Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 10 Uzman Yardımcısı Alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından:

YARIŞMA İMTİHANI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI

ALIM İLANI

1. genel BİLGİLER

Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında merkez teşkilatında genel idare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli takımda misyon yapmak üzere tahsil kolları itibariyle takım dağılımı TABLO-I’de gösterilen Yekün 10 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. İMTİHANA KATILMA KOŞULLARI

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak,

2.En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, veteriner, ziraat, su eserleri ve irtibat fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, matematik, istatistik, sosyoloji, tarih, Belde ve bölge planlama kısımları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak, (Adayların, üstte belirtilen kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını e-Devlet (Kariyer Kapısı halk İşe Alım) ile müracaat kademesinde eklemeleri gerekmektedir.)

3.Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 ve sonrası doğanlar),

4.ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) Tablo-I’de belirtilen KPSS puan cinslerinin rastgele birinden taban 80 puanı almış olmak ve müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 100 şahıs içerisinde yer almak, (Son sıradaki adaylarla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana kabul edilir),

5.Yabancı lisan Tertip Tespit İmtihanından (YDS) İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından birinde en az (B) seviyesinde puan almış olmak yahut buna denk kabul edilen milletlerarası geçerliliği bulunan bir dokümana sahip olmak (Yabancı lisan puan yahut Tertip değerlendirmeleri ÖSYM Yabancı lisan İmtihanları Eşdeğerlikleri tablosuna nazaran yapılacaktır. Yabancı lisan seviyesine ait evrakların geçerlilik mühleti İmtihan müracaatının nihayet günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı lisan yeterliliğine ait evraklardan, YDS evrakının geçerlik mühleti beş yıl, diğer dokümanların geçerlik mühleti ise iki yıldır).

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

3.BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

26/12/2022-13/01/2023 tarihleri ortasında “e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı -Kariyer Kapısı halk İşe Alım” yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.”

Duyuruda belirtilen mühlet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4.GEREKLİ BELGELER

1. Yabancı ülkelerdeki fakültelerden yahut yüksekokullardan mezun olan adaylar için varsa denklik belgesi

2. YDS yahut buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği olan Sonuç evrakı,

3.Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde).

5.GİRİŞ SINAVI

Giriş İmtihanı yazılı olarak 12/02/2023 Saat 10:00 da Ankara’da yapılacaktır. Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylar listesi, imtihanın yeri ait detaylı bilgiler e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı -Kariyer Kapısı halk İşe Alım” Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) yayımlanacak olup ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar yazılı ve kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) bulunduracaktır. Kimlik evrakı yanında bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

6.YAZILI GİRİŞ İMTİHANI VE İMTİHAN KONULARI

Yazılı imtihan, klasik adapta Biricik oturumlu yapılacak olup 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Avrupa Birliği (35 puan)

Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantıları (35 puan)

Yabancı lisan Bilgisi (30 puan) – (Yabancı lisanda kompozisyon ve tercüme) üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı imtihanda 70 ve üzerinde puan almak koşuluyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, Nakil yapılacak takım sayısının dört sert Namzet Kelamlı Giriş İmtihanına çağrılır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da Kelamlı Giriş İmtihanına çağrılır.

7.SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar; imtihanın yeri, günü ve saatine ait bilgilere e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı -Kariyer Kapısı halk İşe Alım” Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihanda adaylar;

a) Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği Bağlantıları (30) ile Yabancı lisan bilgisi, (20)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, (10)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, (10)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)

d) genel Yetenek ve genel kültürü, (10)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10)

yönlerinden farklı ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, konsey reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması kaidedir.

8.DEĞERLENDİRME

Giriş İmtihanı sonuncu muvaffakiyet listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde adayların yazılı ve kelamlı imtihanda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir ve adaylar muvaffakiyet derecelerine nazaran sıralamaya tabi tutulurlar. İmtihan sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı İmtihan puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

Yapılan imtihanlarda başarılı olmak koşuluyla, ilan edilen takım sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste de belirlenir.

9.NİHAİ SONUÇ VE ATAMA

Nihai İmtihan sonucuna e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı -Kariyer Kapısı halk İşe Alım” Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek olup ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş İmtihanı Şurasına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş İmtihanı Kurulunca en Çok 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.

Sınavı kazanan adayların Nakil süreçlerinin yapılmasına ait tebligatta belirtilen mühlet içinde, istenilen evraklarla Bir arada Başkanlığa Müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde Müracaat etmeyenlerin Nakil süreçleri yapılmaz.

Giriş imtihanını kazananlardan müracaat evraklarında gerçeğe karşıtlık tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Kariyer Kapısı üzerinden Başvurusunu tamamlayan adayların, müracaat sonunda alacağı Namzet müracaat Formunun çıktısını İmtihan günü yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıyeten İmtihan giriş dokümanı verilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi ve irtibat için:

0312 2181300 yhdb@ab.gov.tr

Avrupa Birliği Başkanlığı / Mustafa Kemal Mah. 2082. Cadde No: 5 06530 Çankaya / ANKARA

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

15207/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir