foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

image001

Almanya

image002

 

Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti

Nufusu:81.702.310 (2010 tahmini) Franklar, Saksonlar, Suablar ve Bavyeralılar gibi çeşitli Alman kavimlerinin kaynaşmasıyla oluşmuştur.Rusya Federasyonu’ndan sonra Avrupa’nın en çok nüfusa sahip ülkesidir.

Başlıca Şehirler : Hamburg (1,8 milyon), Münih (1,3 milyon), Köln (995 bin), Frankfurt/Main (665 bin),Dortmund (600 bin)

Yüzölçümü:357.042 Km2

Başkenti:Berlin

Yönetim Biçimi : Federal Parlamenter Cumhuriyet

Resmi Dil:Almanca Resmi dil olarak Almanca kullanılırken bunun yanında İngilizce ve Fransızca da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Din:Roma-Katolik,Protestan

Para Birimi:Avrupa birliği kararı öncesi Mark  ,Günümüzde (Avro (€))

GSYH (Milyar Euro):3.173.000.000 (2011)

Kişi Başına düşen Milli Gelir: 39.461 $ (2011 tahmini)

Saat Dilimi:GMT +1 saat

Alan Kodu: + 49

En yüksek yer:Zugspitze (2962 m),Watzmann (2713 m),Madelegabel (2645 m)

Akarsular :Ren,Tuna,Elbe,Oder ve Mosel nehirlerinin bir kısmı Main,Weser Saale

Göller:Konstanz gölünün bir kısmı

İdari Yapı : 16 Eyalete bölünmüş federal Cumhuriyet.Alman Federal Meclisi (Der Bundestag), Almanya Federal Cumhuriyeti‘nin halk temsilciliğidir. Üyeleri, halk tarafından dört yıl için seçim bölgelerinin nüfusuna göre seçilir. Federal Meclis‘in en önemli görevleri, yasa yapmak, federal başbakanı seçmek ve hükümeti denetlemektir. Yasama yetkisi Federal Meclis‘e ait olmakla birlikte Anayasa‘nın Federal Devlete bıraktığı alanın dışında eyalet meclisleri de yasama yetkisine sahiptirler.

Coğrafi Konumu : Bir ucu Kuzey Avrupa bir ucu ise Orta Avrupa da yer alan dünyanın en gelişmiş sanayi ülkelerinden biri olarak Almanya Orta Avrupa sınırları:Kuzeyde kuzey Denizi,Danimarka ve Baltık Denizi,Doğuda Polonya ve Çek cumhuriyeti,slovak cumhuriyetleri,güneyde Avusturya ve İsviçre,Batıda Fransa,Luxemborg,Belçika ve Hollanda yer alır.

İklim : Almanya, iklim bakımından, Atlas Okyanusu ile Doğunun kara iklimi arasında ılımlı, serin batı rüzgârları bölgesinde yer almaktadır. Isı derecesinde ani değişmeler pek nadir olmaktadır. Her mevsimde yağış alabilmektedir. Kuzey ovaları 500–700 mm. orta bölgeler 700–1.500 mm. Alpler ise 2.000 mm. üzerinde yıllık yağış almaktadır. Kuzeybatıdan güney ve güneydoğuya doğru gidildikçe okyanus ikliminden kara iklimine geçişin belirtileri hissedilmektedir. Sıcaklık değişimi ve mevsimsel sıcaklık farklılıkları hiçbir yerde aşırı değildir. En soğuk ay olan Ocak‘ta ortalama sıcaklık ovalarda +1,5 ile –0,5 arasındadır; dağlık bölgelerde ise yükseltiye göre –6 dereceye kadar düşmektedir. En sıcak ay olan Temmuz ortalaması, alçak bölgelerde 18 derece, güneyin korunmuş  vadilerinde ise 20 derece dolaylarındadır. Yıllık ortalama sıcaklık +9 derece civarındadır.

Bugünkü Almanlar'ın ataları olan German barbarları bundan 2000 yıl önce Rheine Nehrinin iki yakasında yaşamaya başlamışlardır.Germenler ,burada kendilerinden önceki ulusların izlerini silmekte geçikmediler.

Büyük bir dünya devleti kurma ülküsü Korelanj Hanedanı dönemine rastlar.Bu düşünce herzaman için geçerliliğini korudu.Alman hükümdarları herzaman Kaiser (İmparatorluk) unvanı taşımışlardır.Almanyada bu dönemde çok gösterişli kiliseler katedraller yapılmasına rağmen kentler gelişmekten uzak ve pislik içindeydiler.Hükümdalarının yetkileri ve sahip olunan topraklar daralmıştı.İtalyan krallıkları ve İsviçre Kantonları bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Yetkililerin çoğu ise devlet meclisinde (Reichstag) toplandı.vergi almak asker toplamak için karar organı Reichstag oldu.Hükümdarın izin almadan bu organa danışmadan karar alması imkansız duruma geldi.

Devlet yönetiminin zayıf olması ,bu anayasal kuruluşların aldığı önlemlerin uygulanmasını engelledi ve bu kurumların yerlerini Avusturya Krallığı kurumları almaya başladı.Yapılan Anayasal düzenlemeler sayesinde Almanya nın toprak bütünlüğü sağlandı.

Bu parti prusya ordusunda geriye dönük ve tetece değişiklikler yapılmasını önlemek amacıyla bütçeden gerekli fonları vermeyi reddetti.ancak Başbakan Otto van Bismarck ,buna karşı direndi ve uzun yıllar boyunca parlementonun bütçe onayını almadan üslkeyi yönetti.

Bismarck kısa sürede önemli dış başarılar kazandı.ll.wilhelm döneminde yürütülen istikrarsız siyasete karşın Alman Sanayii büyük bir gelişme gösterdi.

Almanya da giderek askeri kanat ağır bastı ve 1916 yılına gelindiğinde ,General Erich Ludendorff un fiili önderliğinde gerçek bir askeri diktatörlük kuruldu.1917 yılına gelindiğinde ,Almanya tam bir bunalım içindeydi artık.Diktatörlük işçileri bölük bölük askere aldı.Önemli ihtiyaç maddeleri üretilemez hale geldi.Berlinde oluşan grevler ardından sosyalistlere karşı şiddet tedbirlerine başvuruldu.

1918 sonbaharındaki bozgunlardan sonra Ludendorf "barış için zafer" parolasından birdenbire vazgeçerek ,derhal silah bırakılmasını istedi.Askeri çöküşü sivil çözülme izledi.İmparator ve prensler .İmparator ve prensler 1918 kasımında tahtlarını bıraktılar.Tüm prestijini çoktan yitirmiş olan monarşiyi savunacak kalmamıştı.Almanya artık bir cumhuriyet olacaktı.

İktidar Sosyal Demokratlara geçmişti. Bu partinin çoğunluk kanadı artık ihtilalcı görüşü terketmiş eski devlet düzeninden yenisine düzenli ve barışçı bir geçişi sağlamayı amaç edinmişti.

Buna karşılık sosyal demokrat partinin ihtilalci sol kanadı (Spartakus birliği/Spartakisler) yeni Şansölye Ebert üzerinde "alttan" baskı  yapma yoluna girdi.Gerek savaşın yakıcı etkileri ,gerek Rusya'da gerçekleştirilen Bolşevik ihtilalı yankı bulması sonucunda Almanya'da ayaklanmalar oldu.Cephe gerisindeki askerler,denizciler işçiler el ele vererek ,Almanya'nın birçok kentinde  Rusyadaki sovyet modelini örnek alarak ihtilalcı işçi komiteleri kurdular.Fakat ordunun ve hükümetin gizli izni ile kurulan monarşist milis kuvvetlerinin şiddetli müdahalesi ile  bu ayaklanmalar bastırıldı.Tarihe "kanlı hafta" olarak geçen 6-11 ocak 1919 günlerinde spartakus hareketi kan ve ateşle bastırıldı . Önderleri Rosa Luxemborg ile Karl Leibknecht öldürüldü.

1930 da başlayan bunalım öyle derinleştiki orta sınıf ve hal kitleleri Hitler'in Partisine körükörüne bağlanmaya başladı. Ordudan onbaşı olarak ayrılmış olan Hitler'in Nazi partisi ,sahte devrimci ilerici propaganda demokrasi kullanarak hızla güçlendi,demokrasi düşmanı eğilimini kitlelere yaymaya başladı.1932 de ,Nazi Partisi ülkenin en güçlü partisi haline geldi.

30 ocak 1933 te Hitler, Alman Şansölyesi oldu. Kurduğu Bakanlar kurulunda kendi partisinin üyelerinin yanısıra birkaç muhafazakâr milletvekili de vardı. Bunlar Hitler’i ılımlılaştıracaklarını ummuşlardı.

Hitler müttefiklerinden kurtulmakta gecikmedi. Bütün sınıf partilerinin destek oldukları bir olağanüstü yetki yasası çıkarttırarak sınırsız bir yetkiye sahip oldu.

Hitlerin dış politikada ardarda kazandığı başarılar Saar bölgesinin yeniden elde edilişi ,Versailles "zincirlerinin" kırılarak hızla silahlanmaya gidilmesi 1938 de Avusturya’nın ilhakı hitler yönetimini içte tamamen güçlendirdi.

1939  da sovyetler ile bir saldırmazlık anlaşması yapan Hitler 1 eylül 1939 günü Polonya ya saldırarak ll.Dunya Savaşını başlattı.5,5 yıl sürecek olan bu savaş Avrupanın büyük bir bölümünün yakılıp yıkılmasına ve 55 milyon insanın ölümüne yolaçacaktır.

Nazi orduları Polonya, Danimarka,Norveç,Hollanda,Belçika,Fransa ,Yugoslavya,Yunanistan'ı ardarda işgal etti.Ardından doğuya dönerek asıl hedefleri olan Sovyetr Birliğine saldırarak Moskova önlerine geldiler.Kuzey Afrikada da süratle ilerleyerek Süveyş Kanalı'nı tehdit etmeye başladılar.Bu ülkelerde Almanlara karşı direniş gurupları kurularak direniş hareketlerini başlattılar bunun ilki Yugoslavyadaki partizan guruplarıdır.

Rusya cephesinde kanlı savaşlardan sonra Almanlar Stalingrad önlerinde mağlup oldular.(1943).

1944 yılında kendi subaylarının hazırlamış olduğu suikastten kıl payı kurtulan Hitler yenilgilere karşın ısrarla savşı sürdürdü.Çocukların dahi cepheye sürüldüğü bu savaşlarda Almanlar büyük kayıplar verdi.

1944 yılında Fransa'nın Normandiya kıyılarına yapılan çıkarma ile Almanya ilk toprak kaybını yaşamaya başladı.30 Nisan 1945 yılında Hitler intihar etti.Bundan sekiz gün sonra da Almanya kaytısız şartsız teslim şartlarını imzaladı bu savaş Almanya'nın yıkım savaşı olmuştu.Mağlubiyet ardından Amerika Sovyetler İngiltere Fransa ortaklaşa ülkeyi dört  işgal bölgesine ayırarak ortak yönetmeye başladı.Müttefik devletler konseyi 1945 Yalta konfensıyla ülkenin ordusunun dağıtılması demokratik hayata geçirilmesi Nazizmin ayıklaması çalışmalarına başladı.1949 yılında ülke Federal ve demokratik  Almanya olarak ikiye bölündü.1949 yılında yapılan seçimler ardıdnan iki siyasi parti sahneye çıktı.Konrad Adenaur tam 14 yıl süreyle başbakanlık görevini yürüttü.Adenaur un amacı ülkeyi batı demokratik toplumları ile tam bir entegrasyona hazırlamak ve kaynaştırmaktı.

Adenaur ardından bir süre aksamalar devam etsede daha sonra ekonomideki gerileme yerini tekrar toparlanmaya  ve yükselmeye bıraktı.Yönetime gelen Wily Brand yakın çalışma arkadaşlarından birinin doğu almanya adına casus olduğunun anlaşılması üzerine 1974 yılında görevinden istifa etti.Yerine gelen Helmut khol koalisyonlarla hükümetleri devam etti.Zaman zaman sosyal patlamalara yol açsada ekonomide yapılan çalışmalar hedefine vardı ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri doğdu.İkiye bölünen ülkede nufusun büyük çoğunluğunun bulunduğu Batı ;Almanya Nato içerisinde Doğ Almanyada Varşova baktı içersinde yeraldı.Fakat ekonomik gelişmeler sonucunda doğudan batıya başlayan kaçak göçler iki ülke arasında ortamın gerilmesine sebep oldu.Bu gelişmeler ardından göçü engellemek için doğu Almanya tarafından Berlin'e bir duvar örülmesi yoluna gidildi.1960 larda gerginlik yerini yumuşamaya bırakması ardından ekonomik ilişkilerde de gelişmeler olmuş ve iki ülkenin birleşmesi gündeme gelmeye başlamıştır.

Sovyetler Birliği nin dağılması ile başlayan demokrasi ve açıklık politikaları Almanyada da sonuç vermeye başlamış ve iki Almanyanın Birleşmesi Utanç duvarı nın yıkılmasıyla bugünkü Almanya ortaya çıkmıştır.Gerek bilim ve teknolojide gerek inşaat gerek enerji alanlarında olsun dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi durumuna gelmiştir.

Ülkede gerek demiryolu,gerek havayolu gerekse  karayolu ulaşımı ve bunlara bağlı sanayi dallarınada çok büyük bir gelişme göstermiştir.Baltık ve kuzey denizlerine kıyısı bulunan ülkenin  denizcilik ve gemi sanayii alanında dünyanın en önde gelen denizcilik ülkelerinden biri durumuna gelmesini  sağlamıştır.


 

image003

Andorra

image004

Başkenti :Andorra La Bella

Coğrafi konumu:Pirene dağları üzerinde İspanya Frans arasında yer alır.Pirene dağlarının İspanya yöresinde küçücük bir prenslik.Ülkenin kuzey ve doğusunda Fransa ,güney ve batıda İspanya yer alır.

Saat dilimi:GMT +1 Saat

Alan Kodu:376

Yüzölçümü:453 Km2 %55 otlak alanlar,%22 Ormanlık

En yüksek yer:Coma pedrosa (2946 m)

Nufus: 84.864 (2010 tahmini)

Dili:Katalanca (Resmi Dil),İspanyolca,Fransızca,

Din:Roma Katolik

Başkent:Andorra Le Vellla

İdari bölünüşü :6 belediye

Fransa ve İspanya nın ortak egmenliği altındadır.Yöneticilerinden (vali,yargıç,savcı vb.)bazılarını Fransa Cumhurbaşkanı,bazılarınıda İspanyol Urgel Piskoposu belirler.tutuklular cezalarını Fransa hapishanelerinde çeker.Andorra delegelei her yıl Fransa temsilcisine ve Urgal piskoposuna sembolik bir vergiyi törenle öderler.


 

image005

Arnavutluk

image006

Resmi adı: Arnavutluk Cumhuriyeti

Başkent:Tiran

Yönetim Şekli:Cumhuriyet

Para birimi:Lek

Coğrafi Konumu:Güneydoğu Avrupa da Balkankarın Kuzey Batısında yer alır.Ülkenin komşuları Kuzeyde Karadağ,Doğuda Sırbistan ve Makedonya,güneydoğuda yunanistan,Batıda Adriya Denizi yeralır.Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Arnavutluk’un kara sınırları
uzunluğu 720 km’dir.

Adriyatik Denizi ve İyon Denizi'ne 362 kilometre sahil şeridi olan ülkenin %70'i dağlıktır ve yerleşime açık değildir. En yüksek dağı 2,753 metre yüksekliğe sahip Makedonya Cumhuriyeti sınırında bulunan Korab Dağı'dır.
Güneybatıda İyonya Denizi'ne kıyısı bulunan ülkenin İyon Denizi ile Adriyatik Denizi arasında yer alan Otranto Boğazı'nın karşısındaki İtalya'ya uzaklığı 72 km'den (45 mil) daha azdır.

İklim :Ülkenin sahil şeridinde genellikle Akdeniz ikliminin özellikleri görülürken, dağlık bölgelerde sert karasal iklim hakimdir. Kışlar soğuk ve bulutlu geçerken yazlar sıcak ve yağışlıdır. Başkent Tiran’da hava sıcaklığı, en sıcak ay olan Ağustos’ta 17-31º, en soğuk ay olan Ocak’ta ise 2-12º düzeylerinde seyretmektedir. En çok yağış görülen ay ise Aralık’tır.

Saat Dilimi :GMT +1 Saat. Türkiye ile 1 saatlik zaman farkı bulunmaktadır.

Alan Kodu: 355

Yüzölçümü :28.748 km2 (%27 tarım alanı,%14 Otlak alan,%36 Ormanlık alan)

En Yüksek Yeri:Korabi (2764 m),Jesece (2692m)

Akarsu ve gölleri:;Drin,Seman,Vjose;İşkodra gölündeki bölümü,Presha Göllü ve Ohri gölü

Nufusu: 3.204.284 (2010 tahmini)

Dil:Arnavutça

Din:İslam

Önemli Kentler:Dıraç,elbasan,Lörice,İşkodra,Avlonya

Arnavutlukta küçük bir Yunan azınlığı dışında yalnız Arnavutlar yaşar.Kosova'da nufusun büyük çoğunluğunu arnavut nufus oluşturur.İtalya,ABD ve Yunanistanda da bir miktar Arnavut nufus  yaşar.Osmanlılar döneminde Sadrazamlığa kadar yükselen ve sarayda önemli görevlere yükselen pek çok Arnavut bulunmaktaydı.Arnavutlar iki büyük guruba ayrılır.Gega ve Toska .Gegalar Şkumbi Irmağı'nın kuzeyinde ,Toskalar güneyde bulunur.Toskalar kendilerini Gegalara göre daha soylu sayarlar.Resmi dilde Toska ağzıdır.

Halkın yarıdan fazlası müslüman ,geri kalanı Hristiyan olmakla beraber sosyalist yönetim 1967 de devletin dinsiz olduğunu ilan etmiş camiler kiliseler müze spor tesisi okul olarak kullanılmaay başlanmıştır.1941 de ülkenin başına geçen Enver Hoca aralıksız 45 yıl ülkeyi yönetmiş 1985 yılında ölümünün ardından yönetime Ramiz Alia getirildi.1990 larda ülkede artan huzursuluklar sonunda komşu ülkelere ilticalar yoğunlaştı.Bakılara dayanamayan Ramiz Alia güven tazelemek amacıyla seçimlere giderek halkın desteğini sağladı.Halkın %40 gibi büyük çoğunluğu kentlerde yaşar.


 

image007

Avusturya

image008

Ülkenin resmi adı: Avusturya Cumhuriyeti

Yönetim biçimi:Federal Parlamenter Cumhuriyet

Başkent: Viyana

Nufusu: 8.384.745

Önemli Kentler: Graz,linz,Salzburg,İnnsbruck,Klagenfurt,Villach,Bregenz

İdari yapı: 9 Federal Eyalet,15 il ve 84 eyalet bölgesi.Avusturya’nın idari yapısı, federal yapıya dayalı cumhuriyettir.Niederösterreich (Aşağı Avusturya), Wien (Viyana), Burgenland, Steiermark, Oberösterreich (Yukarı Avusturya), Salzburg, Kärnten, Vorarlberg ve Tirol olmak üzere dokuz eyaletten oluşmaktadır.

Dili: Almanca resmi dil olup ingilizce ve fransızca da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Din: Roma Katolik Hristiyan

Para Birimi:Şiling (Euro) , Avrupa birliğine girdikten sonra Avro (€)

Coğrafi konumu:Alp Sıradağları üzerinde kurulan Avusturya, 9 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir.Orta Avrupa ülkesi.Kuzeyinde Federal Almanya Cumhuriyeti ve Çekoslavakya,Doğuda Macaristan, Güneyde Slovenya ve İtalya,Batıda Lihtenştayn ve İsviçre yer alır.Ülkede Tuna Nehri coğrafi ve turistik açıdan olduğu gibi, bir taşıma yolu olarak da hayati öneme sahiptir. 1992 yılında tamamlanan ve Karadeniz’i nehir yoluyla Kuzey Denizi’ne bağlayan “Rhein-Main-Donau” (Ren-Main-Tuna) Kanalı, 3.500 Km’lik güzergahın uzun bir parçası olan Tuna Nehri’nin önemini daha da arttırmıştır. Viyana’nın hemen dışında bulunan liman ticari taşıma açısından dikkat çeken bir konuma sahip bulunmaktadır.

İklim:Avusturya’nın iklimi genelde ılıman ve yumuşaktır, ancak Alp Dağları bölgesinden doğudaki ovaya doğru farklılıklar gösterir. Yazları özellikle Viyana ve alçak kesimlerde yer alan şehirlerde 20-30 dereceler civarında seyreden hava bazı günler çok sıcak olmaktaysa da geceler serindir. Alpler Bölgesi ise yazları ılık ve genellikle açıktır. Kışları ortalama sıcaklık sıfır derece civarındadır. Isı özellikle Ocak ve Şubat aylarında sıfırın altına düşmektedir. Dağlık bölgelerde ilkbaharda ve sonbaharda da kar yağışı görülebilmektedir.

Saat Dilimi:GMT +1Saat

Alan Kodu: 61

Yüzölçümü:83.857 Km2 %18 tarım alanı,%24 otlak alan,%38 ormanlık alan

En yüksek yerler:Grossglockner (3798 m),Wildspitze (3774 m),Grossvenediger (3674 m),Hochfeiler (3510 m),Zuhütl (3507 m)

Akarsu ve göller:Tuna'nın bir bölümü,Drau İnn,Enns,Salzach

Neusiedler Gölü,Atter Gölü,Traun Gölü,Wörther gölü,Millstatter gölü,Mond gölü

GSYİH: 415 .000.000.000 Dolar

Kişi Başı Yıllık GSYH (Euro):33.820

Avusturya ekonomisinde tarım önemli bir yer tutar.Dağlık bölgelerdeki otlaklarda hayvancılık yapılır.vadilede geleneksel tarım ürünleri yetiştirlir.Tna vadisi ile Viyana ovasında tarla bahçe tarımı yapılır.tahıl şeker pancarı korunaklı yerlerde meyve bahçeleri ve bağlar mevcuttur.

Ülkede sinai gelişme yenidir.Orman işletmeciliğine bağlı geleneksel bazı sanayi dalları eskiden de vardı.Son savaştan buyana devlet destel yatakları işletilmeye başlanmış dağlardan inen gür akarsulardan elektrişk enerjisi elde etmek için hidroelektrik santraller kurulmuştur.Bu iki enerji sayesinde sanayi gelişmeye başlamıştır.

Değişim sanaayiini besleyecek ölçüde demirçelik üretilmekte bu üretimi Erzberg'deki kömür ocakaları beslemektedir.Sanayi dalları çok değişiktir.Mekanik elektrik elektronik ,tekstil,kimya,besin(bira şeker) Tüm sanayi tuna boyundaki kentlerde toplanmış durumdadır.

Kış sporlarına dayalı turizm gelirleride hayli gelişmiştir.

Kaynakları çok sınırlı olan ülke ekonomsi federal Almanya ya sıkısıkıya bağlıdır.

Milattan önce Keltler'in,ondan sonra 6.yy .kadar  sırayla Romalılar'ın,Hunlar'ın ,Gotlar'ın,Germenler'in ,Avarlar'ın  ve Slavların gelip geçtiği ve yerleştiği avusturya topraklarında bu kavimlerin karışımı bir millet ortaya çıktı.Bir ara Franklar'ın eline geçerek Hristayanlaşan ülkede ancak 10.yy da Babenberg Hanedanı ile ,gerçek Avusturya devleti kuruldu.Devlet 13.yy ın sonularına doğru Habsburg Hanedanının eline geçti.Habsburgların Avusturya Macaristan İmparatorluğu 1918 yılına kadar sürdü ve bu tarihten sonra dağılan imparatorluğun almanca konuşmayan kısmında Avusturya devleti kuruldu.

1938 yılına kadar federal bir devlet olarak varlığını sürdüren Avusturya 1938 de Hitler Almanyası'na katıldı.Savaştan sonra on yıl süreyle (1945-1955 ) Batılılarla sovyetler 'in işgali altında kaldı.ancak 1955 te yaniden bağımsızlığına kavuştu.Ülkede iki büyük partinin iktidarı bazen birlikte bazen yer değiştirerek sürdü.

1966 ya kadar Büyük Koalisyon halinde ülkeyi yöneten Halk Partisi ile Sosyalist Parti bu tarihten sonra da Bruno Kreisky 'nin Sosyalist Partisi yönetimi ele geçirdi.1983 Martında yapılan son seçimlerde hiçbir partnuna gidildi.


 

image009

Belçika

image010

 

Ülkenin Resmi tam adı: Belçika Krallığı

Bagımsızlık günü: 4 Ekim 1830

Başkenti:Brüksel

Yönetim Şekli: Anayasal Monarşi altında Federal Parlamenter Demokrasi

Nufusu:10.879.159 (Hollandaca konuşan flamanlar,Fransızca konuşan valonlar,Almanca konuşanlar)

Yüzölçümü:30.518 km2 (%24 tarım alanı,%21 otlak alanı,%21 Ormanlık alan)

Coğrafi konumu:Kuzeybatı Avrupa'da, Fransa ile Hollanda arasında bulunan ve Kuzey Denizine sınırı olan Belçika'nın yüz ölçümü 30.250 km2'dir. Kuzeyde Hollanda (450 km.), Doğuda Almanya (167 km.) ve Lüksemburg (148 km.), Batı ve Güneyde de Fransa (620 km.) ile sınıra sahiptir. Kuzeyde, Kuzey Denizi ile de kıyısı vardır. Kara sınırları uzunluğu 1.385 km., denizle olan kıyısının uzunluğu ise 66.5 km'dir. Kuzeybatıda yer alan kıyı kesimleri düz olan, orta kısımlarında küçük yükseltiler yer alan Belçika'nın güneyi dağlıktır. Ülke yüzölçümünün % 20'sini ormanlar, % 28’ini ekilebilir alan, % 29’unu diğer tarımsal alan, % 19’unu ise meskun bölgeler oluşturmaktadır.

Cografi konumu: 50 50 Kuzey enlemi, 4 00 Dogu boylamı

Dil:Holandaca ,Fransızca (Resmi Dil) Almanca

Din:Roma - Katolik,Protestanlar,Müslümanlar

En yüksek yer:Botrange (Yüksek Venn) 694 m

Akarsular ve Göller:Schelde,Maas

Para Birimi:Euro (€)

GSYİH (milyar dolar , cari fiyatlarla): 351.8

Kişi Başına GSYİH (dolar, PPP*):36,9

Saat dilimi: GMT +1 Saat

Uluslararası telefon kodu: + 32

Önemli Kentler:Anvers,Gand,Charleroi,Liege,Brugge,Namur,Schaerbeek,Ostende

İdari bölünüş:3 Bölge (Flamanya,Valonya,Brüksel) 9 il 43 ilçe,214 kanton

İklimi: Ülkenin denize yakınlıgı, iklimini büyük ölçüde etkilemektedir. Hava, batı rüzgarlarının da etkisiyle genellikle kapalı, nemli, çogunlukla da yagmurludur. Kışlar ılıman,yazlar ise serin geçmektedir.

Limanlar: Anvers, Ghent, Zeebrudge, Brüksel, Genk, Liege, Namur, Oostende

Akarsular:Belçika’nın önemli akarsuları, Meuse (183 km) , Scheldt (200 km) ve Yser (50 km)’dir. Ayrıca, Ren ve Seine Nehirlerinin kolları da, küçük akarsular olarak ülkede yer almaktadır.

Göller:Ülkenin önemli gölleri, Bütchenbach Gölü, Eupen Gölü, Gileppe Gölü, Robertville Gölü,Warfaaz Gölü, Nisramont Gölü ve Eau d'Heure Gölleridir.

Çalışan nufusun çok az bir kısmı tarımla uğraşır.Genellikle fakir topraklardan oluşan arazi üzerinde yoğun bir tarım yapılır.Makine ve bol gübre sayesinde yüksek verim alınır.Tarım en çok ovalarda ve mille kaplı platolarda yapılır.Başlıca üretim şeker pancarı tahıl buğday ve patatesdir.Hayvancılık ve ormancılıkta belli başlı etkinlik alanları olmakla beraber tarım üretimi ülke beslenmesi için yeterli değildir.

Belçikanın zenginliği tamamen sanayiye dayanır.Sermaye birikimi 19.yy.da kömür işletmeciliğine dayalı olarak sanayi devriminin gerçekleşmesini sağlamıştır.Ülkede zengin maden kömürü yatakları vardır.Petrolün temel enerji kaynağı olark kullanılmasına kadar yılda 30 milyon ton kömür üretilirken son yıllrda bu oran 7 milyon tona kadar düşmüştür.Irmaklar elektrik üretimine elverişli değildir.

Çelik üretimi de herşeyden önce ülkede çıkan demir cevherine ve kömüre bağlı olarak gelişmişitir.Demir dışı metallerin üretimide başta bakır olmak üzere önemli miktardadır.Ülke sanayiinde makine ve mekanik yapımların da önemli yeri vardır.Demiryolu gereçleri ,takım tezgahları sanayii,gemi yapımı ,vb,dokuma sanayiide (yün pamuk jüt,keten) çok çeşitli ve boldur.Kimya sanayii kömür havzasında ,petrokimya Anvers'de yoğunlaşmış durumdadır.Gübre üretimi ,plastik madde ,sentettik elyaf üretimi de gelişme halindedir.

Ülkede sanayiin hertürlü gelişmesini kolaylaştıran geniş bir ulaştırma ağı (demir,kara,su) vardır.

Yüzölçümünün küçüklüğüne ve doğal kaynakların azlığına rağmen Belçika dünyanın en zengin ülkeleri arasında yeralır.


 

image011

Bosna Hersek Cumhuriyeti

image012

Resmi Adı: Bosna Hersek (Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti)

Başkent:Saraybosna

Nufus:3.760.129

Dil: Boşnak dili , Sırpça, Hırvatça,Arnavutça,Türkçe

Din:İslam,Ortodoks ve Roma Katolik

Okuma-Yazma Oranı    : % 91

Bağımsızlık: 1 Mart 1992 (Yugoslavya'dan ayrıldı)

Milli bayram: Ulusal gün, 25 Kasım (1943)

Alan kodu:387

Coğrafi konumu:Bosna-Hersek Avrupa kıtasının güney doğu, Balkan yarımadasının ise kuzey batı köşesinde olup, 42-45 Kuzey enlemleriyle, 15-19 Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Doğusunda Sırbistan, güney doğusunda Karadağ, kuzey ve batı yönlerinde Hırvatistan ile komşudur. Ülkenin Adriyatik Denizi’nde 20 km uzunluğunda bir sahil şeridi vardır. Ancak bu sahil şeridi ticari liman olma özelliğine sahip değildir.
Hırvatistan’ın uluslararası Ploçe Limanı’nı kiralanmış olup, Bosna-Hersek liman ihtiyacını buradan karşılamaktadır.Güneydoğu Avrupada yer alan Eski Yugoslavya nın bir parçası Yeni Balkan Ülkesidir .

Önemli Kentleri              : Saraybosna ,Tuzla, Zenitza, Mostar, Biyelina, Doboy, Priyedor, Bihaç. Banya Luka.

Yüzölçümü:51.129 km2

En Yüksek yeri:Ploçno (2228 m)

Doğal Kaynaklar      : Kömür, demir, boksit, manganez, ormanlar, bakır, krom, çinko, kurşun, tuz, barit, asbest, kaolin, alçı

İklim         : Büyük kısmı dağlık olan Bosna-Hersek’te genelde karasal iklim hakimdir. İklim genel olarak yumuşak kışlar zaman zaman sert geçer. Ülkenin güneybatı kesiminde ve Neretva vadisinde Akdeniz iklimi görülür. Saraybosna’nın güneyi gibi yüksek rakımlı bölgelerinde ise Alpin iklimi hakimdir. Hayvancılık ise, ülkenin tümünde yapılmaktadır.

Nehiler : Neretva,Drina en önemli nehirler olmakla beraber Sava,Vrbas,Una,bosna,Lem bir kısmı


 

image013

Bulgaristan

image014

Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti (Republic Of Bulgaria)

Ülke tam Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti

Başkenti: Sofya

Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi

Bağımsızlık günü: 3 Mart 1878 (Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı)

Milli bayram: Bağımsızlık günü, 3 Mart (1878)

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla) :51,1

Nüfus: Ülkenin nüfusu 2011 yılı baz alınarak tahminen 7.300.000 civarıdır.(Bulgarlar,Türkler,Pomaklar)

Yüzölçümü : 111.002 km² (%37 tarım alanı,%18 otlak alan,%35 ormanlık ve çamlık alanlar)

Resmi Dil : Bulgarca

Para Birimi : Leva (1USD=1,35 BGN Ağustos 2011 itibariyle)

Kişi Başına GSYİH (dolar, PPP):12.818

Coğrafi konum olarak :Balkanlar yarımadasında bulanan ülkenin Doğusunda Karadeniz,güneyinde Türkiye , Yunanistan,Kuzeyinde Romanya,Batısında Sırbistan ve Makedonya yer alır.

Önemli Kentler:Filibe,Varna,Burgaz,Rusçuk,Eski Zağra,Plevne

Önemli Deniz Limanları:Varna,Burgaz

Uluslararası telefon Kodu : +359

Başlıca şehirleri: Blagoyevgrad Loveç Rusçuk (Ruse) Stara Zagora Burgaz (Burgas) Montana Şumnu (Şumen) Tırgovişte Dobriç Pazarcık Silistre (Silistra) Varna Gabrovo Pernik Sliven Veliko Tırnovo Hasköy (Haskovo) Plevne (Pleven) Smolyan Vidin Kırcaali Filibe (Plovdiv) Sofya (Başkent) Vratsa Köstendil Razgrad Sofya Yambol

Saat  Dilimi :  GMT +1 Saat

İklimi :Bulgaristan’da genel olarak karasal-ılıman iklim hakimdir. Ancak coğrafi özellikleri nedeniyle farklı bölgelerinde farklı mikro iklimler de gözlenmektedir. Balkan Dağları, kuzey ve güneyden gelen hava akıntıları için bir bariyer niteliğini tașımakta, bunların karșı tarafa geçmesini engellemekte ve kuzey ile güneyde ısı ve yağıș farklılıklarının olușmasını sağlamaktadır. Kuzeyde belirgin dört mevsimli karasalılıman iklim yașanmaktadır. Güneyde ise Akdeniz etkisi görünmektedir. Kıșın kuzeyde ortalama hava ısısı -2, güneyde ise 0 derecedir. Yazın ortalama hava ısısı 22 derecedir. Karadeniz bölgesinde denizin etkisiyle ısı ülkenin diğer bölgelerine göre daha az değișmektedir.

En Yüksek yerler:Rila, Pirin, Stara Planina ve Rodopi ülkenin önemli dağları olup, Rila 2,925 m. yüksekliği ile ülkenin en yüksek dağıdır. Ayrıca Bulgaristan ve Balkanların en yüksek tepesi olarak bilinen Musalla Tepesi bu dağ üzerinde bulunmaktadır.Musala (2925 m),botev (2376 m)

Akarsu ve gölleri:Ülkenin en önemli ırmağı Tuna olup; diğer önemli akarsuları Meriç, İskır, Tunca, Yantra ve Struma’dır. Tuna Nehri üzerinde yer alan Srebarna Gölü Silistra Kasabasının 16 km. batısında yer almaktadır. Srebarna Gölü 100’den fazla kuş türünü barındıran önemli bir doğal yaşam alanıdır.

Din:%82,6 Ortodoks, %12,02 Müslüman, Diğer Hristiyan %1,2, Diğer %4.0

İdari Yapı : 28 bölgeye ayrılır; Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofya, Sofya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa, Yambol.

 


 

 

image015

Çek Cumhuriyeti

image016

Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti

Nüfus : 10.525.090 (2010 tahmini)

Yüzölçümü: 78.886 km2

Dil :Çekce

Aalan kodu: 420

Din : Dini olmayan % 59, Katolik % 26,8, Protestan % 2,1, diğer % 3,3, belirsiz % 8,8

Başkent :Prag

Başlıca şehirleri : Prag, Brno, Ostrava, Plzen, Liberec

Yönetim Şekli : Parlementer Demokrasi

Para Birimi : Çek Kronu (CZK)

GSYİH (milyar dolar):190

Kişibaşına GSYİH ($):27.901

Coğrafi Konum :Çek Cumhuriyeti, Avrupanın merkezinde, 78.866 km2’lik bir alanda, kara ile kuşatılmış bir ülkedir.Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizine olan mesafesi eşittir.

Sınır uzunluğu Polonya ile 761,8 km, Almanya ile 810,3 km, Avusturya ile 466,3 km ve Sovakya ile 251,8 km’dir. Avrupa’nın belli başlı akarsuları Çek Cumhuriyeti topraklarından geçerek Kuzey denizi, Baltık ve Karadenize ulaşmaktadır. Bunlar, Bohemya’da yer alan Labe (70 km) ve Vltava (433 km), Moravya’da yer alan Morava (246 km) ve Dyje (306 km) ile Silezya ve Kuzey Moravya’da yer alan (Odra 135 km) ve Opava’dır (131 km).

Dağlar:En yüksek dağlar Krkonose (zirve 1.603 m), Sumava ve Karpatlardır. Ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği 450 metredir.Çek Cumhuriyeti iki dağ silsilesinin kenarında yer almaktadır. Moravya ve Elbe nehri vadisi dışında,deniz seviyesinden 500-600 metre yüksekliğindeki dağlık yapı hakimdir.

İklimi:Ülkenin iklimi, Atlantik Okyanusundan gelen akımlarla kıta ikliminin bir kombinasyonu olup, genelde ılımlı olarak nitelendirilmekle beraber Türkiye ortalamaları ile mukayese edildiğinde oldukça farklıdır. Yazın en sıcak olduğu temmuz ayında dahi ortalama ölçülen sıcaklık 18 derece civarındadır. Yıllık ortalama ise 10 derecenin altındadır.


 

image017

Danimarka

image018

Resmi Adı: Danimarka Krallığı

Yönetim Biçimi: Meşruti krallık, Parlamenter Demokrasi

Başkent: Kopenhag

Nüfusu: 5,529,888 (Temmuz 2011 tahmini) İskandinav, Inuit, Faroeli, Alman, Türk, İranlı, Somalili

Yüzölçümü: 43.094 km² (Jutland 23.814 km2,Sjaelland 7027 km2, Fyn 2984 km2,Lolland 1243 km2 Bornholm 588 km2,Flaster 514 km2,Alsen 312 km2,Langelang 284 km2,Mön 2118 km2) %61 tarım alanı,%5 otlak alan,%11 ormanlık

Resmi Din: Evanjelik Lutheran 95%, diğer Protestan ve Roman Katolik 3%,Müslüman 2%

Saat dilimi : GMT +1 Saat

Alan kodu : 45

Resmi Dil: Danca, Faroece

Doğal kaynakları: Petrol, Doğal Gaz, Balık, Tuz, Kireçtaşı, Taş, Çakıl ve Kum

Para Birimi: Danimarka Kronu (DKK) Para Kuru: 1 $ = 5.624 DKK (2010)

GSMH (Milyon $): 311,9

Kişi Başına Gelir ($): 36.700

Coğrafi konumu : Kuzey Avrupa Ülkesi.Kuzeyde Skagerrak,doğuda Kattegat ve Baltık denizi ,güneyde Almanya Cumhuriyeti,Batıda Kuzey Denizi yerallır.

En yüksek yeri : Ejer Bavnehoş (172 m)

Akarsu ve göller : Gudena;Arre gölü

Önemli kentler : Rhus,Odense,Iborg,Esbjerg,gladsake,Helsinger,Randers,Koldng

İdari Bölünüş : 12 yerel birim ,Kopenhag ve Frederiksberg il bölgeleri,275 belediye Özerk Faröer ile Özerk Grönland Adası Danimarka ya aittir.

Danimarka komşusu ülkeler gibi bir sanayi ülkesidir.Nufusun yalnızca %10 tarımla uğraşır.Geniş otlaklarda önemli ölçüde süt sığırcılığı yapılır.Az miktarda tahıl (buğday,arpa,yulaf) ve sebze yetiştirlir. Balıkçılıkta önemli gelir kaynakları arasındadır.

Yeraltı kaynakları sınırlı olmakla birlikte gelişmiş bir endüstriye sahiptir.Hammadde olarak dışardan demir cevheri ve petrol satın alıp ve bunları işleyerek değerlendirir.(Makine,elektronik,gemi ve tekstil sanayii) gelişmiş bie ticaret filosuna da dahiip ülkenin ekonomisi önemli bir ölçüde ticarete de dayalıdır.

Vikingler zamanında Kuzey Avrupa da önemli bir güç olan Danimarka 1600 yılına dek yayılma politikası izledi.Ancak İsveç ve Almanya ile yaptığı savaşlarda yenildi.1815 te Napolyon Savaşlarında Fransa'yı destekleyen Danimarka bu savaşta yenik düşünce Norveç'i elinden çıkarmak zorunda kaldı.1854 te Prusya ve Avusturya ya yenilerek ülkenin üçte birini oluşturan Schleswig-Holstein'i Prusya ya verdi.Birinci dünya Savaşında Nazi İşgaline uğrayan Danimarka 1949 da Nato ya girmiştir.


 

image019

Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti

image020

Yönetim Sekli : Baskanlık Tipi Cumhuriyet

Baskent : Tallinn

Coğrafi konumu :Kuzeydoğau Avrupa ülkesi . Doğuda Rusya Federasyonu,Güneyde Letonya, Batıda Baltık Denizi yeralır.

İdari Yapı : 15 Bölge: Harjumaa (Tallinn), Hiumaa (Kardla), Ida-Virumaa (Johvi),Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa (Haapsalu), Laane-
Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu), Polvamaa (Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuessaare), Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga),Viljandimaa (Viljandi), Vorumaa (Voru)

Bagımsızlık Günü : 20 Agustos 1991 (Sovyetler Birliginden)

Milli Bayram : Bagımsızlık Günü, 24 Subat (1918)

Yüzölçümü : 45,226 km²

Nüfus : 1,307,605 (Temmuz 2008 verileri) Eston %67.9, Rus %25.6, Ukraynalı %2.1, Beyaz Rus %1.3, Finli %0.9,Diger %2.2

Dil : Estonca (Resmi), Rusça, Ukraynaca, İngilizce, Fince, Diğer

Din : Evangelist - Luterist kilise

Para Birimi : Estonya Kronu (EEK) EURO Paritesi : 1EUR = 15.6466 EEK

GSYİH (Milyon$) : 24,8

Kisi Bası GSYİH ($) : 19,076

Alan kodu : 372

Saat Dilimi : GMT +2 saat

İklimi : Baltık denizi ve Kuzey Atlantik Denizi’nin etkisi altında bir iklim egemendir. Ocak ayı sıcaklığı ortalaması - 5 derecedir. Temmuz ayı sıcaklığı da
17-20 derece arasında değişir. Yıllık yağış miktarı ise 610-710 mm arasındadır. İklim koşulları, genelde tarıma elverişlidir.


 

image021

Fransa

image022

 

Resmi Adı :Fransa Cumhuriyeti (Republique Francaise)

Yönetim Biçimi:Cumhuriyet (Yarı Başkanlık)

Başkent: Paris

Para birimi: Önce Fransız Frangı daha sonra ise Avrupa topluluğu kararıyla Avro (€)

Nufusu: 64.876.618 (Fransız,Cezayirliler,Batı Afrikalılar)

Alan Kodu: +33

Kişi Başına düşen Milli Gelir: 35.511 $ (2011 tahmini)

Yüzölçümü: 543.945 km2 (Deniz aşırı bölgeler Hariç), 63283 km2 (Deniz aşırı Bölgeler Dâhil).(%31 Tarımsal alan,%25 otlak alan,%27 ormanlık alan)

Saat Dilimi: GMT +1 Saat

Coğrafi Konumu: Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Fransa harita üzerinde 6 kenarlı bir çokgene benzer ve nedenle de Fransızlar kendi ülkelerini hekzagon olarak da tanımlarlar. Bu, kenarlardan ikisi kıtanın gövdesine, üçüncüsü İber Yarımadası’na bitişiktir. Geri
kalan üç kenardan birisi Akdeniz’e, ikincisi Atlas Okyanusu’na, üçüncüsü ise bu okyanusun kenar denizi olan Manş denizine ve biraz da Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır.Konum olarak Batısında Atlas okyanusu,güneyinde İspanya , Andorra ve Akdeniz ,Doğusunda İtalya,isviçre,Almanya ve Belçika yer alır.Ayrıca güney doğuda Akdenize birleşir.Monaco,Nice,Marseille akdenizde bulunan önemli liman kentleridir.Manş denizi ülkeyi İngiltereden ayırı.İki ülke Manş Tüneli ile 1976 yılında Manş denizi altından birbirine bağlanmıştır.Avrupanın gelişmiş sanayi bilim ve teknoloji ülksidir aynı zamanda toprak olarak ta Rusya,Türkiye ve İspanya ve ukraynadan sonra gelir.

En yüksek yer:Mt.Blanc (4807 m)Pelvoux (4100 m)

En önmeli Akarsuları:Lyon (1,7 milyon), Marsilya (1,5 milyon),Lille (1,2 milyon), Toulouse, Nice, Bordeaux,Nantes,Toulon

Dili :Fransızca

Din :Roman–Katolik(%83-88), Müslüman(%5-15), Protestan(%2), Musevi(%1)

Önemli Kentler:Lyon,Marsilya,Lille,Bordeaux,Toulouse,Nantes,Nizza,Toulon,Strasbourg,Clermont,dijon,Limoges,Montpellier,Nimes

İdari Bölünüş:22 bölge,96 idari birim,Ayrıca 5 deniz ötesi birtim daha Fransa 'ya aittir.

İklim:Ülke genelinde ılıman iklim tipi hakimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında okyanus iklimi hüküm sürer. Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı olarak karşımıza çıkar. Okyanus iklimin en tipik bir şekli Fransa’nın batı ucunu meydana
getiren Bretanya yarımadasında göze çarpar. Burada ne kışlar soğuk, ne de yazlar sıcaktır. Batıdan gelen okyanus rüzgârlarının etkisiyle her mevsim, fakat bilhassa kış yağışlı geçer. Okyanusun geç ısınıp geç soğuması yüzünden kış geç gelir (en soğuk ay Şubat). Aynı şekilde bu bölge yazın fazla ısınmaz, ısının en yüksek olduğu zaman ise Ağustos ayıdır. Okyanus iklim tipi biraz daha ılık şekilde Fransa’nın güneybatısında Biskay körfezi kıyılarında da hissedilir.
Fransa’nın doğu yarısında ise karasal iklim hâkim olup yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. En fazla yağış yaz aylarında görülür. Fransa’nın batısından doğusuna doğru kışlar daha şiddetli geçer.

Fransa’nın güneydoğusunda Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer.Burada dağların kıyıya paralel olması yüzünden Akdeniz iklim ülkenin iç kesimlerinde fazla hissedilmemektedir. Bununla beraber Rhone vadisi boyunca ve hatta Pirene dağlarının kuzeyindeki ovalarda yer yer bu iklimin etkisi görülür.


 

image023

 

Resmi Adı: Finlandiya Cumhuriyeti

image024

Yönetim Sekli: Parlamenter Cumhuriyet

Baskent : Helsinki

Coğrafi konumu : Kuzey Avrupa , iskandinav ülkesi  Güney ve Batıda Baltık Denizi ,Kuzey Batıda İsveç ,Kuzeyde Norveç,Doğuda Rusya yeralir.

İdari Yapı : 6 bölüm; Aland, Etela-Suomen Laani, Ita-Suomen Laani, Lansi-Suomen Laani, Lappi, Oulun Laani

Bagımsızlık günü: 6 Aralık 1917 (Rusya'dan)

Milli bayram: Bagımsızlık günü, 6 Aralık (1917)

Yüzölçümü : 338,145 km²  (%7 tarım alanı,%69 ormanlık ve bozkır)

Nüfus : 5,244,749 (Temmuz 2008 tahmini)

Dil : Fince (%91.5 - resmi dil), İsveççe (%5.5 - resmi dili), diger (%3)

Din : Lutherciler (%82.5), Ortodokslar (%1.1), diger Hıristiyan mezhepleri(%1),dinsizler %15.1

Para Birimi : Euro (EUR)

GSYİH (milyar €) : 152,6

Kisi Basına GSYİH (bin €) :28,9

Saat Dilimi : GMT +2 saat

Alan kodu : 358

En yüksek yeri :Haltuatınturi (1324 m )

Akarsu ve Gölleri: Kemijoki,Saimaa Gölleri,İnari gölü


 

image025

Hırvatistan

image026

Resmi ad:Hırvatistan cumhuriyeti

Başkent:Zagrep

Nufusu:4.424.16

Yüzölçümü:56.538 km2

Bağımsızlık günü: 25 Haziran 1991 (Yugoslavya'dan)

Milli bayram: Cumhuriyet günü, 30 Mayıs (1990)

Önemli şehirleri:

En yüksek yer:Dinar dağı

Akarsuları:Drau ve Sava Nehirlerinin bir bölümü

Dil:Hırvatça (resmi dil),Sırpça,Boşnakça

Din:Roma katolik kilisesi

Saat Dilimi:GMT +1 Saat

Alan kodu:95

Doğal kaynakları: Petrol, az miktarda kömür, boksit, demir, kalsiyum, doğal asfalt, silis, mika, kil, tuz

Coğrafi Konum:Hırvatistan; Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan bir ülkedir.Komşuları kuzeyde Slovenya, kuzeydoğuda Macaristan, doğuda Sırbistan, güneydoğuda Bosna-Hersek ve güneyde Karadağ'dır. Batısında Adriyatik Denizi'ne kıyısı vardır. Hırvatistan'da genel olarak iki ayrı iklim hüküm sürmektedir. Dinar sıra dağları nedeniyle kara ikliminin etkisinden korunan Adriyatik kıyılarında Akdeniz iklimi hakimdir. Dinar dağlarının kuzey ve doğu bölgelerinden itibaren ise karasal iklim görülmektedir.
En uzun sınırı 932 km ile Bosna-Hersek sınırıdır. Bunu 501 km. ile Slovenya sınırı izlemektedir.Macaristan sınırı 329 km, Sırbistan bünyesinde yer alan Voyvodina bölgesi ile sınırı 241 km, Karadağ ile sınırı ise 25 km.'dir.

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla):84,6

Kişi Başına GSYİH (dolar):22.170

İklim:Hırvatistan'da genel olarak iki ayrı iklim hüküm sürmektedir. Dinar sıra dağları nedeniyle kara ikliminin etkisinden korunan Adriyatik kıyılarında Akdeniz iklimi hakimdir. Dinar dağlarının kuzey ve doğu bölgelerinden itibaren ise karasal iklim görülmektedir.


 

image027

 

Hollanda

image028

Resmi Adı: Hollanda Krallığı

Yönetim Biçimi: Anayasal Monarsi ve Parlamenter Demokrasi

Başkent: Amsterdam

Siyasi Başkent: The Hague (Lahey)

Din: Katolik (%31) , Protestan (%13) , Kalvinist (%7), Müslüman (%5.5)

Resmi Diller: Hollandaca ( Friesland Eyaletinde konuşulan Frizce, resmi yerli azınlık dilidir.)

Nüfus: 16.612.213 milyon ( 2010 tahmini ) Nüfusun % 80’i Hollandalı, % 20’si ise azınlıklardan oluşmaktadır. 1 Mayıs 2009 tarihli verilere göre, 3.3 milyonluk göçmen nüfus içerisinde en büyük grup Türklerdir. ( 380 480 kişi) Daha sonra Fas, Surinam ve Endonezya kökenliler gelmektedir

Yüzölçümü: 41.526 km2 Kullanabilen arazi Ekili alan: % 57,9 Orman: %7,6 Islah edilmiş alan: %7,5

Bağlı Bölgeler: Karayip Adaları, Aruba, Hollanda Antilleri

Eyaletler : Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Noord Brabant, Zuid Holland, Noord Holland

Başlıca Şehirler : Nüfus büyüklüğüne göre, Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht, Eindhoven, Tilburg

Coğrafi Konum : Batı Avrupa’da, Kuzey Denizi kıyısında, Belçika ve Almanya arasında yeralan Hollanda, 41.526 km2’lik bir yüzölçümüne sahiptir. Kuzey ve batıda Kuzey Denizi ile çevrili olan Hollanda, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerinden bir tanesini oluşturur.

Coğrafi yapısı itibariyle düz bir araziye sahip olan ülke topraklarının yarısından çoğu, deniz seviyesinin altında bulunmaktadır. Özellikle kuzey ve batısı olmak üzere ülkenin üçte biri deniz seviyesinin altındadır. En alçak nokta, deniz seviyesinin 6.7 metre altına tekabül etmektedir. Amsterdam Uluslararası Havaalanı Schiphol, deniz seviyesinin 4.5 metre altındadır. Nehir, kanal ve göller, Hollanda’da 4 000 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Amsterdam tamamen kazıklar üzerine inşa edilmiş olup, şehirde 1 281 adet köprü mevcuttur.
Hollanda coğrafyasının en belirgin özelliği, denizden kazanılan, ‘polder’ adı verilen topraklardır. Hollandalıların bu konudaki mücadelesi yüzyıllardır sürmektedir. ‘Polder’ lar, su baskınlarından geçmişte yel değirmenleri ile korunurken; günümüzde gelişmiş teknolojiler ve setler kullanılmakta, su seviyesi sürekli kontrol edilmektedir. Bugün ülkede hala bin adet civarında çalışır durumda yel değirmeni bulunmaktadır.

İklim : Hollanda, nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir ve yağışlar tüm yıl boyunca sürmektedir. Hollanda`nın iklimi, Kuzey denizi kıyılarında bulunması nedeniyle, ılıman deniz iklimi özelliklerini taşır. Ocak ayı ortalaması 1,7 derece, Temmuz ayı ortalaması ise 17 derece civarındadır.

Nehirler:Ülke Batı Avrupa’nın üç büyük nehri, Ren, Maas ve Schede nehirlerinin deltasında bulunmaktadır.

GSYİH Büyüme Oranı (%):

Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD $) :

Uluslararası saat dilimi: GMT + 1 Saat

Alan kodu: 31


 

image029

İngiltere

image030

 

Resmi Adı: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

Yönetim Biçimi: Meşruti Monarşi, Parlamenter Demokrasi

Devletin adı:Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

Başkenti: Londra

Saat Dilimi : GMT

Uluslararası Alan Kodu: 44

Para Birimi: İngiltere'nin resmi para birimi "Pound Sterling"dir. Kısaca "Pound" veya "Sterlin" olarakta kullanılmaktadır.Pound para biriminin sembolü £ dir ve uluslararası para kodu GBP dir.

Doğal kaynakları: Petrol, Doğalgaz, Kömür

Nufusu:Ortalama nüfus 59,647,790 dır. İngiltere; 48,708,000, Galler 2,913,000, İskoçya 5,132,000 ve Kuzey İrlanda 1,642,000.İngiltere’nin nüfus yoğunluğu km² ye düşen 375 kişilik oranla Britanya’nın geri kalanından daha yüksektir.Km2 ye düşen kişi sayısı yaklaşık 246 dır.

Yüzölçümü: 244.100 Km2 (%29 tarım alanı,%47 otlak alan,%9 ormanlık ve çalılık)

Dil : İngilizce. Ayrıca Galler’de Welsh ve İskoçya’a Galce

Din: Hristiyanlık Develet kilisesine bağlı Anglikanlar

Önemli Şehirler:

Liverpool (3,6 milyon)
Leeds (1,5 milyon)
Newcastle (1,2 milyon)
Sheffield (1,1 milyon)
Glasgow (1,1 milyon)

Coğrafi Konumu:Atlas okyanusunda yer alan bir ada ülkesi olan ingiltere Manş denizinden Manş Tüneli lle ile avrupaya (Fransa) bağlanmıştır.Ülke batıda Atlas Okyanusu ,,İrlanda Denizi ve İrlanda Cumhuriyeti ,Kuzeyde ve doğuda  Kuzey Denizi,Güneyde Manş denizi yeralır.

Kişi Başına düşen Milli Gelir: 37.170 $ (2011 tahmini)

En yüksek yer : Ben Nevis (1343 m)

Akarsuları: Severn,Thames,Trent

İdari Bölünüş: İngilterede 39 kontluk ve 6 metropol bölge;Galler Ülkesinde 8 kontluk;Kuzey İrlanda da 26 İlçe;İskoçya da 12 Bölge ve 85 kontsuz il.Sürekli Kraliyet yönetimi altında bulunan Kanal Adaları (Resmi Channel Islands,(194 km2),ile Man adası (588 km2)İngiltereye aittir.Bağımlı bölgeler :Cebeli Tarık (güney Avrupa) 6 km2,Bermuda Adaları (Kuzey Atlas Okyanusu) 53 km2,Falkland Adaları (güney Adlas Okyanusu 11.691 km2),güney Georgia ve Güney Sandwich adaları gibi bağılı yerler ;St Helena (Güney Atlas Okyanusu 122 km2),Motserrat (Karayip) 98 km2,Cayman Adaları (Karayip) 430 km2,Virgin Adaları(Karayip) 153 km2,Pitcairn (Okyanuslar) 5 km2


 

image031

 

Resmi Adı: İrlanda Cumhuriyeti

image032

Yönetim Şekli:  Parlamenter Demokrasi

Başkent : Dublin

Nüfus : 4,156,119 (Temmuz 2007 verileri) Keltler, İngiliz

Yüzölçümü : 70,273 km² (%11 tarım alanı,%70 otlak lan,%5 otlak alan)

İdari Yapı : 26 bölge; Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow

Bağımsızlık günü: 6 Aralık 1921

Milli bayram: Saint Patrick Günü, 17 Mart

Dil : İngilizce, İrlandaca (Gaelce)

Din : Roma Katolikleri (%94), Protestan (%3.3), Diğer (%1. 7)

Para Birimi : Avro (€) (EUR)

GSYİH (milyar dolar) : 253.2

Alan kodu: 353

Saat Dilimi : GMT

Coğrafi konumu : Kuzeydoğuda Kuzey İrlanda,Doğda İrlanda Denizi diğer yönlerden Atlas Okyanusu ile çevrili ülke

En yüksek yeri: Carrantuohill (1041 m)

Akarsuları:Shannon


 

image033

İspanya

image034

Tam Adı:

Yönetim biçimi:İspanya Anayasal Parlamenter Monarşi ile yönetilmektedir.

Başkent: Madrid

Nufusu:46.081.174 (2010) İspanyollar,Katalanlar,Basklar,Galikler

Yüzölçümü:505.988 km2 (%40 tarım alanı,%30 otlak alan,%31 ormanlık ve çalılık)

Uluslararası Saat dilimi: GMT +1 Saat

Dil:İspanyolca,Katalan,Bask ve Galik dilleri

Din:Roma Katolik kilisesi

Telefon kodu: İspanya 34  Madrid 91

Para birimi:Avro

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla): 1.501 (2011)

Kişi Başına GSYİH (dolar, cari fiyatlarla):36.385

Önemli kentler:Ülkenin başlıca şehirleri, başkent Madrid, Barselona, Valensiya, Seville, Zaragoza ve Malaga olarak sıralanabilir.

En yüksek yeri : Mulhacen (3478m),Aneto tep.(3404m),Puigmal(2913m),avrup tepeleri (2648 m),Anie Tep.(2504m)

Akarsular ve göller:Nehirler kuzeyde Ebro ve güneyde Guadalquivir nehirleridir. Ebro nehri, Akdeniz'e dökülürken denizciliğe elverişli tek nehir olan Guadalquivir Sevilla şehrinden geçer.Duero,Tajo,Goadiana

Coğrafi Konum :Yüzölçümü 505.182 km2 olan İspanya, Avrupa Birliği’nin ve Batı Avrupa’nın Fransa’dan sonra en büyük ikinci ülkesi olarak Avrupa kıtasının güneybatısında bulunan İber Yarımadası'nda yer almaktadır. Bu yarımadanın dışında Akdeniz'deki Balear Adaları, Afrika'nın kuzeyindeki Ceuta ve Melilla şehirleri ve Atlantik Okyanusu'ndaki Kanarya Adaları da İspanya ulusal sınırları içindedir. İspanya batıda yine İber Yarımadası’nda bulunan Portekiz, kuzeyde Fransa, ve güneyde Birleşik Krallık’a bağlı Cebelitarık ile komşudur.

İklimi:Ülkenin kuzeybatı bölgesinde Kuzey Atlantik etkisiyle yağışlar bol ve iklim ılımandır. Akdeniz sahillerinde ise kışlar ılık ve yağışsız, yazlar sıcak geçer. Kuzey doğu sahillerinde yaz yağışları yeterli düzeydeyken güney doğu sahillerinde yağışların yetersizliği özellikle meyve üretiminin yoğun olduğu
bu bölgede sulama sistemlerine başvurulması gereğini doğurmaktadır. Guadalquivir nehrinin geniş tarım alanları sağladığı güney İspanya’da da yağışların az olmasından dolayı sık sık kuraklıklar yaşanmaktadır. Ülkenin iç kısımlarında ve 1.200 metreyi aşan dağlık kesimlerde kara iklimi yaşanır.Diğer taraftan, Kanarya Adaları'nda tropikal bir iklim hakimdir.

İdari yapı ve bölünüş:Ülke; kentler, eyaletler ve özerk bölgelere ayrılmıştır. İspanya’da idari açıdan 17 özerk bölge (Endülüs,Aragon, Asturya, Kastilya-La Mancha, Valensiya, Extremadura, Galiçya, Rioja, Madrid, Murcia, Navarra,Balear Adaları, Bask Ülkesi, Kanarya Adaları, Kantabriya, Kastilya ve Leon ve Katalunya) ile Kuzey Afrika kıyısında 2 özerk şehir (Ceuta ve Melilla) bulunmaktadır. Yedi özerk bölgenin her biri (Asturias,Balearic Adaları, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, ve Navarre) aynı zamanda bir ildir. Her özerk bölge kendi yasalarını uygular. Devlet bunları tanımanın yanısıra kendi yasal düzenlemesinin bir parçası olarak korumaktadır.

Önemli limanları :Bahia de Algeciras, Valensiya, Vigo, Barcelona, Tarrogona, Bilbao


 

image035

İsveç

image036

İsveç

Yönetim Şekli: Anayasal Monarşi

Başkenti: Stockholm

Coğrafi konumu: Coğrafi konumu: Kuzey Avrupa ülkesi. Kuzeydoğuda Finlandiya, Doğuda Baltık Denizi, Güneyde Danimarka, batıda Kattegat ve Norveç yeralır.450.295 km² lik yüzölçümü ile İskandinavya’nın en büyük ülkesi olan İsveç, batıda Norveç, doğuda Finlandiya ile sınır komşusudur.

Norveç ile 1619 km, Finlandiya ile ise 614 km sınırı mevcuttur. Güneybatıda Danimarka ile arasında denizden sadece 4 km mesafe bulunmakta olup, Malmö ile Kopenhag şehirleri arasında tesis edilmiş olan tünel ve köprü iki ülke arasında karayolu bağlantısı sağlamaktadır.

Ülkenin kuzeyden güneye uzunluğu 1574 km, doğu-batı genişliği ise ortalama 300 km civarındadır. İsveç’in Kuzey Denizi’nde Skagerra’dan başlayıp, Baltık Denizi’nin iç kesimindeki Bothina Körfezi’ne kadar uzanan toplam 3218 km’lik sahil şeridinde fiyordlar, adalar ve adacıklar bulunmaktadır. 3001 km² lik yüzölçümü ile Baltık Denizi’nin en büyük adası olan Gotland İsveç’e bağlıdır.

Saat Dilimi : +1 Saat

Yüzölçümü: 449.964 km2 (%7 tarımalanı,%1 otlak alan ,%59 ormanlık)

Önemli Şehirleri: Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrkoöping, Örebro, Linkoping, Vasteras, Jönköping, Helsingborg, Boras

Para Birimi: İsveç Kronu SEK

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla):469

Kişi Başına GSYİH (dolar, cari fiyatlarla):49.422

Dil: İsveççe. Ayrıca kuzeyde azınlıklar tarafından Fince ve Sami dilleri

Alan Kodu : + 46

En yüksek yerleri: Kebnekajse (2123 m),Sarektjakko (2089 m),Norra Storfjallet (1764 m)

Akarsu ve Göller: Torme, Dal, Ume, Lyungan, Vener Gölü, Vetter Gölü, Maleren, Hyalmaren

Nüfusu:9.379.116 (İsveçliler)

Din: Protestan-Lüteryen (Resmi din) Lutheryan(% 90)

İdari bölünüş:24 Bölge


 

image037

 

Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu

image038

Başkenti : Bern

Nüfus : 7,8 milyon (2010)

Resmi Dili : Almanca, Fransızca, İtalyanca, Romanş

Din : Roman–Katolik(%83-88), Müslüman(%5-15), Musevi(%1)

Yüzölçümü : 41.277 km2  (%10 tarım alanı,%39 otlak alan,%25 ormanlık)

Başkent : Bern (122 bin)

Başlıca Şehirler (nüfus) : Zürih (342 bin), Cenevre (177 bin), Basel (164 bin), Bern (122 bin), Lozan (116 bin)

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet (Yarı Başkanlık)

Para Birimi : İsviçre Frangı (Swfr) 100 centimes veya rappen

Saat dilimi : GMT +1 saat

Alan kodu: 41

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla):495,5

Kişi Başına GSYİH (dolar, cari fiyatlarla):62940

Coğrafi Konum :Kuzeyde Almanya (346 km),batıda Fransa (572 km),güneyde  İtalya (734 km),doğuda  Avusturya (165 km) ve Liechtenstein (41 km) ile sınırları bulunan İsviçre, 45 – 48 derece kuzey enlemleri ile 5 – 11 derece doğu boylamları arasında yer alan bir Orta Avrupa ülkesidir.


Ülkenin yüzölçümü 41.277 km2 olup, bu alanın 30.741 km2 verimli (12.700 km2 orman, 15.300 km2 ekilebilir alan, 2.457 km2 ‘si ise oturmaya elverişli bölgeler) ve 10.828 km2 verimsiz topraklardan oluşmaktadır.
İsviçre’nin büyük bir bölümü dağlar ve göller ile kaplı olup, en yüksek noktası deniz seviyesinden 4.634 metre yükseklikte bulunan Monte Roseun Dufour Tepesi ile en alçak noktası deniz seviyesinden 193 metre yükseklikte bulunan Lago Maggiore'dur.

En yüksek yerleri : Rosa dağı (4634 m ) ,Dom (4545 m ) Matterhorn (4478 m),Finsteraarhorn (4274 m),Aletschhorn (4195m),Jungfrau (4158m),Mönch (4099m), Piz Bernina (4049m), Eiger (3970 m),Tödi (3670 m) ,StGotthard(2108 m)

Akarsu ve Göller: Ren ve Rhone nehirlerinin bir bölümü 

Aare,Tessin,Cenevre gölüNeuchatel gölü,Kondstanz gölünün bir kısmı


 

image039

İtalya

image040

 

Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti (Repubblica Italiana)

Nüfus : 60,1 milyon (2011 Ocak verilerine göre)

Dil : İtalyanca,Almanca,Fransızca

Din : Katolik

Yüzölçümü : 301.338 km2 (%42 tarım alanı,%17 otlak alan,%22 ormanlık)

Başkent : Roma (2,7 milyon)

Saat Dilimi : GMT +1 Saat

Alan kodu: 39

Başlıca Şehirleri : Milano (1,3 milyon), Napoli (975 bin), Torino (910 bin), Palermo (665 bin), Cenova (610 bin)

Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Para Birimi :Avro (€)

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla):2.065

Kişi Başına GSYİH (dolar, cari fiyatlarla):34.355

Coğrafi konum:İtalya’nın, kuzeybatısında Fransa, kuzeyinde İsviçre ve Avusturya, kuzeydoğusunda Slovenya ile kara sınırı bulunmaktadır. Ayrıca kendi toprakları içerisinde bulunan iki bağımsız ülke ile de sınırı vardır. Bu ülkelerden biri Katolik mezhebinin dini başkenti olan, Roma içerisindeki Vatikan Devleti (0,44 km2); diğeri de Avrupa’nın yaşayan en eski cumhuriyeti olan ve Floransa’nın 100 km. kadar batısında yer alan San Marino Cumhuriyeti (481 km2)’dir. Bu ülkelere ek olarak Adriyatik ülkelerinden Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk’un, Akdeniz ülkelerinden Yunanistan, Tunus ve Malta’nın aralarında kara sınırı bulunmamasına rağmen İtalya’ya komşu ülke olduğu söylenebilir.

İklim:İtalya’nın kuzeyden güneye 1.150 km. boyunca uzanan bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle iklim bölgeden bölgeye değişiklikler göstermektedir. Yazları kuzeydeki yüksek kesimler haricinde ülkenin hemen her yeri güneşlidir ve gün içindeki en yüksek sıcaklıklar 30 derece civarında gerçekleşmektedir. Kış aylarında ise sıcaklıklar bölgeden bölgeye değişmekte, Milano’da 0 derece iken, Roma’da +10 derece, Sicilya ve Sardunya adalarında ise +20 derece olabilmektedir.

En büyük yükseklikleri : Mt.Blanc (4807 m),rosa Dağı (4634 m),Matterhorn (4478 m) , Gr.Paradiso (4061 m),Ortler (3899 m),Etna (3369 m ) ,Adamello (3554 m ) , Montalto (3343 m), Vezüv 1277 m)

Akarsu ve Göller :  Po,Adige,Tiber,Arno,Ticino,Garda gölü,Como gölü,Maggiore gölü

İdari Bölünüş:5 i otonom olmak üzere 20 bölge ,94 vilayet

İtalyada çalışan nüfusun %20 lik kısmı tarım alanında istihdam edilmektedir.Bu nedenle ülke ekonomisinde tarımın payı sanayiden azdır.Bataklıkların kurutularak tarım alanlarına dönüştürlmesinde ve sulama da ileri tekniklerin kullanıması ve taraım alanlarının genişletilmesine büyük önem verilmektedir.Tarımda makineleşme ve bol gübre kullanımı sayesinde veri yüksektir.Taraım ürünlerinin pazarlanmasında kooperatifcilikten yararlanılır.Po ovasında mısır ve pirinç yetiştirilir.Bağ ve bahçe işleride tarımda önemli yer tutar.Zeytincilik turunçgiller,bağcılık,hayvancılık ülke ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.

İtalya günümüzde bir sanayi ülkesidir.1945 ten sonra gerek yabancı sermaye gerek ülke dinamikleri ile büyük bir sanayi gelişimi sağlanmıştır.Devlete ait sanayi özel sektör kada rgüçlüdür.Ülkede hammadde kaynakları sınırlı olmasın karşılık sanayi kolları oldukça gelişmiştir ve çeşitlidir.Enerji olarak kömürün az olmasına karşılık hidroelektrik ve doğalgaz boldur.Po ovasında elde edilen doğalgaz boru hatları ile ülkeey dağilmaktadır.petrol üretimi azdır geneld dışarda ithal edilerek rafinerize edilmekte ve petro kiamya sanayiinde işlenmektedir.Demir cevherinin azlığına karşılık gelişmiş bir demir çelik sanayii vardır.Buna bağlı olarak çeşitli sanayii koları kurulmuştur.Otomobil tarım , demiroylu altleri ,gemi yapım sanayii ve hertürlü makine sanayii lastik  sanayii alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarına sa hiptir.
İtalyada tekstil (pamuk, yün,sentetik elyaf ) besin,yapı,deri,cam,kösele sanayileri de ileri düzeydedir.Nevarki tüm bu sanayiler genel olarak ülkenin kuzeyinde özellikle büyük firmaların merkezi olan milanoda yığılmış durumdadır.Güney İtalya da sanayinin bulunmaması gelir ve istihdam dengesizliğine yolaçmaktadır.Devlet son yılarada bu dengesizliği giderece adımlar atmaktadır.

İtalyanını ticareti de sanayii kadar güçlüdür.Kara ve deniz yolları bunu kolaylaştıracak niteliktedir.İçerideki otoyol şebekesi önemli merkezlerin irtibatı ve ulaşımı açısından önemli rol oynar.Dış ticaret genelde bu merkezler tarafından sağlanır.

Önemli gelir kaynakları arasında turizm geliri ve yabancı üleklerde çalışan işçilerin gönderdiği dövizde önemli yer tutar.

İtalya Roma İmparatorluğu'nun mirasçısıdır.İ.Ö.6.yy da Cumhuriyet olarak kurulan İ.Ö.1.yy.da  İmparatroluk durumuna gelen ve birkaçyüzyıl içinde tüm Akdeniz çevresini ,Batı Avrupa'yı veKuzey Afrika'yı egeemnlik altına alan Roma İmparatorluğu 5.yy da çöktükten sonra İtalya parçalandı.Başta Milano ,Venedik,,Cenova ve Floransa olmak züere birçok kent devleti ortaya çıktı.Bütün ortaçağ boyunca birçok yabancı isitlacıların saldırına uğrayan  ülke ancak 19.yy ortalarında yeniden birliğe kavuşabildi.1861 de Sardunya Kralı Vittorio Emanule,İtalyan Parlementosu tarafından İtalya Kralı ilan edildi.l.Dğnya savaşında sonra İtalya işsizlik içind eçalkalanırken 1922 de Musollini yönetiminde Faşist yönetim iktidara geldi.Eski Roma İmparatorluğna çzlem duyan yönetim Afrikada sömürgeler kurma savaşına girişti.1936 da Etiyopya 1939 da da Arvavutluk'u işgal ettiler.Ülke almanya'nın yanında ll.dünya savaşına girdi.Savaşla birliket Faşizm ve krallıkta sona erdi.1946 Cumhuriyet ilan edildi."İtalya mucizesi" denilen ekonomik gelişme Amerika'nın da yardımıyla gerçekleşti


 

image041

 

Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti

image042

Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Coğrafi Konumu : Atlas Okyanusunun kuzeyinde, Norveç ile Grönland arasında bir ada ülkesidir. Kuzeyde Grönland Denizi ve Kuzey Kutup Dairesi, doğuda Norveç Denizi, güney ve batıda Atlas Okyanusu, kuzeybatıda da Danimarka Boğazı ile çevrilidir. Kıyılarının toplam uzunluğu 4.800 km’yi aşmaktadır.

Zaman Ayarı : GMT ile aynı, TR’den 2 saat geridir.

Yüzölçümü : 102.819 km2

Nüfusu : 317,398 (2010) tahmini

Başkent : Reykjavík

Önemli Şehirleri : Kópavogur, Akureyri, Keflavík, Vestmannaejyar, Akranes, Ísafjördhur, Siglufjördur

İklimi : Kuzey Kutup Bölgesi ve tropik bölgelerden gelen hava akımları ile Doğu Grönland Akıntısı ve iklimi yumuşatıcı bir tesiri olan Gulf Stream’in etkisi altındadır. Kuzey Kutup Dairesi’nin çok yakınında bulunmasına karşın, kuzeydeki diğer ülkelerden daha ılıman bir iklimi olan İzlanda’da sıcaklık ortalaması Temmuz ayında 11, Ocak ayında ise 0 derecedir. Yıllık yağış miktarı güneydoğuda 3.050 mm’yi aşarken, orta batı kesimde 750 mm’nin altına düşer.

Dil : İzlandaca

Din : Hıristiyan (% 98 Protestan)

GSYİH (Milyar ABD $) (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) : 19,7

Kişi Başı GSYİH (ABD $):65,666

Para birimi : İzlanda Kron’u (ISK) 1 Avro: 1.9235 YTL (09.06.2008)

Doğa şartlarının elverişsiz olması nedeniyle hayvancılık (sığır ,koyun) tarla tarımından daha önemlidir.Ancak halkın asıl ekonomik geliri balıkçılıktandır.En fazla avlanan ringa ve morina balıkları dışarıya satılmadan önce fabrikalarda işlenerek dondurulur.Bununla birlikte son yıllarada sanayiin gelişmesine ve çeşitlendirilmesine önem verilmiştir.Bunun için hidrolik ve jeotermik enerji kaynaklarından İzlanda da halkın yaşam düzeyi diğer Batı Avrupa ülkelerinden aşağı değildir.İzlanda da geçim kaynağı olan balıkçılık gelirini korumak için devlet avlanma alanını 1972 de 12 milden 200  mile çıkarmıştır.


 

image043

Karadağ

image044

Resmi Adı : Kosova Cumhuriyeti

Yönetim Sekli :Cumhuriyet

Bagımsızlık günü :17 Subat 2008

Nüfus : 1,959,196 Arnavut (1,596,440), Sırp (194,190), Karadaglı (20,365),Türk (10,885), Bosnak (66,189), Roman (45,745) digerleri (33,635)

Yüzölçümü : 13.812 km 2 .

Başkent : Podgorica

Para Birimi : Euro

GSYİH (milyon $) : 4.4476

Kişi Başına Düşen Milli  Gelir : 9.800 Dolar (2009)

Başlıca Şehirler : Podgorica (başkent; 159,025 kişi, And Herceg Novi,rijevica, Bar, Berane, Bijelo, Polje, Budva, Cetinje, Danilovgrad,
Herceg Novi, Kolasin, Kotor, Mojkovac, Niksic, Plav,Pljevlja, Pluzine, Podgorica, Rozaje, Savnik,Tivat, Ulcinj ve Zabljak’dır.

Dil : Arnavutça resmi), Sırpça (resmi), Bosnakça, Türkçe, Roma

Din: Müslüman %76, Roman Katolik %16, Sırp Ortodoks %8.

Telefon Kodu : +382

İklim : Akdeniz iklimi, ülkenin kuzey kısmında karasal iklim

Coğrafi Konum : Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da, Adriyatik denizi ve Sırbistan arasında 42 derece, 30 dakika Kuzey, 19 derece, 18 dakika Doğu koordinatları arasında yeralmaktadır. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan,Kosova ve Sırbistan ile kara sınırı olup, 293,5 km uzunluğunda Adriyatik Denizinde kıyı şeridi vardır.

İdari Yapı : 33 belediyeden olusmaktadır.


 

 

image045

Luxemburg

image046

Resmi Adı :  Lüksemburg Büyük Dükalığı

Başkenti     : Lüksemburg

Bağımsızlık Tarihi :   1839 (Hollanda’dan)

Resmi Dil : Lüksemburgca (resmi dil), Almanca (yönetim dili), Fransızca (yönetim dili)

Din :     Katolik %87

Başkenti :   Lüksemburg

Yüzölçümü :   2.586 km2 %22 tarım alanı,%27 otlak alan,,%34 ormanlık alan)

Nüfusu : 491.175 Lüksemburglu %63, Portekiz  %13,Fransız, 4,5, İtalyan %4,3, Alman %2,3

Önemli Şehirleri : Luksemburg, Esch-sur Alzette, Differdange

İklimi : Kıtasal ve ılıman iklim arasında değişiklik gösterir. Yıllık ortalama sıcaklık 90C civarındadır.

Resmi Dil : Lüksemburgca, Almanca, Fransızca

Ticari Dil : Almanca, Fransızca

Saat dilimi: GMT +1 saat

Alan kodu : 352

Din : Hıristiyan (%87 Katolik, %13 Protestan)

Para Birimi : Avro

GSYİH (Milyar ABD $) (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) : 57,0

Kişi Başı GSYİH (ABD $) :

Coğrafi konumu : Batı Avrupa sınırları :Batıda Belçika ,doğuda Federal Almanya ,güneyde Fransa yeralır.

En yüksek yer : Ösling (562 m)

Akarsuları : Alzette,Sauer,Mosel nehrinin bir kısmı

İdari bölünüş : 12 kantondan oluşan 3 bölge


 

image047

Resmi Adı : Norveç Krallığı

image048

Yönetim Sekli : Anayasal monarşi

Resmi Dili : Norveçce

Dini : Hıristiyan

Baskent : Oslo

Yüzölçümü : 323.877 km2 (%3 tarım alanı,%26 ormanlık alan)

Nüfus : 4,885,240 milyon (2010 tahmini) Norveçliler,Laponlar

Baslıca Sehirler : Bergen, Trondheim, Stavanger, Baerum, Kristiansand,Drammen, Tromso.

İklimi : Batı kıyısı sıcak deniz akıntıları nedeniyle rüzgarlı ve serin bir yaza sahiptir. İç kısımlarda yazlar daha ılık, kışlar ise daha soğuk ve az yağışlı geçmektedir.

Para Birimi : Norveç Kronu ( NOK ) 1 NOK: 0,23 YTL (2008)

GSYİH (Milyar $): 393,2

Kisi Başı GSYİH ($) : 83,659

Saat dilimi : GMT -6 saat

Alan kodu : 47

Coğrafi konumu : Kuzey Avrupa veya iskandinav ülkesi Güney Batıda Kuzey Denizi,Kuzey Batıda Norveç Denizi,En kuzey doğu ucunda Rusya Federasyonu Doğuda İsveç ve finlandiya yeralır.

En yüksek yerler : Glittertind (2470 m),Galdhöppigen (2469 m),Snohetta (2286 m)

Akarsu ve Göller: Glomma ,Lagen,Tana nehrinin bir kısmı;Myosa gölü

İdari bölünme : 19 vilayet ayrıca Svalbard adl.(62.000km2,Jan Mayen adası (380 km2,Antartika da Bouvet ve l.Peter adası 310 km2 ) Norveç e airttir.


 

 

image049

Macaristan

image050

Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti

Yönetim Şekli : Macaristan, 1989 yılından itibaren Parlamenter Demokrasi rejimi ile idare edilmektedir. Parlamento dört yıllık bir süre için seçilen 386 milletvekilinden oluşmaktadır.

Başkent: Budapeşte

Resmi Dil: Macarca

Bağımısızlık tarihi: 25 Aralık 1000

Din : Katolik %55, Protestan %20, Ortodoks%0,1, Musevi %0,1, Diğer dinler %0,1

Yüzölçümü: 93,030 km² (%57 tarım alanı,%13 otlak alan,%18 ormanlık ve çalılık)

Uluslararası Telefon Kodu : 00 36

GSYİH : 205.7 milyar dolar

Kişi başına düşen ortalama gelir : 19,800 dolar (2008)

Nüfus: 10 .008.073 (2010 tahmini)  Macar  %95, Roman %2, Diğer %3

Büyük kentler : Budapeşte (nüfus: 1 775 203), Debrecen (nüfus: 211 038), Miskolc (nüfus: 184 129), Szeged (nüfus: 168 276), Pécs (nüfus: 162 502), Győr (nüfus: 129 415)

Coğrafi konumu: Macaristan Merkezi Avrupa’da, Karpatlar havzasında, yedi ülke tarafından çevrilmektedir. (kuzeyde çek , Slovakya ve Rusya,doğuda Ukrayna, Romanya, güneyde , Hırvadistan,Sırbistan,batıda Slovenya ve Avusturya)

En yüksek Dağlar :Matra Dağı (1015 m)

Akarsular ve göller :Tuna (Danube) (417 km) ve Tisza (597 km),Raba nehri ;Balaton gölü,Neusiedler gölünün bir bölümü

İklimi :

Doğal Kaynakları : Kömür , boksit ve demir bulunmaktadır.

İdari bölünüş : 19 eyalet, 22 şehir, 214 kasaba, 2898 köy

Para Birimi : Forint; 1Euro =267.88 HUF (25.08.2009)


 

 

image052

Resmi Adı: Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti

image051

Resmi Adı: Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti

Yönetim Sekli: Parlamenter demokrasi

Baskent: Üsküp (Skopje)

Alan kodu:389

Saat dilimi : GMT +1 saat

Bagımsızlık Günü: 17 Eylül 1991

Yüz Ölçümü: 25.713

Okur-Yazar Oranı : %96.1

Nüfus:2.063.563 Makedon %64.2,Arnavut %25.5,Türk % 3.9,Romen %2.7,Sırp %1.8,Diger %2.2

Din: Makedon Ortadoksu % %64.7 ,Müslüman %33.3,Diger Hıristiyanlar %0.37,Diger %1.63

Dil: Makedonca %66.5,Arnavutça %25.1,Romence %%1.9,Sırpça %1.2,Diger % 1.8 (2002)

Doğal Kaynaklar : Demir, bakır, kurşun,çinko, altın, gümüş, tarım alanları

Para Birimi: Makedon Dinarı

Coğrafi konumu : Balkan yarımadasında ülke Eski Yugoslavya nın bir parçası.Kuzeyde Sırbistan,doğuda Bulgaristan,güneyinde Yunanistan , batıda Arnavutluk yeralır.

En yüksek yer : Korab (2764 m )


 

image053

 

Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti

image054

Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi

Coğrafi Konumu : Akdeniz’in orta kesiminde küçük bir adalar grubundan oluşan ülkedir. Üzerinde yerleşmeler bulunan Malta, Gozo ve Comino adlı üç ada ile Comminotto ve Filfla adlı iki küçük ıssız adadan oluşur. Sicilya’nın 93 km güneyinde, Libya’nın 200 km kuzeyinde, Tunus’un 300 km doğusunda, Akdeniz’in İtalya ve Afrika kıyıları arasında kalan dar kesimin de doğu ucunda yer alır.

Yüzölçümü : 316 km2

Saat dilimi :

Nüfus : 412.952 (2010 tahmini)

Başkent : Valetta

Önemli Şehirleri : Birkirkara, Qormi, Hamrun, Sliema İklimi : Tipik bir Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, sonbaharlar ılık ve ara sıra yağışlı, kışlar ise kısa, serin ve bol yağışlı geçer. Yağışların yaklaşık %75’i Ekim-Mart ayları arasında düşer. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları genellikle
kuraktır. Kışın sıcaklık çok nadiren 4°C’nin altına düşer. Başkent Valletta’da yıllık ortalama sıcaklık 18,7 °C’dir. En sıcak ay Ağustos (ortalama sıcaklık
26°C), en soğuk ay ise Ocak (ortalama sıcaklık 12°C)’tır.

Resmi Dil : Malta dili, İngilizce

Din : Hıristiyan (Katolik)

GSYİH (Milyar ABD $) :8,5

Kişi Başı GSYİH (ABD $) : 19,8

Ülkenin başlıca gelir kaynağı turunçgiller üretimi balıkçılık ve turizm dir.Eskiden İngiliz hükümeti adalardaki üslere karşılık Malta ya ekonomik yardım yapmaktaydı.İngiliz egemenliği döneminde el emeğine dayanan ürünleriyle iyi satım imkanları bulan küçük sanayi kuruluşları çoğalmıştır.Malta da halkın hemen hemen tamamı katoliktir.Ülkenin önemli sorunlarından biri nufus yoğunluğu ve  buna bağlı olarkta işsizliktir.Bu nedenle birçok maltalı Avustralya ve Kanada'ya göçetmiştir. Ayrıca komşu ülkelere çalışmaya gidenlerde yaygındır.

Malta İngiliz Uluslar Topluluğu'na ayrıca BM , FAO, ECE , IMF vb birçok kurluşa üyedir.


 

image055

 

Resmi Adı : Polonya Cumhuriyeti

image056

Resmi Adı: Polonya Cumhuriyeti

Yönetim Biçimi: Parlamenter Demokrasi

Nüfus : 38.2 milyon Polonyalı %96.7, Alman %0.4, Beyaz Rus %0.1, Ukraynalı %0.1 ve diğerleri %2.7

Yüzölçümü: 311.889 km2 ( %47,5 tarım alanı,%13 otlak alan,%28 ormanlık)

Dil : Lehçe

Din : Katolik (%95), Protestan, Ortodoks ve diğerleri (%5)

Başkent : Varşova

Saat dilimi : GMT +1 saat

Alan kodu: 48

Para Birimi : Zloti (Zl)

Başlıca şehirleri : Varşova, Krakow, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk

Yönetim Şekli : Parlementer Demokrasi

GSYİH (milyar dolar) : 516.7

Kişibaşına GSYİH ($): 21.193

Coğrafi Konum : Yaklaşık 312 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın 10. dünyanın 69. büyük ülkesi olan Polonya Orta Avrupa’da batıda Almanya, güney batıda Çek Cumhuriyeti, güneyde Slovakya, kuzey doğuda Rusya ve Litvanya, doğuda Beyaz Rusya, güney doğuda Ukrayna ve kuzeyde Baltık Denizi’ne komşudur. Ülke genellikle düz ovalardan oluşmakta olup, güney kıyısı boyunca da dağlar sıralanmaktadır.

Ülkenin en yüksek noktası 2.499 metre ile Tatra sıradağlarındaki Rysy Dağıdır. En alçak noktası ise, Raczki Elblaskie köyü olup, deniz seviyesinin 1.8 metre altındadır.

Nehirleri ve Gölleri : Vistül (1.047 km), Oder (854 km), Warta (808 km) ve Bug (772 km) nehirleridir. Ayrıca ülkede alanı bir hektarın üzerinde 9.300 adet göl bulunmaktadır. Bunlar arasında en büyüğü 11.383 hektar alanla Sniardwy Gölü’dür. Ülkenin % 30’u ormanlarla kaplı olup, orman ağaçları arasında,çam, meşe, huş ve üvez en önemli türlerdir.

Doğal kaynakları: Kömür, kükürt, bakır, doğal gaz, gümüş, kurşun, tuz, kehribar

En yüksek yer :Rysysp Doruğu (2499 m ) ,Snezka (1603 m)

Akarsu ve gölleri : Wisla ,Oder,Warta;Sniardwy gölü,Mamary gölü

İdari bölünüş: 49 yerel birim


 

image057

Portekiz

image058

Başkent:Lizbon

Nufusu:10.642.841

Yüzölçümü: 92.082 km2 (Asor takımadaları (2335 km2ve Madeira takım adaları(797 km2) dahil %30 tarım alanı,%40 ormanlık alan ve çalılık)

Para birimi:Avro

Dil : Portekizce

Din : Roma katolik kilisesi

Saat dilimi: GMT

Alan kodu: 351

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla): 225

Kişi Başına GSYİH (dolar, cari fiyatlarla):21.022

Önemli kentler : Porto ,Amadora,Setubal,coimbra

Coğrafi Konum : Portekiz’in anakarada bulunan toprakları, en büyük nehri olan Tejo Nehri ile ikiye bölünür. Kuzey kısmı içeride düzlükler barındıran ve dört yerde kesintiye uğrayarak tarıma elverişli alanlar yaratan dağlık bir bölgedir. Tejo Nehri ile Algarve arasındaki güney kısmı genelde serin ve yağmurlu bir iklime sahip kuzeyden daha ılık ve kuru bir iklime sahip ovalardan oluşur. Alentejo’dan dağlarla ayrılan Algarve bölgesi ise Fas ve Güney İspanya’ya benzer bir Akdeniz iklimine sahiptir.


İklim: Portekiz, Akdeniz iklimine sahiptir. Avrupa’nın en sıcak ülkelerinden biri olan Portekiz’in anakaradaki topraklarında yıllık ortalama sıcaklık kuzeyde 15 °C ve güneyde 18 °C’dir. Madeira ve Azor Adaları sıcaklık aralığı daha dardır. Bahar ve yaz mevsimlerinde güneşli, sonbahar ve kış mevsimlerinde
yağmurlu ve rüzgârlıdır.

En yüksek yer :Sra.da Estrella

Akarsuları:Tajo,Douro,Guadiana,Mİnho nehrinin bir kısmı

İdari bölünüş : 18 yerel yönetim birimi,2 otonomo bölge


 

image059

Romanya

image060

 

Ülke Adı : Romanya

Yönetim biçimi: Cumhuriyet

Başkent: Bükreş

Resmî dil(ler): Rumence

Nufusu : 21.442.011 (201 tahmini) 89.5% Rumenler, 6.6% Macarlar, 2.5% Roman, 1.4% diğer

Yönetim biçimi: Cumhuriyet

Okuryazarlık Oranı : % 97.3

Alan Kodu:  +40

Para Birimi : Leu (RON)

Zaman Dilimi : GMT +2

Doğal Kaynakları : Petrol, doğal gaz, kömür, mineraller, kereste

Kuruluşu: 9 Mayıs 1877   Tanınma 13 Temmuz 1878

Yüzölçümü : 238.391 km2 (%45 tarım alanı,%18,5 otlak alan,%27 ormanlık)

Coğrafi Konumu: Romanya Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur. Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.

Avrupa Birliği üyesi olan ülke birlik ülkeleri içinde 7. büyük yüz ölçümü,9. büyük nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti ve en büyük kenti konumundaki Bükreş, 2,2 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük 6. kentidir. Erdel bölgesinin büyük kentlerinden Sibiu, 2007 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir.

İklim :Ilıman bir iklim görülen Romanya’da kıșlar soğuk ve yağıșlı geçerken yazlar güneșli ve yağmurlu olmaktadır. En sıcak ay olan Temmuz’da ortalama sıcaklık 16-30 derece arasında olurken en soğuk ay olan Ocak’ta ortalama sıcaklık eksi 7-1 derce arasında değișmektedir. En az yağıș alan ay Șubat, en
fazla yağıș alan ay ise Haziran’dır.

Büyük kentler: Bükreş, Romanya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Nüfusu 2007 sayımlarına göre 1.931.838 kişidir. Bu nüfus metropoliten alan da eklenince 2,1 milyona çıkmaktadır. Şehir merkezindeki alanı 20 katı büyüklüğündeki şehir civarına yaymak için çalışmalar yapılmaktadır.

Romanya'nın en büyük beş kenti Şehir içindeki limit nüfuslarına göre Avrupa Birliği'nin en büyük şehirleri listesinde sırlamaya girmiştir. Bunlar; Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Köstence ve Craiova'dır. Ülkenin ayrıca nüfusu 200.000'i geçen 5, 100.000'i geçen 13 kenti bulunmaktadır.

Ekonomi: Avrupa kıtasında en fazla ham petrol kaynaklarına sahip ülkelerden bir tanesidir. Sömürgesi olmayan fakat kendi topraklarında petrolü bulunan pek az ülke vardır. Romanya’nın 5 adet kullanılan açık havzası vardır. Bu havzalar Alplerin güneyinde Bükreş’in kuzeyinde Tirgovişto, Buzau, Proieşti, Braşov ilçelerinde mevcuttur.(national gheographic dergisinin Avrupa-Asya-Arap ülkelerinin petrol havzaları haritasındandır.

Turizm: Romanya'nın doğal ve tarihi güzellikleri her yıl ülkeye milyonlarca turist çekmekte ve bu turistler de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 2006 yılında Gayri safi yurtiçi hasıla'nın %4.8'i, ve toplam kârın %5.8'i turizm ile elde edilmiştir.

Ticaret, turizmi takiben gelişmiş ikinci büyük sektördür. Turizm ülkenin en dinamik ve hızlı büyüyen sektörüdür. Dünya Gezi ve Turizm Konseyi'ne göre Romanya turizm alanında en hızlı büyüyen 4. ülkedir. Sektörün 2007-2016 yılları arasında yıllık %8 büyümesi beklenmektedir.2002 yılında ülkeye 4,8 milyon turist gelmiş, bu sayı 2004'te 6.6 milyon olmuştur. Kayıtlara göre 2006'da ülkeye 20 milyonun üzerinde uluslararası turist gelerek en az bir gün geçirmiştir ve bu rakam 2007 yılında daha da büyümesi beklenmektedir.

Turizm 2005 yılında ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon € gelir getirmiştir.

Kiși Bașı Gelir ($) : 11.600

Akarsular: Tuna Nehri-Yan kolları,Oltu,Prut,Seret,Mureş,Tisa

En yüksek yerleri : Moldeveanu (2543 m) Viful Mindra (2518 m),Pietrosul (2305 m),Munti Bihor (1849 m)

İdari bölünüş: Başkent Bükreş,40 kaymakamlık


 

image061

Sırbistan

image062

Resmi Adı: Sırbistan

Yönetim Biçimi: Demokratik Cumhuriyet

Nüfus : 7,5 milyon (Sırp % 82.9, Macar %3.9, Roman %1.4, Yugoslav %1.1, Boşnak %1.8,Diğer %8.9)

Dil : Sırpça, Macarca, Boşnakça, Arnavutça

Din : Ortodoks (% 85), Katolik (% 5,5), Müslüman (% 3), Protestan (% 1),Diğer (% 5,5)

Yüzölçümü : 77.474 km2

Yönetim Şekli : Demokratik Cumhuriyet

Başkent : Belgrad

Saat Dilimi: GMT +1 saat

Alan kodu: 381

Başlıca Şehirleri ve Nüfusu (milyon) : Belgrad (1,5 milyon), Novi Sad (299 bin), Nis (250 bin), Kragujevac (175 bin)

İklim : Karasal iklim ülkenin ortalarında ve batısında kıtasaldır. İç bölgelerde yaz aylarında sıcaklık 30 dereceyi aşmakta ve kuraklığa neden olmaktadır.

GSYİH (milyar $) :  52.110

Kişi Başına GSYİH (satın alma gücü paritesine göre) :   11.962

Doğal kaynakları: Petrol, gaz, kömür, bakır, kurşun, çinko, altın, krom, hidro enerji,işlenebilir toprak

Para Birimi: Sırp Dinarı (RSD)

Coğrafi Konum : Sırbistan, Avrupa’nın Güney Doğusunda, Balkan Yarımadası’nın orta kesiminde bulunmaktadır. Ülkenin yüzölçümü 77,474 km2’dir. Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Pan Avrupa Koridorunda yer almaktadır. Ülkenin Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan ve Bosna Hersek, güneyinde Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur. Karadağ’ın ayrılmasından sonra Sırbistan’ın deniz çıkış noktası kalmamıştır.
Ülkedeki coğrafi özellikler bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Ülkenin kuzeybatısında Voyvodina’yı kapsayan bölgede verimli ovalar, Sumadiya’da alçak tepeler, ülkenin doğusu, ortası ve batısında ise yüksek dağlık bölgeler göze çarpmaktadır. Ülke ormanlık alanlar bakımından zengindir. Ormanlar ülke topraklarının yaklaşık 28 580 km2’sini kaplamaktadır.

Akarsular ve göller : Sırbistan’da akarsuların toplam uzunlukları 3180 km’dir. Ülkenin en önemli akarsularından biri olan Tuna nehri 589 km uzunluğa sahiptir.

En yüksek yeri: Daravica (2656 m)


 

 

image063

Resmi Adı : Slovak Cumhuriyeti

image064

Resmi Adı : Slovak Cumhuriyeti

Başkenti : Bratislava

Yüzölçümü : 48,845 km2

Nüfusu : 5,463,046 (Temmuz 2009 Tahmini)

Dil : Slovak (resmi dili) %83.9, Macarca %10.7, diğer %5.4

Para Birimi : Euro

Alan kodu : 421


image065

Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti (Republika Slovenija)

image066

Yönetim Şekli :Parlamenter Demokrasi

Nüfus : 2.52.821 milyon (2010, tahmini)

Dil : Slovence

Din : Katolik

Yüzölçümü : 20.273 km2

Başkent: Ljubliana (280 bin)

Saat Dilimi: +1 saat

Alan kodu: 386

Başlıca Şehirleri : (nüfus) Maribor (112 bin), Kranj (53 bin), Celje (48 bin).

Para Birimi : Avro (€)

GSYİH (milyar dolar, cari fiyatlarla):49,9

Kişi Başına GSYİH (dolar, cari fiyatlarla):24,900

Coğrafi Konum : Slovenya, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya; güneybatısında Adriyatik Denizi; güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur. Slovenya'nın büyük bölümü Slovenya Alpleri ile kaplı olup doğusunda Macaristan ovalarının uzantıları yer alır.

Akarsular : Slovenya'nın en önemli akarsuları Avusturya Alpleri'nden doğan Sava ve Drava'dır. Ülkenin orta bölümü ve doğusundaki ovalar bu akarsular tarafından sulanır.

İklim : Adriyatik Denizi kıyısındaki dar bir şeritte Akdeniz İklimi görülür. İç kesimlerde ise iklim Karasal iklimdir. Özellikle kuzeydeki dağlık alanlarda kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer. Sıcaklık ve yağış
şartlarının uygun olması nedeni ile ülke topraklarının %57'si ormanlarla kaplıdır.

En yüksek yer:Triglav (2863 m),


image067

Ukrayna

image068

Ülke Resmi Adı : Ukrayna

Yönetim Biçimi : Yarı Başkanlık tipi Cumhuriyet

Başkent : Kiev

Nüfus : 45.870.700 Milyon

Yüzölçümü : 603 700 km² Ukrayna’nın %70’i alçak, %25’i yüksek ve %5’i dağlık arazidir. Ukrayna topraklarının %55’i ekilebilir arazidir.

Önemli Şehirler : Donetsk (2 milyon), Dnipropetrovsk (1,8 milyon), Kharkiv (1,7 milyon), Odessa (1,5 milyon), Lviv (1,5 milyon)

Dil : Ukraynaca,Rusça

Din : Rus Ortodoks kilisesi

Para Birimi :Grivni (1 ABD Doları: 7,84 Grivni, Ocak 2011)

Zaman Dilimi : GMT’den 2 saat ileri, Türkiye ile aynı saat dilimindedir.

GSYİH : 122,9 Milyar Dolar

Telefon kodu: Ülke kodu 38, bakent Kiev’in alan kodu ise 044’tür.

Kişi Başı Milli  Gelir : 6,647 Dolar

Coğrafi Konum : Ukrayna eski Sovyetler Birliği'ni oluşturan onbeş cumhuriyet içinde Rusya Federasyonu ve Kazakistan'ın ardından yüzölçümü en büyük üçüncü ülkedir.

Kuzeyde Beyaz Rusya, doğu ve kuzeydoğuda Rusya Federasyonu, kuzeybatıda Polonya, batıda Slovak Cumhuriyeti ve güneybatıda Macaristan, Romanya ve Moldova ile sınır komşusudur. Güneyinde Karadeniz ve Azak Denizi bulunmaktadır.

İklim: Ülkenin iklimi ılıman kara iklimidir. Kuzeyde olması nedeniyle Türkiye’den daha soğuktur. Hava sıcaklığı kıaylarında kuzeydoğuda -8°C, güney batıda -2°C, Kırımın güney kıyılarında ise +4°C’dir. Temmuz ayında ise kuzey batıda +18°C, Kırımın güney kıyılarında +24°C’dir.
Ülkede en yüksek hava sıcaklığı 36°C ila 42°C arasında olup, en düük -30°C ila -40°C arasında değimektedir. Kıaylarında güneyi dıında düzenli kar yağıları görülmektedir, yaz ayları ise sıcak ve kuru geçmektedir. Ülkede genel olarak bahar ayları yağmurlu geçmektedir

En yüksek yeri:Goverla (2061 m)

Akarsular v göller:Dinyeper, Dinyester, Güney Bug, Siverski Donets ve Tisa’dır. Bu nehirlerin hemen hepsi Karadeniz ve Azak Denizi’ne dökülür. Dinyeper gibi gemilerin yüzebileceği büyük nehirler ulaşım açısından çok önemlidir. Dinyeper nehrinin uzunluğu, 981 km.’si Ukrayna içinde olmak üzere toplam 2.300 km. dir. Ukrayna’da irili ufaklı 3.000 den fazla tabii göl mevcuttur. Bunlar genellikle Polissia, Kırım ve Karadeniz kıyılarına yakın bölgelerde bulunmaktadır. Ayrıca 22.000 civarında da suni gölet bulunmaktadır.


image069

Yunanistan

image070

Resmi Adı : Helenik Cumhuriyet

Başkent: Atina (3,757 milyon)

Dil:Yunanca (Resmi) ,Rumca ,Türkçe,Arnavutça

Din: Yunan Ortodoks kilisesi

Nüfusu: nüfusu 10.787.089 kişidir.(Yunanlı,Türk,Arnavut,Makedon)

GSYİH (milyar dolar): 335,2 (2010 tahimin)

Kişibaşı GSYİH ($PPP):31.851 (2010 ttahmini)

Yüzölçümü:131.957 km2 (%30 tarım alanı,%40 otlak alan,%20 ormanlık ve makilik alan)

Yönetim Şekli: Başkanlık sistemine dayalı bir parlamenter cumhuriyettir. Devlet başkanı ve hükümet başkanı birbirinden ayrıdır. Kanun yapma yetkisi dört yılda bir seçilen meclise aittir. Yargı gücü bağımsız mahkemelere aittir. Yunanistan idari olarak 10 bölgeye ve 51 ile ayrılır.

Para birimi: Drahmi (Euro) Avrupa birliğine girdikten sonra  EURO

Yönetim biçimi: Parlamenter demokrasi

Önemli kentler: Selanik (1,047 milyon), Patras (334 bin), Larisa (278 bin), Iraklion (294 bin)

Saat Dilimi: GMT +2 Saat

Alan Kodu: 30

Coğrafi Konumu: Balkan yarımadasının güneyinde yer alan Yunanistan; kuzeyde Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan, doğuda Türkiye, güneydoğuda Ege Denizi, güneyde Akdeniz, Batida Adriyatik deniziyle komşudur ve üç tarafı denizlerle kaplıdır.

Ekonomi: Yunanistan ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Topraklarının % 29’una yakın bir bölümü tarıma elverişlidir. Çoğu bölgeler dağlık olduğundan tarım için müsait geniş ve verimli ovalar ve sulama ihtiyacı için gerekli akarsu miktarı azdır. Buna rağmen nüfusun % 30’una yakını tarım ve hayvancılıkla uğraşır. En önemli tarım ürünleri; tahıl, tütün, pamuk, pirinç, zeytin, üzüm, meyve ve sebzedir. Son yıllarda meyveciliğe ve sebzeciliğe çok önem verilmiştir. Özellikle kuru üzüm, limon ve portakal yetiştirilir.

Yunanistan yeraltı madenleri bakımından çok zengin bir ülkedir. Başlıca madenleri; boksit, krom, beyaztaş, mermer, demir, nikel, amyant, magnezyum, bakır, kurşun, linyit, zımpara, sülfür, alüminyum ve petroldür. Yunanistan madencilik bakımından zengin olmasına rağmen bu alanın ekonomiye katkısı çok düşüktür. Ülkenin % 30’una yakın bir bölümü imalat sanayii ve endüstri alanında çalışır. En önemli endüstri kolları tekstil, kimyevi maddeler, gıda, çimento ve metal endüstrisidir.

Turizm, ülkenin çok önemli bir gelir kaynağıdır. Marathon, Mycenae, Olympia, Sparta, Thermopylae ve Tiryus gibi eski Yunan şehir devletleri turistlerin bir hayli ilgisini çekmektedir.

Etnik Yapısı: Yunanistan nüfusunun %98.5’i Yunanlıdır ve bu nüfusun %60 kadarı şehirlerde yaşamaktadır. Nüfusun en kalabalık azınlığını %2 oranla Türkler oluştururken, ülkede az sayıda Bulgar, Rum ve Ermeni de yaşar. Ülkenin resmi dili Yunancadır. Halkın % 97’si Ortodoks’tur. Geri kalanların çoğunluğu Müslüman’dır. Çok az da olsa Katolik, Protestan ve Yahudi de vardır.

En yüksek yeri : Olimpos (2911 m),Smolokas (2637 m)

İdari bölünüş:10 bölge, 53 İl, 147 İlçe


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için