İletişim Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığından:

SINAVLA BAĞLANTI UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I- genel BİLGİLER

(1) Bağlantı Uzman Yardımcısı unvanıyla Nakil yapılabilecek azami takım sayısı 30 (otuz) adettir. Giriş imtihanını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece takımlara yapılacaktır.

(2) İmtihanın bütün kademeleri Ankara’da yapılacaktır.

(3) Giriş imtihanına ait olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.

II- İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

(1) İmtihana başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda sayılan genel kuralları taşımak,

b) 01/01/2023 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış (01/01/1988 tarihi ve sonrasında doğanlar) olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

– Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve İktisat fakültelerinden,

– İrtibat fakültelerinden,

– Mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği kısımlarından,

– İlgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, toplumsal antropoloji, halkbilim, insan ve cemiyet bilimleri kısımlarından,

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

(2) Müracaat kaidelerini taşıyan bütün adaylar “ön eleme yazılı yarışma” imtihanına Davet edilecektir.

(3) İmtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

(4) İmtihana katılabilecek adaylara ait duyuruda İmtihan programına, imtihanın yapılacağı adreslere ve öteki konulara ait bilgilere yer verilecektir.

(5) İmtihana müracaat için KPSS kuralı aranmamaktadır.

III- MÜRACAAT HALİ, MÜHLETİ, MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) İmtihan başvurusu 19/12/2022-02/01/2023 tarihleri ortasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Kıymetlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) web sitesihttp://gaziodm.gazi.edu.tradresindeki duyuruda yer Meydan adımlar takip edilerekhttps://basvuru.gazi.edu.tradresi üzerinden yapılacaktır.

(2) Adaylar birinci adımdahttps://basvuru.gazi.edu.trana sayfasında yer Meydan “Sisteme Kayıt Olmak İstiyorum” sekmesinden sisteme kayıt olacaktır. Kayıt süreçlerinin tamamlanmasının akabinde adaylar İmtihan müracaatlarını gerçekleştireceklerdir.

(3) İmtihan müracaatları tamamlandıktan sonra, yapılan kıymetlendirme sonucu müracaat formunu eksiksiz dolduran adayların 09/01/2023-15/01/2023 tarihleri ortasında İmtihan ücretinihttps://odeme.gazi.edu.tr/adresinden yatırmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar ödeme sistemine giriş sağlayamayacak ve imtihana katılamayacaktır.

(4) İmtihan müracaat fiyatı 130 (yüz otuz) TL’dir. Ödeme, İmtihan başvurusu esnasında GAZİÖDM’nin İmtihan Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yapılacaktır. Öbür kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, imtihana girmeyen yahut giremeyen, imtihana alınmayan yahut çıkarılan, imtihanda başarısız olan yahut imtihanı geçersiz sayılan, fiyat gerektirmeyen bir süreç için fiyat yatıran yahut tıpkı süreç için aniden Çok ödeme yapmış olan adayların ödedikleri fiyatlar iade edilmeyecektir. Fiyatların hakikat yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

(5) İmtihan müracaat adımlarını tamamlamayan yahut imtihana müracaat sürecini yaptığı halde İmtihan fiyatını yatırmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

(6) müracaat esnasında, adayın çarçabuk tanınmasını sağlayacak formda ön cepheden, yüzü Aleni olarak nihayet 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İmtihan günü kimlik doğrulamasında Ehemmiyet arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj üzere Görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. İmtihan günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede zahmet çekebileceği ve bu nedenle adayın imtihana alınmayacağı/ imtihanının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

(7) Sürekli/geçici engelli yahut sıhhat sorunu olan adayların, İmtihan başvurusu sırasında durumlarını belirtmeleri gerekmektedir. GAZİÖDM tarafından yapılan kıymetlendirme sonucunda adaylar durumlarına Müsait biçimde imtihana alınacaklardır.

(8) müracaat bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğundan, müracaat onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan yahut eksiklikten Namzet sorumludur. Aday, müracaat müddeti dolduktan sonra, İmtihan müracaat esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı lisan seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.

IV- İMTİHAN ŞEKLİ

(1) İmtihan; ön eleme yazılı imtihanı (çoktan seçmeli), Meydan bilgisi yazılı imtihanı ve kelamlı İmtihan olmak üzere üç evrede yapılacaktır.

(2) Ön eleme yazılı imtihanı:

– Çoktan seçmeli olup aşağıdaki hususları kapsayacaktır.

– İmtihan puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Kıymetlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, sırf gerçek yanıtlar dikkate alınarak yapılacak, yanlış karşılıklar İmtihan sonucuna tesir etmeyecektir. Kıymetlendirme sırasında iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular gerçek kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.

(3) Meydan bilgisi Yazılı İmtihanı: Ön eleme imtihanını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar) ortasından duyuruda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) sert kadar Namzet en yüksek puandan sıralanarak (son sıradaki Namzet ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi Yazılı Sınavına” katılacaktır. Laf konusu İmtihan her Meydan için başka kümelerde yapılacaktır.

(4) Yazılı imtihanda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması kuraldır. Yazılı imtihanda başarılı olanlar ortasından, en yüksek puandan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının en Çok dört sert kadar Namzet (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) kelamlı imtihana girmeye hak kazanır. Meydan bilgisi yazılı imtihanının kapsamı ve İmtihan hali ise ön eleme imtihanından sonra resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) duyurulacaktır.

(5) Kelamlı İmtihan: Kelamlı imtihan, ön eleme imtihanı ardından yapılacak yazılı imtihandan sonra yapılabileceği üzere, giriş imtihanı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme imtihanından sonra yazılı İmtihan yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme imtihanı / Meydan bilgisi yazılı imtihanında başarılı olan adaylardan Yekün takım ölçüsünün 4 (dört) sert kadar Namzet muvaffakiyet sırasına nazaran kelamlı İmtihan etabına geçmeye hak kazanacaktır.

(6) İrtibat Başkanlığı, ön eleme imtihanında başarılı olan adayları Meydan bilgisi yazılı imtihanı yapmadan da direkt kelamlı imtihana çağırabilecektir.

(7) Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı istikametlerinden değerlendirilecektir.

(8) Giriş imtihanı puanı, ön eleme imtihanından sonra yazılı İmtihan ve ardından kelamlı İmtihan yapılması halinde yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması alınmak, ön eleme imtihanından sonra yalnızca kelamlı İmtihan yapılması durumunda kelamlı İmtihan puanı temel alınmak suretiyle belirlenir. Yazılı ve kelamlı İmtihan sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve kelamlı imtihanların her birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir. İmtihanda alınan puanlar, en yüksekten en düşüğe yanlışsız sıralanacaktır ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısı kadar Namzet giriş imtihanını asıl olarak kazanmış sayılacaktır. Bu nedenle ortalama 70 (yetmiş) ve üzeri puan Meydan her Namzet imtihanı kazanmış sayılmayacaktır.

(9) Asıl adayların yanı sıra, giriş imtihanı puanı yetmiş 70 (yetmiş) ve üzerinde olan adaylardan muvaffakiyet sıralamasına nazaran, Nakil yapılacak takım sayısının en Çok yarısı kadar yedek Namzet belirlenebilecektir.

(10) Yazılı ve kelamlı İmtihan sonucunda yeteri kadar Müsait Namzet olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda takıma Nakil yapılabilecektir.

(11) Adaylar İmtihan sorularına ve uygulamasına ait itirazlarını İmtihan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yapabileceklerdir. İtiraz müracaatında bulunmak isteyen adaylar öncelikle https: //odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girerek İmtihan sorularına ve uygulamasına ait 50 (elli) TL itiraz fiyatını banka/kredi kartı ile (kart numarası girerek) ödeyeceklerdir. (Havale, EFT yahut öteki yollarla yapılan ödemeler sürece alınmayacaktır.)

(12) Adaylar, İmtihan sonuçlarına ait itirazlarını, Sonuç İzah tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yapabilecektir. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların 11. hususta belirtilen adımları takip ederek, ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi, Laf konusu itiraz formunu eksiksiz ve gerçek halde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında yahut Öbür kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

V- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

(1) Ön eleme imtihanı Ankara’da, 05 Şubat 2023 Pazar günü, saat 10.00’dabaşlayacak ve Biricik oturumda yapılacaktır. İmtihan mühleti 120 (yüz yirmi) dakika olacaktır.

(2) Ön eleme imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile İmtihan yeri İrtibat Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

(3) İmtihana katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan imtihana katılma kaidelerini taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş imtihanına alınmayacaklardır. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları da geçersiz sayılacaktır.

(4) Yazılı İmtihan puanlarına nazaran yapılacak sıralama sonucunda Meydan bilgisi yazılı imtihanına katılmaya hak kazananların isimleri ile imtihanın tarihi ve yeri, İrtibat Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

VI- KİMLİK EVRAKI VE İMTİHANA GİRİŞ BELGESİ

(1) Adaylar, imtihana girebilmek için İmtihan Giriş Evrakı ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Evrakını (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, mühleti geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından müsaadeyle ayrılanlar ve bunların yasal mirasçılarına ilişkin mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve mühleti geçerli Süreksiz Kimlik Dokümanı bu gayeyle kullanılabilir) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki evraklar (T.C. Kimlik numarasız şoför evrakı, mesleksel kimlik kartları vb.) imtihana giriş için geçerli kimlik evrakı olarak kabul edilmeyecektir. doküman denetimleri İmtihan görevlilerince yapılacak olup Noksan evrakı olanlar imtihana alınmayacaktır.

(2) İmtihan Giriş Evrakları, GAZİÖDM’nin http://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresinden 23/01/2023 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.Sınav Giriş Evrakının renkli yahut Siyah ak çıktısı alınabilecektir. Adaylar, bu evrakların yazıcıdan dökümünü alırken doküman üzerindeki bütün alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Evrakın üzerinde adayın imtihana gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. İmtihan Giriş Evrakında yazılı olan salondan Öbür bir yerde imtihana giren adayın imtihanı geçersiz sayılır. Adayın imtihana gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek hedefi ile İmtihan gününden Evvel gidip görmesi İmtihan günü adaya kolaylık sağlayacaktır. İmtihan Giriş Evrakı adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

(3) İmtihan günü COVID-19 (pozitif) / (temaslı) olan adaylar kendileri için ayrılan salonlarda imtihana alınacaktır. Bu nedenle COVID-19 (pozitif) / (temaslı) olduğu için imtihana giremediğini belirten adaylar için tekrar İmtihan tertibi ve fiyat iadesi yapılmayacaktır.

VII- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavı asıl yahut varsa yedek olarak kazananlar İrtibat Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. İmtihanda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen mühlet içinde İrtibat Başkanlığı İşçi ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Giriş imtihanını kazananlardan müracaat evraklarında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıyeten giriş imtihanında başarılı olup beyan edilen evrakları sağlayamayan adaylardan GAZİÖDM Mesul değildir.

VIII- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Bağlantı Başkanlığı web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 590 2479 / 2758 / 2769 /2847

Web Sayfası:http://www.iletisim.gov.tr

E-posta:basvuru@iletisim.gov.tr

Adres: İrtibat Başkanlığı, İşçi ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 144, 06520 Çankaya/ ANKARA

Sayfa 4 / 4

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir