foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 

 

Numaralandırma: Metni seç komutu tıkla açılan pencereden istediğin numaralandırma seçeneğini tıklayarak seç metne uygulanacaktır.

Liste düzeyini azalt: Girintiyi azalt gibi seçilen metin komutun tıklanmasıyla girintiyi azaltır

Liste düzeyini artır: Tersi işlem komutun tıklanmasıyla girinti artırılır.

Satır aralığı: Seçilen bölümdeki satırların aralığını ayarlama işlemini gerçekleştiririz. Metni seç komutu tıkla istediğin aralık ayarını seçerek metne uygula.

Sola hizala: Seçili metni sol taraftan hizalar

Ortala: Seçilen metni ortalar

Sağa hizala: Seçilen metni sağ taraftan hizalar

İki yana yasla: Seçilen metni sayfanın ortasında düzenli hale getirir sağdan ve soldan hizalar.

Sütün: Worddeki sütün işleminin aynısı. Seçilen metni sütunlara ayırır.

Metin Yönü: Seçilen metnin yönünü resimde görüldüğü gibi çevirir. Önce metni seç ardından komutu tıkla seçenekler arasında mausla hareket ederken beğendiğin uygulamayı seç metne uygulanacaktır.

image015

Resme baktığımız zaman işlemi görüyoruz. “Deneme sunumu” metnin seçtim. Komutu uyguladım. Metin yönü değişti.

Metni Hizala: Seçilen metin sayfada hangi konumda olmalı bunun seçimini yaparız. Metni seç komutu tıkla. Mausla hareket ederken beğendiğin seçeneği uygula.

SmartArt a dönüştür. Slaytımızı istersek bir smartArt seçeneği ile daha da şekillendirebiliriz. Aşağıdaki resme bakalım ve yapılan işlemin sonucunu görelim.

image016

Önce metni seçtim ardından komutu tıkladım. Açılan penceredeki seçenekler üzerinde mausumla hareket ettim seçimim metne uygulandı.

image017

Metin Kutusu: Metnimize metin kutusu ekleyerek metnimizi bir kutu içerisine alırız. Yapılan işlemi aşağıdaki resimde görüyoruz.

image018

Açıklama metni kutu içerisine alındı. Diğer şekiller de aşağıdaki resimde görüldüğü gibi istediğimiz sayfaya uygulanır.

image019

Sayfaya eklemek istediğimiz seçeneği mausla tıklayarak seçili hale getir. Ardından mausun sol kulakçığı ile bastırarak çek seçim slayta uygulanacaktır.

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle