Ticaret Bakanlığı 92 ticaret denetmen yardımcısı alacak

Genel Nis 12, 2023 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ İMTİHAN İLANI

A. genel BİLGİLER

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı kelamlı İmtihan tarzı ile yapılacaktır.

Sözlü imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan çeşidinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 3 katına kadar Namzet çağrılacaktır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

B. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yer Meydan kuralları taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren mühendislik ve Ziraat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik, kimya, biyoloji, fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile öbür fakültelerin üstte belirtilen tahsil kollarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

ç) sıhhat durumu açısından her türlü iklim ve seyahat kurallarında vazife yapabilecek durumda olmak,

d) müracaat tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan tipinden 70 ve üzeri puan almak.

C. KELAMLI İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kısımları prestijiyle KPSS İmtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının üç sert kadar Namzet (son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil) kelamlı imtihana çağrılır.

Sözlü imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan hususlarına (öğrenim dallarına) ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, öteki bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Ç. ÖBÜR BİLGİLER

i) İmtihan müracaat tarihi ve biçimi:

Başvurular dijital ortamda alınacaktır. İmtihana katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Meslek kapısı) ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecek olup, müracaat tarihleri Bakanlığımız web adresinden daha sonra duyurulacaktır. Posta ile yahut öbür hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar Laf konusu kısımlardan sırf birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

j) . İmtihan tarihi ve yeri:

Sözlü İmtihan Ankara’da yapılacak olup, imtihanın tarihi, yeri ve saati Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar, imtihanlarına ait bilgileri daha sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

k) i. Kıymetlendirme yolu:

Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sözlü İmtihan sonuçlarını gösterir listede yer Meydan adaylardan giriş İmtihan notu en yüksek puandan başlanarak ilanda belirtilen takım sayısı kadar asıl Namzet imtihanı kazanmış sayılır. Ayrıyeten ilan da belirtilen takım sayısının yarısını geçmemek üzere giriş imtihanı komitesi tarafından yedek Namzet belirlenebilir. Yedek Namzet belirlendiği takdirde, geçerli rastgele bir mazereti olmaksızın misyona başlamayan asıl adayların yerine unvan bazında yedek adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran çağrılır.

Sözlü İmtihan sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

Ayrıca adaylar, imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adayların giriş İmtihan notunun tıpkı olması halinde giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

D. BAŞKA HUSUSLAR

E. İRTİBAT BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir