Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığından:

ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği kararları çerçevesinde kelamlı İmtihan ile genel yönetim hizmetleri sınıfına iç 8’inci takım dereceli 25 (yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş İmtihanına Katılma Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda yer Meydan genel koşullara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve üstte yer Meydan tabloda belirtilen tahsil kollarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut yun dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında üstteki tabloda belirtilen puan tiplerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2023 yılının ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Yurt dışındaki tahsil kurumlarmdan mezun olanlar için diploma denklik evrakının aslı yahut onaylı örneği.

2- Özgeçmiş.

Başvuru Tarihi ve Yeri

1- Adaylar müracaatlarını 09/01/2023 – 03/02/2023 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde etkin hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir,

2- müracaat için Gerekli şartlar, istenilen dokümanlar ve İmtihan süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurulai) ve Meslek Kapısı platformunda (https://kariverkapisi.cbiko.gov.tr/) birinci müracaat tarihi prestijiyle yer alacaktır.

Başvuruların Kıymetlendirilmesi ve müracaat Sonuçlarının Duyurulması

2021 yahut 2022 lisans seviyesi halk İşçi Seçme İmtihanı sonuçlarına nazaran yapılan müracaatlar ortasından, her bir Küme için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak Nakil yapılacak kontenjan sayısının 2 sert Namzet (son sıradaki adayla birebir puam alanlar dahil) kelamlı imtihana çağırılacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar ile kelamlı imtihanın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyiirular) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Şekli

1- İmtihan kelamlı olarak yapılacaktır.

2- Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Aşağıda İmtihan bahisleri başlığı altında belirtilen bahislere ait bilgi seviyesi, (50 puan)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) genel Yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

konularından 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınav Konuları

Adayların mezun olduğu kısım prestijiyle teknik ve mühendislik bahisleri ve 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu ile kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuat.

Sınavın Kıymetlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

1- Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için komite reis ve üyelerinin Çehre (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

2- Kelamlı imtihanda alınacak puan adayların kesin muvaffakiyet puanı olacaktır. Adayların kelamlı İmtihan puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

3- İmtihan kurulu tarafından muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir Küme için Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl aday, asıl Namzet sayısının yarısı kadar da yedek Namzet tespit edilecektir.

4- İmtihan sonuçlan ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csub.uov.tr/duvurular) ve Meslek Kapısı platformu (lıttps://kariverkapisi.cbiko. uov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Diğer Hususlar

I- Bakanlık, İmtihan ve Nakil sürecinin her etabında adaylar tarafından beyan edilen konularda adaylardan doküman talep edebilecektir.

2- İmtihan ile ilgili Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) Meslek Kapısı İşe Alım platformunda (https://kariverkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan bütün duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3- Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, halk Misyonlarına Birinci sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği kararları geçerlidir.

4- Adaylar tabloda belirtilen kümelerden sadece 1 (bir) adedine müracaatta bulunabileceklerdir.

5- Adayların, müracaat esnasında beyan ettikleri bilgi ve dokümanların asıllarmı, Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Evraklarını ibraz edemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığından:

İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI Alım İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı Amel Teftiş Kumlu Yönetmeliği kararları çerçevesinde yazılı ve kelamlı İmtihan ile genel yönetim hizmetleri sınıfına iç 7, 8 ve 9’uncu takım dereceli 100 (yüz) Amel müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuru Kaideleri ve İmtihana Ait diğer Hususlar

Giriş imtihanına katılmak için aranacak genel ve Özel şartlar, giriş imtihanı yazılı kısmının yapılacağı yer ve vakit, giriş imtihanının içeriği ve kıymetlendirme sistemi. KPSS puan türü/türleri ve minimum puanlar, puan sıralamasına nazaran kaç adayın yazılı/sözlü imtihana çağrılacağı, müracaat tarihleri, müracaatta istenecek evraklar, tahsil kollarına ilişkin kontenjanlar ve imtihanla ilgili öbür konular Meslek Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) ve Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.csgb.gov.tr) ileriki bir tarihte yayımlanacaktır.

Başvurular, Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

16440/2/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir