foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Okul Yolu
Haber Belgesel dokuman fıkra hikaye form

Bir Eğitim Sitesi

İdareci Öğretmen Öğrenciler için

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

2018’de Eğitimde Neler Oldu?

Türkiye’de siyasal iktidarın en fazla müdahale ettiği alan olan eğitimde yaşanan temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikalarının sürdürüldüğü 2018 yılını geride bırakıyoruz.

2018’de eğitim ve yükseköğretim alanında yaşanan ağır sorunlar ve saldırılar, başta öğrencilerimiz, eğitim ve bilim emekçileri ile veliler olmak üzere, toplumun geniş kesimlerini her zamankinden daha çok etkiledi. Devamı

,

 

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Ölümsüz lider Atatürk’ü minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Türk milletinin yol başçısı, ilke ve inkılapları ile Türk tarihini değiştiren, Türk milletini uygarlığa uzanan yolda güçlü bir ülke konumuna getiren Ulu Önder  Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 80. yılında minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Atatürk tüm dünyanın örnek aldığı, gıpta ile baktığı eşsiz bir komutan ve liderdir. Atamız; Türk milletinin hiçbir gücün iradesi altında olmadan, bağımsız ve hür bir şekilde ilelebet yaşaması, topraklarımızın bütünlüğü, bayrağımızın her daim dalgalanması ve modern bir devlet inşa etmek için son nefesine kadar mücadele etmiştir. Devamı için

Makale Dizini

17/06/2016         29756    6721      Türkiye Maarif Vakfı Kanunu    

14/02/2007         26434    5580      Özel Öğretim Kurumları Kanunu             

03/02/2006         26069    5450      Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   

18/08/1997         23084    4306      İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun           

12/05/1992         21226    3795      Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun           

04/07/1989         20215    3580      Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun     

19/06/1986         19139    3308      Meslekî Eğitim Kanunu

19/10/1983         18196    2923      Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun             

27/07/1983         18117    2866      Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun          

18/06/1983         18081    2841      Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun           

13/07/1982         17781    2698      Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu

19/06/1982         17729    2684      İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun

24/06/1973         14574    1739      Millî Eğitim Temel Kanunu          

20/07/1972         14251    1607      Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun              

12/03/1964         11654    439         Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun     

12/01/1961         10705    222         İlköğretim ve Eğitim Kanunu     

24/02/1956         9242      6660      Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun             

27/05/1955         9013      6581      Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun               

19/01/1943         5308      4357      Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun               

14/06/1938         3933      3423      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun  

04/04/1933         2370      2133      Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun 

16/04/1929         1169      1416      Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun    

03/11/1928         1030      1353      Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun           

08/02/1927         559         968         Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun     

06/03/1340         63           430         Tevhidi Tedrisat Kanunu             

14/09/2011         28054    652         ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME        

30/05/1997                         573         ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME    

15/07/2018         30479                    BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 4)

15/07/2018         30479                    RESMİ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI :10)  

10/07/2018         30474                    CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 1 )  

10/07/2018         30474                    GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 2 )  

10/07/2018         30474                    ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USULLERİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI :3)

15/08/2018         42                           Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 42)

13/06/2018         2018/11995                        Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (R.G 24.7.2018-2018/30458)      

14/05/2018         2018/11770                        Örgün Eğitim Kurumlarında Portekizce Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar 2018/11770 (R.G 25.7.2018-2018/30459)              

11/04/2018         2018/11526                        Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ekli listede belirtilen dillerin eğitim ve öğretiminin yapılması

09/04/2018         2018/11671                        Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bazı Dillerde Eğitim ve Öğretimin Yapılması Hakkında Karar (R.G 7.6.2018/30444)    

26/02/2018         2018/11459                        Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar          

20/10/2017         30216                    Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar             

06/05/2017         30058                    5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Özel Çeşitli Kurslarda Makedonca Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar BKK-2017/10072    

21/11/2016         2016/9547                           Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar          

19/10/2016         2016/9303           29862    Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar 2016/9303  

17/08/2013         28738                    Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar 

23/07/2009         27297                    Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar          

01/04/2009         27187                    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar      

16/12/2006         26378                    Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar               

05/06/2003         5753      1             Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar               

28/06/1978         16330                    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar           

07/07/2018         30471                    Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

21/06/2018         30455                    Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)    

11/04/2018         30388                    Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği 
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)         

25/03/2018         30371                    Türkiye yeterlilikler çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin yönetmelik           

10/11/2017         30236                    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)              

25/10/2017         30221                    Okul Servis Araçları Yönetmeliği              

01/10/2017         2721                      İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği

0/10/2017           2721                      İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği               

20/08/2017         30160                    Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)            

24/06/2017         30106                    Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)            

08/06/2017         30090                    Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği      

22/05/2017         7340796                               Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir sen

Soru çözen öğrenciden sorun çözen insana

17. yüzyılda Çin’de değişik bir tarzda çocuk alım satımı yapan insanlardan söz edilir. Canlı bir insanı porselen kaplarda şekillendirerek büyütmek, farklı şekiller verilen bu çocukların panayırlarda tezgâha çıkarılmasıyla yürütülen bir ticaret. Bu üretim ve pazarlama o dönemin kriterlerine göre özel bir sanat ve endüstriyel ilerleme! Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Öğretmenlik meslek kanunu saray ve yandaş aklıyla çıkarılamaz

AKP döneminde en itibarsızlaştırılan mesleklerden olan öğretmenliğe dair hükümetin bir meslek kanunu hazırlığı içinde olması büyük önem arz etse de, bu hazırlıkların yürütülüş biçimi, önceden bir yerlerde hazırlanmış taslaklarla hareket edilmesi, eğitimin tüm paydaşlarından doğru biçimde görüş alınmaması, eğitimciler için hayati önem taşıyacak olan bu kanuna dair şimdiden düşündürücü olmuştur. Devamı

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için