Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Tercih Rehberleri, Yabancı Dille Eğitim Veren Okullar Kas 10, 2022 Yorum Yok

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Kararın 12’nci hususunun birinci fıkrasında; “Her derece ve tıptaki örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ilgili mevzuatı yeterince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, Tertip tespiti, mesleksel formasyon, adaylık eğitimi, marifet imtihanı ve beceri/proje yarışı imtihanlarında görevlendirilen öğretmenlere,… her bir İmtihan komite üyeliği ve her bir İmtihan gözcülüğü için 5 saat ek ders fiyatı ödenir.”; beşinci fıkrasında ise; “Bakanlığa ve öteki bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile Aleni öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan imtihanlarda Vilayet İmtihan yürütme şurası reis ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her İmtihan oturumu için 5 saat ek ders fiyatı ödenir. Fakat, bu Amel ve süreçlerle ilgili döner sermayeden fiyat alanlara bu Cin fiyat ödemesi yapılmaz “ kararlarına yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 17’nci sırasının dördüncü paragrafında “…Ek ders fiyatı ödenebilmesi için öncelikle vazifenin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders fiyatı ödenmesinin de öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş misyonlar için, bu istikamette alınan onaylara bağlı olarak ek ders fiyatı ismi altında rastgele bir ödeme yapılması Mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasında bulunulmuştur.

Bu bilgiler ışığında; ulusal Eğitim Bakanlığı özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğü 09.09.2022 tarih ve 57235671 sayılı görüş yazısında “BİLSEM ferdi kıymetlendirme genel zihinsel Yetenek alanı süreci, gerek İlgi (c) Kararın 12’nci hususunun birinci fıkrasında münhasıran isimleri sayılan imtihanlar ortasında gerekse merkezi sistemle yapılan imtihanlar arısında yer almadığından; ayrıyeten, Bakanlığımıza ve öbür bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler için merkezi sistemle yapılan imtihanlara yönelik olarak düzenlenen beşinci fıkra kapsamında da değerlendirilemeyeceğinden Laf konusu dilekçelere istinaden rastgele bir ek ders fiyatı ödemesi yapılmasının Muhtemel olmadığı kıymetlendirilmektedir.” açıklamalarına yer vererek bir vazifeye ek ders fiyatı ödenebilmesi için öncelikle misyonun ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders fiyatı ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğini belirtti.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir