foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 image001

Avustralya

 image002

Başkent: Canberra

Dili: İngilizce

Yüzölçümü:7.773.000 Km2 (%6 tarım alanı,%57 otlak alan,%14 orman ve çalılık)

Din: Anglikan ve katolik

Para Birimi: Avustralya Doları

Kişi başına düşen milli gelir: 42.570 dplar (2011 tahmini)

Önemli Kentleri: Sydney, Melbourne, Newcatle, Brisbane, Adelaide

Coğrafi Konumu :Güney Yarım Küre üzerinde batıda Hint kyanusu ve doğuda Büyük Okyanus arasında  yer alan kıta.

Saat Dilimi:GMT +8 ile +10 saat kadar.

Alan kodu: 43

En yüksek Yer:Kosciusko Dağı (2230 m),Dalrymple dağı (1277 m),Blue Mountains (1250m)

Akarsular: Murray, Darling nehirleri

Göller:Eyre Gölü,Torren Gölü,Gairdner Gölü

Nufusu:22.328.800 nüfusun büyük kısmını İngiliz asıllı beyazlar oluştururken adanın asil yerli halkı Aborjinler ve Asyalılardan oluşur.

İdari Yapı:6 federal eyalet, Kuzey Özerk bölgesi, Başkent Canberra özerk bölgesi,

Dış Özerk bölgeleri: Norfolk Adası (336,26 km2),Kingston Chrismas Adası (135 km2),Kokos veya Keelin Adası, Coral Sea adası ve diğer Avustralya adaları.

 


 

image003

Endonezya Cumhuriyeti

 image004

Resmi Adı : Endonezya Cumhuriyeti

Nüfus: 240,2 milyon (2010 yılı nüfus sayımı) (Malay Halkları: Javalılar,Sudanlılar,Maduralılar,Balililer,Malaylar,Amboneliler,Çinliler ,Papu kabileleri

Yüzölçümü : 1 904 443 km2 Endonezya topraklarının yarısından fazlası ormanlık olup, önemli bir bölümü de dağlık ve volkaniktir.Büyük Sunda Adaları (Borneo (Kalimantan),Malezya ya ait bölgeler ve Brunei dışında )539.460 km2;Sumatra 425.000 km2 ;Selebes (Sulawesi) 189.000 km2;Java ve Madura 132.000 km2 Küçük Sunda Adaları (Bai Flores Timor ve diğerleri  88.488 km2 ;Moluk Adaları 74.505 km2;Batı Yeni Gine (İrian barat) 421,981 km2 Bunların dışında binlerce küçük ada %11 tarım alanı,%6 otlak alan,%64 ormanlık alan

Dinler: İslamiyet (% 88), Hristiyanlık (%8), Hinduizm (%2), Budizm (%1), Diğer (%1)

Diller :Bahasa Endonezya dili ve 250 civarındaki diğer yerel diller

Başkent: Cakarta

Alan kodu:62

Saat dilimi : GMT +7 saat ile +9 saat

Para Birimi :Rupiah, 9.121 Rp = 1$ (2010)

Başlıca şehirleri :Cakarta (8,4 milyon), Surabaya (2,6 milyon), Bandung (2,1 milyon), Medan (1,8 milyon), Palembang (1,4 milyon), Semerang (1,3 milyon)

GSYİH (milyar dolar):706,7

Kişi Başına GSYİH (satın alma gücü paritesine göre):4,222

Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarım alanları ülkenin ancak %10 unu kaplar. En önemli tarım ürünü pirinçtir. Pirinç dağların yamaçlarındaki sulanabilir alanlarda ve özellikle de Cava adasında yetiştirilir. Yüksek verime karşılık hızlı nüfus artışı yüzünden üretim yetersiz kalmaktadır. Ormanlardan açılan tarım alanlarında manyok, patates ve pirinç üretimi yapılmaktadır. Sanayi bitkileri de tarımda önemli yer tutar. Doğal kauçuk üretiminde dünyada ll. sırada yer alır. Şekerkamışı soya, palmiye yağı, çay, tütün üretimi önemli yer tutar. Balıkçılık önemli gelir kaynağıdır.

Ülkede Hollandalılar tarafından açılmış birçok maden ocağı vardır. Geçmişte önemli olan kalay ve boksit üretim, günümüzde yerini petrole bırakmıştır. Bakır, nikel ve Manganez rezervleri de  önemli yer tutar. En büyük ticari ortaklar Amerika ve Japonya’dır.

Coğrafi Konum ve İklim: Güneydoğu Asya ile Avustralya anakaraları arasında uzanan bir adalar grubu devleti olan Endonezya’nın karasuları toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak dört katı kadardır. Kuzeyde Malezya, doğuda Papua Yeni Gine ile komşu olup, batısında ve güneyinde Hint Okyanusu bulunmaktadır. 13 bin kadar adasıyla Endonezya pek çok önemli ticari ve stratejik suyollarını kontrol etmektedir.

Çok değişik görünümde olan adaların hemen hemen hepsi dağlıktır. Bazılarında günümüzde bile zaman zaman püsküren volkanlar  mevcuttur. Özellikle Hint Okyanusu kıyısında (sumatra, Cava, Flores) bulunanlar sık sık püskürmekteler. Volkanların sayısı 600 kadar olup çoğu etkin durumdadır. Ovalr azdır ve insan sağlığı açısından zararlı olabilecek bataklıklar büyük yer kaplar.

Ülkede nemli ve sıcak bir tropikal iklim egemendir. Mevsimler arasında sıcaklık farkı çok azdır. Yağış miktarı musonların durumuna göre yer yer değişiklik olmakla birlikte hiç bir yerde 1 m3 ün altına düşmez. Sürekli nem nedeniyle ülkenin büyük bir bölümü bazı adaların tamamı sık ormanlarla kaplı olduğundan ancak volkanik kayaların üzerinde oluşan topraklarda tarım yapılabilmektedir.

En yüksek yerleri : İrian Barat üzerinde Jaya(carstens doğuruğu) (5029 m) ,Borneo üzerinde Kinebalu Dağı ( 4101 m),Sumatra üzerinde Kerintji dağı (3800 m),Java üzerinde Semeru (3676 m) ve raung (3332 m)dağları ,Bali üzerinde Agung Ddağı (3142 m)

Gölleri: Sumatra adasında Toba gölü

İdari Bölünüş:27 il ,3 özel bölge

Endonezya'ya ilişkin ilk sanksritçe yazılı metinler İÖ.5.yüzyıla kadar uzanır.Yazıdan da anlaşıldığı gibi ülke uzun yıllar (14.yy.kadar)Hint etkisinde kalmıştır.14.yy Hint dinleri (Brahma,Buda) geriler,Müslümanlık yaygınlaşır.Ülke  16.yy itibaren Avrupalılar ın istilasına uğrayarak ,Bir Hollanda somürgesi oldu.

Hollanda yönetimi ll.Dünya savaşı sonuna kadar sürdü.1941 de Japon istilası sonrasında Endonezya bağımsızlığını ilan etti.(1945).Ahmet Sukarno'nun yönetiminde yansız bir politika izlemeye başlandı. Sukarno'nun bu tutumu İslamcı parti ile arasının açılmasına neden oldu.1965 te Sukarno bir darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı.1967 de Başbakan 1968 de cumhurbaşkanı olan general Suharto'nun yönetiminde "yeni bir düzen" kuruldu. Batı yanlısı antikomünist ve Çin aleyhtarı bir politika izleyen Suharto yönetimi 1976 da Portekiz in terk ettiği Timor adasını da ülkeye kattı. Timor ülkenin 27.Eyaleti oldu.


 

image005

Fiji


image006
Resmi Adı:Fiji Cumhuriyeti

Başkent: Suva (Viti levu üzerinde

Coğrafi konumu: Okyanusya kıtasında da Büyük Okyanus'ta ,doğuda Tango ve Vanuatu ,Kuzeyde Samoa arasında takımadalardan oluşur.

Saat Dilimi : GMT +12 Saat

Alan kodu : 679

Yüzölçümü: 18.274 Km2 (Yaklaşık 360 adadan oluşur:Viti Levu 10.497km2,vanunu Levu 5534km2,Taveuni 562 km2,Lau 410 km2,Kandavu 312 km2,Asua 231 km2 ve diğerleri ) %13 tarım alanı,%3 otlak alan,%65 ormanlık

En yüksek yer: Victoria tepesi (1323 m)

Nüfusu: 860.623 (2010 tahmini)

Dil:İngilizce ,Fiji dili

Din: Hristiyanlık,yerli dinler

Önemli kent: Lautoka

İdari bölünüş: 14 İl


 

 

image007

Malezya Federasyonu

image008

Resmi Adı: Malezya Federasyonu

Yönetim biçimi: Malezya, meşruti monarşi altında parlamenter demokratik sistem ile yönetilmektedir

Yönetim Biçimi: Federatif Anayasal Monarşi

Resmi Dili: Malayca (resmi dil), Çince, İngilizce, Tamil

Din: Müslüman, Hindu, Budist, Hıristiyan

Başkenti: Kuala Lumpur (1 655 000)

Başlıca Şehirler : Subang Jaya (1 175 000), Klang (1 004 000), Johor Baharu (868 000), Ampang Jaya (724 000)

Yüzölçümü : 330 252 km2 %13 tarım alanı,%61 ormanlık Batı Malaysiya daki Malakka yarımadası üzerinde 11 Eyalet,Ayrıca Doğu Malaysiyada  Borneo Adasının kuzeyindeki Saravak ve Sabah %13 tarım alanı,%61 ormanlık

Nüfusu :28,401,017  (2010) (Malaylılar,Çinliler)

Dil: Malayca (Resmi) , İngilizce,Tamilce,Çince

Para Birimi: Ringgit (RM) veya Malezya doları (M$), 1ABD$=3,08 Malezya Ringgiti (2010 sonu)

GSYİH (milyar ABD$):235,2

Satın alma paritesine göre kişibaşı gelir ($):14,564

Alan kodu: 60

Saat dilimi: GMT +6,5 ila 7 saat

Coğrafi Konum : Malezya Güneydoğu Asya’da yer almakta olup, kuzeyinde Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğusunda Selebes Denizi, güneyinde Endonezya ve Singapur, batısında Malakka Boğazı ile çevrilidir. Brunei ile 381 km, Endonezya ile 1782 km ve Tayland ile 506 km sınıra sahip olan Malezya’nın toplam 2669 km kara sınırı vardır. Toplam deniz kıyı şeridi de 4675 km uzunluğundadır. Anakarada yer alan
Malezya yarımadası ve Borneo adasında yer alan Sabah ve Sarawak eyaletlerinden oluşan Malezya’da tropikal iklim hakimdir.

İdari bölünüş :Malezya, federal bir devlettir. 13 eyalet ve 3 federal bölgeden oluşmaktadır. Eyaletlerin on biri Malezya yarımadasında ve ikisi Borneo Adasında yer almaktadır. Federal bölgeler, Kuala Lumpur, Putra Jaya ve Labuan'dır. Yarımadadaki eyaletler: güneyden kuzeye doğru Johor (başkent: Johor Bahru), Melaka (başkent: Melaka), Negeri Sembilan (başkent: Seremban), Selangor (başkent: Shah Alam), Pahang (başkent; Kuantan), Terengganu (başkent: Kuala Terengganu), Perak (başkent: Ipoh), Kelantan (başkent: Kota Baharu), Pulau Pinang (başkent: George Town), Kedah (başkent: Alor Setar), Perlis (başkent: Kangar), Sarawak (başkent: Kuching), Sabah (başkent: Kota Kinabalu) dır.

En yüksek yerleri :Batı Malaysiya da Tahan Dağı (2190 m) ,Doğu Malaysiyada :Kinabalu(4101 m) ve Mulu (2377 m) dağları

Akarsuyu: Rejang


 

Papua Yeni Gine

 2018 09 08 11 24 33

Papua Yeni Gine, Okyanusya kıtasında bulunan bağımsız bir devlettir. Yeni Gine adasının doğu kısmını ve civar adaların bir kısmını kapsar. Yeni Gine adasının batı kısmı ise Endonezya'ya aittir. 

Başkent: Port Moresby

Para birimi: Papua Yeni Gine kinası

Kıta: Okyanusya

Nüfus: 8,085 milyon (2016) Dünya Bankası

Yüz ölçümü:786.000km2

Toplam GSYİH (2013 15,29 Milyar USD

Kişi Başı GSYİH (2013) 2.088,35 USD

Toplam GSYİH SAGP (2013) 17,79 Milyar SAGP Doları

Kişi Başı GSYİH SAGP (2013) 2.430 SAGP Doları

Para Birimi Papua Yeni Gine Kinası (PGK

Resmi dili: İngilizce

Bölgede çok fazla arkeolojik çalışma yapılmadığı için birçok bilgi gün yüzüne çıkmamış olsa da yapılan sınırlı çalışmalar bu ülkede tam 10.000 yıldır yaşam olduğunu tahmin ediyor. Bölgenin bilinen ilk insanlarının kuzeyden göçen Malanezyalıların ve Papualıların olduğu tahmin ediliyor. Sonrasında Asya ve Endonezya'dan da yoğun göç alan bu ülkeye Avrupalı devletlerin gelişi ise 16. yüzyılı bulur.

1884 yılında İngilizler güneyden, Almanlar ise kuzeyden ülkeyi işgal etmişlerdir. Bu iki ülke Birinci Dünya Savaşı'nda bu bölgeyi Avustralya'ya bırakmak zorunda kaldı. Fakat İkinci Dünya Savaşı sırasında kuzey toprakları Japonya tarafından işgal edilen Papua Yeni Gine yoğun çatışmalar sonrası tekrar Avustralya'nın eline geçti. Papua Yeni Gine ancak 1975 yılında bağımsızlığını ilan edebildi.

Şehirlerde yaşayan insanların oranı %13.5'tir. Papua Yeni Gine birçok farklı kökenden insanı barındırmasıyla ünlüdür. İnsan çeşitliliği çok fazladır. Ülkenin güney ve iç bölgelerinde Papuanlar, kuzeyinde ve doğusunda Malenezyalılar, batılı bölgelerinde ise Pigmeler yaşarlar. Bunun dışında Avustralyalılar, Polinezyalılar ve Çinliler de bu ülkede yaşayan farklı uyruklardan insanlardır. 

Ülkede konuşulan yerli dillerin ve lehçelerin sayısı 700'den fazladır. Ülkede okuryazar oranı %32 gibi az bir rakamda kalmıştır.


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için