foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Sultan Murat'ın şahsiyeti 

Sultan Murat'ın saltanatı 1362 Martından 1389 un 20 Haziranına kadar 27 yıl 3 aydır şehadetinde 63 yaşındaydı Bursa'nın Fethi senesi olan 1326 da doğmuştur. 

Sultan Murat'ın şahsiyetinin azametinden ve Türk tarihindeki rolünde eski ve yeni bütün tarihçiler birleşmektedir. Anadolu Beylikleri ‘ne Karamanoğulları da dâhil olmak üzere söz geçirmesi, hepsinin Kosova’ya an kaybetmeksizin gönderdikleri birliklerle sabittir. Bu suretle 

Osmanoğulları’nın nüfuzu Toroslar’ a ve Fırat’a kadar dayanmış Yıldırım’ın ilk yıllarındaki büyük Anadolu fütuhatının manevi temelleri atılmıştır.

Dahi Asker ve devlet adamı olan ve hayatında " meliku'l meşayikh Gazi Murat= derviş gazilerin şeyhlerinin kralı Murat gazi diye anılan Sultan Murat, bütün hareketlerinde muayyen bir plana dayanmış, son anına kadar hareket kabiliyetinden ve dehasından hiçbir şey kaybetmemiştir. 37 muharebede bizzat bulunarak hepsini kazanmış ve Yenilmez bir kumandan şöhreti yapmıştır.

İngiliz tarihçisi Gibbons' dan " saltanatı müddetince hiç bir devlet adamı tarafından üstüne çıkılamayan bir kiyasetle Osmanlıların mukadderatını idare etmiştir. Murat'ın Hükümdarlığı esnasında vukua gelen inkılaplar, bütün tarihin en Hayret veren vakıalarından biridir.

Kendisinin harp hususundaki cevvaliyet ve gayreti babasınınki gibiydi. Fakat babasının Tahayyül ettiğinden daha geniş bir icraat sahasına yayılmış olduğu için, daha müşkül vaziyetleri maruz kaldığı halde gevşememişti. Elindeki Kumandan=valilerin hiç birisiyle arasında anlaşmazlık olmadı. Rumlara karşı muamelesi onların seciyesini tayinde mükemmel bir feraseti olduğunu gösteriyor. Bizans Kilisesi erbabının nazarında bir kâfir ve İsa düşmanı idiyse de, Hristiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmekle teveccüh ve muhabbetlerini kazanmıştır."

Bizanslı tarihçi Halkokonilas'dan : Murat hayatında birçok tehlikeyi atlatmış, büyük işler görmüş Rumeli ve Anadolu'da 37 kadar mühim muharebeyi idare ederek hepsinde zaferi kazanmıştır. Muharebe meydanını bıraktığı ve arka çevirdiği görülmemiştir. İşlerini tanzim etmekte ve her şeyi münasip vakti hulül edince yapmakta mahirdi. Muharebe de çok cesur olup, şaşırmaz ve telaş göstermezdi. Gençliğinde olduğu gibi aynen ihtiyarlığında da Çalışkan enerjik ve sertti. Maksadını istihsal etmek için iyice düşünür, sonra harekete geçerdi.

Maksadını temin edecek hiçbir Tedbiri ihmal etmezdi kendisine itaat eden bütün milletlere ve Sarayı'nda efrada yumuşak muamele ederdi. Yerinde mükâfatları Hiç ihmal etmezdi. Muharebeden önce ordusuna parlak sözler teşci ederdi.

En küçük hataları tekrar etmemeleri için şiddetli cezalandırdı. Verdiği söze sadık kalmak hususunda en başta gelen hükümdarlardandı. Aleyhinde davrananlar hiçbir zaman elinden kurtulamamışlardır. Maiyeti ondan korkularından titrerlerdi. Fakat aslında o mahiyetine karşı hiç kimsede görülmemiş bir sevgi beslerdi.

Fransız tarihçi Grenard' dan: " bu sırada Osmanlıların başında en büyük hükümdarlarından biri olan Sultan murat bulunuyordu. Sultan Murat, şahsi değeri bakımından zamanın Avrupa'sında eşine tesadüf edilemeyen bir hükümdardı. Yalnız fevkalade bir asker hızlı ve yerinde hareketleriyle büyük bir strateji Üstadı değil, aynı zamanda Nafiz bir siyaset adamı idi. Düşmanların maddi ve ruhi kaynaklarına takdir etmekte yanıldığı görülmemiştir.

Doğuştan hükümdar yaratılmıştır. Hizmetinde bulunanların tam itimadına ve minnettarlığına haizdi. Zaten baş olarak yaratılmak Türk milletinin mahsus karakterlerdendir. Murat'ın sayesinde küçük Osmanlı kavmi bir tek Mefkûre peşinde birleşen bir millet olmuştu. Murat'ın muvaffakiyetindeki genel sebep budur. Sultan Murat'ın tahta çıkması ile milletin istikbali belli olmuştu. Ölümünde ise bu İstikbal 5 Asır için temin edilmiş vaziyetteydi.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı