çekilme, Devlet Memurluğundan Çıkarılma - Genelge 2005/63
13/07/2005 25874  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik
06/07/2005 25867  Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik
28/06/2005 6665  Eğitime %100 Destek Projesi - Genelge 2005/53
23/06/2005 2005  Okul ve Kurumlarda Oluşturulan Yangın Köşesi - Genelge 2005/52
20/06/2005 6315  YİBO ve PİO'larda Eğitim-Öğretim - Genelge 2005/50
07/06/2005 5835  Ücretsiz Ders Kitabı - Genelge 2005/49
07/06/2005 5801  Bilgisayarlı Eğitime Destek Projesi - Genelge 2005/47
01/06/2005 2005  Okul Arsaları ve Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamaları - Genelge 2005/45
30/05/2005 2005  Bilgi Edinme Hakkında - Genelge 2005/43
20/05/2005 25820  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği
04/05/2005 25805  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
15/04/2005 2005  Geziler - Genelge 2005/25
07/04/2005 3606  Bilgisayar ve Donanımlarının KDV Muafiyeti - Genelge 2005/23
11/02/2005 1501  Eğitim Kurumlarına Ad Verilmesi Hakkında - Genelge 2005/11
01/02/2005 25714  Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği
13/01/2005 25699  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
00/01/2005 2568  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Türk Halk Müziği Yarışmaları Yönergesi
16/12/2004 25672  Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
08/12/2004 25664  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
03/12/2004 25659  Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
00/12/2004 2567  Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesi
17/11/2004 58500  Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi
15/10/2004 980  Yangın Emniyet Tedbirleri - Genelge 2004/77
17/09/2004 71879  Sendikal Faaliyetler - Genelge 2004/73
16/09/2004 25585  Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik
03/09/2004 2004  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri - Genelge 2004/65
00/09/2004 2564  Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
19/08/2004 3126  100 Eser - Genelge 2004/60
18/08/2004 12602  İnternet Etiği - Genelge 2004/61
00/08/2004 2563  Millî Eğitim Bakanlığı Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
00/08/2004 2563  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
23/07/2004 24565  Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik
19/06/2004 25497  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği
08/06/2004 25486  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
04/06/2004 2058  Okullarda Düzenlenen Mezuniyet Törenleri - Genelge 2004/46
17/05/2004 2004  Halk Katkılarının Eğitim İhtiyaçlarına Yönlendirilmesi ve Eğitim Yapıları Projesi - Genelge 2004/43
03/05/2004 830  İlköğretim Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Yöneltilmesinde Rehberlik - Genelge 2004/37
16/04/2004 2004  Sahte Diplomalar - Genelge 2004/33
03/04/2004 25422  Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
01/04/2004 5933  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
00/04/2004 2559  Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi
30/03/2004 25418  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
19/03/2004 2560  Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı İnceleme Değerlendirme Komisyonu ve Danışma Kurulu Hakkında Yönerge
05/03/2004 25393  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
27/02/2004 3877  Kurumların ADSL İnternet Erişimi - Genelge 2004/19
27/02/2004 2004  Hizmete İlişkin Bilgi ve Belgelerin Korunması - Genelge 2004/20
24/02/2004 25383  Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelik
13/02/2004 1468  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlükleri İç Yönergesi

11/01/2004 25343  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
31/12/2003 303  Topyekün Savunma Sivil Hizmetlerine İlişkin Tedbirler - Genelge 2003/98
05/12/2003 25307  Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik
01/12/2003 2003  Öğretmenlik Uygulaması - Genelge 2003/92
17/11/2003 25292  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği
00/11/2003 2554  Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi
08/10/2003 2003  Eğitime %100 Destek Projesi - Genelge 2003/84
08/09/2003 2003  Temel Afet Bilinci Eğitimleri - Genelge 2003/74
08/09/2003 2003  Basına Bilgi Verilmesi - Genelge 2003/77
05/09/2003 22823  Eğitime %100 Destek Projesi - Genelge 2003/73
00/09/2003 2552  İlköğretimde Yöneltme Yönergesi
27/08/2003 225  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
24/08/2003 25209  18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik
00/08/2003 2551  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliği
00/08/2003 2551  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği
00/08/2003 2551  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
25/07/2003 2003  Eğitime %100 Destek Projesi - Genelge 2003/63
24/07/2003 2003  Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi - Genelge 2003/59
03/07/2003 25157  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
01/07/2003 25155  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/06/2003 25138  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
04/06/2003 2003  Tereddüte Düşülen Hususlar - Genelge 2003/40
05/05/2003 2003  Depremle ilgili Tedbirler - Genelge 2003/29
00/05/2003 2548  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği
16/04/2003 3629  Yaşayan Türkçemiz - Genelge 2003/24
03/04/2003 2761  Yardım Kampanyası - Genelge 2003/21
00/04/2003 2547  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
31/03/2003 25065  Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği
31/03/2003 996  Standart Türk Klavyesi - Genelge 2003/20
10/03/2003 2003  Mesleki Eğitimi Geliştirme Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi - Genelge 2003/16
05/02/2003 12252  Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
00/02/2003 2545  Millî Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi
28/12/2002 24977  Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller
14/11/2002 24936  Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
01/11/2002 2124  Telafi Eğitimi - Genelge 2002/92
30/10/2002 12491  Kılık Kıyafet - Genelge 2002/91
00/09/2002 2540  3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanmasina İlişkin Yönerge
00/09/2002 2540  3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanununun Geçici 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge
21/08/2002 2002  İşbirliği Protokolü - Genelge 2002/65
00/08/2002 2539  Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında İşe Yerleştirme ve İzleme Birimi Oluşturulmasına İlişkin Yönerge
31/07/2002 8901  Hizmet Satın Alımı - Genelge 2002/59
08/07/2002 55812  Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar İle Sınav Kurulları ve Sınav Esasları
03/07/2002 24804  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
00/07/2002 2538  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliği
10/06/2002 1957  2023 Yılına Mektup Kampanyası - Genelge 2002/46
16/04/2002 1439  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
12/04/2002 3172  İLSİS Projesi - Genelge 2002/31 14.07.2017 tarih ve 10766542 sayılı makam onayı ile kaldırılmıştır. 21571028 sayılı yazı ile G. Müdürlüğümüze bildirildi
05/04/2002 24717  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliği
27/03/2002 42604  Okul-Veli İşbirliği - Genelge 2002/27
00/02/2002 2533  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi

00/02/2002 2533  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
25/01/2002 2002  Psikososyal Müdahale Hizmetleri - Genelge 2002/11
07/01/2002 532.2  Akçakale Lisesi - Genelge 2002/3
27/11/2001 2001  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri - 2001/96
00/11/2001 2530  Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
24/10/2001 3052  Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesi
22/10/2001 24561  Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği
09/10/2001 24548  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik
26/09/2001 2001  Adaylık Eğitimi - Genelge 2001/80
00/09/2001 2528  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği
22/08/2001 24501  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
00/07/2001 2526  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
27/04/2001 24385  İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2001 24376  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 10/11/2017 tarih ve 30236 tarihli resmi gazete ile mülga edilmiştir
00/03/2001 2522  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
14/02/2001 45  Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi
14/02/2001 45  Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi
14/02/2001 45  Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Öğrenci Eğitim Kampları Yönergesi
00/02/2001 2521  Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, Dernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî Eğitim Bakanlığının Denetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi
00/02/2001 2521  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi
07/12/2000 14682  Yazı Dilinin Doğru Kullanılması - Genelge 2000/112
00/12/2000 2519  Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Danışma, Yürütme ve Eğitim Araştırma - Geliştirme Kurulları Yönergesi
00/11/2000 2519  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Uygulama Yönergesi
04/09/2000 10451  Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımıa - Genelge 2000/82
10/08/2000 2000  Çerçeve Öğretim Programları - Genelge 200/74
12/07/2000 2000  Cep Telefonu Baz İstasyonu - Genelge 2000/69
00/07/2000 2514  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği
19/06/2000 6902  Cengizhan Lisesi - Genelge 2000/67
05/06/2000 3208  Besinlerle Bulaşan Hastalıklar - Genelge 2000/60
01/06/2000 340  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge
00/06/2000 2513  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
17/04/2000 4417  Çevre Koruma Haftası - Genelge 2000/38
15/04/2000 24021  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
03/03/2000 610  Deprem Konusunda Bilgilendirme - Genelge 2000/27
21/02/2000 2000  Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği - Genelge 2000/24
11/02/2000 1175  Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği
10/12/1999 124856  Emeklilik İşlemleri - Genelge 1999/103
00/12/1999 2507  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik
24/11/1999 3180  Bayrak Töreni - Genelge 1999/97
05/11/1999 23867  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
00/11/1999 2506  Millî Eğitim Bakanlığı Müfredat Lâboratuvar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Yönerge
00/11/1999 2506  Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi
00/11/1999 2506  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge
00/11/1999 2506  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
00/10/1999 2505  Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
28/09/1999 93  Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi
16/09/1999 1999  Affedilen Disiplin Cezaları Hakkındaki Yapılacak İşlemler - Genelge 1999/81
00/09/1999 2504  Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge
20/08/1999 23792  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği
20/08/1999 23792  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeligi

13/08/1999 23785  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
10/08/1999 23782  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
01/07/1999 23742  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği
00/05/1999 2500  Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi, Spor, İzcilik ve Koruyucu Sağlık Eğitimi Etkinliklerine İlişkin Sponsorluk Yönergesi
30/04/1999 23681  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
22/04/1999 1798  Madde Bağımlılığı - Genelge 1999/29
19/03/1999 1999  Ankara Şentepe Lisesi - Genelge 1999/19
17/03/1999 1999  Diploma İptali - Genelge 1999/18
26/02/1999 1999  Ağaçlandırma Çalışmaları ve Erozyon Önlenmesi - Genelge 1999/12
00/02/1999 2497  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi
/01/1999 2496  Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca Satın Alınacak ve Yayınevlerinde Satılacak Eserleri Tespit Komisyonu Yönergesi
10/01/1999 23579  Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği
08/01/1999 1999  Farabi Lisesi - Genelge 1999/2
23/12/1998 10418  Turgay Argun- Erol Çayır Diplomalarının İptali - Genelge 1998/126
18/12/1998 1998  Diploma İptali - Genelge 1998/124
16/12/1998 23555  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
02/12/1998 8162  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
00/11/1998 2494  Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
26/10/1998 129600  İlişkileri Kesilen Memurlar - Genelge 1998/110
24/10/1998 23503  Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği
08/10/1998 5887  Öğretmenlik Uygulaması - Genelge 1998/103
00/10/1998 2493  Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge
23/09/1998 328  Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Spor-Sosyal ve Kültürel Yarışmalarda Görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi
22/09/1998 6549  Okul Sağlığı Faaliyetleri - Genelge 1998/93
06/09/1998 23455  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
24/07/1998 8671  Diploma İptalleri - Genelge 1998/75
21/07/1998 23409  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
07/07/1998 1998  4359 Sayılı Kanunun Geçici 7'inci Maddesi - Genelge 1998/69
04/05/1998 4978  İptal Edilen Diplomalar - Genelge 1998/42
04/05/1998 4977  Öğrencilerin Askerlik Tecil İşlemleri - Genelge 1998/43
30/03/1998 667  Cumhuriyet Eğitim Müzesi - Genelge 1998/27
16/03/1998 531  İptal Edilen Diplomalar - Genelge 1998/23
00/01/1998 105  Kılık Kıyafet - Genelge 1998/4
00/00/1998 8130  YİBO, PİO ve Diğer İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Mesleki Teknik Lise Olanaklarından Yararlanması - Genelge 1998/95
23/12/1997 1997  Adaylık Eğitimi - Genelge 1997/102
05/12/1997 390  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışmaları Yönergesi
24/09/1997 1997  İptal Edilen Diplomalar - Genelge 1997/86
04/09/1997 1997  Öğrenci Kıyafetleri - Genelge 1997/71
21/08/1997 316  İlköğretim Kurumları, Orta Öğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi
20/08/1997 1997  İptal Edilen Diplomalar - Genelge 1997/62
18/08/1997 23084  İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
00/06/1997 960  Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi
30/05/1997 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
01/05/1997 22976  1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük
16/04/1997 4435  Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesine Ait Öğrenci Kayıt Kabul ve Nakilleri ile İlgili Esaslara İlişkin Yönerge
19/02/1997 2221  T.C Uyruklu Gerçek Kişiler, Özel Hukuk Tüzel Kişiler veya Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Tüzel Kişiler Tarafından Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil Amirleri Hakkında Yönerge
21/01/1997 1997  Kardeş Okul Uygulaması - Genelge 1997/4
07/01/1997 22870  Millî Eğitim Bakanlığı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliği
25/11/1996 1996  İnceleme ve Soruşturma - Genelge 1996/3
09/08/1996 1996  İptal Edilen Kız Meslek Lisesi Diplomaları - Genelge 1996/54

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle