Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 4 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Mar 05, 2023 Yorum Yok

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel yönetim hizmetleri sınıfına iç 8 inci takım dereceli 4 (dört) müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş imtihanı ile ilgili konular aşağıda belirtilmiştir.

1. İMTİHANA GİRİŞ KAİDELERİ:

1.1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yer Meydan genel koşullara sahip olmak.

1.2- Aşağıda yer Meydan tabloda belirtilen tahsil kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

1.3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında aşağıdaki tabloda puan çeşitleri başlığı altında belirlenen taban puanı almış olmak. Duyuruda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının 20 sert kadar Namzet (adaylar en yüksek puandan sıralanacak olup, nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Yazılı Sınava” katılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

1.4- İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak).

1.5- Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut erteletmiş olma kaidelerini taşımaları gerekmektedir.

1.6- sıhhat durumunun, Türkiye’nin her yerinde misyon yapmaya ve her türlü iklim ve seyahat kaidelerinde seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik misyonunu yapmasına Mani olabilecek hastalığı yahut özrü bulunmamak,

1.7- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı imtihanına daha Evvel katılmamış yahut en Çok bir Kez katılmış olmak,

1.8- Müfettişlik Ira ve niteliklerine haiz bulunmak.

2. İMTİHAN BAŞVURUSU:

2.1- Giriş İmtihanları için müracaatlar, 13.03.2023-24.03.2023 tarihleri ortasında e-devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen koşullara Müsait olmayan müracaatlar ile mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

2.2- Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2.3- Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu anlaşılanlar bütün haklarını kaybederler, giriş imtihanını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise Nakil süreci iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı kanun istikametinden süreç yapılmak üzere yetkili mercilere kabahat duyurusunda bulunulur.

3. İMTİHAN BİÇİMİ, HUSUSLARI, TARİHİ VE YERİ:

3.1- Giriş İmtihanları Evvel yazılı, akabinde kelamlı olmak üzere iki kademeli olarak Ankara’da yapılacaktır. İmtihanlar duyurulan yer, gün ve saatte başlatılır. Evvelden saptanan müddette bitirilir. Giriş imtihanı soruları aşağıda belirtilen mevzu kümelerinden hazırlanır:

a) Ticari ve Sınai Muhasebe (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, TFRS, TMS, Mali Tablolar Analizi): Çoktan seçmeli test adabına nazaran 25 soru sorulacak her soru 4 puan,

b) iktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Milletlerarası İktisat, Para-Banka-Kredi, Türkiye Ekonomisi): Çoktan seçmeli test tarzına nazaran 25 soru sorulacak her soru 4 puan,

c) Hukuk (Anayasa Hukuku, idare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku(Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, uygar Hukuk (Miras ve Aile Hukuku hariç) ile halk İhale Mevzuatı): Çoktan seçmeli test yordamına nazaran 25 soru sorulacak her soru 4 puan,

ç) Maliye (Maliye Teorisi ve Siyaseti, halk Gelir ve Sarfiyatları, Bütçe, Vergi Hukuku ile Türk Vergi Sisteminin genel Esasları): Çoktan seçmeli test yordamına nazaran 25 soru sorulacak her soru 4 puan,

d) Yabancı lisan (İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından biri): Çoktan seçmeli test adabına nazaran seçilen lisan için 20 soru sorulacak her soru 5 puan,

e) Türkçe Kompozisyon: Adaylara, İmtihan komitesince verilecek husus hakkında metin yazılması halinde olacak ve 100 puan, üzerinden değerlendirilecektir.

3.2- Giriş İmtihanının yazılı kısmı; 08.04.2023 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adayların isimleri, İmtihan yeri, saati ve imtihana ait diğer konular TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet sayfasında ilan edilecektir.

3.4- Kelamlı İmtihan yeri, tarihleri ve/veya değişiklik yapılması, TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.

4. KIYMETLENDİRME:

4.1- Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınamazlar.

4.2- Giriş imtihanında tam not yazılı İmtihan kümelerinde farklı ayrı, kelamlı imtihanda Biricik olmak üzere 100’dür.

4.3- Yazılı imtihanı başarmış sayılabilmesi için yazılı İmtihan kümelerinden alınan notlardan her birinin 60’tan ve ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

4.4- Yazılı imtihanda başarılı olan her bir meslekteki adaylar kendi içinde başka farklı olmak üzere en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak takım sayısının 4 sert Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

4.5- Yazılı İmtihan sonuçları TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde yayımlanacaktır. Kelamlı imtihanın yeri, günü ve saatine ait bilgiler TÜRKŞEKER (https://www.turkseker.gov.tr/) internet adresinde duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Yazılı imtihana katılan adaylar Meslek Kapısı Platformu üzerinden İmtihan sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

4.6- Kelamlı imtihanda adaylara

a) Yazılı İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından farklı başka puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

Adaylar, İmtihan şurası tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) (c) (ç) (d) (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir.

4.7- Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için bu imtihanda da alınan notun 65’ten aşağıda olmaması gerekir.

4.8- Müfettiş yardımcılığı imtihanında başarılı sayılabilmek için giriş İmtihan notu 65’ten az olmamalıdır. Giriş imtihanı notu, yazılı İmtihan notu ortalaması ile kelamlı İmtihan notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

4.9- İmtihanda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı takım sayısından Çok olursa giriş imtihanı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş imtihanı notunun eşitliği halinde, yabancı lisan notu üstün olan Namzet Öncelik kazanır. Öbürleri için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

5. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA:

5.1- İmtihan sonuçları, İmtihan heyeti tarafından tutanakla tespit edilir.

5.2- İmtihan sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar TÜRKŞEKER resmi internet adresinden (www.turkseker.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıyeten adaylar Sonuç bilgilerine Meslek Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.

5.3- İmtihanı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde kurum tarafından verilen mühlet içerisinde misyona başlamayan yahut başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer Meydan adaylardan muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

5.4- Kuruluş, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

5.5- Birebir giriş imtihanında muvaffakiyet gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki muvaffakiyet derecesine nazaran yapılır.

6. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

6.1- Yazılı ve kelamlı imtihanlara itiraz, İmtihan sonuçlarının ilan gününden sonraki gün başlamak üzere 5 Amel günü hafta içi mesai saatleri (08.30 17.30) içerisinde yapılır. Müddetinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz mercii İmtihan Heyetidir. İtirazlar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Teftiş Konseyi Başkanlığına yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar İmtihan Konseyi tarafından incelenir ve Sonuç Teftiş Şurası Başkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

7. BAŞKA KONULAR:

7.1- İmtihanın başlama saatinden sonra İmtihan salonuna gelen adaylar mutlaka İmtihan salonuna alınmayacaktır.

7.2.- Adaylar imtihanda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. karşılık kağıdında yapılacak işaretlemelerin Müsait halde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak formda silinmesi konusundaki mesuliyet adaylara aittir.

7.3- İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

7.4- genel Müdürlük, İmtihan ve Nakil sürecinin her etabında Namzet tarafından beyan edilen konularda adaydan evrak talep edebilecektir.

7.5- İmtihan ve sonuçları ile ilgili TÜRKŞEKER resmi internet adresinde (www.turkseker.gov.tr) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformunda

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan bütün İlan ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

7.6- Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı kanun Kararında Kararname, halk Vazifelerine Birinci sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Yönetmeliği kararları geçerlidir.

7.7- Adayların, müracaat esnasında beyan ettikleri bilgi ve dokümanların asıllarını, genel Müdürlük tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Dokümanlarını ibraz edemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

8. İLETİŞİM

Adres: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş genel MÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Caddesi No:14

06100

Yenişehir/ANKARA

Telefon: (312) 458 55 00

2513/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir