foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 

19/04/2018      7950490       Öğretmenler Günü Genelgesi 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

11/04/2018      30388          Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Belirtilen Dillerin Eğitim ve Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar

11/04/2018                         2018 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

11/04/2018      30388          Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

26/03/2018      6120730       Ortaöğretime Geçiş Yönergesi 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

25/03/2018      30371          Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

27/02/2018      4134296       Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesinin Kaldırılması Hakkında Makam Onayı 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

15/2/2018           3296874                               Rehberlik Hizmetleri - Genelge 2018/6 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

9/2/2018             2867623                               Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelge 2018/5 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)

5/2/2018             2350838                               Okuryazarlık Seferberliği Hakkında Genelge 2018/4 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

17/01/2018      1218818       2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi 2018/3 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)

15/01/2018      1063579       2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Hakkında Genelge 2018/2 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

11/01/2018      830966         Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Hakkında Genelge 2018/1 
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)

10/01/2018      709603         Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi 
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

10/01/2018      710751         Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

09/01/2018      653067         Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu 2018 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

09/01/2018      653067         Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu 2018 
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

22/12/2017      22209183       5661 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Genelge 2017/30 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

15/12/2017      22668546       Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Arasında Millî Savunma Üniversitesinin Tanıtımına Dair İş Birliği Protokolü

15/12/2017      22384936       Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Arasında Yatılı veya Burslu Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Dair İşbirliği Protokolü.

06/12/2017      20939112       Okul Servis Araç Sürücüleri ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Hakkında Genelge 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)

16/11/2017      19438045       e- Donatım İzleme Modülü Hakkında Genelge 
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)

10/11/2017      30236            Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

29/10/2017      17915267       Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge

25/10/2017      30221            Okul Servis Araçları Yönetmeliği

20/10/2017      30216            Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

02/10/2017      15575022       Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usül ve Esalslara İlişkin Yönerge

01/10/2017      2721              İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

00/10/2017      2721              İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

19/09/2017      14218379       Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kh. Genelge 2017/28

14/09/2017      13861126       Yönetim Sistemleri Belgelendirme İşlemleri Hk. Genelge 2017/27

08/09/2017      13307087       Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/26

25/08/2017      12827610       Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

22/08/2017      12650927       Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

22/08/2017      12607291       Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Hk. Genelge 2017/25

22/08/2017      12608527       Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

20/08/2017      30160            Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)

17/08/2017      12438448       Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Hakkında Genelge 2017/24

15/08/2017      12275819       İhalelere Katılmaktan Yasaklama Hakkında Genelge 2017/23

14/08/2017      12229929       Geçici Görevlendirmeler Hakkında Genelge 2017/22

14/07/2017      10765913       24 Kasım Öğretmenler Günü Genelge 2017/21

10/07/2017      10551170       2002/27 sayılı Okul-Veli İşbirliği Genelgesinin Yürürlülükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/20

01/07/2017                           Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu 2017

01/07/2017                           Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu 2017

24/06/2017      30106            Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

09/06/2017      30091            Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)

08/06/2017      30090            Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

07/06/2017      8446392         Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)

30/05/2017      7849639         Okul Sağlık Hizmetleri GENELGE 2017/19

29/05/2017      7801288         Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru GENELGE 2017/18 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

22/05/2017      7340796         Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

16/05/2017      7019461         2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2017/17

06/05/2017      30058            5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Özel Çeşitli Kurslarda Makedonca Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar BKK-2017/10072

06/05/2017      30058            Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği BKK-2017/10090

22/04/2017      30046            Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

27/03/2017      4042083         Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi

21/03/2017      30014            Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik

20/03/2017      3653801         5580 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması GENELGE 2017/13

20/03/2017      3653736         Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi

07/03/2017      2975829         Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması GENELGE 2017/12

25/02/2017      29990            5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

20/02/2017      2131946         YİKOB Yatırım İşlemleri Genelge 2017/10

20/02/2017      2132594         2017 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi - Genelge 2017/11

16/02/2017      2017518         Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi

16/02/2017      2042570         Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması Genelge 2017/9

16/02/2017      2042658         Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti

10/02/2017      1791797         3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01/02/2017 29966  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği
30/01/2017 1183037  Kamulaştırma Genelge 2017/8
25/01/2017 1031208  Büyük Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri Genelge 2017/6
23/01/2017 896052  Kamulaştırma Genelge
23/01/2017 895944  İmar Planı Yapım ve Değişiklik Teklifleri İle Eğitim Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi. Genelge 2017/5
19/01/2017 788106  İzinsiz Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2017/4
13/01/2017 540991  2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları 2017/3
05/01/2017 220648  Merkez Teşkilatı Kamu Konutları İşlemleri 2017/1
01/01/2017 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu 2017
23/12/2016 14534572  Milli Eğitim Bakanlığı Etik Komisyonu Çalışma Usül ve Esasları
06/12/2016 13756032  İşbirliği Protokolü 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
25/11/2016 29899  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği BKK-2016/9487
22/11/2016 13207732  Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları 2016/21
21/11/2016 2016/9547  Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
19/10/2016 2016/9303  Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar 2016/9303
04/10/2016 10758773  Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Kasım-2016
16/09/2016 9789276  Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge
09/09/2016 9762297  Milli Eğitim Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi
07/09/2016 9580952  15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Hakkında Genelge 2016/18
05/09/2016 9464742  Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Hakkında Genelge 2016/17
01/09/2016 29818  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulan Eğitim Kurumları Yönetmeliği
18/08/2016 29805  Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği 2016/38
12/08/2016 8649130  Bakanlığımıza Tahsisli Taşınmazlar Üzerinde Gayriayni Hak Tesis Talepleri Hakkında Genelge 2016/16
12/08/2016 8649147  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
03/08/2016 29790  Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik
29/07/2016 8095712  24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Genelge 2016/15
25/07/2016 7906118  Protokol Hazırlama ve Uygulama
01/07/2016 7314034  İlkyardım Eğitimi Merkezi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Kurulması ve İşletilmesi
21/06/2016 10424732  Özel Öğretim Kurumları ve Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2016/14
21/06/2016 29749  Miili Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/06/2016 29756  Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
20/05/2016 5607260  2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı 2016/13
20/05/2016 5605492  2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelge 2016/12
16/05/2016 5472981  Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması 2016/11
25/04/2016 4633036  Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni Hakkında Genelge 2016/10
12/04/2016 2703  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yemek Hizmetleri Yönergesi
10/04/2016 4032657  Eğitim Kurumlarında Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri 2016/7
29/03/2016 3575736  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 2016/6
25/03/2016 3428315  Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
21/03/2016 3243629  Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi 2016/5
10/03/2016 2852893  Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi
03/03/2016 2016/2702  Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge
02/03/2016 2479367  Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti 2016/4
12/01/2016 2700  2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları
01/11/2015 2698  Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
06/10/2015 29494  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik
18/09/2015 9436207  Özel Öğretim Kurumları İle İlgili İşlemler Genelge 2015/25
18/08/2015 8163923  Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
12/08/2015 8002934  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler, Personele İlişkin Düzenlemeler Genelge 2015/23
29/06/2015 6688726  Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi

24/06/2015 6526948  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
24/06/2015 6529324  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Fatih Projesi Kapsamıında Dağıtımı Yapılacak Tablet Bilgisayar Setlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi
23/06/2015 6486576  Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışmaları Yönergesi
25/05/2015 5361317  İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyetli Gösteren Yerler Hakkında Genelge
22/05/2015 5279740  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Geçiş Yönergesi
18/05/2015 5157644  Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması Genelge 2015/14
12/05/2015 4953035  Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin Tereddüt Hk. - Genelge 2015/13
22/04/2015 4313550  Ortak Sınavlar 2. Dönem Uygulama Genelgesi - Genelge 2015/11
20/04/2015 4206758  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri - Genelge 2015/10
17/04/2015 29329  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
28/02/2015 2243911  Özel Okul İşlemleri - Genelge 2015/5
16/02/2015 1723363  Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri - Genelge 2015/3
16/02/2015 1723361  2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2015/2
06/02/2015 29259  Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliği
16/01/2015 527852  Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönergesi
12/01/2015 305476  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2015/1
00/00/2015 2015 YILI TEMEL EĞİTİM YAPIM PROGRAMI HAZIRLAMA ESASLARI
31/12/2014 29222  Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
25/12/2014 6928377  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
26/11/2014 5751811  Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
18/11/2014 5446831  2014-2015 Ortak Sınav Birinci Dönem - Genelge 2014/23
01/11/2014 2686  Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
03/10/2014 29138  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği
02/10/2014 29137  Türk Öğrencilerinin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
02/10/2014 440003  Türk Bayrağının Korunması - Genelge 2014/-
23/09/2014 4145909  Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
23/09/2014 4145908  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kullanılan Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi Doğrulama Sisteminin Uygulama Usul ve Esasları
23/09/2014 4145933  Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri - Genelge 2014/21
15/09/2014 3938012  Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık ile Mücadele - Genelge 2014/20
12/09/2014 3897291  Okullarda İzcilik Faaliyetleri - Genelge 2014/19
11/09/2014 29116  Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği
30/08/2014 3630636  Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları Genelgesi 2014/17
27/08/2014 3579708  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi
19/08/2014 3450017  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
19/08/2014 3450084  İş Sağlığı ve Güvenliği - Genelge 2014/16
19/08/2014 3450052  Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
19/08/2014 3450049  Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
15/08/2014 3402453  2014 Yılında Yetiştirilmek, Staj Yaptırılmak ve Bilgilerini Arttırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar Hk. - Genelge 2014/15
26/07/2014 29072  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
18/07/2014 3053949  Tereddüte Düşülen Hususlar - Genelge 2014/14
16/07/2014 3030998  Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları
08/07/2014 29054  Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği
05/07/2014 29051  Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
18/06/2014 29034  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
18/06/2014 2522440  Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Genelge - 2014/13
18/06/2014 2498415  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
10/06/2014 29026  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik
31/05/2014 2200412  24 Kasım Öğretmenler Günü - Genelge 2014/12
30/05/2014 2174807  2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2014/11
27/05/2014 2126140  Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması - Genelge 2014/10

24/05/2014 29009  Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
22/05/2014 2040364  Soma Felaketi Nedeniyle Alınacak Tedbirler - Genelge 2014/9
08/05/2014 1843555  İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
01/05/2014 1359845  Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması - Genelge 2014/8
18/04/2014 1601211  Dershane ve Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşümü - Genelge 2014/7
11/04/2014 1499504  İkinci Dönem Ortak Sınavlar - Genelge 2014/6
02/04/2014 1360110  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi
13/03/2014 1086744  2014 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı - Genelge 2014/5
08/03/2014 1009860  İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları Yönergesi
08/03/2014 1009841  2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - 2014/4
20/02/2014 664  Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları
16/01/2014 233807  Okullar Hayat Olsun Projesi - 2014/2
09/01/2014 119783  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2014/1
01/01/2014 2676  Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi
01/01/2014 2676  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
31/12/2013 2014/2676  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
17/12/2013 3879177  Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler - Genelge 2013/35
05/12/2013 3696087  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
13/11/2013 3355347  24 Kasım Öğretmenler Günü 2013/32
25/10/2013 3087071  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
12/10/2013 28793  Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik
01/10/2013 2773584  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş - Genelge 2013/27
16/09/2013 2498747  MEB 2015-2019 Stratejik Planı - Genelge 2013/26
07/09/2013 28758  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
07/09/2013 28758  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
28/08/2013 2237816  Öğrenci Okul Kılık Kıyafetleri - Genelge 2013/24
22/08/2013 28697  Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik
17/08/2013 28738  Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar
12/08/2013 2044685  Sınav - Genelge 2013/22
04/08/2013 28728  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
01/08/2013 1975143  Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşınması - Genelge 2013/
16/07/2013 1770587  2013 SBS Tercih ve Yerleştirme - Genelge 2013/
15/07/2013 Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
10/06/2013 1306926  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı - Genelge 2013/8
31/05/2013 1198132  SBS ve PYBS Uygulaması - Genelge 2013/16
29/05/2013 28661  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
18/05/2013 1013997  Özürlü Devamsızlık - Genelge 2013/14
15/05/2013 967215  2013 Yılında Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurla Hk. - Genelge 2013/13
06/05/2013 847972  2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2013/12
16/04/2013 626476  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge
13/04/2013 590758  Uçak Biletleme ve Transfer Hizmeti - Genelge 2013/11
07/03/2013 172976  2013 SBS-PYBS - Genelge 2013/
28/02/2013 28573  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
27/02/2013 138918  4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması - Genelge 2013/8
24/02/2013 131289  Diyabetli Öğrenciler - Genelge 2013/6
24/02/2013 131237  "Taş Mektep" Adlı Film - Genelge 2013/5
24/02/2013 131291  8383 MEB Mobil Bilgi Servisi - Genelge 2013/7
08/02/2013 95615  Eğitim Tesislerinin Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Kullanılması Kaydıyla Kiralanmasına Dair Usul ve Esaslar
08/02/2013 95622  Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Değerlemesi ve Devrine İlişkin Usul ve Esaslar
08/02/2013 95615  OKUL VE EĞİTİM YERLEŞKESİ GİBİ EĞİTİM TESİSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KULLANILMASI KAYDIYLA KİRALANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

30/01/2013 72030  Belletici Öğretmen Görevlendirmesi - Genelge 2013/3
17/01/2013 28531  Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/01/2013 34932  Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi
10/01/2013 20165  2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kitapları - Genelge 2013/2
09/01/2013 15964  2013 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2013/1
29/12/2012 250926  2012/44 No'lu Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge - Genelge 2012/46
28/12/2012 249425  Açık Öğretim Okullarının İş ve İşlemleri - Genelge 2012/45
27/12/2012 246415  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi
18/12/2012 228290  Görevlendirme/Atama - Genelge 2012/44
04/12/2012 202358  İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilatlanması - Genelge 2012/43
30/11/2012 194646  Disiplin Cezalarında Uygulama Birliği - Genelge 2012/42
27/11/2012 28480  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
18/11/2012 28471  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
18/11/2012 170185  Eğitim Öğretim Tesisi Yaptırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
18/11/2012 170184  Eğitim Tesisi Alanı Olarak Ayrılmış Alanların Özel Eğitim Tesis Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
07/11/2012 152282  Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Olan Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
01/11/2012 141401  Çevre Bilinci Kazandırılması - Genelge 2012/41
31/10/2012 138710  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi. 29/06/2015 tarih ve 6688726 sayılı yönerge ile mülga edilmiştir.
12/10/2012 115907  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
09/10/2012 109233  Özür Durumundan Yer Değişikliği Yapılamayan Öğretmenlere Verilecek İzin 2012/40
27/09/2012 1435  Doküman Yönetim Sisteminin Kullanılması - Genelge 2012/39
12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
12/09/2012 22795  Tek Ders Sınavı - Genelge 2012/38
08/09/2012 28405  Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
31/08/2012 2668  Seçmeli Dersler - Genelge 2012/37
17/08/2012 8108  Özel Eğitim Kurumlarina Ait Standartlar Yönergesi
17/08/2012 4738  Okul Öncesi Eğitim Programlarının Uygulanması - Genelge 2012/36
15/08/2012 1263  E-Okul Bilgi Değişiklikleri - Genelge 2012/35
08/08/2012 20078  Sınav - Genelge 2012/34
06/08/2012 36702  İLKSAN Üyeliği - 2012/33
02/08/2012 11016  Taşımalı Ortaöğretim - Genelge 2012/32
02/08/2012 23080  24 Kasım Öğretmenler Günü
01/08/2012 3000  Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları - Genelge 2012/30
01/08/2012 19320  Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı - Genelge 2012/29
26/07/2012 34965  Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma - Genelge 2012/28
24/07/2012 573  UMEM Beceri 10 Projesi Hizmet ve Tarım Sektörleri Kurs Uygulama - Genelge 2012/27
11/07/2012 31973  Sendika Üyeliği - Genelge 2012/26
08/07/2012 3327  Vekalet Ücretinin Dağıtımına Dair Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12/06/2012 14723  2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2012/24
22/05/2012 22626  Etik Günü Haftası - Genelge 2012/22
21/05/2012 3656  Artan Ödenekler - Genelge 2012/21
18/05/2012 28296  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
09/05/2012 401  12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar - Genelge 2012/20
07/05/2012 20314  Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere 2012 Yılında Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hk. - Genelge 2012/19
05/05/2012 28283  Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
19/04/2012 5448  Kutlama ve Anma Programları - Genelge 2012/18
18/04/2012 2889  Taşınır Mal İşlemleri - Genelge 2012/17
12/04/2012 5782  Okul ve Kurumların Donatımı - Genelge 2012/16
11/04/2012 565  Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi

30/03/2012 28249  Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği
20/03/2012 28239  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
19/03/2012 13229  Emeklilik İşlemleri - Genelge 2012/15
16/03/2012 1842  Okullarımızda Mekân Kullanımı - Genelge 2012/14
07/03/2012 3616  Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri - Genelge 2012/13
02/03/2012 3244  2012 SBS/PYBS İş ve İşlemleri - Genelge 2012/12
17/02/2012 1110  4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması GENELGE2012/11
09/02/2012 28199  Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
31/01/2012 648  Okul ve Arsa Tahsisi - Genelge 2012/10
31/01/2012 646  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri - Genelge 2012/09
23/01/2012 449  İhale Talimatı - Genelge 2012/06
23/01/2012 790  Merkez Teşkilatı Konut Tahsisi - Genelge 2012/07
23/01/2012 789  Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi - Genelge 2012/08
17/01/2012 338  2012 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2012/05
16/01/2012 2657  Okullar Hayat Olsun Projesi - Genelge 2012/04
13/01/2012 455  2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2012/03
06/01/2012 24  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi - Genelge 2012/02
03/01/2012 Zararlı Madde Bağımlılığını Önlemek - Genelge 2012/01
01/01/2012 Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar
01/01/2012 906  Okullarin Genel Denetimlerinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar
16/12/2011 28144  Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
08/12/2011 82549  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_YÖNERGELER_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82421
08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat USUL ve ESASLAR
07/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Hakkında Genelge
23/11/2011 1804  Oyuncaklardaki Kanserojen ve Toksik Maddeler - Genelge 2011/57
18/11/2011 77578  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
07/11/2011 60250  Özel Yabancı Dil Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar
19/10/2011 3779  Ulaşabilirlik Düzenlemeleri - Genelge 2011/56
14/10/2011 665  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması - Genelge 2011/55
05/10/2011 6877  Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi - Genelge 2011/54
27/09/2011 6888  Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretenlerin Temsil Yeteneği Mülakatı - Genelge 2011/53
16/09/2011 6002  Tek Ders Sınavı - Genelge 2011/52
14/09/2011 28054  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
12/09/2011 2375  24 Kasım Öğretmen Günü GENELGE2011/50
12/09/2011 6325  İlk Ders - Genelge 2011/51
27/08/2011 28038  Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
26/08/2011 2011  Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi - Genelge 2011/49
26/08/2011 3560  Eğitim Gezileri - Genelge 2011/48
25/08/2011 9982  Aşamalı Devamsızlık Yönetimi - Genelge 2011/47
22/08/2011 2400  Uyum Eğitimi - Genelge 2011/46
03/08/2011 5829  2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlık Çalışmaları - Genelge 2011/45
29/07/2011 2011  Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması - Genelge 2011/44
29/07/2011 1985  Ek Ders Karşılığı Görevlendirme - Genelge 2011/43
28/07/2011 5012  Sınav (Ortala Yükseltme Sorumluluk Sınavı) - Genelge 2011/42
21/07/2011 1782  Okul Kantinlerindeki Gıda Satışı - Genelge 2011/41
20/07/2011 577  Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması - Genelge 2011/40
13/07/2011 1892  Bakanlığımıza Bağlı Okulların Onarımları - Genelge 2011/39
29/06/2011 8080  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
27/06/2011 2011  Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi - Genelge 2011/37

24/06/2011 27974  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
22/06/2011 27972  632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
06/06/2011 1906  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması Genelge 2011/35
06/06/2011 1906  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması - Genelge 2011/35
03/06/2011 2549  3308 Sayılı Kanun Kapsamı Dışındaki Mesleklerin Eğitimi ve Belge Veri Tabanı Oluşturulması - Genelge 2011/33
01/06/2011 3764  Boğulma Riskine Karşı Alınacak Önlemler - Genelge 2011/32
00/06/2011 2645  Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün Teşkilât Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/06/2011 2645  Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
20/05/2011 3416  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2011/30
16/05/2011 422  İlama Bağlı Borçlar, Mahkeme Harcı ve Masrafların Ödenmesi 2011/28
00/05/2011 2644  1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/05/2011 2644  Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Teşkilât, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
24/04/2011 27914  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
20/04/2011 5410  Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitimleri - Genelge 2011/25
15/04/2011 1241  Mesleki Teknik Eğitim Farkındalığının Oluşturulması ve Tercih Edilir Hale Getirilmesi - Genelge 2011/23
15/04/2011 27906  Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 2 )
15/04/2011 2011  Bakanlık Taşınır Malları - Genelge 2011/24
07/04/2011 2011  Kutlu Doğum Haftası - Genelge 2011/22
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzci Eğitim Kampları Yönergesi
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi
30/03/2011 1458  Gönül Köprüsü Projesi - Genelge 2011/21
15/03/2011 1820  Libya'dan Gelen Öğrenciler - Genelge 2011/18
08/03/2011 2011  4734 Sayılı Kanunun 62'inci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması - Genelge 2011/15
00/03/2011 2642  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge
/02/2011 2011  Sosyal Tesisler Modülü - Genelge 2011/11
10/02/2011 2011  Soru Önergesi - Genelge 2011/09
10/02/2011 2011  2011 Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı - Genelge 2011/08
03/02/2011 2011  2011 Yılı Konaklama Ücretleri - Genelge 2011/07
00/02/2011 2641  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi
07/01/2011 2011  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2011/03
06/01/2011 182  Açık Öğretim Okulları İşlemleri_........VALİLİĞİNE (İl Millî Eğiitim Müdürlüğü)_06.01.2011 
(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
06/01/2011 27807  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
05/01/2011 2011  28 Şubat Sivil Savunma Günü - Genelge 2011/01
05/01/2011 2011  UMEM Projesi Kapsamında Açılacak Meslek Kursları - Genelge 2011/02
29/12/2010 2010  İç Denetim Raporu Bulguları ve Yapılacak Çalışmalar - Genelge 2010/71
19/12/2010 27790  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
17/12/2010 25822  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
01/11/2010 6055  Raporlarda Önerilen Tekliflere İlişkin Uygulama Sonuçlarının Bildirilmesi - Genelge 2010/64
16/10/2010 2010  Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Öğrenim Çağındaki Çocuklarına Onur Belgesi Verilmesi - Genelge 2010/
15/10/2010 2426  Okullarda Diyabet Eğitimi Programı Bakanlık Yazısı,GENELGE_2000-01_ve ekleri_03.01.2000 
(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
06/10/2010 6139  Yatırım Uygulamaları - Genelge 2010/62
01/10/2010 3657  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması - Genelge 2010/60
29/09/2010 3344  Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri - Genelge 2010/58
23/09/2010 5758  2010-2011 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri - Genelge 2010/57
20/09/2010 4314  Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları - Genelge 2010/55
18/09/2010 27703  Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
03/09/2010 20163  Açık Öğretim Okulları İrtibat Merkezleri_GENELGE_2010-56_20.9.2010 
(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)

00/09/2010 2636  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
31/08/2010 19729  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
19/08/2010 2571  Ders Dışı Eğiitim Çalışmalarına Dair Esaslar - Genelge 2010/49
16/08/2010 6544  Yabancı Uyruklu Öğrenciler - Genelge 2010/48
28/07/2010 4877  2011-2013 Dönemi Yat.Prog.Haz._GENELGE_2010-46_28.07.2010 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
01/07/2010 27628  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
25/06/2010 4194  Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
23/06/2010 1883  Ayakta Tedavi İşlemleri - Genelge 2010/41
16/06/2010 3957  5510 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin 7 nci Fıkrasının Uygulanması - Genelge 2010/39
16/06/2010 2312  Özellikle Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması - Genelge 2010/38
11/06/2010 2708  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alan/Dala Geçiş ve Teknik Lise Öğrenci Kayıtları - Genelge 2010/37
01/06/2010 3569  Stratejik planlama - Genelge 2010/33
21/05/2010 27587  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
13/05/2010 1606  Yapılacak Çalışmalar ve Uyulacak Hususlar - Genelge 2010/31
06/05/2010 27573  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
06/05/2010 3669  Genel Liselerin Anadolu Lisesine Dönüştürülmesi Genelge 2010/30
00/05/2010 2632  Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
19/04/2010 7331  Sınıf Öğretmenleri - Genelge 2010/28
13/04/2010 2979  Nöbet Görevi - Genelge 2010/25
00/04/2010 2631  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
24/03/2010 2450  Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler- Genelge 2010/24
08/03/2010 1192  Ortaöğretim Okullarının Onarımları - Genelge 2010/22
01/03/2010 954  Enerji Yöneticisi Görevlendirme - Genelge 2010/18
00/03/2010 2630  Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar
15/02/2010 484  Okullarda Yemek Hizmetleri - Genelge 2010/15
09/02/2010 924  İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılması - Genelge 2010/14
04/02/2010 783  4734 Sayılı Kanun'un 62' nci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması - Genelge 2010/11
04/02/2010 3001  Başarı Tespit Sınavı - Genelge 2010/10
00/02/2010 2629  Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
27/01/2010 643  Kamu Hizmet Standartları - Genelge 2010/07
12/01/2010 99  Merkezden İhale Edilen veya İMKB İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları - Genelge 2010/05
04/01/2010 Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge Değişikliği - Genelge 2010/01
31/12/2009 27449  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
28/12/2009 9888  Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları - Genelge 2009/91
17/12/2009 9648  Fiziksel Engelliler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler - Genelge 2009/90
00/12/2009 2627  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
06/11/2009 3434  Ana Sınıfı ve Uygulama Sınıflarının Açma ve Kapatma İşlemleri - Genelge 2009/84
05/11/2009 18285  İlköğretim Kurumları Standartları - Genelge 2009/83
12/10/2009 2902  Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönerge
06/10/2009 8034  Okul Alanlarının Kamulaştırılması Genelge 2009/76
19/09/2009 27354  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
16/09/2009 15139  Fiziki Kapasitesi Dolmayan Okullar - Genelge 2009/74
10/09/2009 4611  Meslek Kursları ile Geliştirme ve Uyum Kursları - Genelge 2009/69
24/08/2009 3802  Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimini Yaygınlaştırılması Projesi - Genelge 2009/66
15/08/2009 27320  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
13/08/2009 27318  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik
10/08/2009 13597  Okul Öncesi ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanması - Genelge 2009/65
31/07/2009 27305  Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği
28/07/2009 27302  Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)
23/07/2009 27297  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar

13/07/2009 3335  Okul ve Arsa Tahsisi Genelge - 2009/58
09/07/2009 27283  Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik
08/07/2009 1769  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
00/07/2009 2622  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
23/06/2009 5414  Eğitim İçin Kaynak Sağlanması - Genelge 2009/56
16/06/2009 27260  Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
02/06/2009 9511  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İhtiyaçlarının Karşılanması - Genelge 2009/49
00/06/2009 2621  Millî Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
14/05/2009 1837  Makam Adlarının Kullanılması - Genelge 2009/47
12/05/2009 8334  Mecburi Öğretim Çağındaki Çocuklar - Genelge 2009/46
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
00/05/2009 2620  Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flâması Hakkında Talimatname
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığı Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
24/04/2009 1546  Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli - Genelge 2009/41
21/04/2009 2009  Eserlerin Çoğaltılması - Genelge 2009/38
18/04/2009 27204  Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
18/04/2009 27204  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2009 27203  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
16/04/2009 7273  Proje ve Performans Görevleri - Genelge 2009/37
14/04/2009 2816  Avrupa Dil Portfolyosu - Genelge 2009/34
01/04/2009 27187  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar
00/04/2009 2619  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yönergesi
26/03/2009 5282  E-Kayıt Uygulaması - Genelge 2009/30
04/03/2009 27159  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
00/03/2009 2618  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/02/2009 911  Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi - Genelge 2009/24
17/02/2009 567  Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni - Genelge 2009/20
12/02/2009 427  Bilim Şenlikleri - Genelge 2009/16
11/02/2009 491  AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri - Genelge 2009/15
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
30/01/2009 1192  Deniz Temiz Projesi - Genelge 2009/12
21/01/2009 2009  Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması - Genelge 2009/9
12/01/2009 Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
28/12/2008 27094  Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
28/12/2008 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmet Sağlık Eğitimi İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
26/12/2008 13081  Üniversiteleri Tanıtım Gezileri - Genelge 2008/87

22/12/2008 12846  Okul Servis Taşımacılığı - Genelge 2008/82
04/12/2008 1608  Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması - Genelge 2008/81
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel ve İdari İşler Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği
00/12/2008 2615-EK  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği
13/11/2008 1486  Şikayet ve Müracaatlarla İlgili Dilekçeler - Genelge 2008/78
06/11/2008 27046  Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği
05/11/2008 19638  e-Okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması - Genelge 2008/76
03/11/2008 14796  Başarı Değerlendirme ve Seviye Tespit Sınavları ile Eğitim Araçları - Genelge 2008/75
24/10/2008 6013  Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerini Planlama ve Uygulama Prensipleri- Genelge 2008/73
21/10/2008 27031  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10/10/2008 605  Yangın Emniyet Tedbirleri - Genelge 2008/71
08/10/2008 4464  Enerji Verimliliği - Genelge 2008/70
26/09/2008 4942  Çalışmaların Birleştirilmesi ve AR-GE birimi kurulması - Genelge 2008/68
17/09/2008 2872  Tazminat Takibi - Genelge 2008/65
15/09/2008 57280  Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesi Gereği Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca Yetkilendirilen Kurumlarca İş Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile İlgili Esaslar
02/09/2008 2008  Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları - Genelge 2008/60
18/08/2008 3809  Enerji Verimliliği - Genelge 2008/58
15/08/2008 6113  Afet Hasarlarının Önlenmesi - Genelge 2008-57
00/08/2008 2611  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
17/07/2008 6515  Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Uygulaması - Genelge 2008/51
10/07/2008 26932  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
00/07/2008 2610  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi
17/06/2008 2008  Gönül Köprüsü Projesi - Genelge 2008/47
17/06/2008 2090  Kardeş Okul Projesi - Genelge 2008/48
16/06/2008 2850  İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Çalışmaları - Genelge 2008/45
12/06/2008 5439  Yönetmelik Değişikliği - Genelge 2008/44
06/06/2008 3095  E-Taşınır Modülünün Uygulamasına Yönelik Açıklamalar - Genelge 2008/41
03/06/2008 3509  Okuma Yazma Öğretimi Kampanyası - Genelge 2008/39
27/05/2008 1967  5727 Sayılı Kanun'un Uygulanması - Genelge 2008/35
14/05/2008 4577  Yaz Dönemi Öğrenci Kılık Kıyafetleri - Genelge 2008/29
30/04/2008 2288  Bağış, Yardım ve Hibeler - Genelge 2008/25
29/04/2008 4099  100 Eser - Genelge 2008/23
24/04/2008 26856  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği
15/04/2008 1992  İl Özel İdare Bütçesine Aktarılan Ödeneklerin Kullanmı - Genelge 2008/20
14/04/2008 1395  Gönül Köprüsü Projesi - Genelge 2008/19
00/04/2008 2607  Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
31/03/2008 961  Mesleki Eğitim Girişim Programları - Genelge 2008/17
18/03/2008 1013  5727 Sayılı Kanunun Uygulanması - Genelge 2008/16
14/03/2008 1626  İmar Planlarıyla Ayrılan Okul Alanlarının Tespit Edilmesi - Genelge 2008/14
07/03/2008 26809  İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik
07/03/2008 2439  İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü Ekinlikleri - Genelge 2008/12
29/01/2008 26771  Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik
25/01/2008 424  Okul Ormanları - Genelge 2008/05
14/01/2008 26756  Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik
11/01/2008 2008  Kullanılmış Ders Kitapları Defter ve Atık Kağıtların Toplanması - Genelge 2008/92
00/01/2008 2604  Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi
/12/2007 2603  Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi
11/12/2007 2007  Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçimi - Genelge 2007/87
00/12/2007 2603  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

00/12/2007 2603  Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/12/2007 2603  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği
00/12/2007 2603  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
00/11/2007 2602  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
00/11/2007 2602  Millî Eğitim Bakanlığı İl Okul Futbol Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
31/10/2007 8832  İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları İçin Arsa Temin Edilmesi - Genelge 2007/80
02/10/2007 15709  e-Okul Uygulaması - Genelge 2007/74
08/09/2007 26637  Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği
28/08/2007 26627  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazete ile mülga edilmiştir
24/08/2007 26623  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
09/07/2007 3328  Taşınır Mal Yönetmeliği - Genelge 2007/60
04/07/2007 2007  Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon - Genelge 2007/17
03/07/2007 2824  Turizm Eğitim Merkezleri - Genelge 2007/58
20/06/2007 3279  Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri - Genelge 2007/57
00/06/2007 2597  Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge
21/05/2007 9262  e- Kayıt - Genelge 2007-45
15/05/2007 2379  Ortapedik Engelli Öğrencilere Tekerlekli Sandalye Sağlanması - Genelge 2007-44
11/05/2007 26519  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
22/04/2007 26501  Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği
19/04/2007 1661  Pratik İngilizce Konuşma Yöntem ve Teknikleri Eğitici Eğitimi Kursu_GENELGE_2007-35 
(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)
17/04/2007 1008  Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları - Genelge 2007-33
13/04/2007 26492  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği
02/04/2007 1006  Okul Kantin İşletmecileri ve Servis Şoförleri Eğitimi - Genelge 2007/31
02/04/2007 1006  Okul Kantin İşletmecileri ve Servis Şoförleri Eğitimi_GENELGE_2007-31_02.04.2007 
(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
30/03/2007 2007  Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları Genelge 2007/30
30/03/2007 8530  KKTC'deki Üniversitelerin Öğrenim ve Bursluluk Sistemi Semineri Genelge 2007/29
30/03/2007 3578  Kurum Tanıtım Yönetmeliği ve Kılavuzu - Genelge 2007/28
23/03/2007 17276  İnceleme ve Soruşturma Görevlendirmeleri (Genelge 2007/25) 
(Personel Genel Müdürlüğü)
02/03/2007 2007  Özel Eğitim Okulu/Kurumlarında Kılık ve Kıyafet - Genelge 2007/20
00/03/2007 2594  Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
00/03/2007 2594  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
27/02/2007 11707  Ek Ders Ücreti - Genelge 2007/19
16/02/2007 26436  Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/02/2007 26434  Özel Öğretim Kurumları Kanunu
07/02/2007 601  Faaliyet Raporları - Genelge 2007/15
07/02/2007 1458  İlköğretim Okullarında Fiziksel Düzenlemeler - Genelge 2007/14
00/02/2007 2593  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışmaları Yönergesi
00/02/2007 2593  Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi
00/02/2007 2593  Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
30/01/2007 457  2007-2013 Çalışma Programı - Genelge 2007/13
29/01/2007 427  Ön Mali Kontrol - Genelge 2007/12
25/01/2007 1317  e-Okul Projesi - Genelge 2007/11
25/01/2007 182  Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kılık Kıyafet - Genelge 2007/10
19/01/2007 307  İletişim Araçlarının Okullarda Kullanımı - Genelge 2007/08
19/01/2007 26408  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
04/01/2007 Kamu Zararı - Genelge 2007/02
16/12/2006 26378  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
00/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
00/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi
00/11/2006 2590  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi

31/10/2006 4995  Özürlü Öğrenciler - Genelge 2006/88
20/10/2006 26325  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
20/10/2006 26325  Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
20/10/2006 26325  Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
14/10/2006 4345  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi - Genelge 2005/95
00/10/2006 2589  Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönerge
15/09/2006 5549  Mesleki Eğitim Merkezlerinde Modüler Öğretim Programları Uygulamaları - Genelge 2006/78
09/08/2006 26254  Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
28/07/2006 61319  Affedilen Disiplin Cezaları Hakkında Yapılacak İşlem - Genelge 2006/86
00/07/2006 2586  Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönerge
20/06/2006 50183  Adaylık Eğitimi - Genelge 2006/56
19/06/2006 2673  Stratejik Planlama - Genelge 2006/55
31/05/2006 26184  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
31/05/2006 8090  Öğrenci Gezileri - Genelge 2006/48
31/05/2006 26184  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği
13/05/2006 26167  Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar
02/05/2006 26156  Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
00/05/2006 2584  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
18/04/2006 26143  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/04/2006 26139  Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
12/04/2006 964  Eğitimde İşbirliği Protokolü Uygulamaları - Genelge 2006/30
12/04/2006 2262  İşyeri Açma Belgesi - Genelge 2006/31
05/04/2006 964  Denklik - Genelge 2006/28
00/04/2006 2583  Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/03/2006 2006  Okullarda Şiddetin Önlenmesi - Genelge 2006/26
15/03/2006 3230  Öğrenci Kılık ve Kıyafetleri_GENELGE_2006-23_15.03.2006 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
14/03/2006 3164  Öğrencilerimizin Zararlı Madde Kullanımı ve Şiddet Gibi Risklerden Korunması - Genelge 2006/22
05/03/2006 892  Okul ve İşletmelerde Mesleki Eğitim - Genelge 2006/20
04/03/2006 26098  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
04/03/2006 26098  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
03/03/2006 1735  Okul-Aile Birliği Yönetmeliği - Genelge 2006/18
27/02/2006 855  Bilim ve Sanat Merkezleri - Genelge 2006/14
21/02/2006 445  Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
14/02/2006 26080  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
03/02/2006 26069  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
31/01/2006 531  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdrülüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlşkin Yönerge
00/01/2006 2580  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi
30/12/2005 7689  Haftalık Faaliyet Raporları - Genelge 2005/106
28/12/2005 26037  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
24/12/2005 26033  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
14/12/2005 26023  Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
00/12/2005 2579  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği
00/10/2005 2577  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
16/09/2005 2005  Pesonel, Öğretmen ve Öğrenci Kılık Kıyafetleri - Genelge 2005/85
05/09/2005 5464  Taşımalı Öğretmen Uygulaması - Genelge 2005/81
01/09/2005 53955  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Değişikliğinin Uygulanması - Genelge 2005/77
17/08/2005 7409  Kamulaştırma - Genelge 2005/72
13/08/2005 25905  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
04/08/2005 8081  İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser - Genelge 2005/70
22/07/2005 25883  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği

22/07/2005 25883  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği
20/07/2005 44775  Görevden Çekilme, Devlet Memurluğundan Çıkarılma - Genelge 2005/63
13/07/2005 25874  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik
06/07/2005 25867  Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik
28/06/2005 6665  Eğitime %100 Destek Projesi - Genelge 2005/53
23/06/2005 2005  Okul ve Kurumlarda Oluşturulan Yangın Köşesi - Genelge 2005/52
20/06/2005 6315  YİBO ve PİO'larda Eğitim-Öğretim - Genelge 2005/50
07/06/2005 5835  Ücretsiz Ders Kitabı - Genelge 2005/49
07/06/2005 5801  Bilgisayarlı Eğitime Destek Projesi - Genelge 2005/47
01/06/2005 2005  Okul Arsaları ve Düzenleme Ortaklık Payı Uygulamaları - Genelge 2005/45
30/05/2005 2005  Bilgi Edinme Hakkında - Genelge 2005/43
20/05/2005 25820  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği
04/05/2005 25805  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
15/04/2005 2005  Geziler - Genelge 2005/25
07/04/2005 3606  Bilgisayar ve Donanımlarının KDV Muafiyeti - Genelge 2005/23
11/02/2005 1501  Eğitim Kurumlarına Ad Verilmesi Hakkında - Genelge 2005/11
01/02/2005 25714  Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği
13/01/2005 25699  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
00/01/2005 2568  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Türk Halk Müziği Yarışmaları Yönergesi
16/12/2004 25672  Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
08/12/2004 25664  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
03/12/2004 25659  Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
00/12/2004 2567  Millî Eğitim Bakanlığı Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesi
17/11/2004 58500  Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi
15/10/2004 980  Yangın Emniyet Tedbirleri - Genelge 2004/77
17/09/2004 71879  Sendikal Faaliyetler - Genelge 2004/73
16/09/2004 25585  Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik
03/09/2004 2004  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri - Genelge 2004/65
00/09/2004 2564  Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
19/08/2004 3126  100 Eser - Genelge 2004/60
18/08/2004 12602  İnternet Etiği - Genelge 2004/61
00/08/2004 2563  Millî Eğitim Bakanlığı Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
00/08/2004 2563  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
23/07/2004 24565  Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik
19/06/2004 25497  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği
08/06/2004 25486  Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
04/06/2004 2058  Okullarda Düzenlenen Mezuniyet Törenleri - Genelge 2004/46
17/05/2004 2004  Halk Katkılarının Eğitim İhtiyaçlarına Yönlendirilmesi ve Eğitim Yapıları Projesi - Genelge 2004/43
03/05/2004 830  İlköğretim Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Yöneltilmesinde Rehberlik - Genelge 2004/37
16/04/2004 2004  Sahte Diplomalar - Genelge 2004/33
03/04/2004 25422  Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
01/04/2004 5933  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
00/04/2004 2559  Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi
30/03/2004 25418  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
19/03/2004 2560  Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı İnceleme Değerlendirme Komisyonu ve Danışma Kurulu Hakkında Yönerge
05/03/2004 25393  Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
27/02/2004 3877  Kurumların ADSL İnternet Erişimi - Genelge 2004/19
27/02/2004 2004  Hizmete İlişkin Bilgi ve Belgelerin Korunması - Genelge 2004/20
24/02/2004 25383  Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelik
13/02/2004 1468  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlükleri İç Yönergesi

11/01/2004 25343  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
31/12/2003 303  Topyekün Savunma Sivil Hizmetlerine İlişkin Tedbirler - Genelge 2003/98
05/12/2003 25307  Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik
01/12/2003 2003  Öğretmenlik Uygulaması - Genelge 2003/92
17/11/2003 25292  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği
00/11/2003 2554  Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi
08/10/2003 2003  Eğitime %100 Destek Projesi - Genelge 2003/84
08/09/2003 2003  Temel Afet Bilinci Eğitimleri - Genelge 2003/74
08/09/2003 2003  Basına Bilgi Verilmesi - Genelge 2003/77
05/09/2003 22823  Eğitime %100 Destek Projesi - Genelge 2003/73
00/09/2003 2552  İlköğretimde Yöneltme Yönergesi
27/08/2003 225  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
24/08/2003 25209  18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik
00/08/2003 2551  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliği
00/08/2003 2551  Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği
00/08/2003 2551  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
25/07/2003 2003  Eğitime %100 Destek Projesi - Genelge 2003/63
24/07/2003 2003  Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi - Genelge 2003/59
03/07/2003 25157  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
01/07/2003 25155  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
14/06/2003 25138  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
04/06/2003 2003  Tereddüte Düşülen Hususlar - Genelge 2003/40
05/05/2003 2003  Depremle ilgili Tedbirler - Genelge 2003/29
00/05/2003 2548  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği
16/04/2003 3629  Yaşayan Türkçemiz - Genelge 2003/24
03/04/2003 2761  Yardım Kampanyası - Genelge 2003/21
00/04/2003 2547  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
31/03/2003 25065  Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği
31/03/2003 996  Standart Türk Klavyesi - Genelge 2003/20
10/03/2003 2003  Mesleki Eğitimi Geliştirme Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi - Genelge 2003/16
05/02/2003 12252  Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
00/02/2003 2545  Millî Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi
28/12/2002 24977  Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller
14/11/2002 24936  Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
01/11/2002 2124  Telafi Eğitimi - Genelge 2002/92
30/10/2002 12491  Kılık Kıyafet - Genelge 2002/91
00/09/2002 2540  3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanmasina İlişkin Yönerge
00/09/2002 2540  3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanununun Geçici 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge
21/08/2002 2002  İşbirliği Protokolü - Genelge 2002/65
00/08/2002 2539  Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında İşe Yerleştirme ve İzleme Birimi Oluşturulmasına İlişkin Yönerge
31/07/2002 8901  Hizmet Satın Alımı - Genelge 2002/59
08/07/2002 55812  Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar İle Sınav Kurulları ve Sınav Esasları
03/07/2002 24804  Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
00/07/2002 2538  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliği
10/06/2002 1957  2023 Yılına Mektup Kampanyası - Genelge 2002/46
16/04/2002 1439  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
12/04/2002 3172  İLSİS Projesi - Genelge 2002/31 14.07.2017 tarih ve 10766542 sayılı makam onayı ile kaldırılmıştır. 21571028 sayılı yazı ile G. Müdürlüğümüze bildirildi
05/04/2002 24717  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliği
27/03/2002 42604  Okul-Veli İşbirliği - Genelge 2002/27
00/02/2002 2533  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi

00/02/2002 2533  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
25/01/2002 2002  Psikososyal Müdahale Hizmetleri - Genelge 2002/11
07/01/2002 532.2  Akçakale Lisesi - Genelge 2002/3
27/11/2001 2001  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri - 2001/96
00/11/2001 2530  Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
24/10/2001 3052  Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesi
22/10/2001 24561  Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği
09/10/2001 24548  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik
26/09/2001 2001  Adaylık Eğitimi - Genelge 2001/80
00/09/2001 2528  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği
22/08/2001 24501  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
00/07/2001 2526  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
27/04/2001 24385  İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
17/04/2001 24376  Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 10/11/2017 tarih ve 30236 tarihli resmi gazete ile mülga edilmiştir
00/03/2001 2522  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi
14/02/2001 45  Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi
14/02/2001 45  Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi
14/02/2001 45  Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Öğrenci Eğitim Kampları Yönergesi
00/02/2001 2521  Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, Dernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî Eğitim Bakanlığının Denetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi
00/02/2001 2521  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi
07/12/2000 14682  Yazı Dilinin Doğru Kullanılması - Genelge 2000/112
00/12/2000 2519  Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Danışma, Yürütme ve Eğitim Araştırma - Geliştirme Kurulları Yönergesi
00/11/2000 2519  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Uygulama Yönergesi
04/09/2000 10451  Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımıa - Genelge 2000/82
10/08/2000 2000  Çerçeve Öğretim Programları - Genelge 200/74
12/07/2000 2000  Cep Telefonu Baz İstasyonu - Genelge 2000/69
00/07/2000 2514  Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği
19/06/2000 6902  Cengizhan Lisesi - Genelge 2000/67
05/06/2000 3208  Besinlerle Bulaşan Hastalıklar - Genelge 2000/60
01/06/2000 340  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge
00/06/2000 2513  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
17/04/2000 4417  Çevre Koruma Haftası - Genelge 2000/38
15/04/2000 24021  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
03/03/2000 610  Deprem Konusunda Bilgilendirme - Genelge 2000/27
21/02/2000 2000  Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği - Genelge 2000/24
11/02/2000 1175  Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği
10/12/1999 124856  Emeklilik İşlemleri - Genelge 1999/103
00/12/1999 2507  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik
24/11/1999 3180  Bayrak Töreni - Genelge 1999/97
05/11/1999 23867  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
00/11/1999 2506  Millî Eğitim Bakanlığı Müfredat Lâboratuvar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Yönerge
00/11/1999 2506  Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi
00/11/1999 2506  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge
00/11/1999 2506  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
00/10/1999 2505  Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
28/09/1999 93  Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi
16/09/1999 1999  Affedilen Disiplin Cezaları Hakkındaki Yapılacak İşlemler - Genelge 1999/81
00/09/1999 2504  Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge
20/08/1999 23792  Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler Yönetmeliği
20/08/1999 23792  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeligi

13/08/1999 23785  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
10/08/1999 23782  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
01/07/1999 23742  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği
00/05/1999 2500  Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi, Spor, İzcilik ve Koruyucu Sağlık Eğitimi Etkinliklerine İlişkin Sponsorluk Yönergesi
30/04/1999 23681  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
22/04/1999 1798  Madde Bağımlılığı - Genelge 1999/29
19/03/1999 1999  Ankara Şentepe Lisesi - Genelge 1999/19
17/03/1999 1999  Diploma İptali - Genelge 1999/18
26/02/1999 1999  Ağaçlandırma Çalışmaları ve Erozyon Önlenmesi - Genelge 1999/12
00/02/1999 2497  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi
/01/1999 2496  Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca Satın Alınacak ve Yayınevlerinde Satılacak Eserleri Tespit Komisyonu Yönergesi
10/01/1999 23579  Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği
08/01/1999 1999  Farabi Lisesi - Genelge 1999/2
23/12/1998 10418  Turgay Argun- Erol Çayır Diplomalarının İptali - Genelge 1998/126
18/12/1998 1998  Diploma İptali - Genelge 1998/124
16/12/1998 23555  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
02/12/1998 8162  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
00/11/1998 2494  Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
26/10/1998 129600  İlişkileri Kesilen Memurlar - Genelge 1998/110
24/10/1998 23503  Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği
08/10/1998 5887  Öğretmenlik Uygulaması - Genelge 1998/103
00/10/1998 2493  Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge
23/09/1998 328  Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Spor-Sosyal ve Kültürel Yarışmalarda Görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi
22/09/1998 6549  Okul Sağlığı Faaliyetleri - Genelge 1998/93
06/09/1998 23455  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
24/07/1998 8671  Diploma İptalleri - Genelge 1998/75
21/07/1998 23409  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
07/07/1998 1998  4359 Sayılı Kanunun Geçici 7'inci Maddesi - Genelge 1998/69
04/05/1998 4978  İptal Edilen Diplomalar - Genelge 1998/42
04/05/1998 4977  Öğrencilerin Askerlik Tecil İşlemleri - Genelge 1998/43
30/03/1998 667  Cumhuriyet Eğitim Müzesi - Genelge 1998/27
16/03/1998 531  İptal Edilen Diplomalar - Genelge 1998/23
00/01/1998 105  Kılık Kıyafet - Genelge 1998/4
00/00/1998 8130  YİBO, PİO ve Diğer İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Mesleki Teknik Lise Olanaklarından Yararlanması - Genelge 1998/95
23/12/1997 1997  Adaylık Eğitimi - Genelge 1997/102
05/12/1997 390  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışmaları Yönergesi
24/09/1997 1997  İptal Edilen Diplomalar - Genelge 1997/86
04/09/1997 1997  Öğrenci Kıyafetleri - Genelge 1997/71
21/08/1997 316  İlköğretim Kurumları, Orta Öğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi
20/08/1997 1997  İptal Edilen Diplomalar - Genelge 1997/62
18/08/1997 23084  İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
00/06/1997 960  Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi
30/05/1997 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
01/05/1997 22976  1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük
16/04/1997 4435  Türkmenistan Aşkabat Türk Anadolu Lisesine Ait Öğrenci Kayıt Kabul ve Nakilleri ile İlgili Esaslara İlişkin Yönerge
19/02/1997 2221  T.C Uyruklu Gerçek Kişiler, Özel Hukuk Tüzel Kişiler veya Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Tüzel Kişiler Tarafından Yurt Dışında Açılan Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil Amirleri Hakkında Yönerge
21/01/1997 1997  Kardeş Okul Uygulaması - Genelge 1997/4
07/01/1997 22870  Millî Eğitim Bakanlığı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliği
25/11/1996 1996  İnceleme ve Soruşturma - Genelge 1996/3
09/08/1996 1996  İptal Edilen Kız Meslek Lisesi Diplomaları - Genelge 1996/54

09/08/1996 1996  İptal Edilen Endüstri Meslek Lisesi Diplomaları - Genelge 1996/53
30/05/1996 1996  Halk Katkılarının Değerlendirilmesi - Genelge 1996/41
27/05/1996 190  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik ve Öğrenci Eğitim Kampları Katkı Ücreti Yönergesi
27/05/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/39
22/04/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/27
15/04/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/25
03/04/1996 1996  Adaylık İşlemleri - Genelge 1996/22
25/03/1996 2451  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesi
12/02/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/7
25/01/1996 1996  İptal Edilen Lise Diplomaları - Genelge 1996/2
16/01/1996 1996  Eğitim Öğretim ile İlgili Denetim Raporu - Genelge 1996/1
16/01/1996 11  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Spor Faaliyetlerinde Sporcuların Forma ve Eşofmanlarına Reklam Konulmasına İlişkin Yönerge
26/12/1995 22505  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği
20/11/1995 2443  Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge
06/11/1995 2442  Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi
16/10/1995 1995  Halk Katkıları Protokolü - Genelge 1995/79
09/10/1995 2440  Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği
06/10/1995 6889  Uçucu Maddeler ve Kırtasiye Malzemeleri - Genelge 1995/75
08/09/1995 22398  Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği
07/08/1995 1995  Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması - Genelge 1995/57
31/07/1995 2435  Millî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Meslekî ve Teknik Açıköğretim Uygulama Yönergesi
26/07/1995 1995  Adaylık Eğitimi - Genelge 1995/55
04/07/1995 6701  T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Eğitim Müşavirliklerinin ve Eğitim Ataşeliklerinin Görevleri ile Hizmetlerin Yürütülmesine Ait Esas ve Usullere İlişkin Yönerge
29/05/1995 22297  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
08/05/1995 2430  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi
30/04/1995 22273  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği
30/04/1995 22273  Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği
26/04/1995 4786  ''Daimi Komisyon''un Görev ve İşleyişine İlişkin Yönerge
10/04/1995 2428  Millî Eğitim Müdürlükleri Program Hazırlama ve Geliştirme Komisyonları Çalışma Yönergesi
22/03/1995 22235  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsü
06/02/1995 1995  Kardeş Okul Projesi - Genelge 1995/12
31/01/1995 22188  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
30/01/1995 2423  Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
28/01/1995 22185  Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği
27/01/1995 22184  Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
25/01/1995 1995  Adaylık İşlemleri - Genelge 1995/10
18/01/1995 22175  Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
17/01/1995 1995  İnceleme ve Soruşturma - Genelge 1995/7
06/01/1995 1995  Öğretmen Okulları Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları - Genelge 1995/5 Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 05/06/2014 tarihli ve 69543144/105/2288835 sayılı Makam Onayı ile yürürlülükten kaldırılmıştır.
05/12/1994 2420  Taşımalı İlköğretim Yönergesi
28/10/1994 14818  Türk Cumhuriyetlerinde Açılan Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezleri Yönergesi
24/10/1994 2417  Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
10/10/1994 13946  Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenci Temsilcilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İlgili Yönerge
28/06/1994 1994  Eğitim Sektörüne Sağlanan Halk Katkıları - Genelge 1994/43
20/06/1994 1994  Teftiş Kurulundan Görüş İsteme - Genelge 1994/3
13/05/1994 1994  İnceleme ve Soruşturma İşleri ve Tasarruf Tedbirleri - Genelge 1994/1
14/03/1994 2403  Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Yönergesi
03/01/1994 2398  Millî Eğitim Bakanlığı Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönergesi
08/11/1993 2394  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönergesi
11/10/1993 2392  Millî Eğitim Bakanlığı Müdürler Kurulu Çalışma Yönergesi

03/10/1993 21717  Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
30/08/1993 2389  Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği
07/06/1993 2384  Öğretmenevleri ve Öğretmen Lokalleri Uygulama Yönergesi
06/04/1993 4326  Millî Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi
02/04/1993 21540  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
15/03/1993 2378  Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerine Ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtını Kullanma Yönergesi
15/03/1993 2378  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge. 29.09.2011 tarih ve 22630 sayılı yazı ile kaldırılmıştır.
22/02/1993 21504  Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
22/02/1993 21504  Mîllî Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği
31/01/1993 21482  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
26/11/1992 21417  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği
16/05/1992 21230  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlari İzcilik Yönetmeliği
12/05/1992 21226  Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun
12/05/1992 21226  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
13/04/1992 1992  Ders Geçme ve Kredi Sistemiyle İlgili Değerlendirme - Genelge 1992/24
03/04/1992 21191  Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği
16/03/1992 2354  Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi
30/01/1992 51603  Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi
16/09/1991 2343  Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi
03/06/1991 20890  Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
03/06/1991 20890  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
17/05/1991 1991  Şikayet Dilekçeleri Makam Onayları İnceleme ve Soruşturma İşleri - Genelge 1991/1
13/04/1991 20844  Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği
03/04/1991 20834  Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik
02/04/1991 435  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
01/04/1991 20832  Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
26/11/1990 2326  Millî Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği Yönergesi
01/11/1990 1990  Kahramanlık Tabloları ve Türk Büyüklerine Ait Resimler - Genelge 1990/44
18/03/1990 25805  Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
03/01/1990 20391  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik
26/12/1989 2302  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
09/11/1989 4778  Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında - Genelge 1998/1
08/11/1989 20336  Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
04/07/1989 20215  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
22/06/1989 1989  İlköğretim Gelir Giderleri İle Planlama - Genelge 1989/28
22/06/1989 1989  İlköğretim Gelir ve Giderleri İle Planlama - Genelge 1989/28
14/08/1987 1987  İmar Planında Değişiklik Teklifleri - Genelge 1987/55
15/06/1987 2236  Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Üretim Teşvik Primi Dağıtım Yönetmeliği
03/02/1987 19361  Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
10/12/1986 1986  Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Bağış ve Yardımlar - Genelge 1986/90
06/10/1986 2218  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönergesi
19/06/1986 19139  Meslekî Eğitim Kanunu
07/02/1986 19012  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik
14/01/1986 245  Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yetkili Kalorifer Ateşçisi Yönergesi
19/12/1985 1985  Yurtların Denetlenmesi - Genelge 1985/104. Müsteşarlık Makamına ait genelge "Gizli" ibaresi taşıması nedeniyle linki kaldırılmıştır.
16/12/1985 2201  Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması Ve Satılması Hakkında Yönetmelik
16/12/1985 1985  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
02/11/1985 18916  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar
23/06/1985 18790  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
10/05/1985 18750  Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Malî Yardım Yönetmeliği

30/04/1985 18740  Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
11/03/1985 2184  Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarının Vefatında Yapılacak Tören Yönergesi
08/12/1983 18245  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
21/11/1983 2152  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ve Öğrencileri Spor Yarışmaları Ödül Yönetmeliği
30/10/1983 18206  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği
23/10/1983 18200  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği
19/10/1983 18196  Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun
10/10/1983 2149  Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi
10/10/1983 2149  Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği
08/08/1983 18129  Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik
27/07/1983 18117  Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun
01/07/1983 5716  Okul Yapımlarında Kişi ve Kuruluşların Katkılarının Değerlendirilmesi Genelge 1983/136
01/07/1983 1983  Bağış, Halk Katkıları İle Yapılan Eğitim Tesisleri - Genelge 1983/35
18/06/1983 18081  Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun
25/05/1983 26  İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği
23/03/1983 17996  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
21/12/1982 26179  Daktilografi Atölyelerinin Düzenlenmesi ve İşletilmesi Yönergesi
26/11/1982 2694  Yatırım Faaliyetleri Genelge 1982/177
07/11/1982 2709  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
14/10/1982 2361  Yatırım Faaliyetleri Genelge 1982/146
13/07/1982 17781  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu
19/06/1982 17729  İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
15/06/1982 17725  Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliği
28/05/1982 17707  Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
25/02/1982 17616  Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
25/01/1982 17585  İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliği
07/12/1981 17537  Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
04/04/1981 17300  İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği
26/02/1981 17263  Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliği
22/12/1980 17198  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliği
02/02/1980 16888  Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği
28/01/1979 27094  Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmet Sağlık Eğitimi İl Başkanlıkları Yönetmeliği
28/06/1978 16330  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
21/05/1977 15943  Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
24/06/1973 14574  Millî Eğitim Temel Kanunu
13/06/1973 14563  Yatılı Bölge Okulları İle Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okulların Döner Sermaye Yönetmeliği
20/07/1972 14251  Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun
17/07/1972 1707  Öğretmen Ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmelik
22/05/1972 14193  İmam Hatip Okulu İdare Yönetmeliği
22/10/1967 12757  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Açılacak Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönetmeliği
11/02/1967 12525  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Kurulması Gereken Gezici Okul ve Gezici Öğretmenlikler Yönetmeliği
04/01/1965 337  Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliği
28/11/1964 11868  Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği
12/03/1964 11654  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
12/01/1961 10705  İlköğretim ve Eğitim Kanunu
24/02/1956 9242  Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun
27/05/1955 9013  Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun
19/01/1943 5308  Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun
14/06/1938 3933  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun
04/04/1933 2370  Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun

29/06/1930 1532  İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
16/04/1929 1169  Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
03/11/1928 1030  Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
08/02/1927 559  Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun
06/03/1340 63  Tevhidi Tedrisat Kanunu
00/00/0 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Sayfa 2)
00/00/0 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Sayfa 3)
00/00/0 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/00/0 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/00/0 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesi

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle