İstanbul Bağcılar Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Nis 04, 2023 Yorum Yok

BAĞCILAR BELEDİYESİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Bağcılar Belediyesi Teftiş Şurası Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere giriş imtihanı ile genel idare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 5 (beş) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademede gerçekleştirilecek giriş imtihanına dair konular aşağıda belirtilmiştir. Bağcılar Belediyesi, ilanın bundan sonraki kısmında “İdare” olarak Anlatım edilmiştir.

1. YAZILI İMTİHAN TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Giriş imtihanının yazılı kademesi, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Saat: 10.00’da Belediye Meclis Salonunda (Güneşli Mah. Mahmutbey Cad.No:97 Bağcılar/İSTANBUL) gerçekleştirilecektir. İmtihan tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum, Yönetim’in resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, Meslek Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden İmtihan bilgilerini görüntüleyebilecektir.

2. İMTİHANA MÜRACAAT KAİDELERİ:

Bağcılar Belediyesi Teftiş Konseyi Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adayların aşağıda belirtilen kaideleri taşıması gerekir:

2.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından en nihayet yapılan (2022 yılı) halk İşçi Seçme İmtihanı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları temel alınmak kaydıyla KPSSP31 yahut KPSSP48 puan tipinden (adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan yalnızca birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan tipini kullanmaları lehlerine olacaktır) 75 (yetmişbeş) ve daha üst puana sahip olup başvuranlar ortasında yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlı 30 şahıs içerisinde yer almak (son sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana kabul edilecektir).

2.2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak.

2.3. Giriş imtihanının yapıldığı yılın (2023) Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

2.4. Eğitim mühleti en az dört Yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından kabul edilmiş Yurt içi ve Yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

2.5. Erkek adaylar için, askerlik vazifesini yapmış ya da erteletmiş olmak yahut askerlikle ilgisi olmamak.

2.6. Vazifesini devamlı yerine getirmesini engelleyecek rastgele bir sıhhat sorunu bulunmamak. (Sınava başvuran adayların bu şartı sağladığı kabul edilecek olup yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan, kelamlı imtihandan Evvel bu durumlarını gösteren sıhhat şurası raporu istenecektir)

2.7. Daha Evvel bu imtihana en Çok bir kere katılmış olmak.

2.8. Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği Ira ve vasıfları haiz olmak.

2.9. Mühleti içerisinde müracaat yapmak.

3. İMTİHANA MÜRACAAT SÜREÇLERİ:

3.1. Giriş imtihanına müracaatlar, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 05 Mayıs 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar, e-Devlet, Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik ortamda yapılacaktır.

3.2. İmtihan başvurusu, e-Devlet üzerinde ilgili alanların kaydedilmesi, adayların kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin ve e-Devlet üzerinden çekilemeyen dokümanların sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.

3.3. İmtihana şahsen, posta/kargo yoluyla yahut e-posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.

3.4. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle, müracaatların nihayet güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.

3.5. Adayların müracaat sırasında tamamlaması gereken evraklar, e-Devlet müracaat hizmeti üzerinde ilgili kurumların hizmetinden otomatik olarak çekilecektir.

3.6. Adayların mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik varsa yahut mezuniyet bilgileri sistemden gelmediyse müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip yeni bilgilerini kendilerinin girmeleri, diploma yahut mezuniyet dokümanlarını (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yurt dışındaki yahut Yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, denklik gösterir evraklarını müracaat sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3.7. Fotoğrafı e-Devlet sisteminden gelmeyen adayların, vesikalık fotoğrafının taratılmış halini, müracaat sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. müracaat sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın; nihayet 6 ay içinde, Çehre büsbütün görünür biçimde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına İmkan verecek nitelikte olması gerekmektedir.

3.8. ulusal Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki datalarından gelen askerlik bilgilerinde yanılgı olan erkek adayların, rastgele bir askerlik şubesinden bilgilerini güncelledikten sonra müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

3.9. Adaylar, kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerinin taratılmış halini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” alanında ilgili kısma yükleyeceklerdir.

3.10. Adayların müracaat sırasında İngilizce, Almanca, Fransızca lisanlarından birini tercih ederek formda işaretlemesi gerekmektedir.

3.11. “İşleminiz Muvaffakiyetle Gerçekleşmiştir.” ibaresi görülmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidir.

3.12. müracaat tarihleri içerisinde yapılan müracaat sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Şimdi Tamamlanmadı” sürecindeki müracaatlar “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir. müracaat tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan lakin başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer Meydan “İptal Et” butonuna bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile var başvurusunu iptal edebilecektir. İptal süreci gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar müracaat yapılabilecektir.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde rastgele bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

3.13. müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve ilanda yer Meydan konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen evrakların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden Namzet sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen aday, rastgele bir hak talep edemez.

3.14. Yönetim, e-Devlet sisteminden otomatik gelen ya da sisteme Namzet tarafından yüklenen dokümanların asıllarını, müracaat yahut imtihanın her etabında adaylardan isteyebilir.

3.15. Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.

4. YAZILI İMTİHANA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI:

Yazılı imtihana katılma koşullarını taşıyan ve metoduna Müsait olarak başvuran adaylar ortasından, KPSS puanlarına nazaran yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, belirlenen boş takım sayısının 6 sert sayıdaki Yekün 30 Namzet sınava girmeye hak kazanacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 30 uncu sıradaki Namzet sayısının birden Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana alınacaktır. Giriş imtihanının yazılı etabına katılabilme kaidelerini taşıyan adaylar, Yönetim’in resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar, imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı Platformunun (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir. İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. GİRİŞ İMTİHANININ FORMU, İÇERİĞİ VE MEVZULARI:

Giriş İmtihanı, yazılı ve kelamlı olarak iki etapta yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı imtihanına girecek adaylar için yazılı ve kelamlı İmtihan mevzuları aşağıdaki üzeredir:

5.1. Hukuk

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

b) idare Hukuku (Genel Asıllar, İdari Yargı ve İdari Teşkilat),

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) uygar Hukuk (Aile Hukuku Hariç),

d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),

f) Belediye Mevzuatı (Genel Esaslar)

g) Avrupa Birliği Müktesebatı.

5.2. İktisat

a) genel İktisat, b) İşletme İktisadı,

5.3. Maliye a) genel Maliye, b) halk Gelirleri, c) Bütçe,

5.4. Muhasebe a) genel Muhasebe, b) Bilanço Tahlili.

5.5. genel Kültür,

5.6. mahalli Yönetimler Mevzuatı; (10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2560 sayılı İSKİ Kanunu, 1939 tarih ve 3645 sayılı İETT Kanunu).

5.7. Yabancı lisan a) İngilizce, b) Almanca, c) Fransızca lisanlarından birisi.

6. İMTİHANLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONRASI SÜREÇLER:

6.1. Yazılı İmtihanın Kıymetlendirilmesi ve Kelamlı İmtihana Çağrı

Müfettiş yardımcılığı yazılı imtihanında her mevzu kümesi için tam not ,100 (yüz) puandır. Yazılı imtihanda başarılı olmak için her İmtihan kümesi için alınan notun 50 (elli) puandan ve bütün İmtihan bahis kümelerinin notlar ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı imtihanda muvaffakiyet gösteren adaylar, muvaffakiyet derecesine nazaran kelamlı imtihana çağrılacaktır. Kelamlı imtihana girecek adayların listesi Yönetim’in resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. İlanda ayrıyeten kelamlı imtihanın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilecektir. Sonuç bilgileri Meslek Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

6.2. Kelamlı İmtihana Ait Hususlar

Sözlü imtihanda adaylar İmtihan Heyeti tarafından;

6.2.1 Yazılı İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

6.2.2 Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

6.2.3 Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

6.2.4 Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

6.2.5 genel Yetenek ve genel kültürü,

6.2.6 Bilimsel ve teknolojik gelişmeye açıklığı istikametlerinden kıymetlendirilerek, İmtihan kıymetlendirme komitesi tarafından yazılı İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesinden 50 (elli) puan, diğer husus başlıklarının her biri için 10’ar puan üzerinden farklı ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için İmtihan kıymetlendirme komite reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kuraldır.

6.3. Giriş İmtihanının Sonucuna Ait Hususlar

Giriş İmtihan notu; yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sınavı kazananların durumu İmtihan Konseyi tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu temel alınır. Giriş imtihanını kazanan adayların listesi muvaffakiyet sırasına nazaran hazırlanarak atamaların yapılması için müdürlük tarafından Başkanlığa sunulur. Giriş imtihanını kazananların listesi Yönetimin internet sayfasında yayınlanır ve ayrıyeten adaylara yazılı bildirim yapılır. öteki adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş imtihanı sonuçları İmtihan şurası tarafından tutanakla tespit edilerek, sonuçlar Yönetim’in resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) ilan edilecektir. Adaylar, Sonuç bilgilerini Meslek Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıyeten giriş imtihanını kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. İmtihan sonucunda, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenecektir. Asıl adaylardan Nakil için gelmeyen yahut ataması yapılıp da yasal müddeti içinde vazifeye başlamayan adayların yerine yedek adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran çağrılacaktır. Nakil için gelmeyen yahut ataması yapılıp da yasal mühleti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Nakil süreci, Namzet hakkında yapılacak Emniyet soruşturmasının ve arşiv araştırmasının Olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.

7. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde, yazılı olarak yapılır. İtiraz mercii, İmtihan Heyetidir. İmtihan Heyeti imtihana ait itirazları Kesin olarak karara bağlayarak ilgilisine yazılı olarak bildirim eder.

8. BAŞKA KONULAR:

8.1. Yazılı imtihanda uyulacak kurallar ve imtihanın uygulanmasına ait öbür bilgiler, yazılı imtihana katılmaya hak kazananların listesi ile Bir arada Yönetim’in resmi internet sitesinde (www.bagcilar.bel.tr) duyurulacaktır.

8.2. Bu ilanda karar bulunmayan mevzularda, Bağcılar Belediyesi Teftiş Heyeti Yönetmeliği ve Yönetim’in tabi olduğu ilgili mevzuat kararları uygulanır.

8.3. İmtihana başvuran bütün adaylar; Yönetim’in tabi olduğu ilgili mevzuat kararlarını, Bağcılar Belediyesi Teftiş Heyeti Yönetmeliği kararlarını ve yazılı imtihanda uyulacak kurallar ile imtihanın uygulanmasına ait diğer bilgileri kabul etmiş sayılır.

8.4. İmtihan Heyeti; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

8.5. İmtihanla ilgili her türlü bilgi, 0212 410 06 00 (dahili: 738,739 ve 740) numaralı telefondan alınabilir.

İlan olunur.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir