Milli Eğitim Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ULUSAL EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI Alım İLANI

1. genel BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanlığında 9 uncu derece takımda misyon yapmak üzere 50 (elli) ulusal Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan kaideleri taşıyan adayların müracaatları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri ortasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2023 ulusal Eğitim Uzman Yardımcılığı Karşılaşma İmtihanı kelamlı İmtihan olarak 6 Mart – 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü İmtihanına, alanlar itibariyle ilan edilen ulusal Eğitim Uzman Yardımcısı takım kontenjanı için öngörülen sayıda müracaatın olmaması halinde yahut takım sayısınca adayın başarılı olamaması halinde takım ve gereksinim durumuna nazaran alanlar ortasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sözlü imtihana katılmaya hak kazanan adaylar 24 Şubat 2023 tarihinde www.meb.gov.tr -personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıyeten adaylar Meslek Kapısı üzerinden imtihana ait bilgileri görüntüleyebilecektir.

Sözlü imtihana katılma kurallarını taşıyan ve tarzına Müsait olarak müracaat yapanlardan, aşağıda belirtilen alanlar ve puan cinsleri itibariyle belirlenen taban puanı almış olmak kaydıyla takım sayısının 3 (üç) sert Namzet kelamlı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

2. MÜRACAAT ŞARTLARI

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı kelamlı imtihanına katılabilmek için adayların aşağıdaki kaideleri taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer Meydan genel koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen tahsil kısımlarından birinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını e-Devlet ile müracaat evresinde eklemeleri gerekmektedir.),

c) Kelamlı imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanından aşağıda belirtilen alanlar ve puan cinsleri itibariyle belirlenen minimum puanı almış olmak.

d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) devamlı olarak misyon yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı olmamak.

*Yukarıdaki tabloda belirtilen 23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı alanlar dışında müracaat yapacak adayların, Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ait kararında (https://ttkb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2022 10/11160806 9 cizelgeveesaslar.pdf)

belirtilen alanlara kaynak yüksek öğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

** Her Namzet yalnızca bir alandan müracaat yapabilecektir.

3. MÜRACAATTA İSTENECEK EVRAKLAR VE MÜRACAAT ŞEKLİ

Başvurular dijital ortamda 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri ortasında alınacaktır. Kelamlı imtihana katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Milli Eğitim Bakanlığı / Meslek kapısı) ve Meslek Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir. Posta ile yahut diğer hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca bir konuma başvurabilecektir.

1. KPSS puanı (ÖSYM Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.)

2. Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan yahut Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar müracaat şimdiki bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet evraklarını sisteme yükleyecektir. (Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine denklik gösterir evraklarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

3. Fotoğraflı özgeçmiş, (başvuru esnasında “PDF” formatında yüklenecektir.)

4. Hizmet dokümanı (Devlet Memuru olarak çalışan yahut çalışmış olanlar, müracaat esnasında “PDF” formatında yüklenecektir.),

5. Adaylar; istenilen bilgilerinin İmtihan müracaat kademesinde e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek evraklarını PDF (birden Çok yüklenecek dokümanların Biricik doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir) formatında yükleyeceklerdir.

6. Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla

gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidirler.

7. Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden müracaat tarihleri içerisinde yapılan müracaat sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Şimdi Tamamlanmadı” sürecindeki müracaatlar “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

8. müracaat tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan lakin başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer Meydan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile var başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal süreci gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonu ile de tekrar müracaat yapabileceklerdir.

9. müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat etabında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

10. Müracaatlarını muvaffakiyet ile gerçekleştiren adaylar müracaat sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

11. Yoluna Müsait ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. KELAMLI SINAV

Sözlü imtihana katılacak bireyler 24 Şubat 2023 tarihinde Bakanlığımız resmi web sayfalarında (www.meb.gov.tr – işçi.meb.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar Meslek Kapısı üzerinden imtihana ait bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

(1) Kelamlı imtihanda adaylar, ulusal Eğitim Uzman Yardımcılığı Kelamlı İmtihanı Kıymetlendirme Formu üzerinden;

a) Meydan bilgisi hususlarına ait bilgi seviyesi, (50 puan)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) genel Yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) taraflarından kıymetlendirilir.

(2) Adaylar, Kelamlı İmtihanı Kurulu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, öteki bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için KPSS puanı ile kelamlı İmtihan puanının ortalamasının en az 70 olması koşuldur.

(3) İmtihan puanlarının eşitliği halinde sırasıyla kelamlı İmtihan puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

5. KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Sözlü İmtihan sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfalarında (www.meb.gov.tr -personel.meb.gov.tr) 100 tam puan üzerinden 70 ve daha Çok puan Meydan adaylar ortasından başlanarak Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl Namzet ilan edilecektir.

Yarışma İmtihan Komitesinin Gerekli görmesi durumunda yedek Namzet da belirlenerek ilan edilebilecektir.

Ayrıca adaylar Meslek Kapısı üzerinden imtihana ait bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Ancak, muhakkak bir alandan ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Karşılaşma İmtihan Komitesinin Müsait görüşü ile Öbür bir alandan imtihana katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran atanması suretiyle doldurulabilir.

Yedek listede yer Meydan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerli olup daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik oluşturmaz.

Gerçeğe muhalif beyanda bulunanların ataması yapılmış ve misyona başlamış olsalar dahi ataması iptal edilecek, haklarında genel kararlara nazaran yasal süreç yapılacaktır. Bu durumda olan şahısların yerlerine yedek sırasına nazaran yerleştirme yapılabilecektir.

Bakanlık, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda ulusal Eğitim Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar Müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş imtihanını kazananlardan müracaat evraklarında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

6. KELAMLI İMTİHANI SONUÇLARINA İTİRAZ

Sözlü imtihana katılan adaylar, İmtihan sonuçlarının ilanını takip eden beş (5) Amel günü içinde Kurula itiraz edilebilir. İtirazlar Kurulca en geç on (10) Amel günü içinde karara bağlanır ve Sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

7. İMTİHAN TAKVİMİ

İnternet müracaat Tarihleri

6 Şubat – 10 Şubat 2023

Sınava Girecek Adayların İlanı

24 Şubat 2023

Sözlü Sınav

6 Mart – 17 Mart 2023

8. BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda belirtilen bağlantı adreslerinden temin edilebilir.

Telefon : 0(312) 413 17 62 – 413 28 36 – 413 28 40

Adres : MEB İşçi genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, No: 98,

Bakanlıklar/Ç ankaya/ ANKARA

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir