foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 

 

Üst bilgi alt bilgi: Komutu tıkla açılan pencereden seçenek olarak neyi almak istiyorsun seçimin yap

image034

Ben tarih ve sayfa numarasını seçili hale getridim. Komutu tıklayınca her ikiside ekrana geldi. Mausumla sürükleyerek yerlerini istediğim gibi değiştirebilirim.

WordArt:Komutu tıklayınca karşımıza aşağıdaki pencere açılacaktır. Seçimimizi yapalım ardından

image035

“Metni buraya yazın” penceresine istediğimiz metni yazıp mausumuzla istediğimiz yere taşıyalım.

Tarih Saat: Sunumuza tarih ve saat eklemek için kullanacağımız komut komutu tıkla açılan pencereden istediğini örneği seç tamam komutunu tıkla işlem gerçekleşecektir. Tatbikî önce tarih ve saat nereye eklenecekse mausumuzu oraya konumlandırmalıyız. Yoksa imleç nerde ise oraya konumlanır.

Slayt numarası Aynı yolla sayfaya eklenir.

Nesne: İstediğin herhangi bir nesneyi ya da sembolü slaytınıza ekleyebilirsiniz.

Denklem: Komutu kullanabilmek için öncelikle komutların nerede ve nasıl kullanıldıklarını bilmek lazım eğer bunu biliyorsak komutu tıklayarak sayfamıza birçok formülü ekleyebiliriz. Aşağıdaki resimde eklenmiş denklemi görebiliyoruz.

image036

Nesne klavye ile oluşturamadığımız şekil sembol ya da karakterleri simge penceresinden rahatlıkla sayfamıza ekleyebiliriz. Komutu tıkla açılan pencereden simgeyi seç “ekle” komutunu tıkla. Seçim istenilen yere eklenecektir.

Video ve ses her türlü video ve ses dosyasını slaytlarımıza ekleyebiliriz. Aşağıdaki resimde yapılan işlemi görebiliyoruz. Komutu ıkla açılan pencereden seçimini yap. Seçilen nesne sayfaya eklenecektir.

image037

Video dosyalarında sizden dosya türüne göre bazı eklentiler isteyebilir. Aksi halde o video dosyası oynatılamaz.

Tasarım: Burada sayfamızı nasıl düzenlemek istiyoruz bununla ilgili düzenleme ayarlarını yaparız.

Sayfa yapısı: Komutu tıkla açılan pencerede sayfa kenar boşluklarını ayarla sunu boyutları ne kadar olmalı Slaydımız yatay mı yoksa dikey mi olmalı bunların seçimini yapmamızı ve slaytımıza uygulama

image038

mızı sağlar. Kısaca slayt boyutu ve slayt yönünün ayarlamamızı sağlar.

,,

 

Yönetici görevlendirme takvimi

Meb yönetici görevlendirme takvimini ertelememelidir

2017 yılında yönetici görevlendirmeleri okulların açılmasına kadar sarkmıştı. Bu durum hem yeni göreve gelen yöneticilerin oryantasyonunu geciktirmiş hem de yönetici görevlendirmeden kaynaklı binlerce kadronun il içi ve il dışı yer değiştirmelerde kullanılamamasına yol açmıştı. Devamı

Performans taslağı ve eğitimin geleceği

egitim bir sen

Performans taslağı ve eğitimin geleceği
Latif SELVİ

Eğitim, toplumun üstün meziyetlerle donanmış çağ nüfusu ile bilgi ve beceri seviyesinde yarışabilecek bir katkıyı sunabilmektedir. Bu çerçevede emsalleri ile uluslararası mukayeseler yapılarak bireyin eğitimde hedeflenen erişime ulaşması esastır. Hatta bu evrensel bir haktır. Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle