Diyanet 20 mühendis alacak

Genel May 02, 2023 Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer Meydan ”mühendis” takımlarına 2022 yılı halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) B kümesi puan sırası temel alınarak aşağıdaki tabloda adedi belirtilen takımların üç sert kadar Namzet ortasından Başkanlıkça yapılacak kelamlı İmtihan sonucuna nazaran alım yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun (A) bendindeki genel kaideleri taşımak,

2. Üniversitelerin üstteki tabloda belirtilen lisans seviyesindeki ilgili kısımlarından yahut bu kısımlara eş bedelliği Yükseköğretim Heyeti (YÖK) tarafından kabul edilmiş kısımlardan mezun olmak,

3. 2022 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanının KPSSP3 puan cinsinden en az 70 (yetmiş)

puan almış olmak,

II. MÜRACAAT İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, müracaat kurallarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 02.05.2023 12.05.2023 (saat 16:30) tarihleri ortasında DİBBYS programı üzerinden “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığı ile yapılacaktır.

2. Adayların tahsil durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. tahsil bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, müracaat süreçlerinden Evvel mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

3. Adayların müracaatları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

4. müracaat süreçlerinin yanılgısız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayların kendileri Mesul olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyen değişiklik yapılmayacaktır.

6. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak formda özgeçmişlerini yazacaklardır.

7. Bu duyuruda belirlenen asıllara Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. İmtihan ve sonuçları ile ilgili Tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE KONULARI

1. İmtihan kelamlı olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. 2022 yılı halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçlarına nazaran yapılan müracaatlar ortasından en

yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle Nakil yapılacak takım sayısının 3 (üç) sert aday, nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar iç olmak üzere kelamlı imtihana çağrılacaktır.

3. İmtihan Hususları;

a) Mesleksel bilgi seviyesi (60 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye uygunluğu (10 puan),

d) genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

4. Adaylar imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Birlikte kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik evrakı ile İmtihan giriş dokümanı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport dışında Öbür bir evrak kimlik dokümanı olarak kabul edilmeyecektir.

5. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

V. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar, İmtihan sonuçlarına ait itirazlarını İmtihan sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen mühlet içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen formda yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içerisinde adaylara bildirilecektir.

VI. KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. İmtihanda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Muvaffakiyet sıralaması kelamlı İmtihan puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı İmtihan puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil evrakının mezuniyet tarihi Evvel olana, yaşı Aka olana öncelik verilecektir.

VII. ÖTEKİ HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu mucibince arşiv

araştırması/güvenlik soruşturması sonucu Olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık, İmtihan sürecinin her evresinde adaylar tarafından belirtilen konularda adaylardan

ayrıca bilgi ve doküman talep edebilecektir.

3. İmtihan öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe ters doküman verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, imtihanın bütün etaplarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı Yaş imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, halk Vazifelerine Birinci defa Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği kararları geçerlidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir