Diyanet İşleri Başkanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 09, 2022 Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığından: Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen takıma yazılı ve kelamlı İmtihan sonucuna nazaran Kuruluş içi naklen “Müfettiş Yardımcısı” alımı yapılacaktır.

I. MÜRACAAT KURALLARI:

1- Müfettiş Yardımcılığı imtihanına girebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen genel kaidelere ek olarak aşağıdaki Özel kaideler aranır:

a) En az lisans seviyesinde dini yüksek tahsil görmüş olmak,

b) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü takımlarında misyon yapıyor olmak,

ç) sıhhat durumu her türlü iklim koşullarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

d) Duyuruda yazılı müddet içinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak,

e) Memuriyete Mani isimli sicil kaydı bulunmamak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak Nitelik kaidesini taşıyor olmak,

3- Müfettiş yardımcılığı Karşılaşma imtihanında daha Evvel iki sefer başarısız olmamak,

4- nihayet beş Yıl içerisinde aylıktan kesme, on Yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

NOT:

Adaylar, müracaat kaidelerinden memuriyete Mani isimli sicil kaydı bulunmadığı, sıhhat durumunun her türlü iklim kurallarında müfettişlik yapmaya elverişli olduğu, “ortak nitelik” koşulunu taşıdıkları, müfettiş yardımcılığı imtihanında daha Evvel iki sefer başarısız olmadıkları ve aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almadıklarına ait konuları elektronik müracaat ekranında beyan edeceklerdir.

Adaylar, müracaat ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak biçimde tahsil gördüğü okulları, daha Evvel yaptığı Amel ve misyonları, bildiği yabancı lisan ve düzeyini, varsa katıldığı toplumsal faaliyetler ile Gerekli gördüğü öbür bilgileri içeren özgeçmişlerini yazacaklardır.

II. MÜRACAAT ŞEKLİ

Müracaatlar, müracaat kurallarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacaktır.

a) Müracaat süreçleri 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri ortasında yapılacaktır.

b) İmtihan kaidelerine ait bilgi/belgelerin denetiminde DİBBYS (İKYS) bilgileri dikkate alınacağından adayların, müracaat yapmadan Evvel İKYS datalarını Denetim ederek Noksan bilgi ve dokümanlarını İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.

c) müracaat sırasında adaylardan ayrıyeten bir doküman talep edilmeyecektir.

ç) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyetle değişiklik yapılmayacaktır.

d) müracaat süreçlerinin yanlışsız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

III. İMTİHAN HALİ MEVZULARI YERİ VE ZAMANI

1- Müfettiş Yardımcılığı imtihanı, yazılı ve kelamlı olarak iki basamaklı yapılacaktır.

2- İmtihan Mevzuları;

A. Yazılı İmtihan:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Vazifeleri Hakkında kanun ile Başkanlığın öbür mevzuatı.

c) Devlet Memurları Kanunu.

ç) Memurlar ve öbür halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

f) Türkçe kompozisyon.

g) Arapça.

B. Kelamlı İmtihan:

a) Kur’an-ı Kerim tilaveti ve manası,

b) Tefsir,

c) Hadis, ç) Akaid, d) Fıkıh, e) Siyer-i Nebi, f) Türk-İslam Tarihi, g) genel Kültür, ğ) Yazılı İmtihan bahisleri.

3- Yazılı imtihanlar, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler imtihana alınmazlar.

4- İmtihana giren adaylar, yanlarında İmtihan giriş evrakı ile Birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik evrakı bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları İmtihan görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

IV. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1) İmtihana ait bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde “www.diyanet.gov.tr” ve birebir sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında ilan edilecektir.

2) Yazılı İmtihan için “Sınav Giriş Belgesi” alma süreçleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3) İmtihan ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

V. KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1) Yazılı imtihanda 70 (yetmiş) ve üzeri puan Meydan adaylar kelamlı imtihana çağrılacaktır.

2) Muvaffakiyet notu, her İmtihan için 100 üzerinden 70 puandır. İmtihanlar, İmtihan şurası tarafından evvelce hazırlanan yanıt anahtarına nazaran kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanlarda, İmtihan konseyi üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısı kadar Namzet müfettiş yardımcılığı imtihanında başarılı sayılır.

3) Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi sırasında yanılgılı soru/sorular çıkması durumunda yanlışlı bulunan soru/sorular adaylar lehine yanlışsız kabul edilecektir.

4) Müfettiş yardımcılığına giriş imtihanını kazananların atamaları, sınavdaki muvaffakiyet derecesine nazaran yapılır.

5) Puanların eşit olması durumunda, yazılı İmtihan puanı Çok olana öncelik verilir.

6) Atanamayanlar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

VI. İMTİHAN SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) İmtihan sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

2) İmtihan sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on gün içerisinde yazılı ve Yaş imzalı dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, İmtihan konseyi yahut Başkanlıkça kurulacak bir kurul tarafından on gün içerisinde incelenir ve sonuç, ilgiliye bir yazma ile bildirilir.

3) Mühleti içinde yazılı ve Yaş imzalı olarak Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ÖTEKİ HUSUSLAR

1) İmtihan sürecindeki süreçlerde gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları ve imtihanları geçersiz sayılacağı üzere misyon alsalar dahi Ünitemizle ilişikleri kesilecektir.

2) İmtihan sürecinin her etabında müracaat için istenilen bilgiler ve Gerekli görülen öteki konularla ilgili Başkanlıkça adaylardan doküman talep edilebilecektir.

3) İmtihan sürecindeki Amel ve süreçlere yönelik Yaş imzalı dilekçeler dışında adaylar tarafından faks yahut e-mail kanalıyla iletilecek taleplerle ilgili süreç yapılmayacaktır.

VIII. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

Yazılı İmtihan : 22.11.2022 Saat: 14:00’da,

Sözlü İmtihan : 29.11.2022 tarihinde başlayacaktır. (Saat: 10:00)

Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya /ANKARA

E-posta: rehberlikteftis@diyanet.gov.tr

Telefon: (0312) 295 80 16 – Fax: (0312) 285 74 09

11814/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir