Geçici İşçilerin Çalışma Süreleri 11 ay 29 gün olarak uzatıldı, işte detaylar

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar May 18, 2023 Yorum Yok

5620 Sayılı Kamuda Süreksiz İş Durumlarında Çalışanların Daimi Emekçi Takımlarına Yahut Kontratlı İşçi Statüsüne Geçirilmeleri, Süreksiz Personel Çalıştırılması İle Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13’üncü unsurunda, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Süreksiz İş Durumlarında Çalışanların Daimi Emekçi Takımlarına yahut Kontratlı İşçi Statüsüne Geçirilmeleri, Süreksiz Personel Çalıştırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3’üncü unsurunun üçüncü fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiş ve süreksiz 1 inci unsurunun üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vize edilen süreksiz Amel durumlarında çalışanların çalışma mühletleri, birebir vize devri içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilir. Bu müddetin belirlenmesinde yönetim, Kuruluş ve kuruluşun bağlı yahut ilgili olduğu bakanlık yetkilidir.”

biçiminde 5620 sayılı Kanun’un 3’üncü unsurunun üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Bu prestijle, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 696 sayılı KHK ile takıma geçen süreksiz emekçilerin çalışma müddetleri aşağıdaki yazılar doğrultusunda, 300 gün olarak vizelenerek müdürlüğünüze iletilen vize listelerindeki çalışma müddetleri 11 ay 29 gün olarak güncellenmiştir.

İşte ayrıntılar;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir