Sermaye Piyasa Kurulu 50 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 10, 2022 Yorum Yok

SERMAYE PİYASASI ŞURASI Uğraş İŞÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Sermaye Piyasası Konseyi (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere genel idare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 40 adete kadar Uzman Yardımcısı ve 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı takımlarına muvaffakiyet durumları dikkate alınarak Kafi sayıda Namzet işçi seçimi için giriş imtihanı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun (A) bendinde yer Meydan genel kuralları taşımak,

2- 40 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28 ve KPSSP45 puan tiplerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 800 şahıs içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 800 üncü sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Lisanlar Yüksekokullarının kısımları olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma İktisadı ve sanayi Münasebetleri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, iktisat ve Finans, sanayi Mühendisliği, sanayi Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme İdaresi, İşletme Bilgi İdaresi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, halk İdaresi, Global ve Memleketler arası Alakalar, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Kontrol, Muhasebe ve Finans İdaresi, Muhasebe ve Finansal İdare, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, kapital Piyasası, kapital Piyasası kontrol ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk İdaresi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve Memleketler arası Münasebetler, Memleketler arası Münasebetler, Memleketler arası Ticaret ve Finansman, Memleketler arası Finans, Milletlerarası Alakalar ve Avrupa Birliği, Milletlerarası İşletme, Memleketler arası İşletme İdaresi, Milletlerarası İşletmecilik, Memleketler arası Ticaret, Memleketler arası Ticaret ve İşletmecilik, Memleketler arası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk İdaresi, sanayi ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve İdaresi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Kıymetlendirme, Girişimcilik, İslam İktisadı ve Finans, Global Siyaset ve Memleketler arası Münasebetler, kapital Piyasaları ve Portföy İdaresi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Toplumsal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi İdaresi, Milletlerarası Finans ve Bankacılık, Memleketler arası Girişimcilik, Memleketler arası İşletmecilik ve Ticaret, Memleketler arası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İslam İktisadı ve Finans, Mahallî İdareler kısımlarından yahut üstte sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

3- 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan cinslerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 200 şahıs içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği kısımlarından yahut bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

4- 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5- kapital Piyasası Kanunu ve diğer mali kanunlara nazaran cürüm sayılan bir hareket hasebiyle aleyhine verilmiş bir karar bulunmamak,

6- Giriş süreçleri münasebetiyle gerçeğe alışılmamış bilgi ve evraklar vermemek, beyanda bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar müracaatlarını 11-25 Kasım 2022 tarihleri ortasında saat: 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde kapital Piyasası Kurulu- Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde faal hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Giriş imtihanı ile ilgili bütün duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulunwww.spk.gov.trweb adresi ile Meslek Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İmtihan ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların müracaat sırasında sisteme, faal olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve makul aralıklarla Denetim ederek İlan ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklıdır. Yazılı İmtihan Ankara ve İstanbul’da yapılacak olup, adaylar müracaat sırasında hangi kentte imtihana girmek istediklerini belirteceklerdir. Giriş imtihanının yazılı kısmında başarılı olanlar, Konsey tarafından kelamlı imtihana tabi tutulacaklardır.

Yazılı ve kelamlı imtihanın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ait bilgiler Konseyin resmi internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum birebir halde adaylara duyurulacaktır.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

Kurula yapılan müracaatlar üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ait Şuranın resmi internet sitesinde İlan yayınlanacak ve adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgilere Meslek Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

Kurulca daha Evvel açılan imtihanlara iki Defa girip de muvaffakiyet sağlayamayanlar üçüncü bir imtihana alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kurallarını taşımadığı halde gerçeğe ters bilgi verdiği yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı belirlenenler Karşılaşma imtihanına alınmazlar. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

SINAVIN FORMU VE KONULARI

Yazılı mesleksel İmtihan aşağıdaki kümelere giren hususlardan, sabah ve öğlenden sonraları Uzman Yardımcılığı imtihanı için 6 (altı), Bilişim Uzman Yardımcılığı imtihanı için 4 (dört) farklı Celse halinde yapılacaktır.

a) 40 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Hariç Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, uygar Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun genel Asılları.

C) Maliye: halk Gelirleri, halk Harcamaları, Bütçe, halk Kredisi, Maliye Siyaseti.

D) Muhasebe: genel Muhasebe, Mali Analiz.

E) genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: genel Bilgiler.

F) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından birine çevrilmesi.

b) 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı takımı için;

A) Bilgi Süreç Kümesi (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama lisanları,

B) Bilgi Süreç Kümesi (2): Algoritmalar ve bilgi yapıları, data tabanı ve Yönetim sistemleri,

C) Bilgi Süreç Kümesi (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet teknolojileri,

D) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ ye çevrilmesi ve Türkçe’ den bir metnin sayılan bu lisanlardan birine çevrilmesi.

DEĞERLENDİRME VE İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı imtihanlara ait İmtihan kümesinin her biri için başka Celse yapılacak olup, her Küme için 100 puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu kümelerin her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması mecburidir.

Yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmayacaktır.

Yazılı İmtihan sonuçları Konseyin resmi internet sayfasında (www.spk.gov.tr) yapılacak İlan sonrası adaylar tarafından Meslek Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sözlü imtihana çağrılan adaylara Benlik envanteri testi uygulanabilecektir.

Sözlü imtihanda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci hususunda belirlenen asıllara nazaran kıymetlendirilir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için kurul reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Laf konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı lisan notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle Nakil yapılacak takım sayısı kadar asil adayın isimleri belirlenerek ilan edilir ve adayların adreslerine yazma ile bildirilir. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak kaidesiyle, İmtihan Kurulu tarafından, Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirlenebilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan Kurulu tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) Amel günü içinde karara bağlanıp Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kuralları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz, Nakil yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde müddeti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kaidelerinden rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve birebir temellere nazaran atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6 No:156 06530 Çankaya/ANKARA Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ :http://www.spk.gov.tr/

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir