Diyanet İşleri Başkanlığı 23 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 10, 2022 Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer Meydan “Din İşleri Yüksek Konseyi uzman yardımcısı” takımlarına Nakil yapmak üzere Karşılaşma imtihanı yapılacaktır.

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendindeki genel kaideleri taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimin 5 inci hususunun (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” kaidesini taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. İmtihanın yapılacağı yılın birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanının KPSSP3 puan tipinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

. Adayın 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin KPSS puanı bulunması halinde yüksek olan puan dikkate alınacaktır.

6. Daha Evvel yapılmış Din işleri Yüksek Heyeti Uzman Yardımcılığı Karşılaşma imtihanlarında iki sefer başarısız olmamak.

İL MÜRACAAT İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, müracaat kaidelerini taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 24.10.2022 (saat 09:30) – 04.11.2022 (saat 16:30) tarihleri ortasında DİBBYS programı üzerinden “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığı ile yapılacaktır.

2. müracaat yapan adaylar ortasından KPSS puan sırasına nazaran Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) katına girenler 08.11.2022 (saat 09:30) – 09.11.2022 (saat 16:30) tarihleri ortasında 140 (yüz kırk) TL İmtihan müracaat fiyatını ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme süreci, ”sinavodeme.divanet.aov.tr’1 adresi üzerinden yalnızca kredi kartı yahut banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. İmtihan müracaat fiyatını belirlenen mühlet içerisinde yatırmayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar imtihana katılamayacaktır. İmtihan fiyatını yatıran adayların müracaatları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

5. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak halde özgeçmişlerini yazacaklardır.

6. müracaat süreçlerinin yanlışsız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayların kendileri Mesul olacaktır.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun mutlaka değişiklik yapılmayacaktır.

8. müracaat koşullarım taşımayan, duyuruda belirtilen formda başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, imtihana girmeyen/giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanda başarısız olan yahut imtihanı geçersiz sayılan adaylara fiyat iadesi yapılmayacaktır.

9. Bu duyuruda belirlenen temellere Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. İmtihan ve sonuçları ile ilgili Tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde ve birebir sitedeki insan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, HALİ VE KONULARI

1. Karşılaşma imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.

2. 2021 yahut 2022 yılı lisans seviyesi halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçlarına nazaran yapılan müracaatlar ortasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) sert aday, nihayet sıradaki adayla birebir puanı alanlar iç olmak üzere, yazılı imtihana çağrılacaktır.

3. Yazılı imtihanda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak koşuluyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının 4 (dört) sert aday, nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar iç olmak üzere kelamlı imtihana çağrılacaktır.

4. Yazılı İmtihan tarihi, müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde, kelamlı İmtihan tarihi ise yazılı İmtihan sonuçlarının açıklanması ve kelamlı İmtihan için Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

5. Adaylar yazılı ve kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Bir arada kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik dokümanı ile İmtihan giriş evrakı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport dışında Öbür bir evrak kimlik dokümanı olarak kabul edilmeyecektir.

6. Yazılı İmtihan Mevzuları;

a) Kur’an-ı Kerim (20 puan),

b) Arapça (20 puan),

c) Fıkıh (10 puan),

ç) Tefsir (10 puan),

d) Hadis (10 puan),

e) Akaid-Kelam (10 puan),

f) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat (20 puan).

7. Kelamlı İmtihan Bahisleri;

a) Yazılı Karşılaşma imtihanında belirtilen İmtihan mevzularıyla Birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi seviyesi (50 puan),

b) Kavrama, muhakeme etme ve Anlatım etme yeteneği (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

8. Yazılı ve kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

V. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar tarafından yazılı İmtihan sorularına ait itirazlar, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarına ait itirazlar ise her bir imtihanın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen mühlet içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen halde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. itirazların sonucu, itiraz müddetlerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde adaylara bildirilecektir.

VI. KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. İmtihanda başarılı olabilmek için yazılı ve kelamlı imtihanın her birinden farklı başka en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. İmtihanın son puanı yazılı ve kelamlı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı İmtihan puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

3. Başarılı olan adaylardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, takım sayısının yarısı kadar Namzet yedek olarak sıralanacaktır.

VII. ÖTEKİ HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu mucibince arşiv araştırması sonucu Olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık, İmtihan sürecinin her kademesinde adaylar tarafından belirtilen konularda adaylardan ayrıyeten bilgi ve doküman talep edebilecektir.

3. İmtihan öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe ters evrak verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, imtihanın bütün kademeleriyle ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı Yaş imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız insan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, Din İşleri Yüksek Heyeti Uzman ve Uzman Yardımcılığı İmtihan ve Nakil Yönetmeliği ile halk Vazifelerine birinci kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet işleri Başkanlığı insan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A Ü6800 Çankaya/ANKARA

Telefon 1(0312) 295 70 00

Faks : (0312) 285 85 72

e-posta : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendindeki genel kaideleri taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci unsurunun (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” kuralını taşımak,

3. En az lisans seviyesinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. İmtihanın yapılacağı yılın birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı’nın KPSSP3 puan çeşidinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

. Adayın 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin KPSS puanı bulunması halinde yüksek olan puan dikkate alınacaktır.

6. Daha Evvel yapılmış Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Karşılaşma imtihanlarında iki defa başarısız olmamak.

II. MÜRACAAT İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, müracaat kurallarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 25.10.2022 (saat 09:30) – 08.11.2022 (saat 16:30) tarihleri ortasında DİBBYS Programı üzerinden “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığı ile yapılacaktır.

2. müracaat yapan adaylar ortasından KPSS puan sırasına nazaran Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) katına girenler 10.11.2022-11.11.2022 (saat 16.30) tarihleri ortasında 140 (yüz kırk) TL İmtihan müracaat fiyatını ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme süreci, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yalnızca kredi kartı yahut banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. İmtihan müracaat fiyatını belirlenen mühlet içerisinde yatırmayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar imtihana katılamayacaktır. İmtihan fiyatını yatıran adayların müracaatları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

5. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak biçimde özgeçmişlerini yazacaklardır.

6. müracaat süreçlerinin yanılgısız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayların kendileri Mesul olacaktır.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun muhakkak değişiklik yapılmayacaktır.

8. müracaat koşullarını taşımayan, duyuruda belirtilen formda başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, imtihana girmeyen/giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanda başarısız olan yahut imtihanı geçersiz sayılan adaylara fiyat iadesi yapılmayacaktır.

9. Bu duyuruda belirlenen temellere Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. İmtihan ve sonuçları ile ilgili Tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki insan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, FORMU VE KONULARI

1. Karşılaşma imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.

2. 2021 yahut 2022 yılı lisans seviyesi halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçlarına nazaran yapılan müracaatlar ortasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) sert aday, nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar iç olmak üzere, yazılı imtihana çağrılacaktır.

3. Yazılı imtihanda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak koşuluyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının 4 (dört) sert aday, nihayet sıradaki adayla birebir puanı alanlar iç olmak üzere kelamlı imtihana çağrılacaktır.

4. Yazılı İmtihan tarihi, müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde, kelamlı İmtihan tarihi ise yazılı İmtihan sonuçlarının açıklanması ve kelamlı İmtihan için Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

5. Adaylar yazılı ve kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Bir arada kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik dokümanı ile İmtihan giriş evrakı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport dışında Öbür bir evrak kimlik evrakı olarak kabul edilmeyecektir.

6. Yazılı İmtihan Bahisleri;

a) Başkanlığın hizmet alanı ve Uğraş bilgisi (80 puan),

b) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan).

7. Kelamlı İmtihan Konulan;

a) Yazılı imtihanda belirtilen hususlardaki bilgi seviyesi (50 puan),

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve Anlatım etme yeteneği (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) genel Yetenek ve genel küitürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

8. Yazılı ve kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

V. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar tarafından yazılı İmtihan sorularına ait itirazlar, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarına ait itirazlar ise her bir imtihanın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen mühlet içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen formda yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu, itiraz müddetlerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde adaylara bildirilecektir.

VI. KIYMETLENDİRME ve MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. İmtihanda başarılı olabilmek için yazılı ve kelamlı imtihanın her birinden başka ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi sırasında kusurlu soru/sorular çıkması durumunda yanlışlı bulunan soru/sorular adaylar lehine hakikat kabul edilecektir.

3. İmtihanın son puanı yazılı ve kelamlı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

4. Yazılı ve kelamlı puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde sırasıyla, yazılı İmtihan puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil evrakının mezuniyet tarihi Evvel olana, yaşı Aka olana ve KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir.

5. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, ilan edilen takımın yarısı kadar Namzet yedek olarak sıralanacaktır.

VII. ÖTEKİ HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu mucibince arşiv araştırması sonucu Olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık, İmtihan sürecinin her evresinde adaylar tarafından belirtilen konularda adaylardan ayrıyeten bilgi ve evrak talep edebilecektir.

3. İmtihan öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe muhalif doküman verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, imtihanın bütün etaplarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı Yaş imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız insan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve Sınavtar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, Diyanet işleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı İmtihan ve Nakil Yönetmeliği ile halk Misyonlarına birinci defa Atanacaklar için Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

: Diyanet işleri Başkanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü

Yazışma Adresi İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupmar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Faks : (0312)285 85 72

e-posta : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

12549/2/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir