Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 80 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığından:

AFET VE ACİL durum İDARESİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1- genel AÇIKLAMALAR

Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil durum İdaresi Uzman ve Uzman Yardımcılığı İmtihan, Atama, Yerleştirilme, misyon ve Çalışma Yordam ve Temelleri Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde giriş (sözlü) imtihanı ile genel yönetim hizmetleri sınıfına iç 43 (kırk üç) adet takıma Afet ve Acil durum İdaresi Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

2- İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

2.1. genel Şartlar

2.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımak.

2.1.2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

2.1.3. Erkek adaylar için giriş imtihanı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2.1.4. Afet ve Acil durum İdaresi Uzman Yardımcısı Giriş İmtihanına iki seferden Çok katılmamış olmak.

2.1.5. Misyonun devamlı olarak yapılmasına Mani bir sıhhat sorunu bulunmamak.

2.1.6. Mühleti içerisinde ve yöntemine Müsait olarak giriş imtihanına müracaatta bulunmuş olmak.

2.1.7. Adaylar KPSS puan tiplerine ve tahsil kısımlarına nazaran bu ilanda belirtilen takımlardan yalnızca birine müracaatta bulunabilirler.

2.2. özel Şartlar

2.2.1. İktisat, İşletme, halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası İlgiler, Milletlerarası Münasebetler, Maliye, Çalışma İktisadı ve sanayi İlişkileri

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve Memleketler arası Alakalar, Milletlerarası Bağlantılar, Maliye, Çalışma İktisadı ve sanayi Münasebetleri tahsil kollarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanında KPSSP32 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (Almanca, Fransızca, İngilizce) minimum (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir dokümana sahip olmak.

2.2.2. Maliye

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maliye tahsil kısmından yahut buna denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP19 puan tipinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (Almanca, Fransızca, İngilizce) taban (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir dokümana sahip olmak.

2.2.3. Siyaset Bilimi ve Memleketler arası Münasebetler, Milletlerarası İlişkiler

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyaset Bilimi ve Memleketler arası Alakalar ile Milletlerarası Bağlantılar tahsil kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanında KPSSP34 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (Almanca, Fransızca, İngilizce) minimum (B) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir dokümana sahip olmak.

2.2.4. İstatistik

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İstatistik tahsil kolundan yahut buna denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP12 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (Almanca, Fransızca, İngilizce) minimum (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir dokümana sahip olmak.

2.2.5. Hukuk

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk tahsil kısmından yahut buna denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP4 puan cinsinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (Almanca, Fransızca, İngilizce) taban (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir evraka sahip olmak.

2.2.6. Basın ve Yayın, Gazetecilik, Yeni Medya ve İrtibat, Halkla Münasebetler ve Tanıtım

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Basın ve Yayın, Gazetecilik, Yeni Medya ve Bağlantı ile Halkla Alakalar ve Tanıtım tahsil kollarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP3 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (Almanca, Fransızca, İngilizce) taban (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir dokümana sahip olmak.

3. GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE ZAMANI

3.1. Adaylar müracaatlarını, 23 Ocak 2023 saat 10:00 – 30 Ocak 2023 saat 17:00 ortasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

3.2. Meslek Kapısı üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3.3. nihayet müracaat tarihinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyetle değişiklik yapılmayacaktır.

3.4. müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

3.5. İmtihan modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet evraklarını de yüklemeleri gerekmektedir.

3.6. Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet dokümanı ile Bir arada “Denklik Gösterir Belgelerini” İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.7. Adayların KPSS Sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut KPSS Sonuç bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip yeni bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS Sonuç dokümanlarını yüklemeleri gerekmektedir.

3.8. Adayların yabancı lisan bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut YDS Sonuç bilgileri gelmeyen adaylar ile lisan yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir dokümana sahip olan adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri, Sonuç dokümanlarını de yüklemeleri gerekmektedir.

3.9. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut askerlik bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

3.10. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).

3.11. İsimli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet üzerinden alınan isimli sicil evraklarını İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.12. Fotoğraflı özgeçmiş evrakı.

3.13. Misyonun devamlı olarak yapılmasına Mani bir sıhhat sorunu olmadığına dair beyan.

3.14. Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir.

4- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ, duyuru EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1. Başkanlıkça, müddeti içinde yapılan müracaatlar evrakların Noksan olup olmadığı ve adayların belirlenen kuralları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her tahsil kolu için başka ayrı olmak üzere, ilan edilen boş konum sayısının 4 (dört) sert Namzet KPSS puan sıralaması temel alınarak belirlenecektir. KPSS puan tipi temel alınarak yapılan sıralamaya nazaran en nihayet adayın aldığı puanla eşit puana sahip öteki adaylar da giriş imtihanına çağrılacaktır.

4.2. müracaat sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Meslek Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş imtihanına katılma kurallarını taşımadığı anlaşılan adaylar imtihana alınmayacaktır.

4.4. Giriş İmtihan başvurusu ile ilgili itirazlar müracaat sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

5- GİRİŞ İMTİHANININ HALİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

5.1. Giriş imtihanı kelamlı olarak 27 Şubat 2023 – 3 Mart 2023 tarihleri ortasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.

5.2. Adaylar, giriş imtihanına katılacakları gün ve saate ait bilgilerini Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.3. Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel İmtihan yerinde Amade bulunmaları ve onaylı kimlik dokümanlarından (T.C. kimlik kartı, şoför dokümanı yahut geçerlilik mühleti bitmemiş pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu evrakları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacak olup bu adaylar bahis ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5.4. Giriş imtihanında adaylar;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden başka ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

5.5. Başkanlık Gerekli görmesi halinde giriş İmtihan tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. İmtihan tarihine ait yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.6. Adaylara İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesinin ölçülmesinde lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgileri içeren 25 puan bedelinde bir adet, Başkanlığın vazife alanına ait 25 puan bedelinde bir adet soru olmak üzere Yekün iki soru yöneltilecektir.

5.7. Adayların İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılacak sorular; lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgiler ile Başkanlığın vazife alanına ait “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kurum ve Kuruluşlar ile diğer Kuruluş ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı ile ilgili İkinci Kısım unsurları, 7269 sayılı Genel Hayata Müessir Afetler Münasebetiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil durum Harcamaları Yönetmeliği ile Açıklamalı Afet İdaresi Tabirleri Sözlüğü” (afad.gov.tr internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.) mevzularından oluşacaktır.

6- GİRİŞ İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

6.1. Giriş imtihanında kıymetlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. İmtihan Konseyi üyeleri tarafından her adaya farklı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların muvaffakiyet puanları belirlenecektir.

6.2. Adayların başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile muvaffakiyet puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

6.3. Adaylar, giriş İmtihan sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

6.4. Giriş İmtihan sonuçları ile ilgili itirazlar İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

7- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE Nakil İŞLEMLERİ

7.1. 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanarak tahsil kollarına nazaran sıralanacaktır. Muvaffakiyet puanı birebir olan adaylarda KPSS puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.

7.2. Muvaffakiyet puanları temel alınarak tahsil kısımlarına nazaran en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısı kadar asıl Namzet ve ilan edilen takımın yarısı oranında yedek Namzet belirlenecektir.

7.3. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

7.4. Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan mühleti içerisinde vazifeye başlamayan yahut ataması yapılıp rastgele bir sebeple vazifeden ayrılanların yerine İmtihan sonucunun ilanından itibaren 3 (üç) ay içerisinde yedek adaylardan en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak Nakil yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak imtihanlar için kazanılmış hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmeyecektir.

7.6. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, müracaat kaidelerini taşıyan ve ilan edilecek mühlet içinde istenilen evrakları teslim edenler Afet ve Acil durum İdaresi Uzman Yardımcısı takımlarına atanacaktır. İstenilen evraklar şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7.7. Bildirilen müddet içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evraklarını teslim etmeyen adayların Nakil süreçleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.8. Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır.

7.9. Ataması yapıldığı halde doküman ile ispatı Muhtemel zorlayıcı sebepler olmaksızın müddeti içinde vazifeye başlamayan adaylar ile müracaat kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilecektir, bu adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

8- ÖBÜR HUSUSLAR

8.1. İmtihanı kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu şahıslar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

8.2. Başkanlık İmtihan ve Nakil sürecinin her etabında Namzet tarafından beyan edilen konularla ilgili evrak talep edebilecektir.

8.3. Bu ilanda belirtilmeyen konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil durum İdaresi Uzman ve Uzman Yardımcılığı İmtihan, Atama, Yerleştirilme, vazife ve Çalışma Adap ve Temelleri Hakkında Yönetmelik kararları uygulanacaktır.

9- BAĞLANTI BİLGİLERİ

Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları İdaresi Dairesi Başkanlığı

www.afad.gov.tr

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 258 22 49 – 0312 258 22 42 – 0312 258 22 44

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

15255/1/1-1

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığından:

AFET VE ACİL durum İDARESİ DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1- genel AÇIKLAMALAR

Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı kanun Kararında Kararname kararları çerçevesinde giriş (sözlü) imtihanı ile genel yönetim hizmetleri sınıfına iç 8 (sekiz) adet takıma Afet ve Acil durum İdaresi Denetçi Yardımcısı alımı yapılacaktır.

2- İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

2.1. genel Şartlar

2.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak.

2.1.2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

2.1.3. Erkek adaylar için giriş imtihanı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.1.4. Türkiye’nin her yerinde misyon yapmaya ve her türlü Vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

2.1.5. Vazifenin devamlı olarak yapılmasına Mani bir sıhhat sorunu bulunmamak.

2.1.6. Müddeti içerisinde ve metoduna Müsait olarak giriş imtihanına müracaatta bulunmuş olmak.

2.2. özel Şartlar

2.2.1. halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve halk Yönetimi

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren halk İdaresi ile Siyaset Bilimi ve halk İdaresi tahsil kollarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanında KPSSP29 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.2. Hukuk

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk tahsil kolundan yahut buna denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP4 puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.2.3. Maliye

a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maliye tahsil kısmından yahut buna denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP19 puan tipinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

3- GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAAT HALİ, YERİ VE VAKTİ:

3.1. Adaylar müracaatlarını, 16 Ocak 2023 saat 10:00 – 23 Ocak 2023 saat 17:00 ortasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

3.2. Meslek Kapısı üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3.3. nihayet müracaat tarihinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun muhakkak değişiklik yapılmayacaktır.

3.4. müracaat sürecinin yanılgısız, eksiksiz ve ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

3.5. İmtihan modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet evraklarını de yüklemeleri gerekmektedir.

3.6. Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı ile Birlikte “Denklik Gösterir Belgelerini” İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.7. Adayların KPSS Sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut KPSS Sonuç bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS Sonuç evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

3.8. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut askerlik bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum dokümanlarını yüklemeleri gerekmektedir.

3.9. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).

3.10. İsimli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet üzerinden alınan isimli sicil dokümanlarını İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.11. F otoğraflı özgeçmiş evrakı.

3.12. Türkiye’nin her yerinde vazife yapmaya ve her türlü Vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan.

3.13. Vazifenin devamlı olarak yapılmasına Mani bir sıhhat sorunu olmadığına dair beyan.

3.14. Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir.

4- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ, duyuru EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1. Başkanlıkça, müddeti içinde yapılan müracaatlar evrakların Noksan olup olmadığı ve adayların belirlenen kuralları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her tahsil kolu için farklı başka olmak üzere, ilan edilen boş durum sayısının 4 (dört) sert Namzet KPSS puan sıralaması temel alınarak belirlenecektir. KPSS puan çeşidi temel alınarak yapılan sıralamaya nazaran en nihayet adayın aldığı puanla eşit puana sahip öteki adaylar da giriş imtihanına çağrılacaktır.

4.2. müracaat sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Meslek Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş imtihanına katılma kaidelerini taşımadığı anlaşılan adaylar imtihana alınmayacaktır.

4.4. Giriş İmtihan başvurusu ile ilgili itirazlar müracaat sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

5- GİRİŞ İMTİHANININ HALİ, YERİ, TARİHİ VE HUSUSLARI:

5.1. Giriş imtihanı kelamlı olarak 20 – 21 Şubat 2023 tarihlerinde Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.

5.2. Adaylar, giriş imtihanına katılacakları gün ve saate ait bilgilerini Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.3. Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel İmtihan yerinde Amade bulunmaları ve onaylı kimlik evraklarından (T.C. kimlik kartı, şoför evrakı yahut geçerlilik müddeti bitmemiş pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu evrakları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacak olup bu adaylar mevzu ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5.4. Giriş imtihanında adaylar;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden farklı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

5.5. Başkanlık Gerekli görmesi halinde giriş İmtihan tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. İmtihan tarihine ait yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.6. Adaylara İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesinin ölçülmesinde lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgileri içeren 25 puan bedelinde bir adet, Başkanlığın misyon alanına ait 25 puan pahasında bir adet soru olmak üzere Yekün iki soru yöneltilecektir.

5.7. Adayların İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılacak sorular; lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgiler ile Başkanlığın vazife alanına ait “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı ile ilgili İkinci Kısım unsurları, 7269 sayılı Genel Hayata Müessir Afetler Hasebiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil durum Harcamaları Yönetmeliği” bahislerinden oluşacaktır.

6- GİRİŞ İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

6.1. Giriş imtihanında kıymetlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. İmtihan Şurası üyeleri tarafından her adaya başka ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların muvaffakiyet puanları belirlenecektir.

6.2. Adayların başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile muvaffakiyet puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

6.3. Adaylar, giriş İmtihan sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

6.4. Giriş İmtihan sonuçları ile ilgili itirazlar İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

7- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE Nakil İŞLEMLERİ

7.1. 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanarak tahsil kollarına nazaran sıralanacaktır. Muvaffakiyet puanı birebir olan adaylarda KPSS puanı daha yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.

72. Muvaffakiyet puanları temel alınarak tahsil kısımlarına nazaran en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısı kadar asıl Namzet ve ilan edilen takımın yarısı oranında yedek Namzet belirlenecektir.

7.3. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

7.4. Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan müddeti içerisinde vazifeye başlamayan yahut ataması yapılıp rastgele bir sebeple vazifeden ayrılanların yerine İmtihan sonucunun ilanından itibaren 3 (üç) ay içerisinde yedek adaylardan en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak Nakil yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak imtihanlar için kazanılmış hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmeyecektir.

7.6. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, müracaat kaidelerini taşıyan ve ilan edilecek müddet içinde istenilen evrakları teslim edenler Afet ve Acil durum İdaresi Denetçi Yardımcısı takımlarına atanacaktır. İstenilen evraklar şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7.7. Bildirilen müddet içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde dokümanlarını teslim etmeyen adayların Nakil süreçleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.8. Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır.

7.9. Ataması yapıldığı halde evrak ile ispatı Muhtemel zorlayıcı sebepler olmaksızın mühleti içinde vazifeye başlamayan adaylar ile müracaat koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilecektir, bu adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

8- ÖTEKİ HUSUSLAR

8.1. İmtihanı kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu şahıslar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

8.2. Başkanlık İmtihan ve Nakil sürecinin her etabında Namzet tarafından beyan edilen konularla ilgili evrak talep edebilecektir.

8.3. Bu ilanda belirtilmeyen konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı kanun Kararında Kararname kararları uygulanacaktır.

9- İRTİBAT BİLGİLERİ

Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları İdaresi Dairesi Başkanlığı

www.afad.gov.tr

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 258 22 49 – 0312 258 22 42 – 0312 258 22 44

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığından:

İL AFET VE ACİL durum UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1- genel AÇIKLAMALAR

Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu kararları çerçevesinde giriş (sözlü) imtihanı ile genel yönetim hizmetleri sınıfına iç 29 (yirmi dokuz) adet takıma Vilayet Afet ve Acil durum Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

2- İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel kaideleri taşımak.

2.2. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve Memleketler arası İlgiler, Milletlerarası Bağlantılar, Maliye, Çalışma İktisadı ve sanayi Münasebetleri tahsil kollarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2.3. ÖSYM tarafından 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP32 puan cinsinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

2.4. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

2.5. Erkek adaylar için giriş imtihanı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2.6. Her türlü coğrafya ve iklim şartında misyon yapmaya ve her türlü Vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

2.7. Vazifenin devamlı olarak yapılmasına Mani bir sıhhat sorunu bulunmamak.

2.8. Mühleti içerisinde ve yöntemine Müsait olarak giriş imtihanına müracaatta bulunmuş olmak.

3- GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAAT FORMU, YERİ VE VAKTİ:

3.1. Adaylar müracaatlarını, 6 Şubat 2023 saat 10:00 – 13 Şubat 2023 saat 17:00 ortasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

3.2. Meslek Kapısı üzerinden müracaat yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3.3. Adaylar müracaat sırasında yalnızca bir ili tercih edebilecektir.

3.4. nihayet müracaat tarihinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun mutlaka değişiklik yapılmayacaktır.

3.5. müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

3.6. İmtihan modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet dokümanlarını de yüklemeleri gerekmektedir.

3.7. Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı ile Birlikte “Denklik Gösterir Belgelerini” İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.8. Adayların KPSS Sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut KPSS Sonuç bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip yeni bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS Sonuç evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

3.9. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan yahut askerlik bilgileri gelmeyen adayların İmtihan modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip aktüel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum dokümanlarını yüklemeleri gerekmektedir.

3.10. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).

3.11. İsimli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet üzerinden alınan isimli sicil dokümanlarını İmtihan modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

3.12. Türkiye’nin her yerinde misyon yapmaya ve her türlü Vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan.

3.13. Misyonun devamlı olarak yapılmasına Mani bir sıhhat sorunu olmadığına dair beyan.

3.14. Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir.

4- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ, duyuru EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1. Başkanlıkça, mühleti içinde yapılan müracaatlar evrakların Noksan olup olmadığı ve adayların belirlenen koşulları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her Vilayet için farklı başka olmak üzere, ilan edilen boş konum sayısının 4 (dört) sert Namzet KPSS puan sıralaması temel alınarak belirlenecektir. KPSS puan çeşidi temel alınarak yapılan sıralamaya nazaran en nihayet adayın aldığı puanla eşit puana sahip öteki adaylar da giriş imtihanına çağrılacaktır.

4.2. müracaat sonuçlarına ait bilgilendirme Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Meslek Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş imtihanına katılma koşullarını taşımadığı anlaşılan adaylar imtihana alınmayacaktır.

4.4. Giriş İmtihan başvurusu ile ilgili itirazlar müracaat sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) Amel günü içinde dilekçe ile şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

5- GİRİŞ İMTİHANININ HALİ, YERİ, TARİHİ VE BAHİSLERİ:

5.1. Giriş imtihanı kelamlı olarak 13 Mart 2023 – 17 Mart 2023 tarihleri ortasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.

5.2. Adaylar, giriş imtihanına katılacakları gün ve saate ait bilgilerini Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.3. Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel İmtihan yerinde Amade bulunmaları ve onaylı kimlik dokümanlarından (T.C. kimlik kartı, şoför evrakı yahut geçerlilik mühleti bitmemiş pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu evrakları ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacak olup bu adaylar mevzu ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5.4. Giriş imtihanında adaylar;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden başka farklı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

5.5. Başkanlık Gerekli görmesi halinde giriş İmtihan tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. İmtihan tarihine ait yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.6. Adaylara İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesinin ölçülmesinde lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgileri içeren 25 puan bedelinde bir adet, Başkanlığın misyon alanına ait 25 puan bedelinde bir adet soru olmak üzere Yekün iki soru yöneltilecektir.

5.7. Adayların İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılacak sorular; lisans eğitimine ilişkin mesleksel bilgiler ile Başkanlığın misyon alanına ait “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kuruluş ve Kuruluşlar ile öbür Kuruluş ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı ile ilgili İkinci Kısım unsurları, 7269 sayılı Genel Hayata Müessir Afetler Hasebiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil durum Harcamaları Yönetmeliği ile Açıklamalı Afet İdaresi Tabirleri Sözlüğü” (afad.gov.tr internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.) bahislerinden oluşacaktır.

6- GİRİŞ İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

6.1. Giriş imtihanında kıymetlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. İmtihanı Heyeti üyeleri tarafından her adaya başka farklı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların muvaffakiyet puanları belirlenecektir.

6.2. Adayların başarılı sayılabilmeleri için muvaffakiyet puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

6.3. Adaylar, giriş İmtihan sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

6.4. Giriş İmtihan sonuçları ile ilgili itirazlar İmtihan sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) Amel günü içinde dilekçe ile şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

7- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE Nakil İŞLEMLERİ

7.2. Muvaffakiyet puanları temel alınarak her Vilayet için en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısı kadar asıl Namzet ve ilan edilen takımın yarısı oranında yedek Namzet belirlenecektir.

7.3. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

7.4. Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan mühleti içerisinde misyona başlamayan yahut ataması yapılıp rastgele bir sebeple vazifeden ayrılanların yerine İmtihan sonucunun ilanından itibaren yeni bir İmtihan yapılmaması ve 6 (altı) aylık süreyi aşmamak kaydıyla yedek adaylardan en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak Nakil yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak imtihanlar için kazanılmış hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmeyecektir.

7.6. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, müracaat koşullarını taşıyan ve ilan edilecek müddet içinde istenilen evrakları teslim edenler Vilayet Afet ve Acil durum Uzman Yardımcısı takımlarına atanacaktır. İstenilen dokümanlar şahsen yahut posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7.7. Bildirilen müddet içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde dokümanlarını teslim etmeyen adayların Nakil süreçleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.8. Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır.

7.9. Ataması yapıldığı halde doküman ile ispatı Muhtemel zorlayıcı sebepler olmaksızın müddeti içinde misyona başlamayan adaylar ile Gerekli kuralları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

8- ÖBÜR HUSUSLAR

8.1. İmtihanı kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu şahıslar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

8.2. Başkanlık İmtihan ve Nakil sürecinin her basamağında Namzet tarafından beyan edilen konularla ilgili doküman talep edebilecektir.

8.3. Bu ilanda belirtilmeyen konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları kararları uygulanacaktır.

9- BAĞLANTI BİLGİLERİ

Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları İdaresi Dairesi Başkanlığı

www.afad.gov.tr

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 258 22 49 – 0312 258 22 42 – 0312 258 22 44

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

15255/3/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir