MEB, Uzman Öğretmen/Başöğretmen Unvanı Alanlara Bir Derece ve sertifika verilmesini açıkladı

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Oca 09, 2023 Yorum Yok

14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanununun ilgili kararları doğrultusunda hazırlanan Namzet Öğretmenlik ve Meslek Basamakları Yönetmeliği, 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin “Sertifika düzenlenmesi ve öğretmen, uzman Muallim ve başöğretmen unvanından yararlanma” başlıklı 27’nci unsurunda; “(1) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı imtihanda başarılı olanlar ve imtihandan muaf olanlardan 13 üncü husus kapsamında başvurusu kabul edilenler ile 16 ncı unsurun ikinci fıkrasına nazaran kurumlarınca başvurusu Müsait bulunanlara uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası Kesin sonuçların ilanı tarihi prestijiyle Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Öğretmen unvanından, bu vazifeye atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman Muallim ve başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman Muallim yahut başöğretmen unvanını kazandıktan sonra Meydan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan yahut alanının ismi değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(3) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için farklı başka olmak üzere bir derece verilir.” kararına yer verilmiştir.

Bu karar çerçevesinde 16 Aralık 2022 tarihinde ilan edilen Kesin sonuçlar doğrultusunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar;

1- Sertifikalarını, 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alabileceklerdir.

2- Laf konusu unvanlardan sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yararlandırılacaklardır.

3- Sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Laf konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacaklardır.

İşte o talimat;

Bilindiği üzere 14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanununun 6 ncı hususunun altıncı fıkrasında; “Uzman Muallim yahut Başöğretmen unvanı alanlara her unvan için farklı ayrı olmak üzere bir derece verilir.” birebir Kanunun Süreksiz 1 inci unsurunda ise; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman Muallim yahut başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır.” kararları yer almaktadır.

Anılan kararlar çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlara her unvan için farklı başka olmak üzere bir derece verilmesi gerekmektedir.

1-Ögretmenlik meslek basamakları yazılı İmtihan sonucunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alanlara sertifikalarının düzenlendiği 16.12.2022 tarihi,

2-7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanununun yayımı tarihinden Evvel uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip olanlara anılan Kanunun yürürlüğe girdiği 14.02.2022 tarihi, temel alınarak bir derece verilecektir.

3-Bir derece verilen öğretmenlerin terfi onayları ile sertifikalarının birer örneği özlük belgesinde saklanacaktır.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir