foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza için gerekenler
foto1
Trafik işaret levhaları
foto1
Tebliğler dergisi son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim ve Öğretim Sitesi

 

 Ana sınıfı sene başı toplantı

…………………………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE201.-201. Eğitim ve Öğretim yılının 1. veli toplantısı ..../..../............. ..................... günü saat ..............’da toplantı salonunda aşağıdaki gündem gereği yapılacaktır. 

Toplantının yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 23.09.2010 

........................... 
Anasınıfı Öğretmeni
GÜNDEM MADDELERİ 
1. Açılış, Yoklama, gündem maddelerinin okunması,
2. Okul öncesi eğitimin amaç ve programın özellikleri hakkında bilgi verilmesi
3. Okuma-yazma ya hazırlık çalışmaları için kullanılacak olan derginin belirlenmesi
4. Sınıf kuralları hakkında bilgi verilmesi
5.Beslenme saatleri ve listeleri hakkında bilgi verilmesi
6. Sınıf da kullanılacak malzemeler hakkında bilgi verilmesi
7. Aidatların zamanında yatırılmasının öneminin vurgulanması
8. Giriş-çıkış saatleri ile ilgili bilgilendirme
9. Okul kıyafetinin görüşülmesi
10. Okul –Aile işbirliğinin öneminin vurgulanması, Aile Katılım Çalışmaları nın açıklanması. 
11.Dilek ve temenniler
Uygundur. 
23.10.2010OKUL MÜDÜRÜ

................................