foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

YÖNETİCİLERİN ZAMAN ENVANTERİ

Yöneticilerin zaman envanteri belli başlı üç hedef düşünülerek geliştirilmiştir. Bunlar;

Yöneticilerin zamanını planlı olarak düzenleyebilmesi,

Ertesi gün yapması gereken işlerin günlük bir listesini çıkartması,

Bitirilen önemli görev sayısına ve bu işlere ayrılan zamanın kullanış biçimine göre günlük verimliliğin belirlenmesi.

Zaman Evanterinin Kullanışı

Zaman tahsisi yapma (belli başlı işleri gruplandırma),

Günlük hedefleri belirleme,

Zamanı kaydetme,

Değerlendirmeyi haftalık yapma,

Günlük verimliliği hesaplama (% 30 ve üstü iyi),

Sonuçları inceleme.

Zaman Çizelgesinin Analizi

Günlük envanter tamamlandıktan sonra şu soruların cevaplarını aramak gerekmektedir:

Günlük hedefleri belirlemek ve zaman sınırlamaları koymak verimliliği artırdı mı?

Herhangi bir engellemeye uğramadan en fazla çalışılan saatler hangileriydi?

Önem sırasına göre, bu engellemeler ne kadar zaman kaybettirdi?

Bu engellemeleri ortadan kaldırmak ya da kontrol altına alabilmek için neler yapılabilir?

Hangi telefon konuşmaları gereksizdi?

Hangi telefon konuşmaları daha kısa ve daha yararlı olabilirdi?

Hangi ziyaretçiler ve ziyaretler gereksizdi?

Hangi ziyaretler daha kısa ve daha yararlı olabilirdi?

Toplantılara ne kadar zaman harcandı?

Aslında ne kadar süre yeterli olabilirdi?

Daha kısa zamanda başarılabilirmiydi?

Faaliyetler mi, yoksa sonuçlar mı kaydetme eğilimi gösterildi?

Günlük hedeflerin kaçı, gelecekteki amaçlara yararı oldu?

Faaliyetleri kaydederken kendini düzeltme eğilimi gösterildi mi?

Verimliliği artırmak için başka nelerin yapılması gerek

YÖNETİM GÖREVLERİYLE İLGİLİ  ZAMAN TUZAKLARI

                Zaman tuzakları aslında farkına varılmayan önemli engellerdir. Bir şey insana zaman kaybettiriyorsa daha önemli bir şey yapılamıyor demektir. Bununla ilgili yönetim görevleri ve tuzaklar aşağıda sıralanmıştır.

Planlama

     a) Gerçekçi olmayan zaman tahmini

Zaman sınırlarının olmaması

Kriz yönetimi

İşlerini bitirmeden bırakmak

Önceliklerin karıştırılması

Amaçlarda önceliklerin olmaması

               

                2. Organizasyon

Birden fazla üst olması

Yetki ve sorumluluk karışıklığı

Mükerrer çabalar

Dağınık masa düzeni

Personel

Sorunlu personel

Az veya çok personel

Yetersiz personel

Kontrol

Telefon ve ziyaretçiler

Yetersiz bilgi

Aşama raporlarının olmaması

Aşırı kontrol

Hatalar ve verimsiz çalışma

Verimsizliği görmezden gelme

Hayır diyememe

Yönetim

Değişikliğe uyamama

Çelişkileri çözememe

                c) Koordinasyonun olmaması

Motivasyon noksanlığı

Etkin olmayan yetki devri

Günlük ayrıntılara gömülme

Herşeyi kendi yapma isteği

İletişim

Gereğinden fazla toplantı yapma

Çok açık veya kapalı olma

Etkin dinlememe

Fazla dışa açık olma

Karar verme

Ani kararlar verme

Kararsızlık gösterme

Tüm bilgileri bekleme

Komite kararları

MACKENZİE  KLAVUZU

ZAMAN KAYBININ ÖNEMLİ NEDENLERİ
ZAMAN TUZAKLARI MUHTEMEL NEDENLERİ
PLANSIZLIK Yararlı görmeme, yönetmeye değil yapmaya meyilli olmak, plansız da başarılı olunabileceğini düşünmek.
İŞLERİ ÖNCEKİLERE GÖRE SAPTAMAK Hedeflerin olmaması.
KENDİNİ GEREĞİNDEN FAZLA İŞE ADAMAK Geniş ilgi alanı, hedeflerinde karışıklık, öncelikleri belirleyememek.
KRİZ YOLUYLA YÖNETİM Plansızlık, gerçek dışı zaman tahminleri, sorun çözmeye ilgi duymamak, astların kötü haber vermek istememeleri.
ACELECİLİK Ayrıntılarda sabırsız olmak, gelecek için plan yapamamak, acil durumlara tepki göstermek, çok kısa zamanda işi yapmaya çalışmak.
GEREKSİZ YAZIŞMALAR, KIRTASİYECİLİK VE VERİMSİZ OKUMAK Bilgi patlaması, bilgisayara fazla düşkün olmak, elememek.
SIRADAN VE GEREKSİZ İŞLER İşlerde öncelikleri belirleyememek, astları gereğinden fazla gözetim altında tutmak, yetki vermeyi reddetmek, uygulamaya çok karışmak.
ZİYARETÇİLER Sosyal ilişkilerden haz duymak, hayır diyememek.
TELEFON Öz denetim eksikliği, ilgilenme ve bilgi sahibi olma isteği.
TOPLANTILAR Kararlardan sorumlu tutulmak korkusu, kararsızlık, fazla iletişim, kötü liderlik.
KARARSIZLIK Olaylara karşı güvensizlik, bir hatanın sonuçlarından korkmak, bütün gerekçeleri bilmekte ısrar etmek, mantıklı karar vermemek.
YETKİ VERMEMEK Astların yetersiz olmasından korkmak, astların becerisinden korkmak, astlara fazla iş verilmemesi.

ZAMAN GÜNLÜĞÜ

Herkes zamanın yetmediğinden, azlığından yakınıyor. Gerçekte Zamanımız az değil. Belki onu yeterince koruyup, gereğince kullanamıyoruz. Farkında olmadan zamanı şu ya da bu şekilde yitiriyoruz. Belki de çalıyorlar. Zamanımızı kim (ler) çalıyorlar? Kimden, kimlerden şüpheleniyorsunuz? Zamanınızı çalanları bulmak ister misiniz? Zaman günlüğü yazmak size,

Zamanınızı hangi işlerde harcadığınızı,

Göreviniz ile zaman tüketiminiz arasında bir uyuşum olup olmadığını,

Kullanılmayan günlük serbest zamanınızın süresini,

Hangi hayati konuları ihmal ettiğinizi, Zaman kaybına neden olan faktörlerin, verimliliğinizi ne ölçüde etkilediğini,

Amaçlarınızı ne ölçüde gerçekleştirdiğinizi göstercektir.

Zaman Günlüğü Formunu işlemek, günlük sekiz saatlik çalışma zamanı içinde sadece sekiz dakikanızı alacaktır.

“Başlama saati” başlığının altına, mesai başlama saatini yazın. Her eyleminiz bittikten sonra, yeni bir eyleme geçerken bu sütuna saati not ediniz. Yapılan hangi tür faaliyet ise en çok dört kelime ile belirtiniz.

Küçük kareler içinde, yaptığınız işin önem derecesini işaret ediniz. Örneğin, yapılan işi “çok önemli”, “hayati” bir iş ise A, sadece “önemli” bir iş ise B, “sıradan”, “rutin” bir iş ise C, “gereksiz”, “boşuna” bir iş ise D harfi ile işaretleyebilirsiniz.

Günün sonunda her grup için sarfedilen zamanı toplayıp günlük çalışma saatine bölerek % oranını hesaplayabiliriz.

Zaman Günlüğünüzü işaretlerken (yazanken) aşağıdaki ilkelere lütfen sadık kalınız.

Kendinize karşı dürüst olun. Gerçekte yaptığınız işi yazın.

Günlüğünüzü kimseye okutmayın.

Günlüğü aralıksız yazacağınız için, her zaman yanınızda taşıdığınız ajandanızın içine koyun.

Hiçbir ayrıntı işi yazmamazlık etmeyin.

Belleğinize (hafızanıza) güvenmeyin. Her çeyrek saatte ya da 20 dakikada bir yaptığınızı not edin.

Kendinize hile yapmayın. Sizi başarılı gösterecek hayali işler yazmayın, gerçekçi olun.

Her işin önem derecisini yazın.


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için