foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza için gerekenler
foto1
Trafik işaret levhaları
foto1
Tebliğler dergisi son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim ve Öğretim Sitesi

,

 

ÖRNEK DİLEKÇE  (Hizmet birleştirme)

 

 

 

 

                  ……………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                                                                                                                    ……………………../İSTANBUL

 

 

 

 

 

                         Sosyal Sigortalar Kurumu’ na  /  Bağ-Kur’ a tabi olarak   primi ödenmiş geçen günlerimi  mevcut   Emekli Sandığı Hizmetim ile birleştirilerek  Maaş ve  Emekli Kesenek Terfiimde değerlendirmesini istiyorum .

                        Gereğini arz ederim.

T.C. NO                   :……………………………..

EMEKLİ SİCİL NO:……………………………..

SSK SİCİL NO        :……………………………..

BAĞ-KUR  NO      :……………………………...

 

 

 

 

                                                                                                        ……/……./……

                                                                             Adı ve Soyadı  :………………………………….

                    

                                                                             Unvan/Görev  :………………………………….

                                                                              İmza               :…………………………………..        

                                                                                      

 

 

 

                    

Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Çalışmam  VAR   

                                                                                              

 
Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Çalışmam  YOK                                                                                          

 

 

   VAR ise Özel Eğitim Kurumu Hizmet Belgesi Olarak belgelendirilecek.

 

 

 

 

 Emeklilik dilekçe örneği

             

 

 

   ……………………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                 …………………. /………..

         Okulunuzda/Kurumunuzda …………………………..…………………………. olarak

görev yapmaktayım.

         5434 Sayılı Kanunun 39/b ve geçici 205. maddeleri gereğince, yaş şartını ve ………….

hizmet yılını doldurdum. Emekliye ayrılmak istiyorum.

         Gereğini arz ederim.

                                                                                                                      .…./…../20…

                                                                                                                                İmza

                                                                                                                             Adı Soyadı

Emekli Aylığını alacağı adres   :

        

T.C Kimlik No                       :

Emekli Sicil No                      :

Arşiv/Kurum Sicil No            :

Branşı/Görev Ünvanı             :

Emekliye Ayrılacağı Tarih     :

EKLER                                  :

1-

2-

3-

4-

5-