foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Veliaht - şehzade Mehmet’in idamı(12 Ocak 1621)

ll. Osman'ın tahta geçince, oğlu olmadığı için, kardeşlerinin en büyüğü olan Şehzade Mehmet, veliaht oldu. Veliaht Şehzade 3 Kasım 1604 te 1. Sultan Ahmet'in 2. Oğlu olarak doğmuştu.

Ağabeyi ll. Osman'dan ancak 4 ay ve 3 gün küçüktü. Onun gibi çok iyi yetiştirilmiş, cesur, kültürlü, zeki bir gençti. Hakkı çiğnenmek suretiyle Üstelik aklen zayıf olan amcasının tahta geçirilmesini unutmayın ikinci Osman, Lehistan seferine çıkmaya karar verdikten sonra, arkasında böyle kudretli bir veliaht bırakmak istemedi. Deli olan amcasına bir kıymet vermiyordu. Çünkü İslam şeriatına ve Türk töresine göre aklı zayıf olanın halifeliği ve hakanlığı imkânsızdı.(fakat bu imkânsız durum,1,5 yıl sonra gerçekleşecektir). Ancak ll. Osman, İstanbul’dan uzaklaşır uzaklaşmaz her zaman için bir saray entrikası mümkün görüyordu. Henüz 16 yaşında olmayan veliaht Şehzade Mehmet’in ortadan kaldırılmasına karar verdi. Ancak bu kolay bir iş değildi. Kanuni gibi bir hükümdar bile oğullarını ortadan kaldırabilmek için uzun yıllar uğraşmış, sonsuz muhalefetlere karşı koymuştu. ll. Osman kayınpederi olan Şeyhülislam Es’ad Efendi'den(Hoca Saadettin in ikinci oğlu) kardeşinin idamı için fetva istedi. Damadı ll. Osman'ın eninde sonunda başını belaya sokacağından emin olan ve durumu dikkatle takip eden Esad Efendi, bu teklifi nefretle reddetti. ll. Osman, devletin bir numaralı kanun ve din adamının reddinden Ümitsizliğe kapılmada. Devletin Şeyhülislamdan sonra gelen ikinci kanun ve din adamına, Rumeli kazaskeri Taşköprülü zade Mehmet Kemalettin efendiye başvurdu. Kemalettin Efendi, asrının yüzsuyu sayılan büyük bir bilgin ve müellifti. Şeyhülislam olmak için ihtirası vardı. Ancak yine de padişahın teklifini reddetti. Aklına koyduğunu yapmak için hiçbir şeyden çekinmediğini birçok olayla ortaya koyan Osman Han, kazaskeri tehdit etti. Kemalettin Efendi, fetvayı vermezse hem mevkiini kaybedeceğini hem de padişahın bu fetvayı eninde sonunda şu veya bu kazaskerden alacağını anladı. Karanlık bir ifadeyle ve " suçlu ise" kaydını koyarak, veliaht Şehzade Mehmet'in idamı için fetva verdi.

Bunun üzerine ll. Osman, 12 Ocak 1621 de kardeşin idamını emretti. Cellatlar, veliaht Şehzade'nin dairesine girdiler. Genç Veliaht, durumu anladı:" Osman, dedi; Allah’tan dilerim ki ömrü devletin berbat olup benim ömrümden nece mahrum eyledin se, sen dahi behremend olmayasın!". Bütün tarihçiler, bu bedduanın yerini bulduğunu kabul etmişlerdir.

İslam’dan önceki eski Türk devletlerinden beri riayet edilen bir Türk töresine göre Hanedan üyelerinin kanı kutsal olduğu için, ibrişim kement atılıp boğulmak suretiyle, kanı akıtılmaksızın, veliaht Şehzade Mehmet öldürüldü. Geriye ll. Osman'ın beş erkek kardeşi kalmıştı. Bunların büyüğü olan ve Kösem Mahpeyker Haseki’den Doğan Şehzade Murat, veliaht oldu. Müstakbel lV. Murat bu tarihte henüz 8 yaşından ancak 5 ay ve 16 gün geçtiği için, şimdilik ağabey İkinci Osman için bir tehdit unsuru değildi.

Boğazın donması ve İstanbul'dan Üsküdar'a yaya geçilmesi (9 Şubat 1621)

Bu suretle Şehzade katillerini asla hoş görmeyen halkın nefretini kazanan 2. Osman, Veliaht Şehzade'nin idamından bir ay geçmeden Haliç’in ve İstanbul Boğazı'nın donması ile uğursuzluğuna inanılan hükümdar haline geldi. Gerçekten 24 Ocak'ta Şehzade Mehmet'in ölümünden 12 gün sonra İstanbul Haliç baştanbaşa dondu ve Galata ile İstanbul arası yaya geçidi. Tarihinin en şiddetli kışlarından birini yaşayan İstanbul, 16 gün sonra, 9 Şubat'ta boğazında donduğunu gördü. 
Üsküdar’la İstanbul arasını yürüyerek geçenler oldu. Boğazın donması, bütün tarih çağları içinde ancak birkaç defa vuku bulduğu İstanbul’un fethinden beri böyle bir şey görülmediği için birçok İstanbullu kıyametin yaklaştığına hükmetti. Büyük şair Neşati:

Be meded dondu bin otuzda soğuktan Derya

Ve Haşimi:

Yol oldu Üsküdar'a bin/otuzda Akdeniz dondu

Mısralarını bu görülmemiş olayı tarih düşürdüler. Daha birçok Şair manzumeler yazıp tarihler düşürdü. Gemiler İstanbul limanına gelemediği için kıtlıkta başladı. Şubat ayında etin okkası 15 akça' ya (540 tl) ve Zahire fiyatları da buna benzer şekilde yükseldi.

Yılmaz Öztuna büyük Türkiye Tarihi cilt 5 sayfa 155-156

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı