36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 09, 2023 Yorum Yok

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Kararın 5’inci unsurunda; Sınıf öğretmenlerinin, aylık karşılığında haftada 18 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6’ncı hususunda; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders vazifesinden sayılacağı, fakat bu biçimde verilecek ek ders misyonunun haftada 12 saati geçemeyeceği karar altına alınmıştır.

Anılan Kararın, 8’inci unsurunda; bu Kararla belirlenen azami ek ders misyonu ve ek ders vazifesinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, hususta belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders vazifesi verilebileceği, birebir Kararın 9’uncu unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ise; Muallim sayısının yetersiz olması halinde Sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders vazifesi verilebileceği karar altına alınmıştır.

Diğer taraftan ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 155’inci unsurunda, ortaöğretim kurumlarının tam gün tam Yıl kapsamına ne biçimde alınacağı düzenlenmiş; birebir Yönetmeliğin 156’ncı unsurunda ise, okul/kurumlarda açılan hayat uzunluğu eğitime yönelik kurslarla her çeşitteki mesleksel kursların tam gün tam Yıl kapsamında olduğu karar altına alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü 18.11.2022 tarih ve 63774203 sayılı görüş yazısında; “…normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, anılan Kararın 9’uncu hususu kapsamında takviye eğitim odasında da haftada 6 saat ders okuttuğu göz önünde bulundurulduğunda, ilgili mevzuatına Müsait olarak tam gün tam Yıl eğitim kapsamına alınmış olması kaydıyla, Kamu eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda haftada 12 saate kadar daha ders misyonu verilmesinin ve karşılığında ek ders fiyatı ödenmesinin Mümkün bulunduğu kıymetlendirilmektedir.” açıklamalarına yer vererek; “İlkokulda Sınıf öğretmeni olarak misyon yapan ve olağan müfredat kapsamında haftada 30 saat, takviye eğitim odasında haftada 6 saat olmak üzere Yekün haftada 36 saat ders okutan öğretmenin Kamu eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda12 saate kadar daha ders vazifesi verilmesinin ve karşılığında ek ders fiyatı ödenmesi mümkündür.” dedi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir