Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Genel Mar 01, 2023 Yorum Yok

Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

A. İMTİHANA AİT BİLGİLER

1) Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul’da istihdam edilmek üzere 60 (altmış) Sigortacılık Uzman Yardımcısı unvanında Uğraş çalışanı alınacaktır.

2) Giriş imtihanı; yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklı olarak yapılacaktır.

3) Giriş imtihanının yazılı etabına Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) sert Namzet çağrılacaktır.

B. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak.

2) 01.01.2023 tarihi prestijiyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

3) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılmış olan KPSS Lisans imtihanına girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için aşağıda belirtilen mezun olunması gereken lisans programları, KPSS puan cinsleri ve KPSS taban puanı koşullarını taşımak.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

C. İMTİHAN MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ

1) İmtihan müracaatları 8 Mart 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp, 19 Mart 2023 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.

2) Adaylar müracaatlarını, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde faal hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

3) Adaylar sadece bir alana müracaat yapabilecektir.

Ç. MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yapılan müracaatlarda aranılan kuralları taşıyan adayların puan cinslerinden, en yüksek puanı Meydan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan sıralamada, Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) sert Namzet ortasına girmiş olanlar yazılı imtihana kabul edilir.

2) nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan adaylar da giriş imtihanına katılmaya hak kazanır.

3) Mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar ile Noksan evrak ve bilgiyle yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4) İstenen dokümanlarda, gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hak talep edemez ve haklarında hata duyurusunda bulunulur.

D. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

1) Giriş imtihanının yazılı evresi, 08 Nisan 2023 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacaktır.

2) Giriş imtihanının yazılı etabına girmeye hak kazanan adaylar ve İmtihan yeri imtihandan en az 15 gün Evvel Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

3) Adayların İmtihan sürecine ait bilgileri e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

E. YAZILI İMTİHAN AŞAMASI

1) Giriş imtihanının yazılı basamağı “Çoktan seçmeli (test usulü)” yapılacaktır. Unvan bazında Meydan ve yazılı İmtihan bahisleri aşağıda belirtilmiştir.

2) Yazılı İmtihan 100 üzerinden kıymetlendirilir ve başarılı sayılabilmek için İmtihan puanının en az 70 puan olması gerekmektedir.

3) Yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak Nakil yapılacak takımın dört sert Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.

4) nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip olan adaylar da kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

5) Başarılı olan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr) İlan yoluyla yapılacaktır. Ayrıyeten, adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

F. KELAMLI İMTİHAN AŞAMASI

1) Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilir ve Laf konusu taraflar bakımından adaylara başka farklı puan verilmek suretiyle kelamlı İmtihan puanı belirlenir. Adaylar, İmtihan kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir.

2) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan kurulu reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması koşuldur.

3) Kelamlı İmtihan tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr) İlan yoluyla yapılacaktır. Ayrıyeten, adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

G. DEĞERLENDİRME

1) Giriş İmtihanı muvaffakiyet puanı; İmtihan komitesince giriş imtihanının yazılı ve kelamlı kademesinde başarılı olan adayların, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.

2) İmtihanda başarılı olanların sayısı Nakil yapılacak takım sayısından Çok ise en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere Nakil yapılacak takım sayısı kadar aday, asıl Namzet olarak belirlenecektir.

3) Ayrıyeten giriş imtihanında başarılı olmak kaidesiyle Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirlenecektir.

4) Giriş imtihanında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

5) Asıl listedeki adaylardan Nakil olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, İmtihan sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu takımlara en yüksek puan Meydan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak Nakil yapılabilir.

6) Yedek adayların hakları, daha sonraki imtihanlar için kazanılmış hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

7) Giriş imtihanında başarılı olan adayların, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr) duyurusu yapılacaktır. Ayrıyeten, adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Başarılı olan adaylara, İmtihan sonuçları yazılı olarak da bildirilecektir.

Ğ. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1) İmtihan sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi Amel günü içerisinde, Kuruma iletilecek formda yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) İtirazın Kuruma ulaşmasını takip eden on Amel günü içinde giriş İmtihan kurulu tarafından ilgili itiraz kıymetlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Mühleti içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

H. ÖBÜR HUSUSLAR

1) Giriş imtihanının yazılı evresine katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı), Şoför Dokümanı yahut kullanım müddeti dolmamış Pasaport evraklarından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır.

2) Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

3) İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu bireyler hakkında yasal süreç yapılacaktır.

İlan olunur.

SİGORTACILIK VE özel EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/İstanbul) (www.seddk.gov.tr/)

İLETİŞİM

(0216) 655 69 00

(sinav@seddk.gov.tr)

2082/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir