foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 
09/08/1996 1996  İptal Edilen Endüstri Meslek Lisesi Diplomaları - Genelge 1996/53
30/05/1996 1996  Halk Katkılarının Değerlendirilmesi - Genelge 1996/41
27/05/1996 190  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik ve Öğrenci Eğitim Kampları Katkı Ücreti Yönergesi
27/05/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/39
22/04/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/27
15/04/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/25
03/04/1996 1996  Adaylık İşlemleri - Genelge 1996/22
25/03/1996 2451  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesi
12/02/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/7
25/01/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/2
16/01/1996 1996  Eğitim Öğretim ile İlgili Denetim Raporu - Genelge 1996/1
16/01/1996 11  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Spor Faaliyetlerinde Sporcuların Forma ve Eşofmanlarına Reklam Konulmasına İlişkin Yönerge
26/12/1995 22505  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği
20/11/1995 2443  Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge
06/11/1995 2442  Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi
16/10/1995 1995  Halk Katkıları Protokolü - Genelge 1995/79
09/10/1995 2440  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği
06/10/1995 6889  Uçucu Maddeler ve Kırtasiye Malzemeleri - Genelge 1995/75
08/09/1995 22398  Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği
07/08/1995 1995  Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması - Genelge 1995/57
31/07/1995 2435  Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Meslekî ve Teknik Açıköğretim Uygulama Yönergesi
26/07/1995 1995  Adaylık Eğitimi - Genelge 1995/55
04/07/1995 6701  T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Eğitim Müşavirliklerinin ve Eğitim Ataşeliklerinin Görevleri ile Hizmetlerin Yürütülmesine Ait Esas ve Usullere İlişkin Yönerge
29/05/1995 22297  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
08/05/1995 2430  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi
30/04/1995 22273  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği
30/04/1995 22273  Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği
26/04/1995 4786  ''Daimi Komisyon''un Görev ve İşleyişine İlişkin Yönerge
10/04/1995 2428  Millî Eğitim Müdürlükleri Program Hazırlama ve Geliştirme Komisyonları Çalışma Yönergesi
22/03/1995 22235  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü
06/02/1995 1995  Kardeş Okul Projesi - Genelge 1995/12
31/01/1995 22188  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
30/01/1995 2423  Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
28/01/1995 22185  Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği
27/01/1995 22184  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
25/01/1995 1995  Adaylık İşlemleri - Genelge 1995/10
18/01/1995 22175  Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
17/01/1995 1995  İnceleme ve Soruşturma - Genelge 1995/7
06/01/1995 1995  Öğretmen Okulları Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları - Genelge 1995/5 Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 05/06/2014 tarihli ve 69543144/105/2288835 sayılı Makam Onayı ile yürürlülükten kaldırılmıştır.
05/12/1994 2420  Taşımalı İlköğretim Yönergesi
28/10/1994 14818  Türk Cumhuriyetlerinde Açılan Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezleri Yönergesi
24/10/1994 2417  Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
10/10/1994 13946  Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenci Temsilcilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İlgili Yönerge
28/06/1994 1994  Eğitim Sektörüne Sağlanan Halk Katkıları - Genelge 1994/43
20/06/1994 1994  Teftiş Kurulundan Görüş İsteme - Genelge 1994/3
13/05/1994 1994  İnceleme ve Soruşturma İşleri ve Tasarruf Tedbirleri - Genelge 1994/1
14/03/1994 2403  Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Yönergesi
03/01/1994 2398  Millî Eğitim Bakanlığı Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönergesi
08/11/1993 2394  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönergesi
11/10/1993 2392  Millî Eğitim Bakanlığı Müdürler Kurulu Çalışma Yönergesi

03/10/1993 21717  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
30/08/1993 2389  Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği
07/06/1993 2384  Öğretmenevleri ve Öğretmen Lokalleri Uygulama Yönergesi
06/04/1993 4326  Millî Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi
02/04/1993 21540  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
15/03/1993 2378  Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerine Ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtını Kullanma Yönergesi
15/03/1993 2378  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge. 29.09.2011 tarih ve 22630 sayılı yazı ile kaldırılmıştır.
22/02/1993 21504  Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
22/02/1993 21504  Mîllî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği
31/01/1993 21482  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
26/11/1992 21417  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği
16/05/1992 21230  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlari İzcilik Yönetmeliği
12/05/1992 21226  Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun
12/05/1992 21226  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
13/04/1992 1992  Ders Geçme ve Kredi Sistemiyle İlgili Değerlendirme - Genelge 1992/24
03/04/1992 21191  Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği
16/03/1992 2354  Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi
30/01/1992 51603  Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi
16/09/1991 2343  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
03/06/1991 20890  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
03/06/1991 20890  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
17/05/1991 1991  Şikayet Dilekçeleri Makam Onayları İnceleme ve Soruşturma İşleri - Genelge 1991/1
13/04/1991 20844  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği
03/04/1991 20834  Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik
02/04/1991 435  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
01/04/1991 20832  Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
26/11/1990 2326  Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği Yönergesi
01/11/1990 1990  Kahramanlık Tabloları ve Türk Büyüklerine Ait Resimler - Genelge 1990/44
18/03/1990 25805  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
03/01/1990 20391  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik
26/12/1989 2302  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
09/11/1989 4778  Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında - Genelge 1998/1
08/11/1989 20336  Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
04/07/1989 20215  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
22/06/1989 1989  İlköğretim Gelir Giderleri İle Planlama - Genelge 1989/28
22/06/1989 1989  İlköğretim Gelir ve Giderleri İle Planlama - Genelge 1989/28
14/08/1987 1987  İmar Planında Değişiklik Teklifleri - Genelge 1987/55
15/06/1987 2236  Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Üretim Teşvik Primi Dağıtım Yönetmeliği
03/02/1987 19361  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
10/12/1986 1986  Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Bağış ve Yardımlar - Genelge 1986/90
06/10/1986 2218  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönergesi
19/06/1986 19139  Meslekî Eğitim Kanunu
07/02/1986 19012  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik
14/01/1986 245  Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yetkili Kalorifer Ateşçisi Yönergesi
19/12/1985 1985  Yurtların Denetlenmesi - Genelge 1985/104. Müsteşarlık Makamına ait genelge "Gizli" ibaresi taşıması nedeniyle linki kaldırılmıştır.
16/12/1985 2201  Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması Ve Satılması Hakkında Yönetmelik
16/12/1985 1985  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
02/11/1985 18916  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar
23/06/1985 18790  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
10/05/1985 18750  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Malî Yardım Yönetmeliği

30/04/1985 18740  Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
11/03/1985 2184  Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarının Vefatında Yapılacak Tören Yönergesi
08/12/1983 18245  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
21/11/1983 2152  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ve Öğrencileri Spor Yarışmaları Ödül Yönetmeliği
30/10/1983 18206  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği
23/10/1983 18200  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği
19/10/1983 18196  Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun
10/10/1983 2149  Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi
10/10/1983 2149  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği
08/08/1983 18129  Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik
27/07/1983 18117  Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun
01/07/1983 5716  Okul Yapımlarında Kişi ve Kuruluşların Katkılarının Değerlendirilmesi Genelge 1983/136
01/07/1983 1983  Bağış, Halk Katkıları İle Yapılan Eğitim Tesisleri - Genelge 1983/35
18/06/1983 18081  Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun
25/05/1983 26  İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği
23/03/1983 17996  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
21/12/1982 26179  Daktilografi Atölyelerinin Düzenlenmesi ve İşletilmesi Yönergesi
26/11/1982 2694  Yatırım Faaliyetleri Genelge 1982/177
07/11/1982 2709  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
14/10/1982 2361  Yatırım Faaliyetleri Genelge 1982/146
13/07/1982 17781  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu
19/06/1982 17729  İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
15/06/1982 17725  Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliği
28/05/1982 17707  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
25/02/1982 17616  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
25/01/1982 17585  İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliği
07/12/1981 17537  Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
04/04/1981 17300  İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği
26/02/1981 17263  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliği
22/12/1980 17198  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliği
02/02/1980 16888  Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği
28/01/1979 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmet Sağlık Eğitimi İl Başkanlıkları Yönetmeliği
28/06/1978 16330  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
21/05/1977 15943  Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
24/06/1973 14574  Millî Eğitim Temel Kanunu
13/06/1973 14563  Yatılı Bölge Okulları İle Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okulların Döner Sermaye Yönetmeliği
20/07/1972 14251  Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun
17/07/1972 1707  Öğretmen Ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmelik
22/05/1972 14193  İmam Hatip Okulu İdare Yönetmeliği
22/10/1967 12757  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Açılacak Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönetmeliği
11/02/1967 12525  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Kurulması Gereken Gezici Okul ve Gezici Öğretmenlikler Yönetmeliği
04/01/1965 337  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliği
28/11/1964 11868  Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği
12/03/1964 11654  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
12/01/1961 10705  İlköğretim ve Eğitim Kanunu
24/02/1956 9242  Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun
27/05/1955 9013  Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun
19/01/1943 5308  Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun
14/06/1938 3933  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun
04/04/1933 2370  Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun

29/06/1930 1532  İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
16/04/1929 1169  Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
03/11/1928 1030  Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
08/02/1927 559  Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun
06/03/1340 63  Tevhidi Tedrisat Kanunu
00/00/0 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Sayfa 2)
00/00/0 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Sayfa 3)
00/00/0 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/00/0 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/00/0 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesi

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle