Dışişleri Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I. genel BİLGİLER

(1) Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan vazifeleri çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı ünitelerinde görevlendirilecek Yurt dışı tayine tabi olmayan meslek memurlarıdır.

(2) Dışişleri Uzman Yardımcılarının vazife tarifleri ile mesleğe ait diğer konular https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32691&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 internet adresindeki Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde kayıtlıdır.

(3) Açılacak giriş imtihanındaki kesin muvaffakiyet sıralamasına nazaran, Dışişleri Uzman Yardımcısı unvanıyla Nakil yapılabilecek azami takım sayısı 20’dir. Giriş imtihanını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel yönetim hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derece takımlara yapılabilecektir.

(4) İmtihanın yazılı basamağı, 25 Şubat 2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

(5) Giriş imtihanına ait olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II. İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

(1) İmtihana başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunda sayılan genel koşulları taşımak,

b) 01.01.2023 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans seviyesinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin aşağıdaki tabloda kategoriler itibariyle belirtilen kısımlarından yahut bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer Meydan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer kısımlardan mezun olmak,

d) 2021. 2022 ve 2023 yıllarında İngilizce yahut (Kategori IV için) Fransızca lisanlarında YDS/e-YDS’den taban (B) seviyesinde ya da puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış milletlerarası lisan imtihanlarından 2021,2022 yahut 2023 yıllarında alınan puanlara ait Sonuç evrakı ibraz etmek, (Bahsekonu yabancı lisan imtihanına ait Sonuç evrakının İmtihan devri prestijiyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır.)

e) 2022 yahut 2021 yılı halk İşçi Seçme İmtihanının aşağıdaki tabloda farklı kısımlar itibariyle belirtilen puan cinslerinden minimum puanı almış olmak gerekmektedir (Aday adayları, müracaatlarını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, imtihana katılma hakkını garanti etmemektedir).

(2) Dışişleri Uzman Yardımcılığı İmtihanı altı farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, mezuniyet kümeleri, Gerekli KPSS puan çeşidi, minimum KPSS puanı, Nakil yapılabilecek kontenjan ve yazılı imtihana kabul edilecek Namzet sayısını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

(3) Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı takım sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak koşuluyla, giriş imtihanı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı takım sayısının yarısını geçmemek üzere Konsey tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

(4) Yazılı imtihana kabul edilecek adaylar, her bir kategori için başka bir liste halinde KPSS puanlarına nazaran yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, taban KPSS ve YDS puanına sahip olmak imtihana katılma hakkını garanti etmemektedir.

(5) Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Dışişleri Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına sırf bir kategoriden başvurabileceklerdir.

(6) İmtihana katılmaya hak kazanan adaylar, Meslek Kapısı platformu ve Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. İmtihana katılabilecek adaylara ayrıyeten e-posta ile bildirim yapılacaktır.

III. GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAATLARININ YAPILMASI

Giriş imtihanı müracaatları 9 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Müracaatlar, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Meslek Kapısı halk İşe Alım” hizmeti yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile yahut öbür hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

IV. İMTİHANIN AŞAMALARI

(1) Yazılı Sınav

a) Yazılı imtihan, “Uzman Yardımcılığı I”, “Uzman Yardımcılığı II”, “Uzman Yardımcılığı III” “Uzman Yardımcılığı V” ve “Uzman Yardımcılığı VI” kategorilerinden imtihana katılacak adaylar için aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır:

– Meydan ve kategori bilgisi ile kontaklı bir mevzuda yazılacak Türkçe kompozisyon,

– Mezuniyet kümeleri itibariyle farklılaştırılmış Türkçe metinlerin İngilizceye çevrilmesi.

b) Yazılı imtihan, “Uzman Yardımcılığı IV” kategorisinden imtihana katılacak adaylar için aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır:

– Eski Türkçe/Osmanlıca bir metnin Türkçeye çevrilmesi,

– Mezuniyet kümesiyle irtibatlı Türkçe bir metnin adayın beyan ettiği yabancı lisana çevrilmesi.

c) Yazılı imtihanda geçer not, her bir kısım için 100 üzerinden 70’tir.

d) Yazılı İmtihan kademesinin sonuçları Meslek Kapısı platformunda ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıyeten e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Kelamlı Sınav

a) Kelamlı imtihan, adayların; İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi; bir mevzuyu kavrayıp özetleme marifeti, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel Yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından kıymetlendirilerek, başka ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

b) Kelamlı imtihanda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) İmtihan sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Meslek Kapısı platformu ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

V. DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

a) Meslek Kapısı platformu üzerinden yapılacak müracaatlara ait bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki temastan ulaşılabilir:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf

b) Meslek Kapısı platformunda yapılan müracaat sırasında sisteme yüklenmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir:

> var görünümü yansıtan, nihayet 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

> Lisans diploması / Mezuniyet Dokümanı (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik dokümanı ile birlikte)

> Transkript (Yurtiçindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren milletlerarası ilgiler, Siyaset bilimi, halk idaresi, iktisat, işletme ve hukuk fakültelerinden ve İmtihan duyurusunda ilan edilen kısımlar ile bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer Meydan derslerin en az % 80’ine sahip olan diğer kısımlardan mezun olan adaylar için)

> (Varsa) lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik evrakı ile birlikte)

> (Varsa) İmtihana girilecek yabancı lisanda alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış memleketler arası yabancı lisan imtihanına ait Sonuç belgesi

c) Adayların, müracaatlarının iptal/onay durumlarını Müracaat mühleti boyunca Meslek Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri Ehemmiyet taşımaktadır.

d) İstenilen evrakların müracaat müddeti içinde sisteme yüklenmesinden, ferdî bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, öteki bir tabirle müracaat sürecinin yanlışsız ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen konulara Müsait olmayan ve mühleti içinde tamamlanmayan müracaatlar değerlendirmeye alınamayacaktır.

e) Adayların, Meslek Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, Gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından Kıymetli olup, yeni tutulması gerekmektedir.

f) Ek bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: sinav@mfa.gov.tr

Tel: (0 312) 292 10 00

Saygıyla duyurulur.

15734/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir