Tag

İlkokul

İLKSAN Ana statü değişikliğine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, 02/03/2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatüye ait açılan davayı sonuçlandırdı.