foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

 

2002-2003 ÖĞRETIM YILI 8.SINIFLAR T.C.İNKİAP TARİHİ VE  ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

ADI SOYADI        :

SINIF NO             :                                                                                                                                                                           ......./...../2003

1-Aşağıdakilerden hangisi Büyük Taarruz planı’nın ana hedefidir?

a-Düşmanı ani bir baskınla çevirip bir meydan muharebesi ile yok etmek.

b-Topçu ateşi ile düşmanın mevzilerini yarmak ve çekilmesini sağlamak

c-Düşmanın kaçış yollarını açık bırakarak yurttan uzaklaşmasını sağlamak

d-Düşmana sahte bir saldırı düzenleyerek Anadolu’nun içlerine çekmek

2-Sakarya zaferinden sonra Mustafa Kemal Taarruzu geciktirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi böyle

davranmasına ana sebeptir?

a-Başkomutanlık yetkilerini sürdürmek                b-Tekalifi Millîye yi uygulamak

c-Ordunun taarruz eğitimi tamamlamak               d-Ordunun kısıtlı imkanlarını sonuçsuz bir Taarruzla harcamamak

3-Saltanatın 1.Kasım 1922 de kaldırılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

a-Padişahın Kurtuluş savaşına cephe alması       b-Din ve mezhep kışkırtıcılığı yapması

c-İtilaf devletlerinin Padişahlığı tanıması                              d-Lozan Konferansı’na İstanbul Hükümeti’nin de çağrılması

4-Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış konferansından yer alan sorunlardan biri değildir?

a-Kapitülasyonlar            b-Ermeni yurdu   c-Boğazlar  d-Dış borçlar

5-Aşağdakilerden hangisi Lozan antlaşması için söylenemez?

a-Galip devletler tarafından T.B.M.M. üyelerine kabul ettirilmiştir.

b-Devletimizin dünya devletleri arasında yerini almasını sağlamıştır

c-Kapitülasyonlar kaldırılmıştır

d-Bugünkü T.C.nin hukukiliğini sağlamıştır

6-Aşağıdakileden hangisi Lozan dan sonra Türkiye aleyhine çözümlenen  sorunlardan biridir?

a-Boğazlar          b-Yabancı okullar             c-Musul               d-Hatay

7-1924 ten sonra çeşitli dönemlerde yeni anayasalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu anayasalarda değişmeyen tek maddedir?

a-Türkiye devletinin yönetim şekli cumhuriyettir                            b-Cumhurbaşkanı T.B.M.M üyeleri tarafından seçilir

c-Türkiye devleti hükümeti Bakanları tarafından yönetilir            d-Türkiye devleti TBMM tarafından yönetilir.

8-Aşağıdakilerden hangisi Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ana amaçlarından biridir?

a-Latin harflerinin alınması                         b-Eğitim kurumlarının iyileştirilmesi

c-Okuma yazma oranının artırılması        d-Türk Millî Eğitimi’nin laikleştirilmesi

9-Halifeliğin kaldırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-Meclisteki halife yanlılarının susturulması

b-Halifenin kendisini Osmanlı soyunun devamı gibi görüp devlet işlerine karışması

c-Ülkenin bağımsızlığının sağlanmak istemesi

d-Eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanmak istenmesi

10- Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasından sonra Türk devletinde yapılan yeni

düzenlemelerden biri değildir?

a-Diyanet işleri başkanlığı kuruldu                                          b-Tevhidi Tedrisat kanunu çıkarıldı

c-Terakki Perver cumhuriyet fırkası kapatıldı      d-Vakıflar genel müdürlüğü kuruldu

11- Aşağıdakilerden hangisi Menemen olayının sonuçlarından biri sayılmaz?

a-Kubilay şehit olmuştur                                             b-Çok partili döneme geçiş engellenmiştir

c-Rejim aleyhtarları cezalandırılmıştır     d-Laiklik ilkesi zor da olsa yerleşmiştir

12- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Fırkasının temel esaslarını belirtmektedir?

a-Ekonomik Liberalizm ilkesi      b-Ya istiklal ya ölüm       

c-Atatürk’ün temel ilkeleri                         d-Wilson ilkeleri

13- Aşağıdakilerden hangisi düzenli ordunun Batı cephesinde kazandığı ilk zaferdir?

a-l.İnönü             b-Sakarya           c-Dumlupınar                    d-ll.İnönü

14- Aşağıdakilerden hangisi dil inkılabının amaçlarında biri değildir?

a-Türk dilinin yabancı diller boyunduruğundan kurtarmak           b-Dilde Millileşmeyi sağlamak

c-Milliyetçi bir cemiyet görüşünü gerçekleştirmek          d-Türkçe ’ye yerleşmiş Tüm yabancı sözcükleri temizlemek

15-Aşağıdakilerden hangisi harf inkılabının yapılmasının amaçlarından biri değildir?

a-Okuma yazmayı kolaylaştırmak            b-Batı ile olan ilişkileri kolaylaştırmak

c-Okur yazar oranını artırmak    d-Alfabenin de Millileştirilmesi sağlamak

16- Aşağıdakilerden hangisi İsviçre Medeni kanununun alınmasının nedenlerinden biri değildir?

a-Tarafısz birer ülke olması         b-Türk toplumuna uygun  olması

c-Olaylara pratik ve kesin çözüm getirmesi         d-Hakimlere vicdan özgürlüğü getirilmesi

17-Batı ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi için bir takım yeni inkilaplar yapılmıştır.Aşağıdaiklerden hangisinin ekonomi ile doğrudan ilişkisi olduğu söylenemez?

a-Soyadı kanunu’nun kabulu     b-Hafta tatili değişikliği  c-Takvim saat değişikliği               d-Yeni rakamların kabulü

18- Aşağıdakilerden hangisi Türk Misak-ı Millisi’ni diğerlerinden önce tanımıştır?

a-Fransa              b-Sovyetler        c-İngiltere           d-İtalya

19-Mustafa Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri” emrini aşağıdaki hangi muharebede vermiştir?

a-Çanakkale                      b-Sakarya           c-Dumlupınar                    d-l.İnönü

20-Türkler tarih boyunca pek çok alfabe kullanmışlardır aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a-Göktürk           b-.Grek                               c-Uygur               d-Arap

Her sorunun değeri 5 puandır Başarılar

                                                                             

                                                                                                                                             Hasan Demirci

                                                                                                                                             Tarih Öğretmeni

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için