Bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kurslarından ne kadar ek ders görevi verilebilir?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 10, 2023 Yorum Yok

Milli Eğitim Bakanlığı, Fen Bilimleri Öğretmeni olarak vazife yapan ve olağan müfredat kapsamında haftada 24 saat ders okutan Muallim destekleme ve yetiştirme kursunda haftada kaç saate kadar ders okutabileceğine ait görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Kararın 5’inci hususunda, örgün ve yaygın eğitim kuramlarında misyonlu öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6’ncı hususunda de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders fiyatı karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Aynı Kararın 8’inci unsurunda ise; bu Kararla belirlenen azami ek ders vazifesi ve ek ders misyonundan sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, unsurda belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders vazifesi verilebileceği karar altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında vazifeli yönetici ve öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Kararın 5’inci ve 6’ncı hususlarında belirlenen aylık ve ek ders fiyatı karşılığı ders misyonlarından yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ek olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders misyonunu dolduranlara ise sadece ek olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders vazifesi verilebilmesi Mümkün bulunmaktadır. Fakat azami ek ders vazifesini dolduran yönetici ve öğretmenlere, Kararın 8’inci hususunda belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten Çok ek ders misyonu verilmesi Muhtemel bulunmamaktadır.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü 31.10.2022 tarih ve 62284832 sayılı görüş yazısında; “Bu prestijle, olağan müfredat kapsamında haftada 24 saat ders okuttuğu belirtilen ilgilinin, destekleme ve yetiştirme kursunda haftada 16 saate kadar daha ders okutması ve karşılığında ek ders fiyatından yararlandırılmasının Mümkün bulunduğu kıymetlendirilmektedir.

Bununla Birlikte öğretmenlerin öncelikli misyonunun Kararın 5’inci ve 6’ncı unsurlarında belirlenen haftalık ders saatlerinde olağan müfredat kapsamında okutulması öngörülen dersleri okutmak olduğunun, bu dersler dururken Laf konusu ders saatlerini doldurmadan destekleme ve yetiştirme kurslarında misyon almalarının Müsait olmayacağının; lakin gerek takımlarının bulunduğu okullarda gerekse eğitim bölgesinde yahut yerleşim ünitesinde bulunan diğer okullarda bu istikamette okutabilecekleri ders vazifesi bulunmaması durumunda bu ders saatleri için de anılan kurslarda ders misyonu alabilecekleri konusunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilerek; temel vazifenin Kararın 5’inci ve 6’ncı unsurlarında belirlenen haftalık ders saatlerini doldurmak olduğunu bunun sonrasında Kararın 5’inci ve 6’ncı hususlarında belirlenen aylık ve ek ders fiyatı karşılığı ders misyonlarından yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ek olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders vazifesini dolduranlara ise sadece ek olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders vazifesi verilebilmesinin Muhtemel bulunduğunu açıkladı.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir