foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

                    THE SECOND TERM THE FIRST ENGLISH EXAM

1)Fill in the blanks with”WAS/WERE/DID........”

a)..................you at home last nigth?

b)..................she drink milk last nigth?

c)Where ................she last nigth?

d).................she likes France?

e)What.................she study yesterday?

f)How old ..............Ali two years ago?

2)Fill in the blanks....

a)John:Where did you go on holiday last year?

   Ann: I...............(go) to Spain to visit some friends.

 John:How long.....................(you / stay)?

 Ann:I....................(stay) there 3 weeks and we........(have) a lovely time.

    Where...................( you / go) on holiday?

John:I..................(not /go) anywhere. My father .............(be) ill all summer so we.............(stay)  at home.The doctor......................(tell) my father to stay in bed and we.....................(look after) him.

3)Fill in the blanks with Simple Past Tense .....

Last Saturday we went for a picnic at the beach. My father ...............(drive) the car.We...........(sing) songs.When we ...............(arrive),we................(sit) on the sand and ..............(make) sandwiches and then we .................(play) on the beach.We ..............(leave) the beach at 5 o’clock .We .............(have) alovely  day....

4)Fill in the blanks with Simple Present ,Present Continuous and Simple Past Tense ....

Tony ................(play) tennis with his friend now.He .........(like)tennis and always

.......(try)hard to  win.Last week he ..........(lose) and he ............(be) very angry.But at the moment he ..............(win)  and he.........(be)  happy.He ..............(laugh) at his friend now.

5)Write sentences...

Last night .....................................................................................

Last week.....................................................................................

Last Summer..........................................................................

6)Choose the true answer.

a)John ........a new bike yesterday.                                                                                 

a-bought         b-buying        c-buys

b)Mother......................in the kitchen  at the moment .

a-cooks       b-cooked      c-is cooking

c)We............................to  the cinema yesterday.

a-ate            b-go            c-are going to  go

d)They.........................their dinner now .

a-ate       b-are  eating        c-eat

e)She..................a  letter to  his friend last   night .

a-wrote       b-is   writing             c-writes

f)She.  never................

a-smoke         b-smokes     c-is   smoking

7)Answer  the questions  ..

a-Did you watch ‘Hayat  Bilgisi’  last night ?..................................

b-What time  did  you  get up  this morning ?

..........................................................................................................

c-What did you do  yesterday ?(write 3 sentences )

.............................................................................................................

............................................................................................................

d)Who  invented  telephone ?(Alexander  Graham Bell)

...........................................................................................................

e)What does she clean everyday?(her room)

............................................................................................................

8)Make questions...

a)What time.................................................................................................?

  The lesson began at 8:00

b)What..........................................................................................?

  She watches “Passoparola” everyday.

c)......................................................................................................?

  Yes, I drank a glass of milk

9)   Cüneyt:Where are you going for your holiday this summer?

.      Nermin:To Italy, I think.                  

      Cüneyt:We went there last year . We spent three days in Venice, four days in Rome

                    And a week in Naples

      Nermin:How did you travel?

      Cüneyt:We went to Italy by plane. İn Italy we trvelled by train

.

      Nermin:How did you like Italy?

      Cüneyt:We liked it very much.We loved the historical places the food, the music and the people

      Nermin:Did you visit Pompei?

      Cüneyt:Yes,we did. It is a very interesting place.

Comprehension questins

a)Who went to Italy?

b)How many weeks did Cüneyt spend in Italy?

c)How did he go to Italy?

d)Did he like Italy?

e)How long did Cüneyt stay in Italy?

f)How did they travel in Italy?

g)Where is Nermin going for her holiday this summer?

10)Write what you did & didn’t last weekend.

        (It should have at least 15 sentences)

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için